Holnap Rákóczi emlékmenet Budapesten- legyünk ott minél többen! - Gaudi-Nagy Tamás felhívása

Holnap 14 órától indul Budapesten, az Oktogontól, majd 15 órától a Kossuth téren beszédekkel folytatódik az idei Rákóczi emlékmenet. A főszervező László Ferenc felhívása itt olvasható. Fővédnök és főszónok: dr. Morvai Krisztina nemzeti jogvédő és EP képviselő.

Legyünk ott minél többen, hogy nyomatékot adjunk a nemzet szabadság iránti akaratának!
A hagyományőrzők és nemzeti érzelmű hazafiak, nemzeti ellenállók seregszemléjének célja, hogy elérje:  a Rákóczi szabadságharc kitörésének napja, június 16-a legyen nemzeti ünnep. Ennek érdekében az Országgyűlésben napirend előtt 2013. június 18-án szólaltam fel, majd ezt kezdeményező petíciót nyújtott be az országgyűlési pártok frakcióinak a Rákóczi Öröksége Mozgalom és a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző Egyesület - Krisztina és jómagam közreműködésével-, de ennek sem lett foganatja.

A kezdeményezők célja az is egyúttal, hogy  legyen nemzetünk közösségi problémamegoldási útmutatója  II. Rákóczi Ferenc kivételes, zseniális és grandiózus munkássága, amit a nemzet szabadsága érdekében élete során tett le az asztalra. Ez az életmű máig ható érvénnyel jelöli ki azt a határozott és öntudatos irányt, amely felé tartva sikerrel lehet visszaszerezni önrendelkezési jogunkat és a nemzetünket a Kárpát-medencében egyesíteni.  Érdemes elolvasni a Nagyságos Fejedelemmel foglalkozó hiteles alapműveket, hogy tisztában legyünk azzal, milyen elképesztően nehéz körülmények között kellett egységgé kovácsolnia a nemzeti ellenállást. (Mályusz Elemér kiváló történési forrásjegyzéke ehhez ideális eligazítást ad: http://mek.oszk.hu/03900/03960/pdf/15fejezet.pdf. Ajánlom még az 1934-ben a fejedelem halálnak 200.  évfordulójára kiadott kétkötetes Rákóczi emlékkönyvet vagy Benedek Elek kiváló életrajzi összefoglalóját. ).
 Az ellenoldalon a gyarmatosítók mellett már akkor is számtalan áruló labanc  harcolt egyéni karrier és vagyonszerzés reményében. De Rákóczi képes volt szívós szervezőmunkával és kiváló diplomáciai érzékkel itthon és Európában széles ellenállási frontot létrehozni a Habsburgok nemzeti létet fenyegető kártékony működésével szemben. Súlya, jelentősége egyenértékű az indai önrendelkezési küzdelem sikeres apostoláéval, Mahatma Gandhiéval.

A tavalyi  Rákóczi emlékmeneten (beszámoló itt) azt mondtam a Hősök terén többek között (teljes beszéd itt), "hogy ma is szabadságharcra van szükség." „A nemzet jogai jelenleg is el vannak tiporva, a nemzet vagyonát átjátszották idegeneknek, ezért legszentebb kötelességünk most és mindörökké harcolni. Tovább kell vinni azt a szellemiséget, amit Rákóczi képviselt."

Ha ez tavaly igaz volt, márpedig az volt, akkor most - amikor a Szent Korona földjét és a magyar otthonait külföldiek, bankok és oligarchák orozzák el szabadon, az elszámoltatás elmaradt és a gyarmatosítás minden látványos külsőség ellenére gőzerővel folyik - 2014 júniusának derekán sokszorosan igaz. Emiatt az elmúlt két hónapban 5 tüntetést szerveztem (Kárpátaljáért- március 28. , EU ellen - május 1., a magyar föld és otthonok megvédéséért - május 6. ,10. és 26.), amelyek folytán a föld-, otthon- és nemzetvédők akcióegységre léptek és követelték a magyar föld külföldiek általi megszerzésének törvényi megtiltását, eddig hiába.

Rákóczi életművének időszerűsége mellett erről is fogok beszélni holnap a Kossuth téren, mint az egyik felkért szónok. Meg arról is, hogy sürgető szükség van egy olyan - az 1906-os emléktörvény nyomán megalkotandó - Rákóczi emléktörvény elfogadására, amely a nemzeti ünneppé nyilvánításon túl intézményes és tartalmi garanciákat ad arra, hogy  a Nagyságos Fejedelem nemzeti önrendelkezésért kifejtett munkássága és szellemisége legyen éltető szövetként jelen sokkal erőteljesebben az oktatásban, a kultúrában és egyáltalán a nemzeti tudatban. Ezt is követelnünk kell tehát!

Földvédő, otthonvédő, jogvédő, nemzetvédő és hagyományőrző hazafiak!
Legyen hát ez a holnapi Rákóczi menet a nagyságos Fejedelem nyomdokain járó nemzetvédők seregszemléje is egyben!

Mert: Iustam causam Deus non derenlinquet! Isten nem hagyja el az igaz ügyet!

Budapest, 2014. június 15.

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője