Elkezdtek reszketni a hazaárulók: ez volt az egyik cél !- Május 10-én 6-kor a Kossuth téren folytatjuk!

Gaudi helyzetértékelése ATV-s hiradórészlettel: "A botrány nem Pásztor leköpése, hanem az, hogy külföldiek megszerezhetik a magyar termőföldet és gőzerővel zajlik hazánk gyarmatosítása."


A május 6-i sikeres földvédő tüntetésünk nem várt elementáris erejű hatást gyakorolt. Ettől zeng a média és a politikai élet.

A magyar földet külföldieknek és hazánkat a gyarmatosítóknak kiszolgáltató, félelemtől reszkető hazaárulók kétségbeesve döbbentek rá, hogy eljött az ideje annak, hogy nemzetvesztő cselekedeteiknek személyükre nézve is végre hátrányos következménye lesz. Ezt a felismerést láthattuk a köztévé tegnap reggeli műsora nekem eső, de felsült percemberkéinek arcán is.
Ezért szűkölnek, hazudoznak, gyűlölködnek és próbálják tiszta célú földvédő ellenállási mozgalmunkat bemocskolni.

De kurdarcra ítélt minden ilyen próbálkozás és minden elhatárolódás is, amely utóbbi a gyengék és besimulók  alkalmatlan önigazoló eszköze. A Jobbik szánalmas elhatárolódó közleményei csak a tehetetlenség és az nemzeti ellenállásról való lemondás aggasztó előjelei. A részletes válasszal még kivárok.
Még van esélyük arra, hogy végre észhez térjenek és tegyék azt, amire egymillió ember megbízta őket: oroszlánként harcoljanak a radikális változásért minden téren, ennek a rothadt rendszernek egy, valóban a magyar nemzeti érdekeket szolgáló, történelmi hagyományainknak megfelelő rendszerrel való felváltásáért, a gyarmatosítás ellen,  a nemzeti vagyon (magyar termőföld, víz alatti és feletti vizek, ásványkincsek) megvédéséért, hazánk EU-ból való kilépéséért, az elszámoltatásért, a társadalom felemeléséért, biztonságáért, jogtudatosságának növeléséért, a multik megregulázááért és az elcsatolt területeinken élő magyar testvéreink önrendelkezéséért.
Ezúton is köszönöm barátomnak és nemzeti jogvédő harcostársamnak, Morvai Krisztinának, hogy minden külső és belső nyomás ellenére példamutató módon kiállt mellettem, a földvédő tüntetésünkön részt vett tiszta szívű hazafiak, a magyar föld megvédése, és az ehhez szükséges ellenállási mozgalom mellett. Ő valóban méltó Képviselő. És Hegedűs Lorántné is, aki egyedüliként állt ki a jobbikos országgyűlési képviselők közül a tüntetésünk pódiumára és ismertette a részben általa is jegyzett, benyújtott javaslatokat, illetve a földfoglalókkal szembeni küzdelmeit, terveit.

Az ATV alább megtekinthető híradórészlete tökéletes példája annak, amit a parlamenti pártok és csahosai művelnek. Mindenesetre a szerkesztővel szembeni határozott fellépésem hatására a híradó részletben szerepel a legfontosabb  következő mondatom:
"A botrány nem Pásztor leköpése, hanem az, hogy külföldiek megszerezhetik a magyar termőföldet és gőzerővel zajlik hazánk gyarmatosítása."
És valóban: EZ A LÉNYEG! EZT KELL MEGÁLLÍTANI!

A leköpési hisztériáról szóló híradórészlet 4:18-tól 8:31-ig látható.

A parlamenti pártok kötelessége, hogy elhatárolódásra való felszólítás, elhatárolódás, és a szokásosan unalmas, üres pártpolitikai panelek pufogtatása helyett álljanak végre a magyar nemzet oldalára, a föld megvédésének ügye mellé és végre dolgozzanak azon, hogy május 6-án elfogadott Kossuth téri petíciónk követeléseit teljesítsék legkésőbb május 22-ig.
A Jobbik eddig csak a követeléseink felét nyújtotta csak be. Ezt köszönjük a benyújtóknak, de kérjük terjesszék elő haladéktalanul az Alaptörvény módosítását az EU tagságról szóló népszavazás korábbi szabályok szerinti megtarthatósága érdekében, illetve a hazaáruló földtörvény hatályon kívül helyezését célzó törvényjavaslatot.

Hadd idézzem minden képviselő emlékezetébe a hazaáruló földtörvény tavalyi parlamenti megszavazásának megakadályozását célzó, javaslatomra végrehajtott pulpitusfoglalásunk során kifeszített feliratot, amely így szólt:
"A magyar föld átjátszása idegeneknek hazaárulás."


Ez ma is áll, de logikus módon azokra is, akik nem tesznek meg mindent ennek megakadályozására.

Mint jogász szükségesnek tartom a sokat emlegetett fogalom tisztázását:
A hazaáruló szó egyszerűen annyit jelent, valaki ármánnyal hazai földet idegen kezekre juttat. Kell még valamit magyarázni?
És végül: a magyar történelem nemes hagyományait figyelemben tartva ne felejtse el senki,  a hazaárulóknak nincs kegyelem!
Hegedűsnek, Ócskaynak és sok más társuknak sem volt!

Szombaton a Kossuth téren folytatjuk a földvédelmi nyomásgyakorló akciónkat a 18 órakor kezdődő, rendőrségre bejelentett, eddig még meg nem tiltott tüntetésünkön, amelyre mindenkit várunk szeretettel!
Előtte természetesen mindenkinek jogában áll részt venni a Fidesz-KDNP 15 órakor kezdődő, kormányfő megválasztás (parlamenti ülés háromtól négyig tart várhatóan, az egész teret erre az időre lefoglalta a kétharmados többség) ünneplésére összerántott tüntetésén és az ott részt vevő tisztességes, őszinte szóra, valós információkra nyitott embereknek a petíciónkat és a földtörvény nemzetvesztő tartalmát leleplező iratokat átadni és más, jogszabályba nem ütköző,de alapvető jogok gyakorlása (pl. vélemény-nyilvánítási szabadság)  körébe tartozó cselekményt végrehajtani.
Végül is ez a mi Hazánk, nekünk csak ez az egy Hazánk van és mi itthon vagyunk!

A magyar föld és a magyarok szabadsága nem eladó!

Budapest, 2014. május 8.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő
www.gaudinagytamas.hu