Gaudi-Nagy Tamás ismét a bűnözés etnikai vonatkozásairól a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.05.14.)

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. mostani műsorában (2020.05.14.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője folytatja az etnikai jellegű bűnözés hazánkat is nyomasztó problémájának elemzését, különös tekintettel a sokszor saját soraiból kikerülő elkövetők cselekményeitől is sújtott cigányságra és az Európába települt bevándorlókra. Tabukérdés-e az etnikai bűnözés ? Kik és miért tagadják a jelenséget ? Qui prodest ? Ennek kapcsán a nemzeti jogvédő felidézi, hogy a félresiklott „rendszerváltás” óta eltelt 30 évben sokáig miért került szőnyeg alá söprésre ez a súlyos kérdés és miként került be megkerülhetetlen módon ismét a politika közbeszédbe. Górcső alá kerül a végső eszköz (ultima ratio), a büntetőjog hazai alkalmazásának számos anomáliája. Hiába ír elő a Büntető Törvénykönyv sok esetben elrettentő erejű büntetéskiszabást, mégis sorozatosan születnek sokmilliónyi embert joggal felháborító, szakmailag tévesen enyhe ítéletek. Milyen szerepet játszik ebben a liberális ihletésű ideológiai korrupció ? Szó esik a bűnüldözés terén is máig megfigyelhető, hibás kettős mércéről: az idei, vitéz nagybányai Horthy Miklós előtt tisztelgő emlékmenet öt hazafias résztvevője ellen büntetőeljárás indult alaptalanul, de a rendezvény résztvevőit megöléssel fenyegető cigány ellentüntetőkkel szemben nem lépett fel a rendőrség. (részletek: https://gaudinagytamas.hu/nemzeti_jogv%C3%A9d%C5%91_szolg%C3%A1lat_horth...) Arra is keresi a nemzeti jogvédő a műsorban a választ, hogy miként lehetne megvédeni a társadalom tisztességes jelentős többségének a biztonságát, méltóságát, szabadságát és vagyonát. És egyúttal arra is, hogy miért szükséges a lehúzó közegből a munka, a tanulás, a társadalomépítés, értékteremtés és a keresztény hit által való kiemelkedés a cigányság számára. A korábbi adásban (https://gaudinagytamas.hu/gaudi-nagy_tam%C3%A1s_b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s_e...) a nemzeti jogvédő szakirodalmi forrásokkal és releváns idézetekkel alátámasztottan vázolta a bűnözés kriminálszociológiai tudományos módszerekkel is feltárt egyes etnikai vonatkozásait. Köszönöm a lehetőséget a műsorvezetőnek, Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft. tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat. Következő téma a hazaárulás. „ Az őszinteség az, ami leginkább hiányzik a világból, és amire a legnagyobb szükségünk van. Csak az őszinte lelkek lehetnek elég bátrak ahhoz, hogy ősi, egyszerű tényeket, a lélek természetes alap meggyőződéseit szembe merjék szegezni az emberi életet megrontó hazugságok seregével. ” Makkai Sándor (1890-1950, erdélyi református püspök)