Dr. Gaudi Nagy Tamás beszéde a diktátum 100. évfordulóján a Hazatérés Templomában (2020.06.04.) és összefoglalója a június 4-i gyászistentiszteletről

2020. június 4-én a trianoni diktátum máig mérgező hatásával gyökeresen ellentétes, magyar szívet melengető lelkiségű, büszkeséget, méltóságot és az isteni örök igazságba vetett hitet erősítő gyászistentiszteleten (https://gaudinagytamas.hu/trianon_100_-_megeml%C3%A9kez%C5%91_istentiszt...) vehettem részt több tucatnyi derék honfitársammal együtt a Hazatérés Templomában és mondhattam el egy emlékező beszédet, amelyet most közreadok az istentisztelet teljes felvételével együtt.
Ifj. Hegedű Lóránt református lelkész bátor és nagyívű beszédben emlékeztetett arra, hogy a revízió ma is jogos igény az önrendelkezési jog talaján és felidézte vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzósága időszakában megvalósult revíziós eredményeket.
Ennek jegyében került megfogalmazásra és Balogh Barna által ismertetésre az istentisztelet keretében a magyar önrendelkezés memoranduma: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=311567051516578
Zetényi-Csukás Ferenc megfontolt és körültekintő kormányzati fellépést sürgetett beszédében a magyar igazság érvényesítése érdekében.
Lukácsy Katalin megrendítő szavalatai és Hegedűs Zsuzsanna Bácsi János zongorakíséretével előadott dalai felemelő keretet adtak az eseménynek.
Az istentisztelet ökumenikus jellegét erősítette egy katolikus pap és evangélikus lelkész emlékező beszéde, akik ifj. Hegedűs Lóránttal együtt felszenteltek a végén egy trianoni emlékkeresztet.
Saját, 8 perces beszédemben szóltam a diktátumok érvénytelenítését célzó kormányzati fellépést kezdeményező, 300 ezer magyar által aláírt és éppen június 4-én ismertetett eredményű nemzeti konzultációról és a három magyar igazságról. Kiemeltem, hogy az összetartozás teljességéhez a 100 éve darabokra tört nemzetrészek összeillesztése is szükséges. A mára teljesen megbukott békerendszert már csak az tartja össze, hogy akarjuk igazából összetörni. A Kárpát-medence magyar vezetésű 1100 évének sikere áll szemben a trianoni diktátum óta eltelt 100 év elcsatolt területeket sújtó erőszakos, de eredménytelen beolvasztási kísérletekkel. Ezért kell a jog által is támogatott magyar igazság mentén újra rendezni a Kárpát-medencei együttélést, hogy a globalizációs nemzetfelszámolási törekvésekkel az itt élő népek egymást tisztelve, egyenjogúan, összefogva szállhassanak szembe. Beszédem végén felidéztem Szent Pió atya Magyarországgal kapcsolatos jövendölését és együtt monda velem a gyülekezet a Magyar hitvallás örökérvényű négy sorát:
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.”
Köszönet ezért a méltó eseményért a Hazatérés Templom Gyülekezetének és Horthy Miklós Társaságnak.
A teljes istentisztelet felvétele: