Jogvédő közlemény

Kártérítési igényt érvényesíthetnek a Bajtársiasság napán (2009. július 4.) meghurcoltak

 

Ezúton hívjuk fel a „Bajtársiasság napján” résztvevők figyelmét, hogy a Fővárosi Bíróság 2010. október 4-én kelt jogerős ítéletével megállapította, hogy a 2009. július 4-i –Erzsébet téri békés ülődemonstrációt a rendőrség jogellenesen oszlatta fel.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ, www.njsz.hu) és a Jobbik Jogsegélyszolgálata (JJSZ www.jobbikjog.hu) ezúton hívja fel a figyelmét azoknak, akiket előállítottak, akik egyéb rendőri intézkedés (pl. lefújás, rendőri támadás) elszenvedői voltak, illetve a helyszínről kiszorítottak (őket ezáltal gyülekezési joguk gyakorlásában korlátozták): a tüntetés feloszlatásának jogellenessé nyilvánítása következtében ők mindannyian kártérítésre jogosultak. Az elmúlt évek kemény jogvédő küzdelmeinek köszönhetően kialakult bírói gyakorlat alapján az ilyen jellegű jogsértések esetén személyhez fűződő jogok megsértése miatt nem vagyoni és – ha annak feltételei fennállnak – vagyoni kártérítés jár a jogsértetteknek. Erre került sor közel 50 tüntető esetében többek között a 2003. december 1-ejei gesztenyéskerti tüntetés jogellenes feloszlatása miatt, de a 2006 őszi rendőrterror közel száz áldozata jutott kártérítéshez nemzeti jogvédői közreműködéssel.

A kártérítési ügyek hatékony lebonyolítása érdekében az NJSZ és a JJSZ közös munkacsoportot hozott létre, amely a kártérítésre jogosultak követeléseinek érvényesítését szervezi.

Azon jogsértettek jelentkezését várjuk, akik eddig sem a JJSZ-nél illetve az NJSZ-nél nem regisztráltak. Akik korábban felvették egyik vagy másik jogvédőszolgálattal a kapcsolatot, azokat mi fogjuk megkeresni az általuk megadott elérhetőségen keresztül. Folyamatban lévő ügyek állásáról a +3670/327-3761 gárdaflottás telefonszámon lehet érdeklődni. További  jelentkezéseket várjuk az njsz@nemzetijogvedo.hu e-mail címen, valamint a 06-30-549-4167 telefonszámon.

Külön felhívjuk azon jogsértettek figyelmét, akikkel szemben a szabálysértési eljárás során marasztaló határozat született, hogy minél előbb jelentkezzenek illetve juttassák el az ügy során keletkezett irataikat, tekintettel arra, hogy a perújítási eljárás 1 éves határidején belül lehessen benyújtani a perújítási kérelmüket.

Kérjük a újonnan jelentkezőket, hogy a csatolt jelentkezési lapot szíveskedjenek kitöltve a fenti e-mail címre megküldeni a jogsérelmet megalapozó iratokkal együtt.

 

Szebb jövőt !

Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) és a Jobbik Jogsegélyszolgálata (JJSZ)