KÁRPÁT-MEDENCEI NEMZETI JOGVÉDŐ SZAKMAI TALÁLKOZÓ - FELHÍVÁS

elszakított területeken élő magyar ügyvédeknek, jogvédőknek, tapasztalatcserére és közös önképzésre

(Budapest, 2016. szeptember 9-10.)

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) és dr. Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő (www.morvaikrisztina.hu) Budapesten, 2016. szeptember 9-10. között kétnapos szakmai találkozási lehetőséget, tapasztalatcserét és közös önképzést szervez olyan erdélyi, délvidéki, felvidéki, kárpátaljai ügyvéd, illetve jogvédő kollégák részére, akik már részt vesznek, vagy szeretnének részt venni az elszakított területeink őshonos magyar közösségeinek egyéni és kollektív jogi küzdelmeiben, azaz a jog eszközeivel kívánják jobbá, igazságosabbá tenni a szülőföldjén, elcsatolt sorban élő magyar nép helyzetét.

A két nap során az egyes elcsatolt területekről, illetve a csonka országból érkezett barátaink, magyar ügyvédek és jogvédők egyebek mellett a következő területeken cserélik ki tapasztalataikat:

- magyar anyanyelv használata, magyar kultúra ápolása és fejlesztése terén tapasztalható jogsértések

- kétnyelvű utcanév táblák, cégtáblák, helységnév táblák használata

- kétnyelvűség a kereskedelemben, szolgáltatásokban,

- kétnyelvűség a közigazgatásban, hatósági eljárásokban és bíróságokon,

- közösségi szimbólumok: zászló, jelvény, címer használat tiltásának, korlátozásának kérdései,

- gyülekezési jog, egyesülési jog korlátozása (tüntetéseken önkényes bírságolás, részvétel megtiltása, szervezetek zaklatása, feloszlatása, bejegyezésének megtagadása),

- restitúciós/kárpótlási ügyek

- önkényes büntető eljárások magyarokkal szemben magyarságuk miatt (például Beke-Szőcs ügy Erdélyben, "régi" temerini fiúk esete, "új" temerini fiúk ügye Délvidéken stb.)

- árnyékjelentések/alternatív jelentések készítése jogvédők, illetve jogvédő szervezetek részéről az ENSZ, az Európai Unió, az Európa Tanács és más szervezetek számára,

- a nyilvánosság, sajtó, média, internet, "műveleti irányító központ" szerepe a nemzeti jogvédő munkában,

- autonómia, nemzeti önrendelkezés, mint alapvető kollektív emberi jogok kapcsán a jog eszközeivel kívánunk fellépni az ellen a jelenség ellen, hogy már az autonómia felvetése, illetve az autonómiára irányuló törekvések melletti kiállás szankciókat von maga után az elszakított területeken.

Egyebek mellett a fenti felsorolt területeken várunk egyes elszakított területekről érkező kollégáktól jogeset ismertetéseket, helyzet bemutatást és elemzést körülbelül 10-10 perc terjedelemben, majd ezt követné témánként, a résztvevőkkel történő eszmecsere. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat csonkaországi ügyvédei közül is lesznek résztvevők, annál is inkább, mert az anyaország területén is előfordult számos hasonló természetű jogsértés, amelyek kapcsán a Nemzeti Jogvédő Szolgálat már széles körben tapasztalatokat szerzett.

 

Kérjük az érdeklődő ügyvéd és jogvédő kollégákat, hogy rövid szakmai bemutatkozással, jelentkezésüket, legkésőbb 2016. augusztus 15-ig küldjék el a következő címre: njsz@nemzetijogvedo.hu

A szakmai találkozón való részvétel ingyenes és a szervezők biztosítják a szállás, étkezés, valamint a lakóhelytől Budapestre és visszautazás költségét is a résztvevők számára.

A Kárpát-medencei Nemzeti Jogvédő Szakmai Találkozó kiemelt célja, hogy a különböző élethelyzetekben jogaiért küzdő magyar közösségek nemzeti jogvédő tapasztalatait összegezze és rendszerezze, és azokat az elszakított területeken élő magyarok egyéni és közösségi jogainak kivívása érdekében bevethető hatékony jogi eszközökké alakítsa.

Meggyőződésünk, hogy a magyar közösség érdekét védő egyedi jogi ügyek tanulságait meg kell ismerje minden, nemzeti jogvédelemmel foglalkozó kolléga, minél több magyar ember, sőt az emberi jogok szavatolásáért felelős szervezetek és kormányok is, ezért az is lényeges, hogy az egyedi ügyek tapasztalatait szembesítő-nyomásgyakorló jelentésekké is formáljuk.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

Dr. Novozánszky Ilona, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöke, Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, és Dr. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő (Függetlenek csoportja)

 

Budapest, 2016. július 26.