Felszólalások

parlamenti felszólalások

Határozottabb kiállást kért Gaudi az elszakított területeken élő magyarokért

2013. március 20-án,  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10373.) vitájában Gaudi-Nagy Tamás szomorúan vette tudomásul, hogy továbbra sem kaptak választ a kérdéseikre. Egy államot az tesz komollyá, ha egyértelművé teszi a világ minden állama számára, hogy hol élnek állampolgárai, hány állampolgára él, és ezeknek az állampolgároknak képes és kész garantálni azt a védelmi rendszert, amit minden normális állam megtesz - hangsúlyozta a nemzeti radikális képviselő.

Nem igaz, hogy az Európai Uniónak nincs alternatívája! (videók)

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/10220.) vitájában Gaudi-Nagy Tamás a kishitűség ellen emelte fel a szavát. Mint a radikális képviselő kifejtette, nem igaz az, hogy nincs más alternatíva az Unióval szemben. Önfeladást gerjesztő felfogásnak nevezte Gaudi a kormány hozzáállását, melynek véleménye szerint nincs helye a Nemzet Templomában.

A jogvédő képviselő felszólalásában kitért az uniós csatlakozáskor tett ígéretekre, az eltapsolt pénzekre és a klientúráknak játszott támogatásokra. Szégyen és gyalázat - mondta a jogvédő képviselő arra, hogy egyáltalán az Országgyűlés elé kerülhetett ez a törvényjavaslat. A kormányzó pártok és a szocialista párt nem először és minden bizonnyal nem is utoljára helyezkedett közös álláspontra. Ennek a radikális képviselő felszólalásában hangot is adott.

Kulturális rendszerváltást szorgalmaz a Jobbik frakció jogvédője

2013. március 11-én, a Finnugor Rokon Népek Napjáról szóló határozati javaslat (H/10160.) vitájában Gaudi-Nagy Tamás világossá tette a fideszes és KDNP-s képviselőknek, hogy sem egy baráti, sem egy rokoni kapcsolatot nem lehet hazug, téves alapra helyezni. Rettenetes károkat okozó, a magyar nemzettudatot sorvasztó, megkonstruált műelméletnek és hipotézis nevezte a finnugor rokonság elméletét, mellyel a radikális képviselő szerint megpróbáltak megfosztani minket keleti gyökereinktől.

Gaudi: elmaradt az MSZP elévülhetetlen felelősségének kimondása

2013. március 11-én, az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/9598.) vitájában Gaudi-Nagy Tamás kifejtette: a Jobbik számára soha nem fogadható el az, hogy külföldről mondják meg azt, mi legyen (Magyarországon), éppen ezért ennek a törvénynek a végszavazása során egy tartózkodással tudják kifejezni azt, hogy felfordulást okozott az igazságügyi rendszerben ez az átgondolatlan intézkedés sorozat, amit csak részben sikerült jóvátenni.

Ratifikálták az emberkereskedelem elleni egyezményt

2013. március 4-én, az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/10093) vitájában Gaudi-Nagy Tamás sorsdöntő jelentőségűnek nevezte, hogy az állam lecsapjon végre azokra a bűnözői csoportokra, akik prostitúciós célból csempésznek nőket. 

Gaudi felszólalását követően az Országgyűlés 323 igennel, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással fogadta el a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetének 42. európai regionális konferenciáján az Interpol kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A jogvédő képviselő felszólalása alább vágatlanul megtekinthető.

Gaudi: a kormány álljon ki az autonómiatörekvések mellett! (videókkal)

2013. február 26-án, a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló (J/9399) és a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10097.) vitájában Gaudi-Nagy Tamás az autonómia biztosítása mellett érvelt felszólalásaiban, szerinte ez a magyar közösségek megmaradásának záloga és a kormánynak ehhez kell igazítania nemzetpolitikáját. Arra szólította fel a kormányt, hogy sokkal határozottabban, "nyíltsisakkal" álljon ki az autonómiatörekvések mellett.

Ne lehessen olyan kikötést beemelni a vállalkozási szerződésbe, amely semmisnek tekinti a teljesítést igazolási szakértő szerv eljárásának kizárását

2013. február 25-én, Gaudi-Nagy Tamás felszólalásában támogatását fejezte ki azon módosító indítványokkal kapcsolatban, melyek a lánctartozások megakadályozását szolgálják.

Gaudi jóvátételt sürgetett a meghurcolt gárdistáknak (videóval)

Az Országgyűlés 2013. február 25-i ülésén Gaudi-Nagy Tamás azonnali kérdést intézett a belügyminiszterhez annak érdekében, hogy a 2002-2010 közötti politikai emberi jogi jogsértések meghurcoltjai kapjanak végre teljes körűen jóvátételt és a rendőrség ne védje a Gyurcsány-Bajnai időszak jogsértéseit. Kiemelten szólt a 2009. július 4-i gárdista tüntetés jogellenes feloszlatásáról és követelte a jogellenesen előállított 216 hazafi jóvátételét. Ezt rendőri akciót a 2002-2010 között állam részéről elkövetett szabadságjogi jogsértéseket vizsgáló albizottság részjelentése is egyértelműen jogsértőnek minősítette és kártérítés megfizetését tartotta szükségesnek.

Küzdelem a vélemény-nyilvánítási szabadság "gyűlöletbeszéd" elleni harc címén bevezetni kívánt korlátozása ellen az Alaptörvény 4. módosítás általános vitában

Rendkívül veszélyes és elfogadhatatlan az Alaptörvény 4. módosítás keretében a Fidesz-KDNP által tervezett durva korlátozása a vélemény-nyilvánítási szabadságnak.Ezzel egyrészt minden nemzeti, etnikai és vallási közösségi tag számára egyéni perlési lehetőséget akarnak biztosítani a közösség méltóságát sértő vélemények ellen, másrészt ez lehetőséget ad a vélemény-nyilvánítási szabadság további - holocaust tagadás büntetésén túli - büntetőjogi szankciókkal történő korlátozására.

Az építésügyi lánctartozások megakadályozásával kapcsolatban szólalt fel Gaudi-Nagy Tamás

2013. február 19-én, az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9875) vitájában Gaudi-Nagy Tamás gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a képviselőkkel.

A felszólalásról készült videó vágatlanul alább:

A magyar szellemi alkotások visszaszorításának veszélyére hívta fel Gaudi az Országgyűlés figyelmét (videó)

A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/9777.) vitájában Gaudi-Nagy Tamás a témában benyújtott három jobbikos módosító javaslatra hívta fel a kormány figyelmét.

A nemzeti radikálisok csak részben tudják támogatni az Alaptörvény módosítását (FRISSÍTVE)

2013. február 19-én, Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása című törvényjavaslat (T/9929. számú) vitájában Gaudi-Nagy Tamás részben elfogadhatónak nevezte az alaptörvény negyedik módosítását, egyes részeire azonban nem tudja áldását adni.

A jogvédő képviselő azt mondta, a kormánytöbbség felelőssége, hogy olyan alaptörvénye lett az országnak, ami a legitimáció szempontjából több felől is támadható.

Büntessék meg a 2002-2010 közötti politikai, emberi jogi jogsértések felelőseit (videóval)

2013. február 19-én, Gaudi-Nagy Tamás jobbikos képviselő azt szorgalmazta, hogy büntessék meg végre a 2002-2010 közötti "nemzetpusztító időszak" politikai, emberi jogi jogsértések felelőseit. A képviselő a 2009 júliusi gárdista tüntetést és a 2006-os őszi eseményeket hozta példaként arra, hogy a Fidesz nem tartja be az elszámoltatásra tett választási ígéretét.

Magyarország helyi önkormányzatairól és a vádlottak padjáról (videóval)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9559. számú) vitájában Gaudi-Nagy Tamás a DK-s (?) Kolber István képviselő szavaihoz annyit fűzött hozzá: nem szerencsés politikai bátorságról beszélni egy olyan párt korábbi képviselőjeként, melyben és mely során sokat tehetett volna az önkormányzatok felemelkedésére, ezzel ellentétben szétverték a törvényességi felügyeleti rendszert és eladósították az önkormányzati szektort.

Gaudi a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról (videóval)

2013. február 12-én, a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9383. szám) vitájában a kisebbségi véleményt Gaudi-Nagy Tamás ismertette.

Gaudi szerint megint folytatódik az a hagyomány ezen törvényjavaslattal kapcsolatban is, hogy adott esetben van egy uniós irányelv, amit tartalmilag jelen esetben nem tekinthetünk magyar érdekekkel ellentétben állónak, azonban nem ad választ arra az előterjesztés, hogy ez vajon megfelel-e a magyar nemzeti érdekeknek, valamint arra sem, milyen mértékben vettük át az irányelvet.

Nem szab gátat a tőkés társaságok uralmának az új Polgári Törvénykönyv - Gaudi felszólalása az új Ptk záróvitájában

Az Országgyűlés 2013. február 11-i ülésén tartotta a T. Ház az új Polgári Törvénykönyv záróvitáját és zárószavazását, amellyel végül elfogadta a kormánytöbbség az új polgári jogi kódexet. A Jobbik tartózkodott, ennek okait foglaltam össze záróvitában tett felszólalásomban.