A trianoni diktátum elleni tiltakozásul mutassuk fel az igazságtalanság jelét ! "A JEL - AZ IGAZSÁGTALANSÁG SZIMBÓLUMA - TRIANON" c. rövidfilm - terjeszd és mutasd a JELET !

Ezzel a JELLEL mondjuk együtt nemet az igazságtalanságra !

A 100. évfordulóhoz közeledve a trianoni diktátum igazságtalansága elleni tiltakozásra egy új jelképet talált ki egy derék hazafi, Kovács Zoltán Lázár.

Az összekulcsolt kéz szimbólumot a keresztény Európát évszázadokon át hatalmas áldozatok árán védelmező Magyar Királyság területének kétharmadát és 3,5 millió magyart a történelmi, nemzeti és önrendelkezési elv megcsúfolásával elcsatoló, 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum 100. évfordulója inspirálta és az európai történelemben páratlanul kegyetlen diktátum igazságtalanságát jelképezi. A magyarellenes nemzetgyilkossági kísérlet során az észérvek ellenében a nemzetközi jog szabályait is sárba tipró módon a hazugság, az ármány, a becsapás és a kétszínűség diadalmaskodott. Az igazságtalanság az igazsággal szemben. De az igazságot örökre legyőzni nem lehet. Ezért a diktátum és a szellemisége bukásra ítéltetett.

Az ötletgazda kezdeményezésére és vezérletével a Nemzeti Filmkészítők Egyesületének tagjaival együtt hosszú hetek munkájával készítettük el a neves magyar zenészek, művészek és közéleti szereplők diktátum igazságtalansága kapcsán tett hitvallását tartalmazó, "A JEL - AZ IGAZSÁGTALANSÁG SZIMBÓLUMA - TRIANON" rövidfilmet.

https://www.youtube.com/watch?v=5gkKKqjGvfA&t=144s&fbclid=IwAR1XrSsnOhGV...

A diktátum igazságtalansága ellen kiálló magyar művészek, zenészek, tudósok és közszereplők a filmben a megszólalás sorrendjében: Szikora Róbert, Wittner Mária, Varga Miklós, dr Csókay András, Sasvári Sándor, Pitti Katalin, Nagy Feró.

A film sorozatszerű folytatását tervezzük a magyar közélet, művészi és tudományos élet neves, jeles és a trianoni diktátum igazságtalansága ellen kiálló tagjaival. Megtisztelő, hogy részt vehettem a film alkotásában és támogatást adhattam hozzá.

A Nemzet Naptára, a Nemzeti Zászlója és sok más nemzeti ügy harcosa Szilágyi Ákos az igazságtalanság jelének külön honlapot készített http://ajel.info/ néven. 

A JEL facebook oldala: 

https://www.facebook.com/AJEL-111377487259757

Itt található számos, az igazságtalanság jelét mutató számos jeles hazafi fényképe, továbbá „A JEL - AZ IGAZSÁGTALANSÁG SZIMBÓLUMA - TRIANON rövidfilm figyelemfelkeltő 1 perces változata:

https://www.youtube.com/watch?v=r8sO6UOlP-s&feature=emb_logo

Ebben a változatban Pitti Katalin, Kalapács József, Sasvári Sándor, dr. Csókay András, Pataki Attila, Nagy Feró, dr. Bencze Izabella,  Nemcsák Károly, Vikidál Gyula, Wittner Mária, Varga Miklós, Szikora Róbert és Reviczky Gábor mutatják a jelet és mondják el azt, hogy „Ezzel a jellel mondjuk együtt nemet az igazságtalanságra !”

Kérek szeretettel mindenkit, hogy tekintse a diktátum elleni tiltakozás eszközének a JEL filmek terjesztését, ajel.info honlap és közösségi oldal népszerűsítését !

Trianon vírusa ellen tiltakozzunk a JEL filmek vírusszerű terjesztésével, hadd lássák minél többen a világon, hogy nem nyugszunk bele !

Különösen ajánljuk, kérjük, hogy az igazságtalanság kézjelét egyénileg vagy csoportosan alkalmazzák 2020. június 4-én 16 óra 30 perckor 100 másodpercig a közterületen éppen ott, ahol éri honfitársunkat az igazságtalan békediktátum aláírásának 100. évfordulója.

Aki nem közterületen, hanem lakásában, házában, munkahelyén éli meg e percet, kérjük álljon ki lakásának, munkahelyének balkonjára, erkélyére, teraszára vagy a nyitott ablaknál, állva mutassa fel az igazságtalanság kézjelét.

Kérjük, hogy ezzel párhuzamosan, akinek módja van rá tegye ki közösségi oldalára az igazságtalanság jelét mutató fényképét. Én már megtettem. És Te kedves magyar testvérem ?

Ezzel a jellel mondjuk együtt nemet az igazságtalanságra !

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Tiltakozó emlékmenet a június 4-én a trianoni diktátum 100. évfordulóján

Mottó: "Trianon nem örök, nincs kőbe vésve!"

2020. június 4-én a trianoni diktátum aláírásának nemzeti gyásznapján, a 100. évfordulón 11 órától Budapesten a Battyhány örökmécsestől indul az V. Trianon menet.
Az V. Trianon menet programja: (Szervező: Nyers Csaba)
A Batthyány-örökmécsestől vonulás a Szabadság térre, majd az Országház elé a Kossuth térre.
A rendezvényen magam is felszólalok 13 órakörül a Kossuth téren. Mindenkit várunk szeretettel !
A menet célja:
A 72 vármegye címertábláival fejezzük ki tiszteletünket a Szent Korona Országa előtt, emlékezünk az igazságtalanságra, teszünk hitet a magyar nemzet egysége mellett és követeljük a diktátumok felülvizsgálatát.
Nekünk fáj Trianon és soha, de soha nem felejtünk és soha nem nyugszunk bele !
Nem csak emlékezni kell, hanem tenni is a jövőért, a diktátum megváltoztatásáért! A rendezvény célja az is, hogy ráirányítsa a figyelmet a trianoni és párizsi diktátumok felülvizsgálatának szükségességére és erre irányuló lépések megtételét követelje a Kormánytól.
Három éve 2017. június 4-én Budapesten a Kossuth téren a II. Trianon menet résztvevői közfelkiáltással elfogadták és petíciónak nyilvánították az általam írt és Nyers Csaba által jegyzett, az igazságügyi miniszterhez címzett levelet.
A levél a trianoni és párizsi békediktátumok érvényteleníttetését eredményező jogi eljárások megindítását, a határok újrarendezésének felvetését, az önrendelkezés kikényszerítését és jóvátétel kiharcolását célozza, ennek érdekében egy szakértői testület 30 napon belüli felállítását szorgalmazza. Ez az azóta is várat magára...
A II. Trianon menet alkalmával általam elmondott beszéd és annak keretében a petíció ismertetése és elfogadása ezen a felvételen látható:
A petíció előzménye a 2016. november 30-án az I. Trianon menet résztvevői által elfogadott, néhai dr. Grespik László által írt, Nyers Csaba által jegyzett, Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett petíció:
Az erre érkezett kabinetirodai válasz (https://gaudinagytamas.hu/sites/default/files/Trianon%20pet%C3%ADci%C3%B3_mininsztereln%C3%B6ki%20v%C3%A1lasz%20.pdf) nem zárkózott el a témától, a trianoni diktátumot a XX. század legnagyobb tragédiájának nevezte, elégedetlenséget fejezett ki az elcsatolt területen élő magyarok jogfosztottsága miatt és a diktátumok érvénytelenségével kapcsolatos felvetésekkel való foglalkozásra az igazságügyi minisztert jelölte ki.
Trócsányi László igazságügyi miniszter azonban érdemi válasz helyett a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz irányított minket, ahol helyettes államtitkári szintről az ügy jelentőségéhez képest a felvetéseinkre súlytalan, elégtelen és inkább ellentétes tartalmúnak minősíthető, az Alaptörvény D. cikkére való utalást mellőző, a status quo-t hangoztató alábbi rövid válasz érkezett:
"Magyarország történelmére legnagyobb hatással bíró nemzetközi szerződéseknek tekinthetők a levelében hivatkozott békeszerződések. A levelében jelzett problémákra is tekintettel a Külgazdasági és Külügyminisztérium kiemelt figyelmet szentel mind a kisebbségi jogok, mind a vonatkozó európai uniós, illetve két- és többoldalú nemzetközi jogi kötelezettségekben foglaltak érvényesítésének. Ezúton is megerősítem, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium a jövőben is ezen kötelezettségek szem előtt tartásával fog eljárni.”
Ez édeskevés, ennél sokkal többre és határozott, célirányos lépésekre van szükség a nemzetünk életét mérgező diktátumok status quo rendszerének meghaladása terén.
A fenti két petíció képezte az alapját annak a Trianon elleni nemzeti konzultációnak, amelynek keretében 2017. október 15-től a Magyarok Világszövetsége és Országos Trianon Társaság közösen hatalmas civil összefogással aláírásgyűjtést kezdtek a békediktátumok érvénytelenítése érdekében történő kormányzati fellépés érdekében. Mostanra már több mint 300 ezer aláírás gyűlt össze, számos neves közéleti ember és művész, sportoló, tudós állt ki mellette. Magam is támogattam a kezdeményezést, több alkalommal álltam ki mellette. Ennyi magyar ember status quo ellen kinyilvánított akarata immár nem hagyható figyelmen kívül.
A nemzeti konzultáció eredményének ismertetésére és a Kormány illetékese részére történő átadására holnap 15. 30-tól a Kossuth téren a V. Trianoni Menet részeként a Magyarok Világszövetsége és Országos Trianon Társaság által megtartandó rendezvényen (https://www.facebook.com/mvsz.sajtoszolgalat/posts/2923082454436397) kerül sor, amelyhez a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) is csatlakozott és amelyre szintén várunk mindenkit szeretettel.
NEM NEM SOHA !
Igazságot Magyarországnak !
Velünk az Isten !
Honfitársi üdvözlettel:
dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

