Baka újabb justizmordja ezúttal Budaházy ellen: meddig tart még a bírósági ámokfutás?

Budaházy György és jómagam értékeljük dr. Baka András kúriai tanácsvezető bíró és tanácsának az ATV és Benkő György elleni személyiségi perben benyújtott kúriai felülvizsgálati kérelmünket elutasító, 2017. november 8-án hozott justizmordját.

Két és fél óra kemény tárgyalás után, kb. 30 oldalnyi felülvizsgálati irat ellenére néhány soros , előre megírt elutasító döntést és indokolást olvasott fel dr. Baka András volt főbíró és volt strasbourgi bíró. Az ítélet a hasonló tárgyú, Budaházy vs. RTL Klub perben nemrég hozott kúriai verdikttel megegyezik és ismét adós maradt a jogvita érdemi kérdéseinek megválaszolásával. Például azt, hogy miért lehet egy sajtószervnek olyat állítani és híresztelni egy büntetőeljárás terheltjével kapcsolatban, amely nem szerepel a bizonyítékok között és miért van van rendjén az, ha egy bűnüggyel kapcsolatos tudósítás kapcsán a terhelt véleményét nem kérdezik meg.

Ismét lábbal taposták Budaházy jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát és az ártatlanságához fűződő vélelmet a hatályos jogszabályok és iránymutató bírósági gyakorlat ellenére. Ismét hatalmas összegű perköltség szakadt Budaházy nyakába az indokolt kártérítés helyett.

Budaházy György elemzése itt olvasható

"Ez az ember nem alkalmas bírónak" mondja a felvételen Budaházy György felperes, akinek jó hírnevét súlyosan megsértette számos balliberális sajtószerv - közte az ATV - 2010 tavaszán egy gyalázatos sajtókampánnyal megalapozatlanul varrva nyakába többek között Lendvai, Gyurcsány és a jövendő Fidesz kormány elleni merényletterveket.

A filmben láthatók az ítélethirdetés utáni viharos jelenetek is, amikor Budaházy indulatosan azt javasolta Bakának, hogy menjen nyugdíjba végre, én pedig azt mondtam, hogy a döntés szégyent hoz a Kúriára, miközben Baka aránytalanul kivezettetéssel fenyegette meg az ítélet miatt kiakadt Budaházy Györgyöt.

A döntés nem jogállami üzenete aggasztó: a büntetőeljárás terheltjét (gyanúsítottját, vádlottját) a sajtó önkényesen és jogkövetkezmények nélkül nevezheti a büntetőeljárási bizonyítékoktól függetlenül befejezett bűncselekmények elkövetőjének, mert "a sajtószabadság mindennél, így az ártatlanság vélelménél és a jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jognál előbbre való". Különösen azért is aggasztó, mert Budaházy György a már Kúrián is elutasított két keresete mellett további három másik ügyben hozott elutasító jogerős ítélettel szemben is benyújtott felülvizsgálati kérelmeket. Az elbírálás ismét Bakáék kezébe kerül...

Ez elfogadhatatlan és ezen a jog eszközével változtatni kell. Nem adjuk fel ! Alkotmányjogi panasszal élünk és keresettel az Emberi Jogok Európai Bíróságán, amiatt, hogy a magyar állam nem szerzett érvényt az ártatlanság vélelmét és jó hírnév védelmét garantáló rendelkezéseknek, ezért a tisztességes eljáráshoz való jog is sérült.

Egyúttal várjuk minden olyan ügyvéd kolléga jelentkezését (njsz@nemzetijogvedo.hu), akik hozzánk és több, személyiségi peres ügyekkel foglalkozó ügyvédhez hasonlóan sorozatosan tapasztalnak szakmailag súlyosan aggályos és vonatkozó jogszabályokkal, bírósági gyakorlattal ellentétes döntéseket személyiségi perekben a Kúrián a dr. Baka András által vezetett bírói tanács részéről.

A személyiségi perek felülvizsgálati eljárásaiban szinte kizárólag eljáró nevezett bíró által folytatott joggyakorlat komolyan veszélyezteti a jogbiztonságot, a jogállamiságot, mivel önkényesen korlátozza a jó hírnévhez fűződő személyiségi jogokat. Ez ellen a Nemzeti Jogvédő Szolgálat szeretne törvényes keretek között fellépni jóakaratú ügyvéd kollégákkal és a Budapesti Ügyvédi Kamarával együtt.

A tárgyalás napján a Kúria folyosóján odajött hozzám egy jó nevű ügyvéd kolléga és elkeseredetten elmondta, hogy Baka abszurd döntései miatt már el is ment a kedve az ügyvédi munkától és nem látja értelmét a felülvizsgálati eljárásoknak...

No comment...

Budapest, 2017. november 11.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu