Végre beindul Gaudi javaslata alapján az elcsatolt területeken élő magyarok államilag szervezett jogvédelme

Több mint egy év után végre kiírta a tavaly létrejött Kisebbségi Jogvédelmi Intézet az elcsatolt magyarok jogvédelmét elősegítő  pályázatokat, ezzel a Kárpát-medencében élő magyarok elleni jogsértések (pl. nyelvhasználat akadályozása, állampolgárságtól megfosztás, diszkriminációs ügyek, etnikai hovatartozás miatti hatósági zaklatások, munkajogi, büntetőjogi és szabálysértési megtorló szankciók magyar érdekképviseletben való részvétel vagy magyarsághoz tartozás miatt) ellen a magyar állam által biztosított forrásokból tudnak fellépni a jogvédők. A pályázat jelentkezési határideje 2013. január 31., de lényegében folyamatos.  A pályázat itt érhető el.

Ezúton kérem minden magyarság ügye iránt elkötelezett, a Kárpát-medence magyarok lakta területein praktizáló  ügyvéd kollégámat és különösen azokat, akik már szereztek tapasztalatot a jogvédelem terén, de ilyen tapasztalattal rendelkező civil szervezeteket is, hogy jelentkezzenek a pályázatra, amely háromféle együttműködési lehetőséget kínál.  Egyrészt már „élesbe” került ügyekben a jogi képviselet költségeire lehet pályázni, másodrészt az egyéni és közösségi jogok érvényesülése szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró ügyek felkutatására, harmadrészt pedig tartós együttműködésre a magyarság jogvédelme területén, amely magában foglalja az adott elszakított területen élő magyar közösség elleni jogsértések monitorozását és a jogvédelem megszervezését.  

Történelmi lehetőség ez most arra, hogy szoros jogi védőhálót szőhessünk a jelentős részben már magyar állampolgárságot is visszaszerzett magyar honfitársaink részére. Egy magyar jogász számára ennél szebb kihívás nem is merülhet fel. Nem szabad engedni a kishitűeknek és félelmektől bénultaknak: a szívós és kitartó munka meghozza eredményét, erre példa a 2002-2010 közötti időszakban alapvető szabadságjogaikban sértettek, korlátozottak érdekében végzett nemzeti jogvédő munkánk. Régi adóssága volt ez az anyaországnak, és  persze egy ilyen rendszer megszervezése elementáris kötelessége lett volna az elszakított területeken működő és jelentős időszakokat kormányokban töltő magyar szervezeteknek.

Még 2011 őszén a 2012.  év költségvetési törvény vitájában terjesztettem elő a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat 50 millió forintos kerettel történő létrehozását célzó módosító javaslatot , amelyet  az Országgyűlés megszavazott. (Ez a tétel már szerepelt a 2013-as költségvetési törvény javaslatában, így a javaslatom szerencsésen állandósult, remélem ez így is marad, amíg szükséges. A létrehozás részletei itt olvashatók)
Ezzel a számos jogfosztástól szenvedő magyar honfitársaink jogvédelmét  elkötelezett jogászok láthatják el, az eljárások költségeit  a magyar állam forrásaiból működő Kisebbségi Jogvédő Intézet fedezi.

A hatékony jogvédelem biztosítása az egyik erős pillére a magyar közösségek megmaradásának, hiszen 1920 óta tipikusan – tisztelet a kivételeknek - minden magyar területekből részesedett állam állandó célja a megszerzett javak megtartása és az ott élő  magyarság jogainak, életlehetőségeinek korlátozása, keményebb esetekben jogtiprásokkal való eltántorítása a nemzeti azonosságtudat megőrzésétől, beolvadásra vagy elvándorlásra kényszerítésre.
Eddig a magyarokat elszakított területeken ért jogsértések esetén magányos jogászok vagy egyes civil szervezetek vagy léptek fel, mint például a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, amelynek számos együttműködő partnere van az elcsatolt területekről.  A mostani pályázat jelentős mértékben a Nemzeti Jogvédő Szolgálat működési elvein alapul, köszönhetően annak, hogy a koncepció kidolgozásában részt vehettem.

A cél az, hogy az egyedi ügyön túlmutató jelentőségű és magyar közösség szempontjaiból meghatározó fontossággal bíró, magyar érdekeket kiemelten érintő jogi ügyekben gyors, szakszerű és nemzeti érdekeket szolgáló jogi képviseletet kapjon a jogsértett, a helyi jogorvoslatok eredménytelen kimerítése esetén pedig nemzetközi jogi fórumok elé kerüljön az ügy és egyúttal megfelelő nyilvánosságot is kapjon.  Egy ilyen jól szervezett rendszer nemcsak a már bekövetkezett jogsértések ellen adhat hatékony védelmet, hanem elrettentő erővel is bírhat és ezáltal tevőlegesen járulhat hozzá az elcsatolt területen élő magyarok megmaradásához és önrendelkezési joguk kiteljesítéséhez.

Kérek minden jóérzésű magyar embert, hogy vigye hírét ennek a pályázatnak és jogász kollégákat, hogy tegyék félre esetleges fenntartásaikat, félelmeiket és vállaljanak részt ebben a nemzetmentő munkában. Ne felejtsük el India függetlenné válása döntő mértékben egy elkötelezett jogvédőnek, Mahatma Gandhinek volt köszönhető, aki egy igen reménytelen helyzetben kezdte el jogvédő küzdelmét. De vannak hazai példaképek is, gondoljunk gróf Apponyi Albert jogi harcaira a Népszövetségben.

Strasbourg, 2013. január 24.
Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője