Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat közleménye (2010.12.10.)

Az elmúlt 8 évről szóló emberi jogi jelentés országgyűlési elfogadása a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat munkásságának elismerését is jelenti

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat az Emberi Jogok Világnapja alkalmából üdvözli, hogy az Országgyűlés Emberi jogi bizottsága december 8-án elfogadta a 2002 és 2010 közötti időszak (kivéve 2006 ősz) politikai szabadságjogi jogsértésekről szóló emberi jogi részjelentést, amelyet szervezeteink ügyvezetője Gaudi-Nagy Tamás készített. Az ő javaslatára nemcsak a 2006 őszi, hanem az elmúlt 8 év politikai szabadságjogi jogsértései is kivizsgálásra kerültek egy e célból létrehozott parlamenti albizottság által, amelynek alelnöke lett.

A részjelentés rávilágít arra, hogy a 2006-os őszi rendőrterror, és az azzal kapcsolatos bírói- ügyészi jogsértések a jéghegy legvéresebb csúcsát jelentették: a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok alatti 8 évet jogállamiság-ellenes, önkényes hatalmi intézkedések jellemezték a politikai szabadságjogok terén.

A jelentés közel 30 olyan esetet dolgoz fel, amelyekben törvénysértést el nem követő, tiltakozó személyeket vont eljárás alá a hatalom vélemény-nyilvánításuk, gyülekezési vagy más emberi joguk gyakorlása miatt, ám végül bíróság mentette fel őket vagy a jogsértést ügyészségi, állampolgári jogok országgyűlési biztosa vagy a Független Rendészeti Panasztestület állapította meg. A jelentés kimondja: „a rendőrség a vizsgált időszakban nem tudott megfelelni a gyülekezési jog és többi alapvető politikai szabadságjog érvényesülésének biztosítását garanciákkal előíró jogszabályi előírásoknak és a jogállami elvárásoknak.”

A jelentés döntő részben - de nem kizárólagosan - támaszkodik a 2004-ben létrejött és több száz jogsértett ügyében eljárt Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat esetjogára: szétvert és betiltott tüntetések, jogsértő előállítások, tömeges megtorló büntető és szabálysértési eljárások, megemlékezők, tiltakozók, keresztyén hívek, újságírók, jogvédők zaklatása, megfélemlítése, megtámadása, kordonerdővel és rendőri erőszakkal meggyalázott nemzeti ünnepek.

Öröm és büszkeség számunkra ez a jelentés, amely lényegében összegzése mindannak a nemzeti jogvédő munkának, amelyet az elmúlt években eredménnyel végeztünk. Ezzel a jogvédelem területén történelmet írtunk, jogvédő szervezet talán még ilyen hatással soha nem volt egy történelmi időszak megítélésére. Ilyen jelentés elkészítésére soha nem kerülhetett volna sor, ha mi nemzeti jogvédők nem vívjuk meg azt a rengeteg harcot bíróságokon, ügyészségeken, rendőrségeken, tüntetések helyszínein, vagy bárhol, ahol magyarságuk, vagy a nemzeti oldal melletti kiállásuk miatt üldöztek embereket az elmúlt években. Jogvédő munkásságunk országgyűlési állami elismerést nyert. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a jogsértetteknek, nemzeti jogvédő kollégáinknak és támogatóinknak azt a hihetetlen kitartást, bátorságot, fáradhatatlanságot, türelmet, odaadást és áldozatkészséget, amellyel a közös munkához hozzájárultak.

Munkásságunk a joggyakorlatra és a jogszabályokra is hatással volt: tüntetők jogellenes előállítását, bántalmazását és megbírságolását követő kártérítési intézménye a bírói gyakorlat megkerülhetetlen része lett. A Kempinski Hotel előtt 2002-ban feloszlatott tiltakozás vezetett a klasszikussá vált strasbourgi bírósági ún. Bukta ítélethez: e szerint spontán tüntetést csupán a be nem jelentés miatt nem lehet feloszlatni, ez azóta a gyülekezési törvénybe is átemelésre került.

Emlékezzünk, 2002. és 2010. között olyan országban éltünk ahol többek között:

- kórházbezárás ellen békésen tiltakozó személyeket jogellenesen állítottak elő és tartottak fogva 2003. október 2-án a Kvassay-hídnál.

 - 2003-ban embereket vettek jogellenesen őrizetbe és vontak büntetőeljárás alá EU csatlakozás elleni plakátjaik miatt.

- 2003-ban, a budai Gesztenyéskertben a Lelkiismeret 88 Csoport által bejelentett demonstráció békés résztvevői közül 51 /!!/ embert vett őrizetbe a rendőrség minden törvényes alap nélkül, mert tiltakozni kívántak Medgyessy Péter miniszterelnök politikája ellen fáklyás vonulással.

- ahol jogellenesen eljárás alá vontak egy polgárt pusztán azért, mert Gyurcsány Ferencet hungarofóbnak minősítette egy feltartott transzparensen, nyilvános rendezvényen.

- ahol pusztán azért történtek előállítások, és azért vontak eljárás alá személyeket, mert Gyurcsány vidéki látogatása során hangosan ellenszenvüket fejezték ki az akkori kormányfő személyével szemben, ahol jogvédőket megtámadtak és így tovább.

2009-ben az is megtörténhetett, hogy a nemrég hivatali visszaéléssel meggyanúsított MSZP-s Keller László rágalmazás miatti feljelentése kapcsán rabosították és ujjlenyomatot vettek a Magyar Hírlap egyik újságírójától, Pindroch Tamástól, holott erre semmilyen eljárásjogi alap nem volt. Bár a jogsértést a rendőrség elismerte, az ügyészség később az újságíró ellen rágalmazás miatt vádat emelt, az ügy jelenleg bírósági szakaszban van.

A felmentő ítéletektől vagy a jogsértést megállapító egyéb döntésektől függetlenül a sebek mélyek, és nehezen gyógyulnak be, mert az említett időszakban mind a kollektív, mind az egyénileg gyakorolt emberi jogok nagymértékben sérültek. Ilyen szintre soha többé nem süllyedhet az állam, nem támadhat saját polgáraira. A korábbi hatalom jelenleg is parlamentben ülő képviselői a részjelentés elfogadásáról kivonultak ahelyett, hogy önkritikát gyakoroltak volna.

Felhívjuk a figyelmet, hogy sajnálatosan még ma is hatályosak a rosszemlékű Gyurcsány és Draskovics nevéhez fűződő jogszabályok, amelyek a bíróságok sorozatos felmentő ítéleteit igyekeztek kijátszani utólag újabb és újabb mondvacsinált – valójában az állampolgári jogaival élő személyek joggyakorlásának egyre több formáját az elrettentés céljával kriminalizáló - tényállások barkácsolásával. A jogállamiság helyreállásának feltétele, hogy ezen jogkorlátozó jogszabályok (passzív engedetlenség, lex tojás stb.) hatályon kívül helyezésére, a felelősök felelősségre vonására mielőbb kerüljön sor, továbbá kapjon minden jogsértett jóvátételt és a koncepciós jellegű eljárások, elítélések ne maradhassanak hatályban. Ebben a körben felhívjuk a figyelmet, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 2010. októberben Genfben tartott ülésén Magyarországot monitorozó jelentésében aggodalmát fejezte ki, hogy a 2006 őszi rendőri erőszak miatti felelősségre vonás nem halad kellő gyorsasággal.

A jogállamiság helyreállítása érdekében szervezeteink továbbra is folytatja küzdelmüket a nemzeti jogvédelem szellemében és egyúttal új feladatokat is ellátnak, többek között a multicégek károsultjainak jogvédelmét is, ennek részleteit nemsokára közzétesszük.

Nemzeti Jogvédő Szolgálat
www.njsz.hu