100 éve írták alá a gyalázatos és igazságtalan trianoni diktátumot- a magyar igazságért folytatott küzdelmet nem adhatjuk fel soha !

Főhajtás és tisztelet minden ősünk és hősünk előtt, akik a múltban és a jelenben áldozatosan cselekedtek és tesznek azért, hogy a 100 évvel ezelőtti nemzetgyilkossági kísérletet túléljük, megmaradjunk és a diktátumokat meghaladjuk.

A diktátumokat soha nem fogadhatjuk el és soha nem nyugodhatunk bele a csonkításba. A magyar igazságnak győznie kell, amely a magyarság mellett egyúttal a Kárpát-medencei népek felemelkedését is eredményezi fogja.

Tíz éve, 2010. június 4-én Brüsszelben az Európai Parlament előtt derék hazafiakkal és a magyarság barátaival emlékeztünk és tiltakoztunk a gyalázatos és igazságtalan trianoni diktátum ellen. Büszke vagyok erre a II.v világháború óta addig példátlan igazság-akcióra. A most közzétett felvétellel erre is emlékeztetni kívánok. 

 

A küzdelmet folytatni kell.

Előtte is azt tettem, de azóta is azon dolgozom, hogy győzzön a magyar igazság, a magyarok önrendelkezése. Soha nem adhatjuk fel !

Mondjunk együtt nemet az igazságtalanságra, cselekedjünk együtt a nemzetegyesítésért és valósítsük meg együtt Szent Pió atya próféciáját: 

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!"

Ma minden felelős magyarnak kötelessége a diktátum gyalázatáról megemlékezni.

Ezt teszem magam is az alábbi alkalmak során, ahová mindenkit szeretettel várunk:

https://gaudinagytamas.hu/trianon_100_-_megeml%C3%A9kez%C5%91_istentiszt...

https://gaudinagytamas.hu/tiltakoz%C3%B3_eml%C3%A9kmenet_j%C3%BAnius_4-%...

És ezzel a jellel mondjuk együtt nemet az igazságtalanságra !

https://gaudinagytamas.hu/trianoni_dikt%C3%A1tum_elleni_tiltakoz%C3%A1su...

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas