A Mi Hazánk törökszentmiklósi vonulásának és Toroczkai Facebook-oldalának tiltása egy tőről, az önkényből fakad

(Az írásom eredeti változatát a közösségi oldalamról jogsértő módon eltávolította a Facebook...)

A vége felé közeledő európai parlamenti választási kampányban két, egy tőről fakadó önkényes tiltást nemzeti jogvédőként nem hagyhatok szolidaritás és szó nélkül.

Május 21-én Törökszentmiklóson a közbiztonság érdekében a Mi Hazánk Mozgalom által tartott tüntetés vonulásos részét a rendőrség és a bíróság is megtiltotta teljesen abszurd és önkényes indokokkal, a Magyar Gárdánál már alkalmazott "foglyul ejtett közönség" doktrína téves alkalmazásával. Személyes érintettségemet az adja, hogy a bejelentőt én képviseltem a tiltó határozatok elleni perekben, mert ezt nemzeti jogvédő feladatnak éreztem, ahogy annak idején a Magyar Gárda feloszlatási perében is.

A tüntetés előzményét jelentő brutális, közfelháborodást kiváltó bűncselekményt bemutató felvétel közlését és a tüntetés meghirdetését követően pedig a Facebook minden indokolás és törvényes jogalap nélkül megszüntette a hozzáférést a Mi Hazánk Mozgalom EP-listavezetője, Toroczkai László 207 ezer ember által követett közösségi oldalához. A hírek szerint pedig a Soros-hálózat tagjai uniószerte nyolcvan, összesen tíz-húsz millió követővel bíró Facebook-oldalt és -csoportot tiltattak le, mert azok a bevándorlást ellenző erőket támogattak. Én is megéltem azt, hogy a gyalázatos román koncepciós perben tavaly jogerősen elítélt két székely politikai fogoly melletti nemzeti jogvédő közleményemet „terrorizmus támogatása” miatt letiltották.

Mindkét eset olyan vélemény elfojtására irányul, amely valós társadalmi problémát érintett kritikus és radikális módon. Mindez súlyosan antidemokratikus, megengedhetetlen és elfogadhatatlan. És a választásba való tiltott beavatkozást jelent. A jogsértést elszenvedők pedig méltán számíthatnak a tisztességes, józanul gondolkodó emberek szolidaritására. És egyúttal emiatt ezek a tiltások visszafelé sülnek el: még nagyobb támogatást biztosítanak a tiltást szenvedőknek, akik húsbavágó témákban fogalmaznak meg a fősodrattól eltérő, de markáns véleményeket. Például azt, hogy nem tűrik a bűnözést, a bevándorlást, csapdába ejtett devizahitelesek kivéreztetését és a háttérhatalmak Európa tönkretételét célzó terveit.

Lássuk a vonulásos tüntetés önkényes tiltását: A Mi Hazánk Mozgalom egy brutális, erőszakos bűncselekmény helyszínétől indulva vonulásos tüntetést kívánt tartani Törökszentmiklóson, mivel a közbiztonság súlyos megrendüléséről szóló bizonyítékokról értesültek és arról, hogy közveszélyes cigány származású személyek tartják rettegésben Törökszentmiklóst, akikkel szemben a rendőrség nem lép fel. Egy ilyen helyzetben nem elvitatható joga egy politikai pártnak, mozgalomnak, hogy hangot adjon elégedetlenségének és megfelelő intézkedéseket követeljen a helyszínen tartott demonstrációval. Mindez nem jelenti a közbiztonsági tevékenység átvételét. Ennek ellenére a rendőrség megtiltotta a bejelentett vonulásos tüntetésüket azzal, hogy a vonulás a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár.

Az önkényes jogalkalmazás tilalma és a jogbiztonság alkotmányos követelménye megkövetelte volna azt, hogy a rendőrség a tiltás alapjául szolgáló indokait világosan, egyértelműen és a tiltó rendelkezést megalapozó módon jelölje meg. Jelen esetben ez nem történt meg, a rendőrség téves, alaptalan és önkényes feltételezéseit közölte, és nem a tiltás alapjául szolgáló jogsérelmek minősített eseteinek elkerülhetetlen bekövetkezését bizonyította és indokolta meg. Egészen elképesztő, hogy a bíróság még a rendőrséghez képest is megalapozatlanabbul jutott arra téves következtetésre, hogy közhatalmi szerep vállalását célzó tüntetésről van szó, miközben a deklarált cél az közbiztonsági szervek tevékenységének kritikája, illetve a hatékonyabb működés elérése volt.

A bírósági ítéletekkel ellentétben szó nem volt gyűlöletkeltésről és önkényes jogérvényesítésről. Tetten érhető egy olyan szenttehén-effektus a cigánysággal kapcsolatban (ezek szerint már a nevüket sem lehet kimondani), hogy a bíróság elnézte a rendőrségnek azt, hogy a tiltás körében: 1. nem jelölte meg a szervezők állítólagos gyűlöletkeltő fordulatait (az észrevétel már gyűlöletkeltés a bíróság szerint...), 2. nem jelölte meg a határozatban, mely társadalmi csoport, kisebbség az érintett, 3. önkényes jogérvényesítés szándékát állítja, miközben a tüntetés célja, hogy az állami szervek alkotmányos kötelezettségeinek teljesítését szorgalmazza, és nem utal semmi arra, hogy önbíráskodás vagy közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése Btk. tényállás megvalósítására készült bárki. A közbiztonság állami feladatának ellátását követelő tüntetés nem valósítja meg a közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése Btk.-tényállást. A rendőrségi határozatok és bírósági ítéletek előzetes tilalmi okként jelöltek meg olyan körülményeket, amelyeket nem bizonyítottak, amelyek nem következtek be, és amelyek bekövetkezése esetleges oszlatási ok lehet csupán.

Teljesen önkényes és abszurd ez az érvelés, amely alapján lényegében soha nem lehetne közbiztonsági témájú tüntetést tartani cigányok lakta településen vagy pl. egy halálos kutyás támadást követően a kutyatartás rendszabályozását követelő tüntetést olyan helyen, ahol kutyát tartók élnek stb., stb. Ez egy totális zsákutca, a gyülekezési jog kiüresítése. Ezzel olyan önkényes határt húznak a gyülekezési jog gyakorlása elé, ami megengedhetetlen. A bűnözés bírálata és a rend kikényszerítésére irányuló alkotmányos üzenetek ismertetése, illetve azok olyan általi meghallgatása, akik adott esetben hallótávolságban tartózkodnak, pedig semmilyen nem adhat alapot arra, hogy a gyülekezési jog erre hivatkozással korlátozható legyen.

Ezen megközelítés alapján soha nem lehetne a bűnözés ellen közterületi rendezvényt tartani, mert tartani lehetne attól, hogy esetleg hallótávolságon belül élők közül valaki - aki történetesen bűnöző életmódot folytat - számára a tüntetés kellemetlen, az őt hátrányosan érintő kijelentések eltűrésére "kényszerül", ezért az ő jogainak védelme érdekében a közbiztonság melletti tüntetés kizárt kellene legyen. Ez nyilvánvalóan megengedhetetlen megközelítés, amely élesen ellenkezik a gyülekezési jog garantálására vonatkozó alkotmányos előírásokkal és törvényi szabályokkal. Értelemszerű, hogy semmiképpen nem tekinthető aránytalan sérelemnek, ha valaki otthonában beszűrődő zajként egy számára esetleg kellemetlen üzeneteket hirdető tüntetés hangfoszlányait érzékeli, pedig legfeljebb erről lehet szó közterületi rendezvény esetén. Ráadásul azzal is adós maradtak a támadott határozatok és ítéletek, hogy fenti körülmény okán mások jogai és szabadsága szükségtelen és aránytalan mértékű korlátozással járna.

Totális kettős mérce, hogy a bűnözés elleni és rendteremtést követelő vonulásos tüntetéseket tiltják, de ugyanakkor a közszeméremsértő, sokakat, köztük a környéken lakókat „foglyul ejtő”és felháborító budapesti szexuális deviáns „parádé” hatalmas rendőri biztosítással évről évre mehet, vagy balliberális tüntetők kedvük szerint masírozhattak tavaly decemberben olyan útvonalakon, ahol nyilvánvalóan velük egyet nem értők is laktak nagy számban. Függetlenül attól, hogy a tüntetés végül statikus formában békésen megvalósult, mindezt nem fogjuk annyiban hagyni, és alkotmányjogi panaszt fogunk előterjeszteni Alaptörvényt sértő ítéletek megsemmisítése érdekében.

Toroczkai László népszerű közösségi oldalának minden indok nélküli, önkényes „beszántása” a totális diszkriminációt megvalósító Facebook Inc. részéről szintén kirívó jogsértés és egyértelműen annak a bizonyítéka, hogy a nemzetközi patriofób (hazájukat szeretőket gyűlölő) erőknek célkeresztjébe került a nemzeti önrendelkezésünk mellett kiálló, illetve Európa multikulturalizmussal és bevándorlással való tönkretételét ellenző Mi Hazánk Mozgalom. Nem véletlen, hogy a közelmúltbeli nemzetközi akció éppen ezt az oldalt lőtte ki több tucat más, veszélyesnek és bevándorlás-ellenesnek minősített oldallal egyetemben. Ezen lépés is jogkövetkezményekkel fog járni, a jogérvényesítésre elkerülhetetlenül sor kerül. Mindezek eggyel több okot jelentenek arra, hogy ez a megalkuvásmentes hazafiságot képviselő erő ott legyen az Európai Parlamentben és a tiltani kívánt hangját hallassa a magyarság, és Európa megvédése érdekében.

Honfitársi üdvözlettel: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, nemzeti jogvédő