A május 10-i föld-, otthon- és nemzetvédő tüntetésünk üzenete: Nem adjuk fel, a végsőkig harcolunk!

Tegnap ismét több százan tüntettük együtt gazdákkal, devizaadósokkal, a nemzeti ellenállás harcosaival és derék hazafiakkal a Kossuth téren a magyar földért, a kisemmizett devizaadósokért, a politikai üldöztetést szenvedő hazafiakért, az EU gyarmatosítás ellen és az elcsatolt sorban élő magyar testvéreink önrendelkezési jogáért. És leginkább a  május 6-i tüntetésen elfogadott petíciónk szerinti jogalkotási lépések megtételéért. E szerint a Országgyűlésnek még 2014. május 22-ig van ideje arra, hogy a petíciónkban rögzített hármas  földvédelmi csomagot elfogadja. Eddig a fele került benyújtásra. Folytatjuk a nyomásgyakorlást!

A kétórás rendezvény szigorú és igazságos nemzetvédő üzeneteket fogalmazott meg: a május 26-i Kossuth téri elszámoltató nagygyűlésig a földvédő ellenállás fő terrénuma vidékre kerül át konkrét akciók formájában, illetve azon személyek is a közvetlen érdeklődés fókuszába kerülnek, akik  a föld elzabrálásának feltételeit megteremtették, abban részt vesznek, illetve azt nem akadályozzák meg. Emellett a devizaadósok folytatják banklevadászó büntetőakcióikat: ezúttal május 16-án 8-kor a Nyugati téri OTP bankfiók kerül az érdeklődés homlokterébe.

Dr. Fórizs Eszter bejelentette: május 14-én délután fél hatkor az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége előtt (Budapest, VI. kerület Bajza u. 35.) tüntetést szervez, ahol én is felszólalok és kiállunk az ukrajnai rab népek, köztük magyarok, oroszok, lengyelek, bolgárok és románok önrendelkezéséért. Nagy ovációt váltott ki, amikor a Kossuth  tér egésze zengett a március 28-i, Kárpátaljáért szervezett tüntetésünk jelmondatától: Krím az oroszoké, Kárpátalja a magyaroké!

Felszólalt többek között Póka László a Nem adom a házam, nem adom a hazám Mozgalom vezetője: a drámai helyzetben levő közel 3 milliós adósrabszolgaságban vergődő honfitársunk ügyében megtett üzenetét két akasztófával is nyomatékosították sorstársai: az egyiken egy végrehajtó és bankár feliratot a nyakában viselő bábú lógott.

A földrablásokról és az ellenlépésekről Tamási Béláné, a Gazdatanácsok Szövetsége elnöke beszélt: tényekkel és érvekkel (12 pontjuk itt olvasható) higgadtan, de keményen kimutatva: végveszélyben a magyar föld és ezáltal a magyar jövő. Őt egy devizaadósságba kergetett konok gazda követte, aki igazságtételt követelt.
Budaházy Gyuri a nemzeti ellenállás elkerülhetetlenségéről és az egyéni bátorság, s áldozatvállalás fontosságáról is szólt, ismételten csak - a koncepciós pere miatti bírói eltiltás okán - telefonon nagy tetszést aratva.

Dr. Boór Ferenc a Fejér Szövetségtől ezúttal a Magyarok Világszövetsége frissen elfogadott, földvédő ügyünkkel és a támadások kereszttüzében jól eső szolidaritási nyilatkozatot olvasott fel. Dr. Bene Gábor a régi Kossuth tér hangulatát megidézve vázolta fel a nemzeti érdekeket valóban szolgáló régi-új rendszer közjogi körvonalait. Végül Tölgyessy Magdi, a - már 2003-ben velünk együtt az EU tagság ellen harcoló és állandóan meghurcolt - Lelkiismeret' 88 Csoport szolidaritási nyilatkozatát ismertette és fogadalmat tett a tiltakozókkal együtt, hogy a harcot a végsőkig folytatjuk.

A tüntetésről bajtársaim rövidesen részletes írásbeli és videós tudósítást tesznek közzé. Addig is a Hír Tv rövid híradórészlete érzékelteti a történteket.

Jelképes hátteret adott, hogy közben folyamatosan bontották le az előttünk nem sokkal az egyperces, példátlan módon kormányprogram vita nélküli parlamenti  kormányfő választás ünneplésére szervezett fideszes EP kampánygyűlés színpadi elemeit.  Ennek a történeti alkotmányosságunk és a Szent Korona értékeit zárójelbe tevő, gyarmatosítást elősegítő rendszernek a romjait egyre többen  szeretnék eltakarítani és majd ahogy a tragikus hazai térvesztésünk kiteljesedése egyre láthatóbb lesz még sokkal többen.  Az a hölgy is, aki a lelkes kormánypárt hívek (nekik ezrével osztották ki aktivistáink a petíciót és a földtörvényről szóló 12 pontot) által szemétként otthagyott számos "Szavazz" és "Fidesz" táblát a színpadon tépte szét, mert - mint fogalmazott - számára hiteltelen az a párt, amelyik kiszolgáltatja a magyar termőföldet a külföldieknek és az oligarcháknak, ugyanakkor meg gyáván és hazug módon esik neki a föld védelméért és az elcsatolt magyarok önrendelkezéséért évek óta küzdő nemzeti jogvédőnek, azaz nekem.

Köszönöm neki és sok ezernyi itthoni és külhoni magyarnak a számtalan buzdítást és erősítést, a kritikákat pedig megfontolom. A cél, a nemzet védelme és önrendelkezésének visszaszerzése, a magyar emberek boldogulásának elősegítése, ezért fontos a megfelelő eszközöket megválogatni annak érdekében, hogy ellenségeink számára a legminimálisabb támadási felületet adjuk miközben mi a saját csapásainkat a legerőteljesebben tudjuk bevinni.

A május 6-i Kossuth téri földvédő nyomásgyakorló tüntetésünk kicsapta a politikai "elit" és a lakájmédia körében a biztosítékot. Őket egy 8 órás tüntetésből csak egy önkényes kiragadott és nem is a tüntetés területén történt pillanat érdekli: a magyar föld külföldiek elrablása ellen tiltakozó kemény hangú tüntetésünkön területére provokatív célzattal betévedt megélhetési hazaáruló Pásztor Istvánt egy indulatos tüntető leköpte a rendőrök szemel láttára, akik semmit sem tettek a provokátor eltávolítása érdekében. Ez olyan mintha  pufajkás Horn elment volna a Corvin közi szabadságharcosok igazságtételt követelő nagygyűlésére.

Amikor a tüntetésen szóba hoztam, hogy a köztársasági elnök védelmébe vette és magyarsága (sic!) miatt bántalmazottnak nevezte a kártékony és megalkuvó provokátort füttyszó harsant. Hová süllyedt az államfő ? Ki tájékoztatja őt valótlanul? Miért nem a délvidéki magyarverések vagy a cigánybűnözés tombolása miatt szólal, meg a nemzet egységét megtestesíteni hivatott közjogi szereplő?
Sajnos tényekkel igazolható, hogy drámai helyzetben van a délvidéki magyarság: napi 11 fővel fogynak, nincs területi autonómia, magyar egyetem, a munkanélküliség kiugróan magas, állandósultak a magyarverések, korlátozott részvétel az állami intézményekben és vállalatokban, visszaszoruló magyar nyelv, növekvő kivándorlás és így tovább.
(Minderről bővebben a Morvai Krisztinával közösen megszervezett önrendelkezési konferenciáról a Nemzeti Jogvédő Szolgálat által kiadott kötetben a neves délvidéki jogász, Bozóki Antal tanulmányai szólnak.
De megindult Szerbia EU csatlakozási tárgyalása. Történelmi alkalom lenne most blokkoló EU tagként minden magyar igény teljesítését kikényszeríteni az EU felé dörgölőző szerbektől, ráadásul Koszovóban a szerbek megkapták az etnikai alapú  területi autonómiát. És ekkor mit tesz - sajnos a kormány egyetértése mellett - Pásztor és az általa vezetett VMSZ ? A jogkikényszerítés helyett a klientúra helyzetbe hozása érdekében kormányra megy a magyarellenes szerb radikálisokkal és szocialistákkal, és semmit sem követel. Így már érhető, hogy e janicsár érdekében  a szerb kormány is megszólalt.
Pásztor ráadásul korábban kijelentette, hogy nincsenek Délvidéken magyarverések, illetve "a bizalom jegyében nem követeljük a magyarok területi autonómiáját!".
Nem átallotta károsnak nevezni a tavaly őszi Európa Tanács-béli délvidéki magyarok önrendelkezése és az önkényesen fogva tartott új temerini fiúk ( a régiek közül 3-an sajnos még mindig ülnek) kiszabadítása érdekében véghez vitt akciónkat.

Az általa támadott akciónk azonban sikeres volt: a hét délvidéki fiú rövidesen kiszabadult ( Dr. Gaudi-Nagy Tamás a temerini fiúk szabadulásáról az Országgyűlésben), koncepciós perükben az első tárgyalásra május 21-én kerül sor. Pásztor ezen nyilatkozatát akkor még a Jobbik is elítélte és kiállt mellettem (A Jobbik visszautasítja Pásztor István nyilatkozatát).
Aki kíváncsi arra, hogy mit tettem eddig a délvidéki magyarok önrendelkezéséért ízelítőt kaphat, ha megtekinti az idén februárban Zentán, Morvai Krisztinával és Rácz Szabó Lászlóval közösen tartott fórumunkon elmondott beszédemet és a tavaly novemberi szintén közös, Bozóki Antallal kibővülten véghez vitt délvidéki EP akciónkról készült filmet.

Azóta minden ennek a szánalmas figurának az esetéről szól (még a fideszes kampánygyűlésen is szóba került a "támadás": Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes oda süllyedt, hogy nagy magyarnak nevezte a kliensüket) , terel a gépezet, nehogy már kiderüljön, hogy meztelen a király: a külföldiek már viszi a magyar földet és erdőket mint a cukrot. Dübörög a gyarmatosítás és az EU csatlakozás mérlege katasztrofális. Tragikomikus, hogy most a kormánypártok az EP kampány részeként aláírásgyűjtést indítottak a hazaáruló földtörvény "megvédésére" az egyébként valóban védendő akác és adómentes pálinkafőzési jog ügyével cinikusan összekapcsolva.  Ez már az Orwelli világ, ahol a fogalmakat teljesen kifordítva használják: a jó az rossz, a rossz az jó. A külföldi valójában belföldi. Mindebből az jöhet, hogy a belföldi külföldivé válik, azaz a magyar ember idegen és rabszolga lesz saját hazájában, ahogy a palesztinok. Nem hagyjuk!

Ne felejtsük el a lényeget: a május 6-i tüntetésen elfogadott petíciónk követelése szerint a Országgyűlésnek még 2014. május 22-ig van ideje arra, hogy a petíciónkban rögzített hármas  földvédelmi csomagot elfogadja. A nyomásgyakorlást folytatjuk!

Ez a mi Hazánk, nekünk csak ez az egy Hazánk van és mi itthon vagyunk!
A magyar föld és a magyarok szabadsága nem eladó!

Budapest, 2014. május 11.
Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő