Álljon ki a kormány a napokban elfogott délvidéki magyar fiatalokért!

Október 23-án, nemzeti ünnepünk napján értesültem a délvidéki Temerinben hét  magyar fiatalt sújtó szerb önkényről, amellyel kapcsolatban az itt olvasható írásbeli kérdést intéztem Martonyi János külügyminiszterhez. A szerb sajtóban megjelentekkel nem kívánok foglalkozni, a magyar fiatalok álláspontja még nem jutott nyilvánosságra. A hallgattassék meg a másik fél elvét a szerb és sajnos a hazai sajtó egy részével ellentétben, a magam részéről megkerülhetetlen alapelvnek tartom.

Úgyis mint jogvédő és úgyis mint magyar országgyűlési képviselő a leghatározottabban tiltakozom, hogy az alapvető emberi jogokat és az elvárható eljárásjogi garanciákat ezúttal is sokadjára sárba taposták a szerb hatóságok az október 22-én Temerinben elfogott és azóta előzetes letartóztatásba helyezett magyar fiatalok ügyében, mellyel kapcsolatban a külügyminisztérium sajnos a mai napig nem hallatta a hangját. Ahogy a külügyminisztert emlékeztettem levelemben, úgy emlékeztetek minden politikai döntéshozót a sajtó nyilvánossága útján is, hogy az Országgyűlés által tavaly elfogadott Alaptörvény D. cikkében foglalt kötelezettség világosan fogalmaz:

"Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal."
Ezek a fiatalok magyarok, nem hagyhatja őket magukra az anyaország! A 2012. évi költségvetésben javaslatomra éppen az ilyen és ehhez hasonló esetekre életre hívott Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat (létrehozott nevén: Kisebbségi Jogvédő Intézet) haladéktalanul vegye föl az érintettekkel a kapcsolatot, s biztosítson részükre azonnali és teljes körű, ingyenes jogvédelmet! Szerbia EU csatlakozásának támogatása fejében a magyar kormánynak meg kell követelni a legégetőbb magyar érdekek érvényesítésén túl (területi autonómia, '44-es magyarirtások jóvátétele, korlátozásmentes restitúció, magyar közösség megvédése etnikai alapú támadásoktól stb.) a magyarok elleni koncepciós jellegű eljárások megszüntetését, illetve az ilyen eljárásokban elítéltek kegyelemben részesítését.

Tegnap  Zagyva György képviselőtársammal közösen kezdeményeztük Lukács Tamásnál, az Országgyűlés Emberi jogi bizottsága elnökénél, hogy a bizottság a soron következő bizottsági ülésén (október 29-én, 9:30 órakor) haladéktalanul tűzze napirendre a napokban a délvidéki Temerinben történtek kivizsgálását. Az önkényes és jogalap nélküli házkutatások, a védő akadályoztatása a fogvatartottakkal való kapcsolatfelvételben, olyan fiatalok előállítása, akik a cselekmény ideje alatt a helyszínen sem tartózkodtak, mind egy olyan koncepciós, az emberi jogokat rendkívüli módon sértő eljárás rémisztő képét vetíti előre, melyre már a közelmúltban volt példa Temerinben, amelynek drákói következményeit - öt magyar fiatal 61 év börtönnel sújtása - mai napig nem sikerült elhárítani.

Idén június 4-én az egyik legfőbb közjogi méltóság a ,,Minden magyar felelős minden magyarért" Szabó Dezsői idézettel zárta parlamenti felszólalását, bízom benne, hogy a trianoni békediktátum napján kimondott fundamentum ezúttal végre tettekben is testet ölt, a cselekvésképtelen nemzetpolitika ideje ugyanis lejárt.

Az Országgyűlés Emberi jogi bizottsága elnökének, Lukács Tamásnak címzett levelünk (melyet eljuttattunk a bizottság minden tagjának) IDE kattintva megtekinthető

CsatolmányMéret
Gaudi_Zagyva_emb.jog_.biz_._.PDF1.79 MB