Trianon 100 - megemlékező istentisztelet a Hazatérés Templomban

A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából megemlékező istentiszteletet tart a Hazatérés Templom Gyülekezete és a Horthy Miklós Társaság
Igét hirdet: ifj. Hegedűs Lóránt
Beszédet mond: Zetényi-Csukás Ferenc, Balog Barna, dr. Gaudi-Nagy Tamás
Közreműködik: Lukácsy Katalin, Bacsi János, Hegedűs Zsuzsanna
Aki teheti jöjjön el, mondjunk együtt nemet az igazságtalanságra, tegyünk hitet együtt a diktátum felülvizsgálata és a nemzet összetartozása mellett !
ifj. Hegedűs Lóránt reformtus lelkész megtisztelő felkérésére magam is elmondom a diktátummal kapcsolatos gondolataimat.
NEM NEM SOHA ! Igazságot Magyarországnak ! Velünk az Isten.

Trianon revíziója megkerülhetetlen ! - a magyarság elleni nemzetgyilkossági kísérlet, a trianoni diktátum 100. évfordulója elé

Nem mindenki mondhatja el, hogy közszereplőként tíz évvel korábban elmondott véleményét egy az egyben vállalhatja. Ez különösen így van a legnagyobb nemzeti sorstragédiánk: a trianoni diktátum kapcsán. Büszke vagyok rá, hogy én ezzel így lehetek.
2010-ben a diktátum 90. évfordulóján a köztévében akkori országgyűlési képviselőként határozottan állást foglaltam a trianoni diktátum megkerülhetetlen revíziója és az elcsatolt magyarok önrendelkezése mellett, amely akár határmódosításhoz is vezethet.
Mindez akkor hatalmas felhördülést váltott ki, de ma a 100. évforduló felé közeledve még inkább egyértelmű, hogy a trianoni, illetve a jelenleg hatályos és párizsi diktátumok szabta határok újratárgyalása megkerülhetetlen.
Az elcsatolt területeink, elorzott természeti és épített kincseink, nemzeti vagyontárgyaink és az életétől, jogaitól, vagyonától megfosztott sok milliónyi honfitársunk miatti, máig elmaradt igazságtétel, jóvátétel elkerülhetetlen.
Az elcsatolt magyar közösségek megmaradása, gyarapodása és az egész Kárpát-medence itt élő más népekkel közös felvirágoztatása már nem oldható meg a kudarcot vallott és egyébként is a területrablók által be nem tartott kisebbségi jogok rendszerében. A területi autonómia biztosítására egyik szomszédos bitorló állam sem hajlandó. A párizs környéki és párizsi békediktátumok felülvizsgálata és magyarság érdekeit figyelembe vevő kiigazítása a globalista-liberális megszállás miatt szétesés és önfelszámolás felé tartó Nyugat-Európável ellentétben az ön- és értékvédő Közép-Európa megmaradása szempontjából minden itt élő nép számára is kulcsfontosságú.
És adódik egy jogos kérdés: értékben és politikai irányban hol van már az a párt, amelynek akkor parlamenti képviselőcsoportjában a legaktívabb képviselő voltam ? Károlyi útját járják, de ezért felelniük kell. De ez már egy másik történet...
A beszélgetés 2. része:
A beszélgetés 1. része:

Nemzeti Jogvédő jogi értékelés a Deák téri mészárlás miatti kegyeletirendezvényekkel kapcsolatos rendőri intézkedésekről

A Deák téren lemészárolt két magyar fiatal emlékének szentelt tegnapi kegyeleti megemlékezéseken a Nemzeti Jogvédő Szolgálat színeiben jogvédő ügyeletet láttunk el.
Volt dolgunk bőven: a nagylétszámú rendőri erők számos jogellenes intézkedést hajtottak végre a Dohány utca környékén, igyekeztünk minden jogsértettnek segítséget adni.
Ugyanakkor a tragédia helyszínén jogszerűen megjelent több ezer fegyelmezett magyar (közte számos szurkolói csoport) békésen és szabadon fejezhette ki kegyeleti érzéseit, hangot adva egyúttal a bűnözés visszaszorítását és elkövetők szigorú felelősségre vonását célzó jogos igényének.
Az elemi.hu portálnak foglaltam össze a tegnapi események nemzeti jogvédő jogi értékelését.
Akit kegyeleti résztvevőként jogsértés ért tegnap és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) segítséget kéri az njsz@nemzetijogvedo.hu címen fordulhat hozzánk.
Tegnap a nemzeti jogvédő ügyleti szolgálatom végén magam is főhajtással és gyertyagyújtással adóztam kegyelettel Deák téri borzalmas bűncselekmény két fiatal magyar áldozatának emléke előtt. A Jóisten adjon nekik örök nyugalmat ! A földi világ tényezői pedig az igazságtétellel tartoznak.
Honfitársi üdvözlettel:
dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Gaudi-Nagy Tamás az etnikai bűnözésről a brutális Deák téri kettős gyilkosság fényében

Az áldozatvédelmet központba állító, Tímár László által vezetett, "Ne legyen áldozat" című műsor különkiadásában büntetőjogi, kriminológiai és kriminálszociológiai szempontból is elemeztem a két magyar fiatal halálával járó brutális Deák téri kettős gyilkosságot, különös tekintettel a cigány származású elkövető döbbenetes bűncselekménye és az etnikai bűnözés kapcsolatára.
Ez így nem mehet tovább ! Átfogó és hatékony jogalkotási és jogalkalmazási változás kell az egyre inkább elharapózó etnikai bűnözés felszámolására, de legalábbis eredményes visszaszorítására. E körben is megtettem javaslataimat.
A "Ne legyen az áldozat" d1 tv-n sugárzott műsor két korábbi adásában szakmai eszközökkel elemeztem az etnikai bűnözés témáját, ajánlom e két adás megtekintését is, mert az itt elmondottakat a mostani bűntett sajnálatos módon igazolja:

Gaudi-Nagy Tamás ismét a bűnözés etnikai vonatkozásairól a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.05.14.)

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. mostani műsorában (2020.05.14.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője folytatja az etnikai jellegű bűnözés hazánkat is nyomasztó problémájának elemzését, különös tekintettel a sokszor saját soraiból kikerülő elkövetők cselekményeitől is sújtott cigányságra és az Európába települt bevándorlókra. Tabukérdés-e az etnikai bűnözés ? Kik és miért tagadják a jelenséget ? Qui prodest ? Ennek kapcsán a nemzeti jogvédő felidézi, hogy a félresiklott „rendszerváltás” óta eltelt 30 évben sokáig miért került szőnyeg alá söprésre ez a súlyos kérdés és miként került be megkerülhetetlen módon ismét a politika közbeszédbe. Górcső alá kerül a végső eszköz (ultima ratio), a büntetőjog hazai alkalmazásának számos anomáliája. Hiába ír elő a Büntető Törvénykönyv sok esetben elrettentő erejű büntetéskiszabást, mégis sorozatosan születnek sokmilliónyi embert joggal felháborító, szakmailag tévesen enyhe ítéletek. Milyen szerepet játszik ebben a liberális ihletésű ideológiai korrupció ? Szó esik a bűnüldözés terén is máig megfigyelhető, hibás kettős mércéről: az idei, vitéz nagybányai Horthy Miklós előtt tisztelgő emlékmenet öt hazafias résztvevője ellen büntetőeljárás indult alaptalanul, de a rendezvény résztvevőit megöléssel fenyegető cigány ellentüntetőkkel szemben nem lépett fel a rendőrség. (részletek: https://gaudinagytamas.hu/nemzeti_jogv%C3%A9d%C5%91_szolg%C3%A1lat_horth...) Arra is keresi a nemzeti jogvédő a műsorban a választ, hogy miként lehetne megvédeni a társadalom tisztességes jelentős többségének a biztonságát, méltóságát, szabadságát és vagyonát. És egyúttal arra is, hogy miért szükséges a lehúzó közegből a munka, a tanulás, a társadalomépítés, értékteremtés és a keresztény hit által való kiemelkedés a cigányság számára. A korábbi adásban (https://gaudinagytamas.hu/gaudi-nagy_tam%C3%A1s_b%C5%B1n%C3%B6z%C3%A9s_e...) a nemzeti jogvédő szakirodalmi forrásokkal és releváns idézetekkel alátámasztottan vázolta a bűnözés kriminálszociológiai tudományos módszerekkel is feltárt egyes etnikai vonatkozásait. Köszönöm a lehetőséget a műsorvezetőnek, Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft. tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat. Következő téma a hazaárulás. „ Az őszinteség az, ami leginkább hiányzik a világból, és amire a legnagyobb szükségünk van. Csak az őszinte lelkek lehetnek elég bátrak ahhoz, hogy ősi, egyszerű tényeket, a lélek természetes alap meggyőződéseit szembe merjék szegezni az emberi életet megrontó hazugságok seregével. ” Makkai Sándor (1890-1950, erdélyi református püspök)

"Nem engedünk a magyarok jogaiból!"c. film a nemzeti jogvédelemért tartott jótékonysági estről

Kiváló nemzeti filmesek (Almási Lajos, Gömör Tamás, Kelecsényi Nándor) rövidfilmje a Nemzeti Jogvédő Szolgálat támogatása érdekében 2020. február 15-én tartott jótékonysági estről és a nemzeti jogvédelemről. Felvillanak a filmben az est felejthetetlen pillanatai, részletei:
- jeles művész fellépők (Sinkovits Vitay András, Dévai Nagy Kamilla, Madarak zenekar) fellépéséből, - a nemzeti jogvédő vezetők beszédjeiből: dr. Zétényi Zsolt elnök (Nemzeti Jogvédő Alapítvány), dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető (Nemzeti Jogvédő Szolgálat), - a rendezvényen levetített nemzeti jogvédő dokumentumfilmekből.
A filmben neves hazafias közszereplők (a megszólalás sorrendjében: dr. Kőrös Mária, Budaházy György, Budaházy Edda, ifj. Hegedűs Lóránt, Gonda László, Dúró Dóra, Novák Előd) és támogatók beszélnek a nemzeti jogvédők munkásságának fontosságáról, nemzeti jelentőségéről.
Köszönjük mindazok segítségét, akik lehetővé tették a rendezényünket, amelyen számos támogatónk talált egymásra, érezte jól magát, szőtte velünk együtt terveit és egyúttal értékes tombolanyeremények találtak gazdára. (prémium tokaji borok a Breitenbach Pincétől, márkás külföldi és hazai italok a Bottle Life Int. Kft-től,2 fős félpanziós hétvége a székelyudvarhelyi 3* Gondűző Hotelben, 2 fős félpanziós hétvége a monori 3* Nyerges Hotel Termálban, jegyek Nemzeti Színház, Új Színház előadására és Dévai Nagy Kamilla életműkoncertjére, hímzett házi áldások a Hímezz Magyarra mozgalomtól, GoforGo utazási iroda utalványa, Bujdosó Székely Vendéglő utalványa, Barabás Géza műkereskedő által felajánlott értékes műalkotások, Szkíta Kézműves Bolt által felajánlott Feszty körkép másolat, Dévai Nagy Kamilla CD-k, nemzeti jogvédő témájú könyvek, Magyar Nemzet Naptára, Trianoni Szemle 1 éves előfizetés).
Manapság sokat hallani nemzeti érdekeink ellen dolgozó álcivil liberális jogvédőkről, akik lejáratják a jogvédelmet. Ma már egyre többen tudják, hogy mi is jogvédők vagyunk, de hazafiak, és ezért nemzeti jogvédők vagyunk a magyar nemzet szolgálatában, akik soha nem adják fel és nem engednek a magyarok jogaiból!
Nap mint nap láthatjuk, hogy egyre jobban fokozzák a patriofób globalista-liberális erők a nemzetközi és hazai jogi pergőtüzüket hazánk, nemzetünk ellen, ezért elengedhetetlenül szükség van a hazafias jogvédelemre, nekünk viszont ehhez erőforrásokra!
Míg a bevándorláspárti liberális jogvédők hatalmas költségvetésből szervezik nemzetellenes aknamunkájukat (Helsinki Bizottság közel évi ötszáz millióból, a TASZ több mint évi kétszáz millióból), addig a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Nemzeti Jogvédő Alapítvány együtt csak alig évi kb. másfél-kétmillió forint bevételt tud a nemzeti jogvédő küzdelmeire fordítani. Itt az ideje, hogy önzetlen hazafiak és az egyre gyarapodó nemzeti tőke végre igazából támogassák a nemzeti jogvédelmet !
Főbb műveleti területeink: -        a 2002-2010 közötti balliberális, nemzetellenes kormányok hatalmi önkénye (a leghírhedtebb a 2006 őszi rendőrterror) üldözöttjeinek védelme, áldozatainak jogi képviselete, jogi küzdelem az igazságtételért, a gyurcsányi rezsim által kreált Budaházy-Hunnia büntetőper vádlottjainak védelme, -        az elcsatolt sorban és jogfosztottságban élő magyarok jogvédelme, önrendelkezési harcainak jogi támogatása, -         és ami manapság a legtöbb kihívást adja: a sorosista, patriofób-liberális álcivil hálózatok külföldi és hazai jogi pergőtüze elleni nemzeti jogvédő küzdelem.  Ennek keretében többek között képviseljük a LGBTQ mozgalom erőszakos térfoglalása ellen küzdő normalitáspárti aktivistákat és az szexuális deviánsok támadásának jogsértettjeit (Budaházy Edda, dr. Téglásy Imre), indítunk kollektív személyiségi pereket a magyar nemzet méltóságát sértő balliberális közéleti és sajtógyalázkodások elkövetői ellen a „TÉGY A MAGYARGYŰLÖLET !” akció keretében és védjük azon hazafiakat, akik a sorosista, patriofób-liberális álcivil hálózatok ellen lépnek fel. Bővebben a nemzeti jogvédők munkásságáról a www. njsz.hu oldalon és a „Jogvédők a nemzeti szolgálatában” című letölthető kötetben (https://mek.oszk.hu/15800/15846/) olvashatnak.
SZJA 1 % adófelajánlásokat köszönettel fogadunk! Nemzeti Jogvédő Szolgálat adószáma: 19334684-1-05 SZJA 1 % támogatásra buzdító kisfilmünk: https://www.youtube.com/watch?v=wS7o6... A Nemzeti Jogvédő Szolgálat továbbra is várjuk minden jóérzésű, a cselekvő hazafiság útját járó magunkfajta honfitársunk támogatását: (A közleménybe kérjük beírni: NJSZ TÁMOGATÁS, név és e-mail cím.) Bankszámlaszám: 11600006-00000000-29912821 Mi soha nem adjuk fel és nem engedünk a magyarok jogaiból !

Gaudi-Nagy Tamás a bűnözés etnikai vonatkozásairól a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.04.30.)

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.04.30.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője nyilatkozott szakirodalmi forrásokkal és releváns idézetekkel alátámasztottan a bűnözés kriminálszociológiai tudományos módszerekkel is feltárt egyes etnikai vonatkozásairól, különös tekintettel a sokszor saját soraiból kikerülő elkövetők cselekményeitől is sújtott cigányságra. Szó esik a bűnügyi statisztikákról, a jellegzetes bűncselekménytíptusokról és a lehúzó közegből a munka, a tanulás, a társadalomépítés, értékteremtés és a keresztény hit által való kiemelkedés szükségességéről, lehetőségeiről.
Ezúton is köszönöm a lehetőséget a műsorvezetőnek, Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft. tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat. Folytatása ismét következik.
"Semmi sem állhat ellen hosszan az igazságnak: lehet támadni, de sohasem lehet legyőzni."
Loyolai Szent Ignác

Csak azért is írd alá a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést ! (irdala.hu) - már csak 6 nap maradt

Kűzdjünk együtt Székelyföld önrendelkezéséért és a trianoni diktátum meghaladásáért ! Csak azért is írd alá nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, ha még nem tetted meg! Biztass erre másokat is !
Az igazságtalan trianoni diktátum aláírásának 100. gyászos évfordulója előtt egy bő hónappal az elcsatolt Erdély magyarjai és székelyei számára kellemes meglepetést okozott, hogy a román képviselőház hallgatólagosan elfogadta a már negyedszer benyújtott törvényjavaslatot Székelyföld autonómiájáról. Jegyezzük meg a javaslat fő motorjának számító bátor és derék háromszéki képviselő nevét: Kulcsár-Terza József.
A román szenátus 6 nappal később soron kívüli ülésen gyorsan "korrigált": a magyar-székely szenátorok ellenében mindegyik román képviselő nemmel voksolt.
Klaus Johannis román elnök magyarellenes kirohanással körítve Erdély magyaroknak való "odaadásával" vádolta meg (sajnos alaptalanul) a képviselőházban a többséget alkotó, de jelenleg ellenzékben levő PSD pártot.
A gyalázatos diktátum óta eltelt 100 évben bizonyítást nyert, hogy Románia érdemtelen a kincses Erdélyre és képtelen volt a gróf Apponyi Albert által előre megjövendölt kizsákmányoláson, megszálláson, alávetésen és balkáni szintre rántáson kívül bármi olyat hozzátenni Erdély történelméhez, amelyet civilizációs szinten előremutatónak és teremtő hatásúnak lehetne tekinteni.
A jelentéktelen Luxemburgnál ötször nagyobb területen élő és az önálló államot alkotó észtek lélekszámát csaknem elérő őshonos székelység évtizedek óta küzd az önrendelkezési joga alapján a területi autonómiáért, amelyet Románia immáron ismét megtagadott tőlük.
A székelység képviseleti szerve, a Székely Nemzeti Tanács hat éves per után tavaly kiverekedte, hogy a székely autonómiát elősegítő EU normákat kikényszerítendő európai polgári kezdeményezéssel élhessen katalán és baszk partnerekekkel.
A cél olyan jogi keret elérése, hogy az EU-n belüli forráselosztásokat ne lehessen például román beolvasztási célokra használni és a felzárkóztatási politika során figyelemmel kelljen lenni azon európai régiókra, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ilyenek az elcsatolt magyar területeken máig élő és kitartó magyar közösségek, tehát a székelyek is.
Vészesen közeleg a legalább hét EU tagállamból származó, előírt szintet átlépő egymillió aláírás begyűjtésére tavaly május 7-án indult egyéves határidő lejárta. Jelenleg az online aláírások 400 ezernél tartanak és csak három tagállamban sikerült átlépni a minimumszintet, de mindent be kell vetni most !
Korábban már magam is többször buzdítottam a kedzeményezés támogatására (pl. https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/2694588723927399), de a kampány kiemelt támogatási szintet sajnálatosan és érthetetlenül csak az utóbbi hónapokban kapott. Még kerékkötő is akadt a nemzetellenes ballib tengely részeként árulóvá vált jobbikos EP képviselő, Gyöngyösi M. személyében. Meg is kapta érte tőlem a szembesítést: https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/2697961450256793/
Nemzeti kötelességünk kiállni a székelyek önrendelkezése mellett, aláírni és támogatni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést (irdala.hu vagy http://nemzetiregiok.eu/) !
És ne felejtsük el szolidaritásunkról biztosítani a két, most is raboskodó székely politikai foglyot, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt ! (https://bit.ly/3aToeEz)
Ha esetleg nem jön össze az egymillió aláírás, akkor sem szabad kardunkba dőlni, mivel ez sokkal inkább azt jelenti, hogy nem a globalista-patriofób elit által irányított EU szintjén látják megvívhatónak az önrendelkezési küzdelmeket a jogfosztott népek, így a magyar is, hanem saját régióikban.
Ehhez pedig az egyre erősebb Magyarország is nyíltan pástra kell lépjen minden szinten a soha nem látott mértékben kedvező csillagállású nagyhatalmi kapcsolatok bevetésével. Ráadásul ez az Alaptörvényi D. cikke szerint államfeladat is :
"Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal."
Szabadságot Székelyföldnek!
Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnnak !
Ajánlom minden a téma iránt érdeklődő honfitársamnak a Kispesti Székelyország Tündérkertben a székely önrendelkezés ügyében 5 éve elmondott beszédemet, amely nem vesztett semmit az időszerűségéből, sőt egyre inkább az...
Merítsünk erőt dicső hősünk, Hunyadi János kormányzó és hadvezér az 1448-as rigómezei csata előtti örökérvényű szavaiból, amelyekkel buzdította a hatalmas török túlerővel szemben több napos véres csatába induló katonáit:
"A szent célért küzdők mellett mindig ott áll a segítő Isten"
Honfitársi üdvözlettel:
dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

 

Csodaszarvas repítené vissza a Tiszából a délvidéki Törökbecse főterére a turulmadaras Szabadság-emlékművet - beszélgetés a hatoscsatornán

A Magyar Csodaszarvas Egyesület (macsoda.hu) az elmúlt 20 évben több kezdeményezésével segítette az elszakított országrészeken élő nemzettársainkat, ezt is felidézik a hatoscsatorna Hír-érték c. műsorának 2020. április 9-i adásában dr. Kőrösi Mária egyetemi tanár műsorvezetői közreműködésével.

Konkrét programokról és nemzetstratégiai elképzelésekről is beszámoltak a Magyar Csodaszarvas Egyesület vezetői: dr. Gaudi-Nagy Tamás és Pálfi Zoltán. Részletesen szóltak az egykor Törökbecsén (Délvidék, egykori Torontál vármegye) állt turulos Szabadság emlékmű helyreállítására indított kezdeményezésről, amely a jelenlegi vírushelyzetben is töretlenül zajlik.

A visszaállítási akció következő lépése a Tiszába dobott és a mai napig ott egy beazonosított helyen fekvő, Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése a Tiszából, ahová 1918-ban a szerb megszállók hajították, majd a szobor vélhetően szükséges restaurálása.

A Link Lajos által vezetett törökbecsei Szoborhelyreállító Bizottság a hivatalos előkészületeket végzi, többek között a helyi hatóságok megkeresése (helyi önkormányzat, muzeológia, vízügy) , kivitelezési tervek elkészítése (szobor helyreállítása, turul kiemelési terv) és a helyszín kijelölése.

A műsorban felidézték a visszaállítási akció támogatása érdekében március 10-én prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszer fővédnökségével és számos neves művész részvételével tartott sikeres jótékonysági est (https://www.youtube.com/watch?v=mszK7ZShcYc) részleteit.

A végső cél a turulos Szabadság-emlékmű visszaállítása Törökbecse főterére és ezzel az őshonos délvidéki magyarság öntudatának, önbecsülésének erősítése és a délvidéki magyar-szerb együttélés új alapokra helyezése a tragikus trianoni diktátum 100. évfordulójának évében.

Online képeskönyv a turulos emlékoszlopról és a törökbecsei szoborállításokról:

http://www.ebookextra.hu/eview/391cd4d6bd17d75f9d4de662a1eff198?fbclid=I...

A fenti cél elérésének érdekében továbbra is várja a Magyar Csodaszarvas Egyesület a támogatásokat :

 

K & H Bank Nyrt. 10402166-21604537-00000000

A Magyar Csodaszarvas Egyesület várja tisztelettel az 1%-os adó felajánlásokat is. Adószám: 18093054-1-41

 

 

„A liberális vírussal mérgezők a veszélyhelyzetben is rombolják a nemzeteket” - Gaudi-Nagy Tamás a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában a rendkívüli jogrendről és nemzeti önvédelemről + húsvéti jókívánság

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.04.09.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője nyilatkozott arról, hogy a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben is miként terjesztik a liberális vírust és tagadják a nemzetrombolók a nemzetek önvédelmi jogát a nemzetek globalista-patriofób-liberális recept alapján történő felszámolása érdekében. Szó esik a nemzettagadó és önfelszámoló svéd modellről, a rémhírterjesztés bűntettének súlyosítása miatt hisztiző, de nemzetvédő hazafiak  vélemény-szabadsághoz való jogát tagadó, a szerintük „rasszista alapú” patrióta véleményt képviselők drákói megbüntetését követelő liberális „jogvédők” kettős mércéjéről, G. Soros Budapestnek (pontosabban kitartott bábjának, Karácsony G-nek) juttatott adománya mögötti politikai sunyiságról, az EU nemzetek feletti politikai modellljének járvány miatti végső bukásáról, Közép-Európa nemzeteinek értékvédő, nemzetvédő felemelkedéséről és végül a magukat felsőbbrendűnek tartó liberálisok nemzetiekkel és nemzetekkel szembeni gyűlöletéről.
Az interjú rögzítésére március 31-én került sor, azóta az Országgyűlés az április 6-i héten is ülésezett és a benyújtott napirend szerint későbbiekben is folytatja munkáját, ezzel is cáfolva a diktatúrát hazug módon emlegetők vádjait.
Ezúton is köszönöm a lehetőséget Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft. tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat, folytatása ismét következik...
Ajánlom mindenki szíves figyelmébe nemzeti jogvédő szervezeteink (Nemzeti Jogvédő Alapítvány - www.nja.hu és Nemzeti Jogvédő Szolgálat - www.njsz.hu) képviseletében április 9-én kiadott, dr. Zétényi Zsolttal közösen készített jogi állásfoglalásunkat a rendkívüli jogrendről:
http://nja.hu/hirek/friss-hirek/a-nemzeti-jogvedo-alapitvany-es-nemzeti-jogvedo-szolgalat-dr.-zetenyi-zsolt-nja-elnok-es-dr.-gaudi-nagy-tamas-njsz-ugyvezeto-kozos-nyilatkozata-a-koronavirus-elleni-vedekezesrol-szolo-torvenyrol-es-a-rendkivuli-jogrendrol.jog
Ebben alapos jogi elemzés keretében tételes cáfoljuk a hazai és balliberális oldalról érkező alaptalan és diktatúrát emlegető bírálatokat. Tényekkel és érvekkel a demagóg és doktrinér liberális hazugságok ellen a nemzet védelmében. Mi, nemzeti jogvédők a nemzet oldalán állunk, veszélyhelyzetben még fokozottabban a nemzeti érdekeink ellen dolgozó álcivil liberális jogvédőkkel ellentétben, akik lejáratják a jogvédelmet. Ma már egyre többen tudják, hogy mi is jogvédők vagyunk, de hazafiak is, ezért nemzeti jogvédők vagyunk: a magyar nemzet szolgálatában. Nemzeti jogvédők, akik soha nem adják fel és nem engednek a magyarok jogaiból.
„És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. /János evangéliuma 5,29/
Ezúton kívánok a feltámadás bizonyságának erejétől áthatott áldott Húsvétot !
Hiszek Jézus Krisztus és Magyarország feltámadásában !
Isten óvja és vezesse Magyarországot
Budapest, 2020. esztendő Nagyszombatján
Honfitársi üdvözlettel:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd - Európa jogi szakjogász (www.gaudinagytamas.hu)
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Nemzeti Jogvédő Szolgálat (dr. Zétényi Zsolt NJA elnök és dr. Gaudi-Nagy Tamás NJSZ ügyvezető) közös nyilatkozata a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényről és a rendkívüli jogrendről

(megjelent: a Magyar Nemzet c. napilap 2020. április 9-i számában)
Ajánlom mindenki szíves figyelmébe dr. Zétényi Zsolttal közösen írt jogi állásfoglalásunkat a rendkívüli jogrendről, amelyben alapos jogi elemzés keretében tételes cáfoljuk a hazai és balliberális oldalról érkező alaptalan és diktatúrát emlegető bírálatokat. Tényekkel és érvekkel a demagóg és doktrinér liberális hazugságok ellen a nemzet védelmében. 
Mi, nemzeti jogvédők a nemzet oldalán állunk, veszélyhelyzetben még fokozottabban a nemzeti érdekeink ellen dolgozó álcivil liberális jogvédőkkel elletntétben, akik lejáratják a jogvédelmet. 
Ma már egyre többen tudják, hogy mi is jogvédők vagyunk, de hazafiak is, ezért nemzeti jogvédők vagyunk a magyar nemzet szolgálatában, akik soha nem adják fel és nem engednek a magyarok jogaiból !

Gaudi-Nagy Tamás a délvidéki Törökbecsére a trianoni diktátum 100. évében visszaállítandó turulszobros emlékműről és a veszélyhelyzetről

Ezekben a vészterhes időkben, a járvány idején sem engedhetjük el gondolatban és lélekben a nemzeti sorskérdéseinket. Folytassuk nemzetegyesítő munkánkat is "home office" üzemmódban együtt, ügyelve közben szeretteinkre, embertársainkra, magunkra és arra, hogy a nemzetünket is fenyegető veszélyhelyzet mielőbbi felszámolása érdekében a biztonsági és egészségügyi óvintézkedéseket betartsuk felelős magyar polgárként. És egyúttal tartózkodjunk attól, hogy a vírus elleni védekezésnek "betartsunk", pánikoljunk és rémhíreket terjesszünk.

Ennek jegyében teszem közzé a 2020. március 8-án a Duna Palotában a Magyar Csodaszarvas Egyesület szervezésben neves művészek részvételével tartott nagysikerű jótékonysági esten a támogatott nemzeti célról szóló beszédemet.

Délvidéki barátainkkal pár éve elhatároztuk, hogy visszaállítjuk a Torontál vármegyei Törökbecsére 1918-ban bevonult megszálló szerb sereg által lerombolt turulos Szabadság emlékművet. A visszaállítás tervezett időpontja: a trianoni diktátum aláírásának gyászos és tragikus 100. évfordulója, 2020. június 4. Bár könnyen lehet, hogy akciónkat is hátráltatja az egész világon, de különösen Európában tomboló COVID-19 vírus, de a kitűzött céltól nem tágítunk.

A beszédben felvázoltam a visszaállítási művelet hátterét és előzményeit, ennek részeként felidéztem a még országgyűlési képviselőként 2014. február 4-én elmondott beszédemet, amelyben a víz alatti kincsek védelméről szóló UNESCO egyezmény vitájában felhívtam a figyelmet a turulos Szabadság emlékmű méltatlan, mostoha sorsára és állami segítséget szorgalmaztam.

A koncerten összegyűlt jelentős pénzadományt átadtuk a törökbecsei Szobor Helyreállítási Bizottságnak. Köszönet a támogatóknak.

A visszaállítási akció következő lépése a Tiszába dobott és a mai napig ott, de beazonosított helyen fekvő, Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése a Tiszából, ahová 1918-ban a szerb megszállók hajították, majd a szobor vélhetően szükséges restaurálása.

A turul visszarepülése megállíthatatlan, a gyűjtést folytatnunk kell.

Adományokkal támogatható az akció, amelyeket a Magyar Csodaszarvas Egyesület (www.macsoda.hu) számláján köszönettel fogad. Közleményrovatba írják be, hogy "Turul emlékmű- Törökbecse". A támogatók oklevelet kapnak.
Számlaszám: K & H Bank Nyrt.
10402166-21604537-00000000)

Online képeskönyv a turulos emlékoszlopról és a törökbecsei szoborállításokról:

http://www.ebookextra.hu/…/391cd4d6bd17d75f9d4de662a1eff198…

Közösségi oldal a turulos Szabadság-szobor visszaállításáért http://bit.ly/32LPaDP

A jótékonysági koncertről a szabadkai Pannon RTV ekként tudósított: https://www.youtube.com/watch?v=OYBSYpp_aPM

Isten óvja és vezesse Magyarországot !
Jó egészséget ! Maradjunk otthon !

Ne felejtsük az antik bölcsességet:

"Homines frugi omnia recte faciunt -
Becsületes ember mindig jól cselekszik."

Honfitársi üdvözlettel:
dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Magyar Csodaszarvas Egyesület tiszteletbeli elnöke
és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

 

Gaudi-Nagy Tamás a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorban a Nemzeti jogvédelem című könyvéről, a globalista jurisztokráciáról, a börtönbizniszről és a bírósági ideológiai korrupcióról

Gaudi-Nagy Tamás a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorban a Nemzeti jogvédelem című könyvéről, a nemzeteket felszámolni igyekvő globalilsta-patriofób törekvésekről, a börtönbizniszről és a bíróságokon tapasztalható ideológiai korrupció kettős mércés ártalmairól

Ezúton is köszönöm a lehetőséget Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat, folytatása következik...

 

Remekül sikerült a törökbecsei turulos emlékmű visszaállítását támogató jótékonysági koncert (2020. március 8.)

Az összegyűlt jelentős pénzadományt átadtuk a törökbecsei Szobor Helyreállítási Bizottságnak. A turul visszarepülése megállíthatatlan.
Most következik az Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése a Tiszából, ahová 1918-ban a szerb megszállók hajították.

A jótékonysági est elején ismertettem a visszaállítási művelet hátterét és előzményeit, ennek részeként a még akkori országgyűlési képviselőként 2014. február 4-én elmondott beszédemet, amelyben a víz alatti kincsek védelméről szóló UNESCO egyezmény vitájában felhívtam a figyelmet a turulos Szabadság emlékmű méltatlan, mostoha sorsára és állami segítséget szorgalmaztam.

Ezen beszédeim videói és jótékonysági est fotói rövidesen felkerülnek.

A szobor visszaállítási projekt részletei: https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/2984080764978192

Az eseményről a Magyar Nemzet c. napinap ekként számolt be:

https://magyarnemzet.hu/…/visszaallitanak-a-lerombolt-turu…/

Egy kanyit se a bűnözőknek! A MAGYAR BÖRTÖNBIZNISZ ÉS A MÖGÖTTE FELSEJLŐ ÁRTALMAS „NYÍLT TÁRSADALMI” HÁTTÉR

A cikk megjelent a Magyar Nemzetben! 

Manapság sok szó esik a börtönbizniszről. Arról az adóját fizető, jogkövető és cserébe köz- és jogbiztonságot joggal elváró polgár idegeit méltán borzoló jelenségről, hogy jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt bűnelkövetők az emberi jogaikat úgymond sértő fogva tartási körülmények miatt milliós nagyságrendű kártalanítást kapnak. Ehhez nyújtanak segítséget a liberális jogvédők által kitaposott úton járó, általuk ihletett, erre szakosodott ügyvédek. Az Emberi Jogok Európai Bírósága öt éve hozott marasztaló ítélete nyomán került a hazai jogrendbe ennek lehetősége.

Hazánkban nagyjából 18 ezer ember tölti jogerős szabadságvesztés büntetését valamelyik büntetés-végrehajtási intézetben. Mindez fejenként napi tízezer forint ellátási költséget jelent. A közzétett adatok szerint 12 ezer elítélt eddig már közel tízmilliárd forint összegű jóvátételben részesült a fogva tartás miatt attól az államtól, amely állam bírósága a büntető jogszabályok megsértése miatt elítélte őket. Sokatmondó, hogy ehhez képest eltörpül az áldozatok részére a bűnelkövetők által kifizetett jóvátétel.

Az Országgyűlés február 25-én törvényt alkotott arról, hogy a fogva tartás körülményei miatti kártalanítás idén június 15-ig nem fizethető ki. A márciusban induló újabb nemzeti konzultációs kérdőíven szereplő, ezt a témát is érintő kérdésekre adott választópolgári válaszok döntik el a börtönbiznisz jövőbeli sorsát.

Nézzük meg, mi is áll igazából a háttérben! Kik és miért építették ki és működtetik ezt a jogi nagyüzemet, amely busás jövedelmet hoz a társadalmi együttélési normák megsértése miatt szabadságelvonást jelentő büntetéssel sújtott elítélteknek és jogi képviselőiknek, relativizálva ezáltal a bűnüldözés és a büntető igaz­ságszolgáltatás céljait?

A motivációs háttérhez érdemes elolvasni a hazai liberális jogvédelem, Soros-féle nyílt társadalom eszméjét követő élcsapata, a Magyar Helsinki Bizottság 2018. évi beszámolójának utóbbi tíz év büntetőpolitikáját ostorozó, sokatmondó felütésű részét: „A büntető igazságszolgáltatási rendszer továbbra is előnyben részesítette az elrettentést és a megtorlást, folytatta a szigoron alapuló, reintegrációs szempontokat háttérbe szorító gyakorlatát. Ez még inkább marginalizálja a szegényeket és hátrányos helyzetűeket.”

Az utolsó mondat lényegében mindent megmagyaráz és világossá teszi, hogy a liberális jogvédők nem az áldozatok, hanem a bűnelkövetők oldalára álltak. Megint a hírhedt, civilizált, keresztény európai ember számára elfogadhatatlan „megélhetési bűnözés” kliséjét emlegetik, felmentve a bűnelkövetőket a felelősség alól, áttelepítve a felelősséget a társadalomvédő államra, burkoltan beismerve egyúttal a bűnözés kriminalisztikai, szociológiai és kultúrantropológiai szinteken igazolást nyert hátterét.

Mára nyilvánvalóvá, bizonyítékok zárt láncolatával igazolható tétellé vált, hogy a magukat civilnek álcázó, nemzetközi eszmei és pénzügyi hátterű, politikai célokat követő liberális nem kormányzati szervezetek felforgatótevékenységükkel egy mesterterv alapján álló forgatókönyvek szerint szisztematikusan, tudatosan rombolják, próbálják széttépni mindazon kötőszöveteket, amelyek egyben tartják az egészséges, keresztény és nemzeti értékeken ala­puló, építő szemléletű társadalmakat. Mindezt a nagy globalista terv: az európai lakosság- és értékcsere megvalósítása, a nemzetek és nemzeti hagyományok felszámolása érdekében. Ezért gyengítik, sorvasztják az európai polgárok és nemzeti érdekű államainak védekezési képességét, igyekeznek aláásni a társadalmi békét és teret nyitni a destruktív társadalmi csoportok mérgező hatásának.

A börtönbiznisz is ugyanezen célt szolgáló jelenség. Szintén a társadalom egészséges működését fenyegeti ugyanis az a torz szemléleten alapuló joggyakorlat, hogy a bűncselekménye miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt bűnöző jogait előbbre valónak találják a sértetténél, és soha nem látott mértékben termelik, kényszerítik ki a nyugati mérce szerinti, irreálisan liberális börtönszínvonal-követelmény alapján a jóvátételt az áldozatok helyett az elkövetőknek, kiüresítve ezzel a büntetőjog alappillérét jelentő büntetés valódi szankcionáló és bűnmegelőzést szolgáló hatását, tartalmát.

Jogerősen elítélt bűnözőket súlyos bűncselekményeik miatt megtorló, fegyelmező és bűnmegelőző céllal sújtják szabadságelvonással. Az, hogy a börtönpopuláció a fogva tartás nem megfelelő komfortfokozata miatt tömegesen csikar ki az államtól évi milliós mértékű kártalanítást, gyengíti a törvényes rendet és súlyosan sérti az áldozatvédelem jogszabályokban rögzített elsődlegességét.

Sajnálatos, hogy olyan iparággá vált ez a terület, ahol minimális jogi kreativitást igénylő, sokkal inkább adminisztratív, adatgyűjtő munkával lépnek fel a liberális jogvédő szervezetek köré szervezett ügyvédi csoportok, nyilvánvalóan kihasználva azt a lehetőséget, hogy a Helsinki Bizottság mint jogvédő szervezet éveken át fogdamegfigyelő programot üzemeltető jogvédő szervezetként folyamatosan járhatta a magyar büntetés-végrehajtási intézeteket.

Nem tűnik irreális feltevésnek, hogy e program részeként, lényegében tippadóként, ügyfelhajtóként léphettek fel, amit ráadásul tilt a magyar ügyvédi etikai-fegyelmi kódex. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ezek a nagy tömegű megbízások egy adott ügyvédhez milyen úton jutottak el. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy például Magyar György maga járta végig a fogdákat, kopogtatott be a cellákba és kérdezett rá, hogy nincs-e szükség az állam perléséhez jogi képviseletre. Kellettek a közvetítők. Joggal vélelmezhető, hogy őt és különböző, ebben az ügytípusban eminens társait, mint például Karsai Dániel Andrást – aki történetesen még saját bevallása szerint is a Helsinki Bizottság és a Transparency International együttműködő partnere – liberális jogvédők ajánlhatták ki a fogvatartottaknak.

A nemzeti jogvédőkéhez képest ötszázszoros mértékű, nagyjából évi félmilliárdos, döntő részben külföldről érkező bevételi oldallal szorgoskodó Helsinki Bizottság nem is titkolja a börtönbizniszben élen járó szerepét. 2018-as beszámolójukban olvashatjuk tőlük a következőket: „Kulcsszerepünk volt abban, hogy Magyarországon az elmúlt években pereskedéssel és érdekképviselettel sikerült csökkenteni a börtönök tömeges zsúfoltságát. 2018-ban is folytattuk nemzetközi tevékenységünket ebben a kérdéskörben. Mind az ENSZ, mind az Európa Tanács szervei osztották aggodalmain­kat. 2018-ban jogi segítséget nyújtottunk 162 személynek ilyen ügyekben.

A további javulás érdekében 2017-ben egy közleményt nyújtottunk be az Európa Tanács miniszteri bizottságának, amely elemzi a kártalanítási eljárást, amely álláspontunk szerint korántsem rendezi megnyugtatóan a börtönzsúfoltság és a rossz elhelyezés okozta fogvatartotti sérelmeket. A miniszteri bizottság 2018 márciusában hozott döntése széles körben osztotta aggodalmainkat.”

Álságosnak és hiányosnak tűnik az a magyarázkodás, amit Magyar György ügyvéd előadott Fiala Jánosnak minapi rádiós interjúja során, amit annak kapcsán hallhattunk, hogy az esetek túlnyomó részében miért kérik ügyvédi letéti számlára teljesíteni a kártalanítási összeget és miért „felháborító”, hogy ez a lehetőség a jövőben megszűnik. A felek ilyen megoldást lehetővé tevő szabad megállapodásának racionális indokok nélküli puszta emlegetése a közvéleményben joggal veti fel azt a kérdést, hogy vajon nem inkább az játszik ebben szerepet, hogy a börtönpopuláció etnoszociális összetétele okán a liberális jogvédők és csatlósaik által előszeretettel hátrányos helyzetűnek és diszkriminációs áldozatnak kikiáltott, de a bűnözésben számarányát jelentősen meghaladó mértékben érintett etnikai hátterű társadalmi rétegek díjfizetési fegyelmében nem bíznak a saját jogi képviselőik.

Jól értjük tehát? Csak nem előítéletes, pszeudorasszista elővigyázatos pénzügyi megfontolások vezetik a börtönbiznisz jeles, a cigánybűnözést felvetőket zsigerből lenácizó, „humanista forradalmár” élharcosait, amikor a saját maguk ügyvédi díjazását csak úgy látják garantálva, ha a teljes kártalanítási summa a letéti számlájukra érkezik? Ekkor ugyanis biztosra lehet menniük: a díj levonása után továbbítják a bevételt a rács mögött ülő elítélt vagy valamely hozzátartozójának bankszámlájára. Nocsak! A hangzatos liberális, emberi jogi csomagolású farizeusi jelszavak ellenére valójában nem bíznak a kedves kollégák az ügyfeleikben? Akkori kik is a rasszisták? Kik is az előítéletesek?

A témában mindenesetre mindenki elmondhatja véleményét a rövidesen elinduló nemzeti konzultáció során, amelynek eredményét a kormányzati közlés szerint ahhoz igazított törvényalkotás követ. Eljött az ideje, hogy véget vessünk a börtönbiznisznek. Kerüljenek végre előtérbe a bűnözés áldozatai, és kapjon sokkal nagyobb hangsúlyt, forrást, eszközt a bűnmegelőzés, bűnfelderítés és nem különben a büntetés-végrehajtás. Különösen a társadalom védelméért sokszor méltatlan körülmények között szolgáló személyi állomány.

A körülményeikről alig esik szó, ez is tarthatatlan. Mindhárom területen még van bőven mit javítani, változtatni bőven. Mint ahogy annak is eljött az ideje, hogy biztosítson a jogkövető polgárt védeni köteles állam az elítélt bűnözőknek a büntetés célját elérni képes, kínzás és sanyargatás nélküli körülményeket jelentő elhelyezést a gyorsan és jelentősen megemelendő számú börtönférőhelyeken, a csillagászati mértékű fogva tartási költségeket, sértetti jóvátételt kitermelő munkát és a jó útra térés esélyét nyújtó hatékony képzéseket, kulturális és hitéletet.

Itt tehát az ideje megfogadni Vergilius örökbecsűjét: „Claudite jam rivos, pueri: sat prata biberunt!” (Zárjátok már el a vízfolyást, fiúk: eleget ittak a rétek!)

A szerző ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

Nemzeti Jogvédő Szolgálat a Horthy emlékmenet jogkövetkezményeiről: az erőszakkal fenyegető ellentüntetők helyett 5 gárdistának tűnő hazafi ellen indítottak alaptalanul eljárást gyülekezési szabadság megsértése miatt- (MTI és elemi.hu nyomán)

Novák Előd a Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtási intézet előtt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat részvételével 2020. március 3-án megtartott sajtótájékoztatón felidézte, hogy öt másik szervezet támogatásával, március 1-jén abból az alkalomból rendeztek megemlékezést, hogy 100 éve választották kormányzóvá vitéz nagybányai Horthy Miklóst. Azonban ahelyett, hogy az erőszakkal fenyegetőző cigány ellentüntetőkkel szemben indult volna eljárás, a rendőrség a Szent Korona másolatát hordozó békés gárdistákat vegzálta - mondta Novák Előd. Tiltakozunk amiatt, hogy a vasárnapi Horthy emlékmenetet követően öt gárdistát előállított a rendőrség, és eljárást indítottak ellenük gyülekezési joggal való visszaélés miatt - közölte a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Ebben a helyzetben ideje, hogy Horthy Miklós rehabilitációja után a Mi Hazánk zászlajára tűzze a Gárda rehabilitációját is - tette hozzá.

Gaudi Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője emlékeztetett: a rendőrök a koncepciós eljárás keretében arra hivatkoztak, hogy az érintettek félkatonai szervezetet idéző öltözete megfélemlítésre alkalmas. Ugyanakkor nem léptek fel azok ellen, akik kimerítették a közösség elleni izgatás tényállását azzal, hogy a megemlékezés résztvevőit "cigány hadsereggel" és megsemmisítéssel fenyegették. A nemzeti jogvédő szerint a "gárdistának mondott személyek" öltözete nem merítette ki azt az öltözetet, "ami miatt gárdistának lehetne tekinteni őket". Vagyis az eljárás megalapozatlan - mondta Gaudi Nagy Tamás.

Az elemi.hu tudósításában olvasható (https://elemi.hu/az-eroszakkal-fenyegeto-ellentuntetok-hel…/), hogy Gaudi-Nagy szerint a rendőrség összességében korrekten biztosította a rendezvényt, megadta a megfelelő védelmet az emlékmenetnek, de három hibát-hiányosságot is megemlített:
- az ellentüntetők közösség elleni izgatást is kimeríthető módon tettek olyan kijelentéseket, melyekkel kilátásba helyezték, hogy a megemlékezés résztvevőinek – akár olyan idős, meglett emberek, akik Horthy kormányzóval még akár életében is találkozhattak – egy cigány hadsereggel való megsemmisítését, mégis elmaradt a rendőri intézkedés.
- túl közel engedték az ellentüntető csoportot, ennek köszönhetően még a Himnusz alatt is vulgáris, trágár megnyilvánulásokat tapasztalhattak a résztvevők,
- tévesen állítottak elő és tartottak fogva órákon át a rendőrök 5 gárdistának tűnő személyt a Gyorskocsi utcában, amely a gárdisták számára szomorú helyszín.

2009. július 4-én, a gárdisták számára a Bajtársiasság Napján az Erzsébet téri, hírhedt tömeges gárdista tüntetés jogellenes feloszlatás során több tucat gárdistát hurcoltak ide, és sanyargatták őket. Később számukra a nemzeti jogvédők jóvátételt harcoltak ki.

Ezúttal erőszak nem volt, puszta előállításokra került sor. Meggyanúsították őket gyülekezési szabadság megsértése vétségének elkövetéséve, mivel a tüntetés békés jellegét biztosító szabályokat megsértették a rendőrség szerint.
Aki erőszakos vagy megfélemlítő hatású félkatonai szervezet jellegét ölti magára, a gyülekezési törvény szerint vétséget követ el.

Mi úgy gondoljuk, fejtette ki, a jelenlévő gárdisták öltözete nem meríti ki azt, ami miatt őket gárdistáknak lehetne tartani. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy akik egy méltó módon megszervezett emlékmeneten a Szent Korona másolatát viszik, ráadásul semmilyen sértő magatartást nem tanúsítanak, akkor fel sem merülhet, hogy erőszakosnak vagy megfélemlítőnek kellene őket tartani.

Tehát úgy gondoljuk, hogy megalapozatlan eljárásról van szó, ezért védelmet biztosítunk nekik. Viszont, ha ezt az eljárást tovább viszik, akkor mi ezt alkalomnak találjuk arra, hogy minden egyes eljárási mozzanatban rámutassunk arra az abszurditásra, hogy míg ezekben a percekben több tízezer migránsnak mondott kontinensfoglaló támadja Európát, addig olyan embereket, mint az itt látható 3 derék hazafit meghurcoljanak, előállítsanak és börtönbüntetéssel fenyegessék.

Már rég elmúltak azok az idők, mikor meg kellett volna felelni bármilyen külföldi elvárásnak, és örömmel látjuk, hogy a kormányzat feladta ezt a megfelelési kényszert és végre a sarkára állt, de akkor tegye meg azt, hogy hagyja abba azoknak a vegzálását, akik hazafias, hagyományőrző és nemzeti értékeket védő tevékenységeket végeznek. A Gárdával kapcsolatban soha senki nem tudott bizonyítani semmilyen erőszakos jellegű cselekedetet, mert ilyen nem is volt. – összegezte a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője.

A sajtótájékoztatón a magyar gárda egyenruhájára emlékeztető öltözetben megjelent három gárdista azok közül, akiket vasárnap előállított a rendőrség. Egyikük, Kunné Kerekes Marianna azt mondta, hogy hagyományőrzőként vettek részt a rendezvényen, és a ruházatukon nem oroszlán (ez a feloszlatott Magyar Gárda egyik jelképe volt), hanem párduc szerepelt.

Egy másik előállított, Silip Norbert kifogásolta, hogy az igazoltatás közben csaknem arra kényszerültek, hogy a Szent Korona másolatát a földre tegyék. Kérdésre válaszolva Gaudi Nagy Tamás azt mondta: az érintettek nem tagjai semmilyen gárdaszervezetnek, ám azt semmi nem tiltja, hogy "gárdista szemléletű emberek informális, hagyományőrző közösségekben szerveződjenek".

 

Reptessük vissza a Turult a délvidéki Törökbecsén június 4-én- csak azért is ! - Várjuk hazafiak támogatását és részvételét március 8-i jótékonysági estünkön

Minden kedves cselekvő hazafit szeretettel várunk március 8-án 17 órától a Duna Palotában nemes szándékú jótékonysági estünkön, amelynek célja, hogy forrásokat és támogatókat gyűjtsünk a délvidéki Törökbecsére 1918-ban bevonult megszálló szerb sereg által lerombolt turulos Szabadság emlékmű trianoni diktátum aláírásának gyászos és tragikus 100. évfordulóján, 2020. június 4-én történő visszaállításához. Ennek egyik első lépése a Tiszába dobott és a mai napig ott, beazonosított helyen fekvő turulszobor kiemelése és restaurálása.

A jótékonysági est fővédnöke prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

Képeskönyves háttér a turulos emlékoszlopról: http://www.ebookextra.hu/e…/391cd4d6bd17d75f9d4de662a1eff198

Ajánlott támogatás: 3-5000 Ft, a támogatók oklevelet kapnak.
info@macsoda.hu

Adományokat a helyszínen vagy a Magyar Csodaszarvas Egyesület számláján fogadjuk
(számlaszám: K & H Bank Rt. 10402166-21604537-00000000)
1%-os adó felajánlásokat is köszönettel várjuk!
Adószám: 18093054-1-41
www.macsoda.hu

Közösségi oldal a turulos Szabadság-szobor visszaállításáért http://bit.ly/32LPaDP

Honfitársi üdvözlettel:
Pálfi Zoltán elnök és dr. Gaudi-Nagy Tamás tiszteletbeli elnök

Az esemény közösségi oldala:
https://www.facebook.com/events/644494646121836/