Budaházy György jogerősen pert nyert a stop.hu ellen!

A Fővárosi Ítélőtábla 750.000,- Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére és elégtétel adásra kötelezte a stop.hu hírportált üzemeltető céget a mai napon hozott jogerős ítéletével Budaházy György sérelmére elkövetett jó hírnév sértés miatt.

A már közel másfél éve előzetes letartóztatás alatt álló és a nemzetközi jog, különösen az Európa Tanács definíciója szerint is politikai fogolynak minősülő Budaházy György jó hírnevét megsértette a stop.hu internetes portál 2008. szeptember 20-i írása az ítélőtábla szerint, és ezért helyben hagyta a Fővárosi Bíróság ugyanezt megállapító ítéletét. Az elsőfokú ítéletről szóló beszámoló itt olvasható.

2008. szeptember 20-án több ezres hazafias tüntetés volt, amely a Hősök terén kezdődött, és felszólalt többek között Morvai Krisztina, Toroczkai László, és Budaházy György is. A stop.hu tudósításában azt hazudta, hogy Budaházy György a tüntetésen a saját boltjaiban kapható maszkokat reklámozta és seftelt a tüntetésen, saját üzleti céljait érvényesítette. A cikk többször megismételte ezt a valótlan állítást.

A hazafi a jó hírnevének megsértése miatt Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd képviseletében pert indított a Fővárosi Bíróságon. Az I. fokú eljárásban meghallgatott cikkíró elismerte, hogy tévedett, és a felvételt is megtekintette a bíróság, amelyből egyértelműen megállapítható volt, hogy Budaházy György a nemzeti ellenállás folytatására buzdító beszédében csupán arra hívta fel a figyelmet, hogy várható könnygáztámadással szemben díjmentesen lehet maszkokat lehet átvenni a tüntetés helyszínén. Ez azonban nem állt semmilyen összefüggésben a testvére, Edda által vezetett bolttal. Megérzése helyes volt, hiszen a tüntetés Szabadság-téri részén éppen Budaházy beszéde alatt a rendőrség ismét brutálisan lépett föl, és könnygáz gránát sortüzet zúdított a téren tartózkodó 2-3000 emberre, amely minden korábbinál hevesebb és kegyetlenebb tüneteket okozott.

A tüntetésen bejelentett cél volt a kommunizmus és cigány bűnözés áldozatainak emlékére történő cipő elhelyezés a szovjet szörny-emlékműnél, azonban a rendőrség kettős kordonnal és élősoros rendőrfallal megakadályozta. Erre néhány tüntető akként reagált, hogy a cipőket az emlékmű felé kezdték dobni. Ezt a rendőrség támadásként értékelte, és válogatás nélkül oszlatott mindenkit. A tüntetés-feloszlatás jogellenességének megállapítása iránt Zagyva Gyula a HVM tiszteletbeli elnöke és Jobbik frakcióhoz tartozó országgyűlési képviselő közigazgatási pert indított. A per jelenleg is folyamatban van. Az ügyben Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője és a Jobbik országgyűlési frakciójának tagja látja el szintén a jogi képviseletet.

A jogerős ítélet kimondta, hogy Budaházy semmilyen reklámnak és marketingnek nevezhető tevékenységet nem végzett a tüntetés helyszínén és a kifogásolt hazug állítások sértették, mivel Budaházy nézetei az akkori hatalommal szemben állásra épülnek és arra, hogy a politikai „elit” csak saját gazdasági érdekeit nézi és a politikát saját gazdasági zsákmányszerzésének tekinti. Mivel pedig Budaházy György ezzel ellentétes nézeteket vall, ezért annak valótlan állítása, hogy ő maga is a kritizált „elittel” azonos tevékenységet folytat, nyilvánvalóan sértő.

A tárgyaláson a hírportált működtető cég már nem is képviseltette magát, a fellebbezésük is csupán egy oldalra szorítkozott azt állítva, hogy a megítélt összeg elrettentő hatású. Ehhez képest azt kell rögzíteni, hogy egyáltalán nem áll arányban ez a megítélt összeg az okozott jó hírnév sértéssel, hiszen a hírportál olvasóinak csak kisebb része kaphatott valós képet a nemzeti hírportálokról a tényleges eseményekről, s így ezzel ez a portál is beállt a Budaházy Györggyel és nemzeti ellenállásban küzdő hazafiakkal szembeni gyűlöletfolyam sorába.

A jogerős ítélet szerint a stop.hu köteles öt valótlan állítás tekintetében elismerni a jogsértést, és egyben az ítélet rendelkező részét közzétenni a portálon 30 napra, illetve amennyiben az eredeti közlemény hozzáférhető, annak fennmaradásáig.

Budaházy György idén már másodszor nyert jogerősen pert a rács mögül. Mint emlékezetes, idén tavasszal a 2008. április 11-én a Clark Ádám téren tartott békés gyülekezés jogellenes rendőri feloszlatása kapcsán történt előállítása miatt nyújtott be panaszt a BRFK ellen, amelynek a rendőrség nem adott helyt, és így Budaházy György a bíróságon szerzett érvényt igazságának. Jogerős ítélet mondta ki, hogy előállítása jogsértő volt. Ezen ügyben a hazafi kártérítési pert indított több társával együtt, a per következő tárgyalására 2010. október 20-án 8 óra 30 perckor kerül sor a Fővárosi Bíróságon (1055 Bp. Markó u. 27. fszt. 18.).

Az Ítélőtábla eljáró bírói tanácsa mind a tárgyalásvezetés, mind az ítélethirdetés során hiteles tanúbizonyságot tett arról, hogy vannak még Magyarországon bírói esküjükhöz hűen és az irányadó eljárási és anyagi jogszabályoknak megfelelően eljáró bírók. Éppen az ő tekintélyük és érdekeik megvédését is szolgálja az, ha bíró és ügyészi kar végre megszabadul azon személyektől, akik viszont az igazságszolgáltatás függetlenségébe és tekintélyébe vetett társadalmi bizalmat szétzúzó justizmordokat hoznak. Ilyenre került sor ezen a héten október 13-án a Fővárosi Ítélőtáblán, ahol Máziné dr. Szepesi Erzsébet által vezetett tanács helyben hagyta a Budaházy Györgyöt 1 év - 3 év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélő elsőfokú ítéletet, amelyet azért mértek ki a másfél éve fogságban sínylődő hazafira, mert 2006. szeptember és 2007. márciusa között 13 írásában nemzeti ellenállásra buzdított.

Budaházy György most is bizonyította, hogy képes szembeszállni a nemzet érdekeit sértő erőkkel és a jog eszközével is érvényt tud szerezni igazának.