Tiltakozó emlékmenet a június 4-én a trianoni diktátum 100. évfordulóján

Mottó: "Trianon nem örök, nincs kőbe vésve!"

2020. június 4-én a trianoni diktátum aláírásának nemzeti gyásznapján, a 100. évfordulón 11 órától Budapesten a Battyhány örökmécsestől indul az V. Trianon menet.
Az V. Trianon menet programja: (Szervező: Nyers Csaba)
A Batthyány-örökmécsestől vonulás a Szabadság térre, majd az Országház elé a Kossuth térre.
A rendezvényen magam is felszólalok 13 órakörül a Kossuth téren. Mindenkit várunk szeretettel !
A menet célja:
A 72 vármegye címertábláival fejezzük ki tiszteletünket a Szent Korona Országa előtt, emlékezünk az igazságtalanságra, teszünk hitet a magyar nemzet egysége mellett és követeljük a diktátumok felülvizsgálatát.
Nekünk fáj Trianon és soha, de soha nem felejtünk és soha nem nyugszunk bele !
Nem csak emlékezni kell, hanem tenni is a jövőért, a diktátum megváltoztatásáért! A rendezvény célja az is, hogy ráirányítsa a figyelmet a trianoni és párizsi diktátumok felülvizsgálatának szükségességére és erre irányuló lépések megtételét követelje a Kormánytól.
Három éve 2017. június 4-én Budapesten a Kossuth téren a II. Trianon menet résztvevői közfelkiáltással elfogadták és petíciónak nyilvánították az általam írt és Nyers Csaba által jegyzett, az igazságügyi miniszterhez címzett levelet.
A levél a trianoni és párizsi békediktátumok érvényteleníttetését eredményező jogi eljárások megindítását, a határok újrarendezésének felvetését, az önrendelkezés kikényszerítését és jóvátétel kiharcolását célozza, ennek érdekében egy szakértői testület 30 napon belüli felállítását szorgalmazza. Ez az azóta is várat magára...
A II. Trianon menet alkalmával általam elmondott beszéd és annak keretében a petíció ismertetése és elfogadása ezen a felvételen látható:
A petíció előzménye a 2016. november 30-án az I. Trianon menet résztvevői által elfogadott, néhai dr. Grespik László által írt, Nyers Csaba által jegyzett, Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett petíció:
Az erre érkezett kabinetirodai válasz (https://gaudinagytamas.hu/sites/default/files/Trianon%20pet%C3%ADci%C3%B3_mininsztereln%C3%B6ki%20v%C3%A1lasz%20.pdf) nem zárkózott el a témától, a trianoni diktátumot a XX. század legnagyobb tragédiájának nevezte, elégedetlenséget fejezett ki az elcsatolt területen élő magyarok jogfosztottsága miatt és a diktátumok érvénytelenségével kapcsolatos felvetésekkel való foglalkozásra az igazságügyi minisztert jelölte ki.
Trócsányi László igazságügyi miniszter azonban érdemi válasz helyett a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz irányított minket, ahol helyettes államtitkári szintről az ügy jelentőségéhez képest a felvetéseinkre súlytalan, elégtelen és inkább ellentétes tartalmúnak minősíthető, az Alaptörvény D. cikkére való utalást mellőző, a status quo-t hangoztató alábbi rövid válasz érkezett:
"Magyarország történelmére legnagyobb hatással bíró nemzetközi szerződéseknek tekinthetők a levelében hivatkozott békeszerződések. A levelében jelzett problémákra is tekintettel a Külgazdasági és Külügyminisztérium kiemelt figyelmet szentel mind a kisebbségi jogok, mind a vonatkozó európai uniós, illetve két- és többoldalú nemzetközi jogi kötelezettségekben foglaltak érvényesítésének. Ezúton is megerősítem, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium a jövőben is ezen kötelezettségek szem előtt tartásával fog eljárni.”
Ez édeskevés, ennél sokkal többre és határozott, célirányos lépésekre van szükség a nemzetünk életét mérgező diktátumok status quo rendszerének meghaladása terén.
A fenti két petíció képezte az alapját annak a Trianon elleni nemzeti konzultációnak, amelynek keretében 2017. október 15-től a Magyarok Világszövetsége és Országos Trianon Társaság közösen hatalmas civil összefogással aláírásgyűjtést kezdtek a békediktátumok érvénytelenítése érdekében történő kormányzati fellépés érdekében. Mostanra már több mint 300 ezer aláírás gyűlt össze, számos neves közéleti ember és művész, sportoló, tudós állt ki mellette. Magam is támogattam a kezdeményezést, több alkalommal álltam ki mellette. Ennyi magyar ember status quo ellen kinyilvánított akarata immár nem hagyható figyelmen kívül.
A nemzeti konzultáció eredményének ismertetésére és a Kormány illetékese részére történő átadására holnap 15. 30-tól a Kossuth téren a V. Trianoni Menet részeként a Magyarok Világszövetsége és Országos Trianon Társaság által megtartandó rendezvényen (https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/2923082454436397) kerül sor, amelyhez a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) is csatlakozott és amelyre szintén várunk mindenkit szeretettel.
NEM NEM SOHA !
Igazságot Magyarországnak !
Velünk az Isten !
Honfitársi üdvözlettel:
dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője