Amit Európa népei előtt elhallgatnak

- a népvándorlás Damoklész kardja Európa felett

Orbán Éva tudósítása a Nemzeti Jogvédő Szolgálat migrációs konferenciájáról az előadások videóival (megjelent a Kapu c. folyóirat 2016. januári számában) 
 

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2015. december 5-én ”Menekültjog és a migráció időszerű kérdései az Európai Unióban” címmel egész napos nemzetközi konferenciát tartott Budapesten. A kialakult helyzetről és a Magyarországot ért uniós kritikákról hallhattunk figyelemre méltó elemzéseket.


(A konferenciáról részletes tudósítás itt olvasható, az elhangzott előadások  itt tekinthetők meg, köztük többek között Éva Maria Barkié, Morvai Krisztináé,  Novozánszky Ilonáé, Zétényi Zsolté és Gaudi-Nagy Tamásé.) 

A konferenciát Novozánszky Ilona, az NJSZ elnöke nyitotta meg.
 Vitaindítójában kiemelte, hogy az Európát sújtó válságra jogi megoldások keresése a céljuk.  Mert Európa jövője szempontjából rendkívül súlyos probléma vár megoldásra társadalmi, vallási és kulturális szempontból egyaránt.


Morvai Krisztina, EP képviselő a szociális érzékenység és a nemzeti elkötelezettség párhuzamba állításával az igazságosság kérdéseit feszegette. 

- Igazságos-e azokra terhelni a következményeket és felelősséget, akik egyáltalán nem felelősek a kialakult kétségbe ejtő állapotokért?

- Igazságos-e a bevándorlás okozta súlyos károkat és következményeket a szegényebb rétegekre kényszeríteni, különös tekintettel az oktatás és egészségügy területén? 

- Igazságos-e ránk kényszeríteni, hogy az általunk vállalt erkölcsi rangsor helyett - család – közösség – honfitárs- idegen érdekeket képviselve lemondjunk saját érdekeinkről és hagyományos, történelmi értékeinkről?  
Ezért Morvai Krisztina a tömeges népvándorlás "gyökér-okainak" a feltárását és felszámolását tartja elsődleges feladatnak. Vagyis azt, hogy kik állnak mindennek a hátterében, személyek, államok, cégek vonatkozásában, kik pénzelik az Iszlám Államot, kik a felelősek a jelenlegi helyzetért.

A Bécsben élő Eva Maria Barki, nemzetközi jogász felszólalása rendkívül figyelemreméltó és sokak számára alapjaiban is felvilágosító volt. 

Olyan tényeket, adatokat ismertetett, melyeket megpróbálnak elhallgatni az emberek előtt. Többek között szólt a Kalergi-tervről, és az azt követőkről is.

Véleménye szerint pillanatnyilag hazánk az egyetlen európai ország, mely helyesen látja a problémákat, és ki is meri mondani azokat, és tenni is igyekszik ellenük, amiért köszönet illeti Magyarországot.

Az európai politikusoknak csak töredéke meri nyíltan elmondani a véleményét. Az unióban elfogadott polkorrektség pedig ma többet árt, mint használ. Orbán Viktor nevét nyilvánosan kiejteni sem merik. A Berliner Zeitungban megjelent az a vélemény, hogy Magyarország és Lengyelország nagyobb veszélyt jelent az Európai Unió számára, mint maga az Iszlám Állam, noha aznap az IÁ harcosai 77 gyermeket gyilkoltak meg. Ez a vélemény pedig tragédia Európa jövőjét tekintve.


„Az emberek százezrei azok elől menekülnek, akik nem csak a szíriai kormány ellen harcolnak, hanem brutális terrorral sakkban tartják a területet, akik lemészárolják a keresztényeket és más nem muszlimokat, akik kimondják, hogy Európát is el akarják foglalni, és Európában is létre (fognak) hozni egy kalifátus rendszert.

Tényleg azok veszélyesek, akik védik a népüket a gyilkosoktól, akik védik a több száz éves felépített kultúrájukat, a vallást, a hagyományt, a szabadságukat, a méltóságukat és nem azok, akik gyilkolnak, rabolnak, szétrombolnak és tönkretesznek mindent? "- tette fel a kérdést Eva Maria Barki.

 

Az Unió semmit nem tesz a közel 3000 embercsempész szervezet, és annak majd’ 29 000 tagja ellen annak ellenére sem, hogy pontos információkkal rendelkeznek tevékenységükről.

 

Hangsúlyozta, hogy most is háború zajlik, egy hibrid háború, a migráció pedig ennek az eszköze. A cél Európa idegen kultúrával való megtöltése, a nemzetállamok és az európai keresztény kultúra megszüntetése, kiirtása.


Eva Maria Barki szerint igencsak irányítható európai massza megteremtésén fáradoznak a brüsszeli bürokraták. Félő, hogy a migráció folyamata visszafordíthatatlan.

Az elmúlt negyedszázadban egypólusúvá vált a világrend.

Az 1904-ben Halford Mackinder által „The Geographical Pivot of History“ munkájában megfogalmazott Heartland (szív-ország) elmélet - amelyet a mai napig tanulniuk kell az amerikai tiszteknek - változatlanul aktuális.

Véleménye szerint a mai politikai helyzet és az ezzel összefüggő migráns probléma megértéséhez, az amerikai külpolitika ismerete szükséges, amelynek két fő alapja:

Wolfowitz Doktrina, amelyet Wolfowitz már 1992- ben kidolgozott, amely az Egyesült Államok különlegességéből indul ki, és amit a „National Security Strategy 2002”(Nemzeti Biztonsági Stratégia 2002) tartalmaz. Kimondják, hogy nem szabad hagyni, hogy bármilyen rivális bárhol erősödjön. A másik alapelv a nemzetek egymással történő szembefordítása, és gyengítése.

 

„Aki uralkodik Kelet-Európán, uralkodik a szív-országon. Aki uralkodik a szív-országon, uralkodik a világszigeten (ez Eurázsia). Aki uralkodik Eurázsián, uralkodik az egész világon“.

 

Kinek az érdeke a társadalmi és jogi rendszer összeomlása, és konfliktusok kirobbantása Európában? – tette fel a kérdést Barki.

 

„A megálmodott világuralomnak az alapja és feltétele a globalizáció. Az összefonódás minden területen: politikában, gazdaságban, kultúrában, oktatásban, társadalmi életben. És mi a globalizációnak a legnagyobb akadálya és ellensége? – A nemzetállam és a sokféleség Európája.”

 

Ezt követően ismertette Coudenhove-Kalergi tervét: ami egy világos barna fajnak, és egységes társadalomnak a kialakítása, egy nemzetiségi, kulturális vagy vallási különbségek nélküli Európában. Olyan összekevert népé, amelynek az IQ-ja 90, tehát gondolkodáshoz túl kevés, de a munkához elegendő. Ennek megvalósíthatósághoz pedig tömeges betelepítések szükségesek.

 

Majd szólt Thomas P.M. Barnett katonai szakértő két könyvéről, a másfélmillió bevándorló szükségességéről, arról, hogy az amerikai katonaságot nem szabad akadályozni. Ha van olyan politikus, aki ellenáll, azt el kell tüntetni, „és ha valaki a globalizációra veszélyes - azt meg kell gyilkolni ”-írja Barnett.

Ezt követően említette Kelly M. Greenhil:l A tömegmigráció fegyverei c. munkáját (“Weapons of Mass Migration”), melyben a szerző ezt a témát  elemzi. 

 

Éva Maria Barki beszédét szubjektív szavakkal zárta:

 

„A szeretet a nemzethez, a hit a gyökerekhez, a bátorság a történelemhez és az igazságossághoz meg fog menteni bennünket ebben a viharos időben. (…)

Én tudom, hogy azok az emberek nyugaton, akik még élnek az értékekkel, nagyon várnak egy impulzust Magyarországról. Sokan jönnek hozzám és a reménynek adnak kifejezést, hogy Magyarország meg fogja menteni Európát, mint már többször a történelemben.”

Zétényi Zsolt ügyvéd, a NJSZ Alapítvány kuratóriumi elnöke a Szent István-i elvekre emlékeztetett. 

Kiemelte, a közös érdek és közös boldogulás eszméjét. Kiemelte, hogy az ellenőrzött, alkotmányos befogadásnak mindig is hagyományai voltak Magyarországon. Szólt 1848 óta történt könnyítésekről. Meglátása szerint az erkölcsösség és a gazdaságosság elvét is figyelembe véve kellene átültetni a jelenbe a nyitott, de alkotmányosan ellenőrzött politika hagyományokat. Jelenleg az illegálisan érkezettek védelme az uniós joggal való legdrasztikusabb visszaélés. 
Zétényi Zsolt beszédében kitért a dublini eljárás fő kritériumaira, valamint arra, hogy véleménye szerint ez a rendelet már betarthatatlan és követhetetlen. Véleménye szerint Schengen, a külső határaink védelme fontos, és összefogást sürgető, közös feladat. 

De e két rendelet nem alkalmas a jelenlegi migráció kezelésére, ezek újragondolására lenne szükség. Lehetséges megoldásként felvetette a bevándorlási ügy nemzeti hatáskörökbe utalását, valamint Afrikába és Törökországba történő tranzitzónák telepítésének lehetőségét.


Szmodis Jenő, az ELTE adjunktusa felhívta a figyelmet, hogy a kvótákról szóló határozat és a dublini rendelet nehezen egyeztethető össze. 

Hangsúlyozta, hogy csak jóhiszemű eljárásra lehet jogot alapozni. A jelenlegi menekültügyi eljárások jóhiszeműsége vitatható, és következményei súlyosak. A menekültek számára Merkel kancellár szívélyes meghívása nem a jog alkalmazását, hanem a jog felfüggesztését jelentette és jelenti.Rob Verreycken
 az Európai Parlament politika tanácsadója, flamand jogász megköszönte Magyarország és a magyarok erőfeszítéseit a jelenlegi helyzetben. A Pegida mozgalom tagjaként tolmácsolta a flamand nép elismerését 1956-os szabadságharccal és 1989-cel kapcsolatban. Beszédében elkeserítő képet festett a belgiumi állapotokról. Meglátása szerint, Belgium és Brüsszel, három évtized alatt a terrorizmus és az iszlám szélsőségesség európai fővárosává vált. Mint kifejtette, közel 30 éve próbálják felhívni a bevándorlás veszélyeire és annak minden egyéb következményeire a figyelmet, de eredménytelenül. 

A flamand politikai tanácsadó szerint súlyos hiba a migránsok rendkívül nagyszámú beengedése és letelepítése Európa országaiba, valamint az a tény, hogy a bevándorlókra nem kötelezőek az európai törvények a beilleszkedést illetően. A bevándorlók között igen nagyarányú a bűnözés, amit nem megfelelően kezelnek a hatóságok. Előszeretettel állítják őket áldozati szerepbe. Az emberek félnek megszólalni, hogy ne érje őket a rasszizmus vádja. Verreycken szerint mindazokat, akik ezt a folyamatot pénzelik, támogatják, Angela Merkelt is ide sorolva, törvény elé kellene állítani, mert börtönt érdemelnének, mint hazájuk és Európa elárulói.

 

Gerencsér György ügyvéd a horvát–magyar határ közelében tapasztalt állapotokról számolt be. Felhívta a figyelmet a délszláv háború idején menekültek és a jelenlegi migránsok közötti döntő különbségekre. Kitért arra, milyen többlet költségek terhelték a határ menti településeket. Például az alig 1065 fős Zákány település 16 millió forint többlet terhét a kormány a mai napig nem térítette meg. Összegezve Szolzsenyicintől idézett okulásként: „Bármihez fogjunk, bármin gondolkodjunk mai politikai életünkben, senki sem számíthat semmi jóra mindaddig, amíg könyörtelen akaratunk pusztán az érdekeink után lohol, nem törődve nemhogy az isteni igazsággal, de még a józan erkölccsel sem.”

 


Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője kifejtette előadásában  a kvótarendszer Damoklész kardjaként fejünk felett lebegő veszély. Őszintén, jogászként kifejtette, hogy nem hisz ennek az eljárásnak a sikerében. Jónak és fontosnak tartja, hogy benyújtotta Magyarország és Szlovákia a tiltakozását, de véleménye szerint a rendszer nem fog más döntést hozni, mint amit egyébként meghozott már, a kvóták szétterítésével. Összefogásra lenne szükség és ellenállásra. „Meg kell szervezni a közép-európai népek olyan összefogását, amellyel meg lehet menteni és meg lehet védeni Európát olyannak, amilyennek megálmodták őseink.” Felhívta a figyelmet, hogy a NJSZ rendelkezésére áll minden olyan állampolgárnak, aki bármilyen sérelmet szenvedett az illegális bevándorlás kapcsán.A konferencia végeztével a jelenlévők kérdéseire válaszoltak az előadók, és vitafórum alakult. Többek között Budaházy Edda, Budaházy György, Gonda László, Reiner Péter is kifejtették véleményüket. A konferencián több bizonyító erejű kisfilmet is levetítettek.