18 órakor vitafórum katalán és székely önrendelkezési mozgalmakról a Bujdosó Székely Vendéglőben

Erdély elszakadását illegitim módon 1918-ban kimondó gyulafehérvári gyűlés gyásznapján 2017. december 1-én 18 órától a Székelyek Világszövetsége vitafórumot rendez a katalán helyzetről és annak székely párhuzamairól. A mai nap nem ünnep a székelynek és magyarnak, inkább az önrendelkezésre ösztönző figyelmeztetés: 99 éve próbálja román állam felszámolni Erdély székely és magyar közösségeit. Ezt nem hagyjuk!

A rendezvény címe: "Élni vagy éldegélni ?"

A vitafórumra neves magyar jogászokat és közéleti szereplőket hívtak meg, magam is részt veszek az eseményen .

Helyszín: Budapest XIXl. kerület, Szabó Ervin utca 37. 

Székely Bujdosó Vendéglő címerterme

Előtte sajtótájékoztatót tart a Székelyek Világszövetsége a székely honossági beadvánnyal kapcsolatosan 17:30-tól.

Vitaindító gondolataim a katalán és a székely önrendelkezési törekvések párhuzamairól, és a függetlenedni kívánó Katalónia magyar szempontú megítéléséről:

Idén október 1-én a függetlenségért küzdő 7.5 milliós Katalóniában népszavazást tartottak a spanyol rendőrség erőszakos támadásai ellenére és a többség a függetlenségre voksolt.

Október 27-én a katalán parlament elfogadta a függetlenségről szóló nyilatkozatot. A spanyol alkotmánybíróság megsemmisítette a döntést, feloszlatta a katalán törvényhozást, felfüggesztette a katalán autonómiát és új választásokat írt ki december 21-ére, továbbá bebörtönzött közel tucatnyi volt katalán minisztert. A minap 750 ezer katalán tüntetett a politikai foglyok szabadon bocsátása mellett és a függetlenségért.

Katalónia soha nem volt Spanyolország szerves része, önálló jogállású, erős történelmi, kulturális és nyelvi közös alapokkal bíró nép alkotja, minden képessége és adottsága meg van ahhoz, hogy önálló államot hozzon létre. A központi spanyol kormányzat minden erőszakos eszközt bevet a katalánok önállóvá válása ellen.

"Háromszáz éve, 1714. szeptember 11-én vonultak be V. Fülöp spanyol király csapatai a hónapok óta ostromlott Barcelonába, ezzel Katalónia elvesztette önállóságát. A bevonulás után V. Fülöp azonnal életbe léptette már korábban kiadott rendeleteit, amelyek megszüntették a katalán autonómiát, eltörölték a több évszázados múltra visszatekintő katalán intézményeket, és még a katalán nyelv használatát is megtiltották.

A katalán nemzeti reneszánsz (renaixenca) a 19. század végén kezdődött, napjainkban is tart, sőt egyre erősödik. A saját nyelvvel, kultúrával, polgári jogrendszerrel, kollektív identitástudattal bíró katalánok ma állam nélküli nemzetnek érzik magukat. Minden év szeptember 11-én megemlékezést tartanak az 1713-14-es harcokban elesett védők temetője fölött létesült barcelonai téren, és függetlenségpárti tüntetések is zajlanak.

Franco tábornok közel négy évtizedig tartó diktatúrájában még a katalán nyelv használata is be volt tiltva. Franco halála után az új spanyol alkotmány, amely 1978-ban autonómiát adott Katalóniának: saját parlamentjük és kormányuk lett, sőt saját rendőrségük.

A központi madridi kormányzat és a szakadár törekvéseket felkaroló barcelonai kormány közötti feszültség egyre nagyobb, aminek gazdasági okai is vannak: az ország területének 6 százalékát kitevő Katalónia állítja elő a spanyol GDP 20 százalékát, Katalónia a spanyol költségvetés nettó befizetője, de nem jogosult az adók beszedésére, és abba sem szólhat bele, mennyit kap vissza a pénzből. A függetlenség eszméje mindinkább népszerű az itteni lakosság körében."

(részlet az "Így vesztette el Katalónia az önállóságát" c. cikkből)

A Székelyek Világszövetsége 2017. október 19-én a katalán függetlenség mellett szervezett szolidaritási megmozdulást Budapesten a Spanyol Nagykövetsége előtt. A felszólalók között voltam én is és egy katalán képviselő, Jordi Xuclá, aki 4 éven képviselőtársam volt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében 2010-2014 között. A katalán képviselő telefonon szólalt fel, beszédében a magyar és székely nemzet iránti szolidaritását fejezte ki és egyúttal kifejtette érveit a katalán nemzet függetlensége és önrendelkezési törekvéseinek jogossága mellett.

Csibi Barna, a Székelyek Világszövetsége részéről a székely függetlenségi törekvések és a katalán függetlenségi törekvések közötti hasonlóságot és a jogi alapot magyarázta el.

Csíki László, a Székelyek Világszövetsége alapító tagja rámutatott: "Nem akarunk az elnyomó oláh néppel egy országban élni, nem kívánunk beolvadni a román népbe és nem akarjuk használni sem az ők nyelvüket. Mit kívánunk katalán barátainknak? Teljes függetlenséget és azt hogy majd gondoljanak ránk székelyekre is mert ha most egy kicsit lassan is de haladunk előre az önrendelkezésünk elérésében. Az Isten óvja és segítse a független Katalóniát és segítsen minket is a jó Isten a céljaink elérésében. Kedves barátaink kiállítsuk együtt : Vivá Catalunyá! Önrendelkezést!" 

(A teljes tüntetés felvétele itt tekinthető meg)

Mit hozhat a katalán önrendelkezési mozgalom a székely nép és a Kárpát-medencében elszakítottságában élő magyar nemzetrészek számára ?

A katalán önrendelkezés szuper-expressze képes lehet akár a székely önrendelkezést is átvinni a gyalázatos trianoni status quo masszív falain. Nem szabadna lemaradni róla. A katalán önrendelkezést eltiporni kívánó önkény és rendőri brutalitás pedig teljességgel elfogadhatatlan. Erről is eszmét cserélnek majd a résztvevők.

Sok összefüggést meg lehet érteni abból a beszélgetésből (Katalónia lesz Európa új állama? A katalán önrendelkezési küzdelem tanulságai magyar szemmel . c. videó), amelyet dr. Gaudi-Nagy Tamás akkori magyar képviselő 2012-ben folytatott Jordi Xucla katalán képviselőtárával az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének strasbourgi épületében. A katalán képviselő elmagyarázta a hátteret és motivációkat és pontosan megjósolta, hogy milyen lépésekkel haladnak a függetlenség felé. Rokonszenvéről és szolidaritásáról biztosította az elcsatolt magyar területeken élő magyar közösségek önrendelkezési törekvéseit és szervezeteiknek egységes álláspontot és határozott fellépést javasolt, kiemelve: az önrendelkezés elképzelhetetlen az azzal élni kívánó nemzeti közösség tagjainak masszív azonosságtudata nélkül. Ezek a javaslatok a székelyek és minden önrendelkezésre vágyó elcsatolt magyar közösség számára megfontolandóak !

Az október 19-i székely-katalán szolidaritási gyűlésre mozgósító film üzenete ma is időszerű:

Honfitársi üdvözlettel: 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő