„Európa patriótái egyesüljetek !” - magyar vezetéssel nyolc nemzet patriótái tüntettek Brüsszelben Európa megvédéséért

Május 18-án szombaton Brüsszelben jó volt magyarnak és európai patriótának lenni: több tucat elszánt európai hazafival együtt tartottunk határozott hangú, kemény üzenetű tüntetést az Európai Parlament előtt. Magyarok, németek, osztrákok, hollandok, flamandok, vallonok, horvátok, görögök és lengyelek együtt álltunk ki Európa megvédése mellett, a bevándorlás, az európai nemzetek felszámolása és az áruló európai vezetők ellen. Hitet tettünk amellett is, hogy a mostani európai parlamenti választáson a hazafias erőket kell támogatni.

Központi elem volt a magyarság meghatározó szerepe ebben az európai szabadságküzdelemben és az, hogy a hagyományos európai nemzeteknek össze kell fogniuk Európa megmentéséért. Mindez ez ígéretes bizonyítéka annak, hogy Európa népei egyre inkább belátják patrióta összefogással lehet csak megvédeni a kontinensünket elárasztó bevándorlás és liberális mérgezés ellen.

A vonulással egybekötött demonstráción vállvetve, bajtársiasságban meneteltünk nemzeti zászlóinkkal és molinóinkkal a Square de Meeus tértől a Luxembourg térig, miközben zengett a „Védjük meg Európát, védjük meg Magyarországot !, Szabadságot Magyarországnak ! Szabadságot Európának ! Bevándorlók menjetek haza !”

Jelképes, hogy éppen ezen a napon deviáns szexuális másság dicsőítése jegyében tartották a Brussels Pride fesztivált, meggyalázva az egykor szebb napokat látott belga fővárost. A középületeken, a városházán, a rendőrségen és mindenhol szivárványzászló… De ezen a napon uszított hazánk és a „nacionalisták” ellen Budapesten Frans Timmermans a szocialisták EU biztosi csúcsjelöltje. Másnap pedig Európa több városában nacionalizmus-ellenes tüntetéshullám vonult át.

Hatalmas volt a kontraszt: a mi hazafias tüntetésünkön ezzel szemben egymást követtük magyarok és más nemzetek hazafias felszólalói a soknemzetiségű részvételre tekintettel több nyelven. Több nyelven szóltunk, de az üzenet közös volt: nem hagyjuk az európai nemzetek szétverését és végsőkig ellenállunk az Európát fenyegető érték és lakosságcsere ördögi programjának.

Saját magyarul és angolul elmondott beszédemben (https://www.facebook.com/gaudinagytamas/videos/429760934242611) arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a mostani európai parlamenti választáson a hazafias erőket kell támogatni, hogy leválthatók legyenek Európa elárulói. Kiemeltem, hogy Frans Timmermans, a szocialista-sorosista blokk bevándorláspárti jelöltje személye arra garancia, hogy Európa felszámolásának folyamata tovább zajlik. Ez a figura teljes összefogást tervez a szélsőbaltól a liberálisokon át a szocialistákig. De a néppárti listavezető Weber számára is a nacionalizmus a legnagyobb ellenség. Ha többséget szereznek az Európai Parlamentben Európának vége. Kevert fajú, nemzeti öntudat és hagyomány tisztelet nélküli manipulálható milliókat akarnak. A romboló devianciákat népszerűsítő multikulturalizmus torz modelljét erőltetik.

Párhuzamosan pedig az EU és ENSZ nemzetek-feletti jogi eszközökkel igyekszik megtörni a nemzetállamok ellenállását. Így könnyen bevehetővé az európai hagyományos nemzetek élettere. Ezért fontos, hogy a bevándoroltatási tervet megakadályozzuk egész Európában. És egyúttal el kell zavarnunk a hatalomból ezen ördögi terv menedzsereit és ügynökeit helyi és európai szinten. Helyettük hazafias erőket kell hatalomra juttatnunk.

Európa szabad, büszke és öntudatos nemzeteinek össze kell fognia, csak így menthetjük meg szeretett kontinensünket. Dr. Morvai Krisztina bátor magyar hazafias, most leköszönő EP képviselő évekkel korában meghirdette: Európa patriótái egyesüljetek ! Igen erre van most szükség ! Az önvédő államok szintjén, hazafias európai civil erők szintjén és hazafias európai jogvédő szinten.

De rámutattam: összefogás a patrióták között csak úgy lehetséges, ha egymás nemzeteit tiszteletben tartjuk és az egyenjogúság alapján állunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a jogfosztottságban élő magyarok milliói a Kárpát-medencében, akiket a háttérerők elszakítottak hazájuktól az első vh. után önrendelkezést kaphassanak és a trianoni diktátum máig ható mérgezését megszüntessük.

Részletes tudósítás itt olvasható a rendezvényről: http://patriota.info/a-tomeges-migracio-ellen-tuntettek-a…/…

Kiemelt köszönet Kremser Tamás ötletgazdának és főszervezőnek, és a szervezésben szintén jeleskedett Walter Péter Pálnak, aki remekül vezette le tüntetést, továbbá köszönet a vallon, de már hazánkban élő patriótának Adrien Jassogne barátunknak a szervezéshez adott nélkülözhetetlen segítségért. A tüntetést a 2017 november végén tartott brüsszeli demonstrációnk(https://gaudinagytamas.hu/juncker_soros_takarodjatok_-_gaud…) folytatásaként szerveztük meg velük és számos derék patriótával. Folytatás jövőre Budapesten egy minden korábbinál hatalmasabb összeurópai patrióta tüntetés keretében.

Mindezért is különösen fontos, hogy a hétvégi EP választáson részt vegyünk és azokat támogassuk, akiktől a leginkább elvárható a nemzeti önrendelkezésünk védelme és amelletti feltétlen kiállás, a magyar szabadság, igazság megalkuvásmentes képviselete és az együttműködés az európai hazafias erőkkel Európa elárulóival szemben !

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, nemzeti jogvédő

Gyászhír

"Küzdöttél, de már nem lehet,

Csend ölel át és szeretet. 

Csak az hal meg, kit felednek,

Örökké él, kit igazán szeretnek."

Kosztolányi Dezső

"Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk." (Rómaiak, 14,8)

Megrendüléssel tudatom, hogy szeretve tisztelt Édesapám, Nagy László aranydiplomás vegyészmérnök és szabadalmi ügyvivő életének 77. esztendejében május 2-án hajnali 3 órakor visszaadta lelkét a Teremtőjének méltósággal viselt súlyos betegséggel vívott küzdelmét követően. Végtelen hálát érzek mindazért, amit Tőle kaptam. Isten nyugosztalja és az örök dicsőség fényekedjék neki ! 

A temetésről később intézkedünk.

Kérem, hallgassák meg a 28 esztendeje elhunyt Édesanyámat a Mennyországba követő Édesapám emlékére e két számot:

https://www.youtube.com/watch?v=SI0dIS3zXzY 

https://www.youtube.com/watch?v=23JGLkFPHy4

Fájdalmas szívvel: dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő

Harmadnapra feltámadt ! Áldott Húsvétot !

Kívánom, hogy a feltámadás bizonysága adjon erőt, hitet, reményt és megújulást mindannyiunknak, s vigasztalást és gyógyulást a szenvedőknek, betegeknek !"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3:16

Böjte Csaba testvér a Húsvét kapcsán figyelmeztet minket:

"Meg kellene tanulnunk Krisztustól, hogy a szeretetünk ne az első pofonig, az első kilábalásig tartson, szeretetünknek ne legyen határa, korlátja. Milyen szép, hogy Krisztus nagypénteken a kereszten is tud szeretni: 'Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek!' [Lk 23,34]."

Pilinszky János "Harmadnapon" című költeménye a feltámadás megrendítő és mindenen áthatoló tényét, s igazságát üzeni nekünk elementáris erővel.

Áldott Ünnepet kívánok, honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvéd

"A rab számára nem az a megoldás, ha esetleg nem kerül rá újabb bilincs, a trianoni bilincset kell széttörni !" - önrendelkezést a felvidéki magyarságnak !

Április 13-án a gyalázatos szlovák himnusztörvény ellen a Mi Hazánk Mozgalom által szervezett tüntetésen felkért felszólalóként (dr. Popély Gyula, Dobay Gergely és Toroczkai László mellett) összegeztem a nemzeti jogvédő szempontokat az újabb magyarellenes provokáció okán.

Kérem tekintse meg beszédemet (a felvételen 16:45- 32:20)- természetesen a többiekét is-, amelyet három fő gondolatra építettem:

1. A rab számára nem az a megoldás, ha esetleg nem kerül rá újabb bilincs, a trianoni bilincset kell széttörni!

Ma már nem elég, ha a Himnuszunk éneklését büntetni kívánó törvényt nem léptetik hatályba, hanem az önrendelkezést kell biztosítani a felvidéki, de minden elcsatolt sorban élő magyar közösségnek. A dikátumok rendszerét felül kell vizsgálni.

2. A visegrádi vagy bármilyen együttműködés nem jelentheti az elcsatolt magyar közösségek elnyomásának eltűrését, a globalista törekvésekkel szemben szövetség csak az egyenjogúságon és magyar közösségeink önrendelkezésének biztosításán működhet. Továbbá el kell törölni az összes felvidéki magyar érdekeket sértő törvényt, törvényi rendelkezést !

3. A magyarellenes törekvésekkel szembeni több szintű, összehangolt ellenállás a kulcsa a megmaradásnak.

Zárásul felidéztem és megköszöntem dr. Morvai Krisztina nemzeti jogvédő áldozatos, eredményes és emberfeletti munkásságát, amit magyar önrendelkezésért kifejtett az elmúlt 10 évben az Európai Parlamentben. Miután a Kárpát-medencei magyarság önrendelkezését EP programjába emelte, így a staféta átvételére a Mi Hazánk Mozgalom alkalmasnak mutatkozik, ezért fontos, hogy megfelelő felhatalmazást kapjon erre most májusban.

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő

 

Iskoláinkban nincs helye a homoszexuális propagandának, kiállunk Dúró Dóra mellett!

A normalitás melletti kiállásul, gyermekeink és a magyar ifjúság védelmében a következő nyilatkozatot tesszük mint hazánkért felelősséget érző hazafiak és civil szervezetek:

Egyetértünk Dúró Dóra országgyűlési képviselő (Mi Hazánk) azon álláspontjával (http://www.parlament.hu/irom41/05469/05469.pdf…), hogy a felforgató, magukat kisebbségi szócsőnek beállító, az egyes emberek nyomorúságát kihasználó és ezzel szimpátiát ébreszteni kívánó szervezeteket ki kell tiltani a közintézményekből, kiváltképpen az iskolákból. Iskolai, úgynevezett "szexuális felvilágosító" órát ne tarthassanak deviáns életformát hirdető egyének. Ezen foglalkozások témája legyen inkább a hagyományos férfi és női szerepek minél színvonalasabb megélése, a családi életi kihívásai, a gyermekvállalás kérdései, ne pedig pusztán a biológiai, fizikai szexualitás bemutatása, ahol az a fő üzenet, hogy bárki csinálhat bármit a testével, csak védekezzen a nemi úton terjedő betegséggel szemben.

Minden gyermeknek alapvető joga van az egészséges életkörnyezethez, az egészséges testi, szellemi és lelki fejlődéshez. A homoszexuális propaganda iskolákban való terjesztése káros, és a kiskorúakat veszélyezteti. Kép: Wikihow Véleményünk szerint az "LMBTQI közösség" nem egy "szexuális kisebbség", amit védelem és egyenlő bánásmód illet meg, mi több, amit példaként kellene a magyar fiatalság elé állítani, hanem olyan társadalomromboló csoportosulás, ami alapvetően beteg és deviáns emberek gyülekezete, akiknek gondjait inkább orvosi problémaként kellene kezelni, ahogy tették azt még nem is olyan régen világszerte. Bár a "Melegség és megismerés" program vezetői támadó közleményükben arra hivatkoznak, hogy a mentális betegségek diagnosztikai és statisztikai kézikönyvéből (DSM) a homoszexualitást 1973-ban vették ki, ám tudnunk kell, hogy ezt egy agresszív és szélsőbaloldali jellegű Homoszexuális Felszabadítási Front nevű mozgalom kényszerített ki jól szervezett és nagyon agresszív megfélemlítő akciókkal politikusok, pszichiáterek és keresztény szervezetek ellen. Végül sikerült megfélemlíteniük az amerikai pszichiáterek elitjét, akik „nem kértek többet” ezekből az akciókból, és 1973-ban az erőszakos politikai nyomás hatására az APA (Amerikai Pszichiátriai Társaság) megszavazta, hogy „a homoszexualitás nem betegség”.

Valószínűsíthető, hogy azok, akik iskoláinkba, az említett „felvilágosító és érzékenyítő” programot meghívják, olyan pedagógusok, akik az LMBTQI közösségbe beágyazódtak, ami felveti a tanári alkalmasság kérdését. Valljuk, hogy csak a hagyományos családmodell népszerűsítésének és védelmének van helye mind az iskolákban, mind a médiában és úgy általában véve a közéletben. Ehhez a homoszexuális propaganda törvényi tiltásának több államban létező modelljét ajánljuk a jogalkotók figyelmébe.

A mindenkori magyar kormány felelőssége a tanintézményekben folyó oktatás felügyelete, azok minőségének ellenőrzése. Ezért mi is követeljük, hogy a magyar iskolákból mindennemű káros, természetellenes hatást zárjanak ki, ugyanis nem csak a gyermekvállalás ösztönzése fontos a minél több magyar gyermek születése érdekében, hanem annak is ugyanolyan hangsúlyosnak kell lennie, hogy értelmes, egészséges, értékes, a múltjukat és hagyományaikat tisztelő, hazaszerető és alkotó felnőttekké váljanak a magyar gyermekek. Ezúton gratulálunk a Mi Hazánk Ifjai szervezet szegedi akciójához, aminek során megzavartak egy, a homoszexualitást propagáló rendezvényt. Mutassuk meg: a magyar ellenállás él, a magyar társadalom egészséges, és védekezik a rombolókkal szemben! Július 6-án pedig tiltakozzunk együtt a „Budapest Pride” felvonulás ellen!

Barcsa-Turner Gábor - Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
Budaházy Edda - Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom
Budaházy György – Magyar Revíziós Mozgalom 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás - Nemzeti Jogvédő Szolgálat Tyirityán Zsolt - Betyársereg

Nemzeti ünnepünk 171. évfordulója

Nemzeti ünnepünk 171. évfordulóján hitet, erőt, és kitartást kívánok minden honfitársamnak határon innen és túl a nemzetünk függetlenségéért, szabadságáért és önrendelkezéséért, külső és belső ellenségeinkkel szemben vívott újkori szabadságharcban és kívánok egyúttal emelkedett, méltóságteljes ünneplést a Nemzeti Dallal - a Kormorán együttes remek feldolgozásában ! Dicső elődeink küzdelmét nekünk és gyermekeiknek is folytatni kell, mert ellenségeink továbbra is nemzetünk és az összes európai őshonos nemzet felszámolásán dolgoznak az új világrend kialakítása érdekében. Ezt Kárpát-medencei és európai szinten meg kell akadályoznunk, ebben minden tettre kész hazafinak feladata és küldetése van !

Holnap, a magyar zászló és címer napján, március 16-án 12 órától az Operától indul a Nemzet Zászlója menet a Hősök teréig, amelynek során az 1848 méter hosszú nemzeti zászlót vihetjük együtt kifejezve és megerősítve összetartozásunkat ! Legyünk ott minél többen !
Részletek és regisztráció: https://1848.magyartrikolor.com/

Meghurcolt nemzeti jogvédő kálváriája a jogerős felmentésig

A Fővárosi Törvényszék 2019. január 16-án - közel 9 évvel a vádbeli esemény után - jogerősen felmentette a hivatalos személy elleni erőszak vádja alól Kürti Zoltánt, aki a 2012-es homoszexuális menet ellen tüntetőkkel szemben elkövetett rendőri jogsértéseket dokumentálta, és aki maga is rendőri erőszak áldozata lett. Feljelentését követően nem a bántalmazó rendőröket vonták felelősségre, hanem őt igyekeztek elítéltetni. Zoltán védelmét dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) ügyvezetője látta el. A koncepciós eljárás alá vont férfi ebben az időben az országgyűlési képviselői megbízatást is ellátó nemzeti jogvédő parlamenti munkatársa volt. A mostani ítélet a második elsőfokú felmentést követően született: az első felmentést indokolási hiba miatt hatályon kívül helyezték.

Almási Lajos operatőr rendőri jogsértéseket bemutató videójában a megrázó erejű felvételek bemutatása mellett, a meghurcolt polgár és védője elemzik az ügyet, vonják le a tanulságokat, és tekintenek a jövőbe, mérlegelve az elégtétel esélyeit.

2012. július 7-én az NJSZ megbízásából a rendőri tevékenységet ellenőrző Zoltánra mintegy tucatnyi tüntető és sajtós szeme láttára rendőrök rátámadtak, bántalmazták, fényképezőjét elvették, felvételeit letörölték, majd előállították. Aznap este elengedték, elnézést kértek tőle, ő viszont még a Gyorskocsi utcában ragaszkodott a támadói feljelentéséhez. A rendőri jelentésbe ezek után azt írták: az egyik rendőrt hátulról megütötte, agresszíven üvöltözött, az intézkedésnek ellenállt.

Ennek ellenkezőjéről számolt be többi rendőr mellett hét (!) civil tanú, fényképek és videofelvételek pedig kifejezetten cáfolták a vádlók állításait. A gyanúsításra a történtek után közel másfél évvel (!) került sor: az ügyészség akadályozta a védekezést, a tényállást feltáró bizonyítást a bíróságnak kellett pótolnia.

A Független Rendészeti Panasztestület (FRP) ugyan az eset kapcsán alapjogot súlyosan sértő intézkedést állapított meg, ám a történtek részletes kivizsgálását az ORFK vezetője érthetetlen módon elutasította. A rendőrségi kamerák felvételei „törlődtek”, egy részletük azonban mégis eljutott a védelemhez, kiváltva az ügyben példátlanul motiváltnak tűnő ügyész felháborodását.

A rendőrség és az ügyészség közötti megengedhetetlen, önkényes és megtorló jellegű eljárást eredményező összezárás tette lehetővé, hogy ennyi évig kellett küzdeni a megalapozatlan gyanúval, majd váddal szemben. A szívós munka mellett Zoltán igazságérzete, a törvényességhez maradéktalanul ragaszkodó bíráskodás, az elfogulatlan civil tanúk vallomása, illetve a hatóságok által korábban letörölt rendőrségi felvételt a védelemhez eljuttató ismeretlen jótevő is záloga volt sikernek. A rendőrség és ügyészség érdeke és kötelessége, hogy az ilyen visszaélésszerű jelenségeket kizárják és megtorolják. www.njsz.hu

 

Szorul a hurok az erőszakos "büszke" körül | Jogi csata a keresztény értékekért 2.

AMERIKÁBÓL JÖTTEM, MESTERSÉGEM CÍMERE... Akár egy 60-as években népszerű magyar gyermekjáték mondókájával is folytatódhatna az a büntetőeljárás, melynek vádlottja egy ideiglenesen hazánkban állomásozó görög-amerikai állampolgár. Immár négy éve annak, hogy W.P. T. megtámadta annak a keresztény közösségnek az egyik vezetőjét, amely a hagyományos családi értékek mellett tüntetett a Budapest Pride ellen. Mióta a rendőrség megfékezte, majd igazoltatta a támadót, a sértett dr. Téglásy Imre jogi elégtételt követel: az elkövető felelősségre vonását kívánja az emberi méltóságát és becsületét sértő erőszakos, szeméremsértő cselekmény miatt, és mostani bejelentése szerint polgári jogi igényként 3 millió forint összegű sérelemdíjat.

A Turul Tv tárgyalási tudósítása összefoglalót ad a 2019. február 1-én a Pesti Központi Kerületi Bíróságon zajlott büntetőtárgyalásról. A jogi csata a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (eljár: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd) által képviselt, emberi méltóságában megsértett dr. Téglásy Imre, az Alfa Szövetség elnöke és a vele szemben nyilvános rendezvényen szeméremsértő és erőszakos módon fellépő, másságpárti amerikai-görög állampolgár között zajlik, akit ráadásul a Magyar Helsinki Bizottság véd (dr. Fazekas Tamás ügyvéd).

Az ügy először becsületsértésként indult (a korábbi tárgyalás összefoglalója: https://goo.gl/7uyY7q), de dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd 2-8 év közötti szabadságvesztéssel büntetni rendelt, felfegyverkezve, közösség tagja ellen elkövetett erőszakként értékeli a devianciát provokatív módon hirdető Pride-menet tagjai közül kivált támadó cselekményét. Most már sértetti indítványra szeméremsértés a vád, amelyet az ügyészség képvisel, de a nemzeti jogvédő indítványozta a vád módosítást és a gyűlölet-bűncselekményi minősítést. Az elkövető a mostani tárgyaláson elzárkózott sértett polgári jogi igénye és a büntetőügy érdeme tekintetében az egyezség elől, így felelősségre vonása elkerülhetetlen.

A régóta húzódó eljárás talán legfőbb kérdése, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság el tudja-e kerülni a kettős mérce csábítását és alapvető alkotmányos értékeket védő, elrettentő erejű ítéletével megvédi-e a "másság" erőszaktételével szemben a törvényesen tiltakozó keresztény érték- és érdekvédőt. A liberálisok egyik kedvenc fegyverét, a gyűlölet-bűncselekményt most egy értékvédő keresztény magyar érdekében kell alkalmazni, ezért is fontos, hogy az ügyészség ekként módosítsa a vádat. A bírói gyakorlat szerint is egyértelműen megállapítható a bűnösség a többség tagjainak sérelmére elkövetett ilyen bűncselekmény elkövetése esetén is.

Az egész ügy tanulsága lehet, hogy lejárt a másokat eddig büntetlenül támadó, megalázó deviánsok és Soros-bérencek ideje, s hogy az öntudatra ébredő magyarság megvédi magát, és akár a büntetőjog eszközeinek felhasználásával is szembeszáll a kettős mércés, jogait, értékeit nem tisztelő alakokkal és ezek közjót romboló csoportjaival.

Videó ITT: https://www.bitchute.com/video/fz7R5fOwqRmR/

Budapest, 2019. február 21.

Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) nevében

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető

A 2006-os, aki nem adja fel

Több mint 12 évvel a véres gyurcsányi rendőrterror után a 2006. október 23-án hajnalban a budapesti Kossuth térről 1009 rendőr által erőszakkal feloszlatott kormányellenes tüntetők egyik meghatározó alakja, Fáber Károly még mindig küzd a teljes igazságtételért. Akkor őt a rendőrök földre teperték, megbilincselték és 12 órán át fogva tartották, most az emiatti kártérítési igényét jogerősen elutasították, de nem adja fel és megy tovább a Kúriához. Gyurcsányékkal együtt semmi esetre sem tüntetne.

A Turul TV tudósításában Fáber Károly és jogi képviselője, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője szólnak a 2006 őszi rendőrterrorról, a Kossuth tériek igazságtételi küzdelméről, a mostani tárgyalásról, 2006 őszi ellenállók igazságáról, Gyurcsányék "ellenállásáról" és a teljes körű igazságtétel szükségességéről.

A Fővárosi Ítélőtábla 2019. január 17-én jogerősen elutasította Fáber Károly személyes szabadság és emberi méltóság megsértése miatti kártérítési igényét a Kossuth tériek 2017 őszén indított hazai próbaperében. Tavaly az első fokú ítélet ugyan megállapította, hogy 2006. október 23-án hajnalban Budapesti Rendőr-főkapitányság megsértette Fáber Károly személyes szabadságát és emberi méltóságát és ezért a szervet bocsánatkérésre kötelezte, de tévesen úgy döntött, hogy a követelt 730 ezer forint és kamatai összegű nem vagyoni kártérítés nem jár neki, mivel az elévült. A másodfokú bíróság most ezt a döntést hagyta helyben, ugyan más indokkal, de elévülést megállapítva szintén tévesen. A justizmord miatt felülvizsgálati kérelem előterjesztésére kerül sor. Hasonlóan téves döntés született tavaly novemberben a szintén 2006 őszén meghurcolt Dukán Dániel jóvátételi ügyében a Kúrián.

Fáber Károly a tüntetés jogellenes feloszlatása okán azonban vélemény-nyilvánítási szabadság és gyülekezési jog megsértése miatt 120 Kossuth téri tüntetőhöz hasonlóan tavaly egyezség alapján 270 ezer forintnak megfelelő nem vagyoni kártérítés kapott. Mivel vele szemben erőszakot és szabadságkorlátozást alkalmaztak, így emiatt is jár neki a jóvátétel. Ezen jogsértettek ügyeit 2016 decemberi haláláig néhai dr. Grespik László ügyvéd vitte, aki a tüntetés feloszlatást hazai bírósági úton jogellenesnek nyilváníttatta és az Emberi Jogok Európai Bírósága elé terjesztette 2009-ben 173 jogsértett ügyét. Közülük azóta többen meghaltak és elérhetetlenné váltak: 120 egykori Kossuth téri tüntető azonban végül az egyezség révén kártérítéshez jutott. 13 jogsértett azóta megkerült, így ügyükben még esedékes a jóvátétel.

 

Továbbra is szükségesnek látjuk a Nemzeti Jogvédő Szolgálat Alaptörvény módosítási javaslatának elfogadását, amellyel elévülésre tekintet nélkül felelősségre vonhatók lennének a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások politikus, rendőr, ügyész és bíró felelősei. Ezt indokolt összekötni a Budaházy-Hunnia koncepciós eljárás üldözöttjeinek közkegyelmével. Mi, nemzeti jogvédők, a jogsértettekkel együtt soha nem adjuk fel az igazságtételért folytatott küzdelmet, nem nyugszunk Gyurcsány és társai rendőrterror miatti börtönbe juttatásáig és a meghurcoltak teljes rehabilitációjáig!

 

Budapest, 2019. február 6.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Az utolsó 8 jogsértettnek (7 gárdista és egy újságíró) is kártérítést ítélt a bíróság a 2009. július 4-i rendőri brutalitás miatt

A Fővárosi Törvényszék 2019. január 23-én kihirdetett ítéletével 8 jogsértettnek (7 gárdista és egy újságíró) jelentős összegű (összesen kamatostul 8,6 millió forint) nem vagyoni kártérítést ítélt meg a 2009. július 4-én, a Bajtársiasság Napján a rendőrség által végrehajtott brutális és jogellenes tüntetés feloszlatási akció során elszenvedett jogsérelmek miatt. Ez az utolsó jogsértetti csoport, akik jóvátételéről most a bíróság döntött.

A nem jogerős döntés alapján hat lefújt, megbilincselt, bántalmazott és előállított gárdistának a fogva tartási időtől is függően hétszázezertől egymillió-egyszázezer forintig terjedő összegű, egy súlyosan bántalmazott gárdistának hatszázezer és a sajtómunkája közben lefújt újságíró részére pedig félmillió forint összegű nem vagyoni kártérítés és kamatai jár a perköltségek mellett

A Turul TV videós tudósításában nyilatkozik Szabó Dezső 77. rendű felperes és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, illetve látható a bíróság ítélethirdetése és a rendőrség egykori brutális és jogellenes akciójának néhány részlete.

Ebben a 2014-ben indult perben 86 gárdista és hazafi követelt jóvátételt: tízen két éve jogerős részítélet alapján részesültek megkövetésben és elégtételben (https://goo.gl/KcA5yU ), tavaly pedig összesen 68 felperes kötött egyezséget a bizonyítási eljárás eredményei alapján tisztességes jóvátételről a rendőri szervekkel. A mostani 8 felperes esetében a rendőrség az egyezségtől érthetetlen módon elzárkózott.

A mostani ítélet megállapította azt is, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság megsértette a dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője által képviselt gárdisták emberi méltóságát, személyes szabadságát, testi épségét és egészségét, vélemény-nyilvánítási szabadságát, gyülekezési jogát és vélemény-nyilvánítási szabadságát. Megállapítást nyert az is, hogy Dóra Andor újságíró testi épséghez és egészséghez fűződő jogát azzal, hogy feliratos láthatósági mellényben végzett sajtótudósítói munkája közben közvetlen közelről fújtak rá ingerlő gázt.

A rendőrségnek magánlevélben kell mindezekért elnézést kérnie és jóvátételt kell fizetnie.

A felpereseket 2009. július 4-én, a budapesti Erzsébet téri gárdistatüntetésen bántalmazta (volt akit nyaka köré tekert gyorskötözővel vonszoltak), fújta le ingerlőgázzal, állította elő és tartotta fogva hat és tíz óra közötti időtartamban önkényesen a Bajnai-kormány rendőrsége. Ezen a napon 216, a Magyar Gárda feloszlatása ellen és a politikai foglyok (Budaházy György és társai) szabadon bocsátásáért tüntetőt hurcoltak el az Erzsébet térről. Az oszlatásban tizenheten megsérültek. Az esetet az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a Független Rendészeti Panasztestület és az Országgyűlés is jogsértőnek nyilvánította, a tüntetés feloszlatásának jogellenességét a Kúria megállapította.

A törvényszék eljáró bírája, Jakabosné dr. Németh Mónika helyesen alkalmazta a megfelelő jóvátétel elvét és vette ez alapján figyelembe az ezen és hasonló ügyekben született korábbi jogerős ítéleteket, amelyek átlagosan ilyen nagyságrendű nem vagyoni kártérítésről rendelkeztek. A bíróság indokolásában kiemelte, hogy nem lehetett vitás, hogy nemcsak az oszlatás elrendelése volt jogellenes, hanem az azt végrehajtó rendőri "intézkedések" (ingerlőgáz, elfogások, bántalmazások, fogva tartások) is, mivel azok szükségtelenek és aránytalanok, illetve rendkívül brutálisak voltak. A nem vagyoni kártérítések mértékét a fogva tartások hossza is meghatározta.

A bíróság ebben az eljárásban szakmailag korrekten és törvényi előírásokat betartva járt el.

A jogsértettek a mostani elsőfokú ítélet elfogadják és bíznak benne, hogy a rendőrség is ezt teszi, így a kárrendezés mielőbb végre megtörténhet.

Külön perekben korábban legalább 30 jogsértett már jogerősen kártérítést kapott.

Sajnálatos, hogy a felelősök megbüntetésére és a kártérítések velük való megfizettetésére nem került sor.

Sajnálatos, hogy az akkor tiltakozó gárdisták és hazafiak vállán felemelkedett politikai párt kihátrált mögülük és ma azokkal is szövetkezik, akik felelősek a hazafias erők üldöztetéséért.

Ma a rendőrség már egészen más gyakorlatot folytat, ilyen jellegű politikai célzatú tömeges brutalitás nincs. Az Európai Unió és az Európai Parlament illetékesei, továbbá az álcivil- áljogvédő sorosista szervezetek az ügy kapcsán egyetlen vizsgálatot sem indítottak és tőlük egyetlen elmarasztaló megállapítás sem született.

Köszönet a gárdisták és hazafiak érdekében eljárt minden jogász kollégának.

Köszönet a gárdistáknak és hazafiaknak a kiállásáért, a kitartásért, bizalomért !

A nemzeti jogvédők és az igazság mellett, ezúttal a jog is a meghurcoltak oldalán állt.

Budapest, 2019. január 25.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Holnap ítélettel zárulhat le a 2009-ben meghurcolt gárdisták jóvátételi küzdelme

Holnap, 2019. január 23-án 9 órától a Fővárosi Törvényszék (Markó u 27. fszt.11) nyilvános tárgyalásán ítéletet hirdet a 2009. július 4-én, a Bajnai-kormány idején, az Erzsébet téri gárdista tüntetés erőszakos és jogellenes rendőri feloszlatása során okozott jogsértések miatt 86 jogsértett által indított, legnagyobb ilyen személyiségi perben a még rendezetlen sorsú 8 felperes ügyében. A több mint négy éve zajló eljárásban jogsértetteket dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője képviseli.

Azon a drámai napon - amelyet azóta a hazafiak Bajtársiasság Napjának neveznek - a Magyar Gárda feloszlatása ellen, illetve Budaházy György és politikai fogoly-társai szabadon bocsátásáért tüntetők ellen maró könnygázzal, tonfával és brutális erőszakkal lépett fel a rendőrség. 216 főt állítottak elő az Erzsébet térről, az oszlatásban tizenheten megsérültek. Ez volt a 2006 őszi rendőrterror után a hazai rendészettörténet legmélyebb pontja a 2002-2010 közötti időszakban. (Érdemes megtekinteni a Turul TV egyik korábbi tárgyalásról készült videós tudósítását, amelynek elején látható a rendőrség akkori brutális akciójának néhány részlete (https://www.youtube.com/watch?v=pZg21sOkgOY) ).

Az esetet utóbb az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a Független Rendészeti Panasztestület és az Országgyűlés is jogsértőnek nyilvánította, a tüntetés feloszlatásának jogellenességét a Kúria megállapította. Sajnálatos módon egy akkori rendőri vezetőt sem vontak felelősségre.

A meghurcolt hazafiak és gárdisták ellen tucatnyi megtorló célzatú szabálysértési eljárás indult, de utána ők ellentámadásba lendültek és több - többségében nemzeti jogvédők által képviselt - sikeres pert indítottak az akcióban érintett rendőri szervek ellen emberi méltóságuk, személyes szabadságuk, testi épségük és egészségük, vélemény-nyilvánítási szabadságuk és gyülekezési joguk megsértése miatt, sokan kaptak elégtételt és kártérítést.

Ebben az utolsó, de legnagyobb perben tíz felperes esetében 2017-ben már számukra kedvező jogerős részítélet született (http://nja.hu/…/ujabb-tiz-gardistanak-iteltek-karteritest-a…), majd tavaly év elején a bizonyítási eljárás eredményei alapján 42 jogsértett tisztességes jóvátételről egyezséget kötött a rendőri szervekkel.

Számos bírósági tárgyalás és hosszas egyezségi tárgyalások után tavaly szeptemberben a súlyosabb jogsérelmeket elszenvedett 26 további felperes (köztük egy kartöréses áldozat) esetében is egyezségkötés történt. A többségében több órás fogva tartást, bilincselést, rendkívül maró hatású ingerlőgáz spray fújást és bántalmazást elszenvedett gárdistákat több mint 9 év után végre megkövették és személyenként eltérő, de átlagosan kamatokkal együtt hétszázezer forint összegű nem vagyoni kártérítést kaptak, a kartörést szenvedett gárdista kamatokkal együtt 1,7 millió forintot.

Nyolc felperes vonatkozásában nem jött létre egyezség, dacára annak, hogy ezen a jogsértettek meghurcolásának körülményei nem különböznek azokétól, ahol megegyezés született és a felperesek készek voltak követelésük ésszerű csökkentésére.

Az ő ügyükben holnap várhatóan a rendőri szerveket marasztaló ítéletet hoz a Fővárosi Törvényszék, és ha a döntést az érintettek elfogadják ezzel végre lezárulhat a 2010 előtti balliberális önkény időszakának emberi jogi szempontból igen gyászos és gyalázatos fejezete.

Ez "természetesen" az Európai Unió és az Európai Parlament illetékesei, továbbá az álcivil- áljogvédő sorosista szervezetek számára nem csapta ki a biztosítékot. Egyetlen vizsgálatot sem indítottak és tőlük egyetlen elmarasztaló megállapítás sem született ezen nyilvánvaló és jogállami elveket durván sértő, politikai leszámolási és megfélemlítő célzatú brutális rendőri akció miatt.

Budapest, 2019. január 22.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

 

"Az ország destabilizációjára nem lehet alapjogokat felhasználni": Gaudi az ECHO Tv-ben az elmúlt napok ellenzéki akcióiról, tüntetéseiről, illetve a Jobbik ezekben játszott szerepéről

Az ECHO Tv 2018. december 20-i Napi aktuális c. műsorában nemzeti jogvédőként és volt országgyűlési képviselőként elemeztem az elmúlt napok ellenzéki akcióit nemzetpolitikai és jogi nézőpontból.

A 2006 őszi tüntetések elleni rendőrterror és az idei Kossuth téri és MTVA előtti ellenzéki tüntetések között az önkény az egyetlen átkötő elem - jelentettem ki. Felidéztem: akkoriban a balliberálisok állami oldalról tudták gyakorolni az önkényt, hiszen mögöttük volt a karhatalom, most pedig a hatalom megszerzése érdekében szintén önkényt alkalmaznak, csak már nincs mögöttük az állam, de az eszközeik ugyanazok. Most viszont a sokszor joggal való visszaéléssel tiltakozókkal szemben nem alkalmaznak rendőri erőszakot.

Nagy különbség az is a két esemény között, hogy 2010 előtti tiltakozások nemzeti, hazafias célú akciók voltak, hiszen akkoriban olyan mértékben szolgáltatták ki hazánkat az EU-nak, hogy annak is fennállt a veszélye, hogy gyarmati létbe szorulunk. Ma az alapvető irány a nemzeti önrendelkezés megőrzése - ugyan nem hibátlanul-, ezzel szemben azonban az ellenzékiek nyíltan zászlójukra tűzték az uniós ügyészséghez való csatlakozás nemzeti szuverenitást sértő programját - hangsúlyoztam.

Ez már rég nem arról szól, hogy a balliberálisokat a munkavállalók érdekei foglalkoztatnák, hiszen 2010 előtt olyan bérviszonyok mellett kellett dolgoznia a munkásoknak, amelyhez képest most a bérkiáramlás szintje ad egy bizonyos egzisztenciális biztonságot, de messze van a még a Mennyország, rengeteg még a tennivaló - tettem hozzá.

A Munka Törvénykönyve módosítást társadalmi vitára kellett volna bocsátani ? A munkavállalókat munkáltatói önkénnyel szemben védő biztosítékokra szükség lenne ?

Lehet az ország destabilizációjára és a választási eredmények önkényes megváltoztatására az alapjogokat felhasználni ? Mit céloztak az MTVA székházába behatolt országgyűlési képviselők ? Meddig terjed a képviselő joga ? Történt-e visszaélés ? Ismertetni kellett volna-e a követeléseiket ?

Mi lehet az cél, ami magyarázhatja az egykor nemzethű Jobbik hazánk nemzeti önrendelkezésének felszámolását célzó, bevándorláspárti és nemzeti összetartozást tagadó balliberálisokkal való összeborulását ?

A válaszok kiderülnek az interjúból...

 

Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye az elmúlt napok ellenzéki akcióiról, tüntetéseiről, illetve az önkéntes túlmunkáról (2018. december 21.) www.njsz.hu

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) felelős nemzeti elkötelezettségű jogvédő szervezetként szükségesnek látja, hogy rámutasson néhány fontos, elsődlegesen jogi összefüggésre az MTVA elleni ellenzéki képviselői akciók és az elmúlt napokban lezajlott tüntetések, illetve azok rendőri kezelésével kapcsolatban:

1. Az NJSZ mindig határozottan állást foglal a magyarság érdekében cselekvő személyeket és szervezeteket ért jogtiprások ellen, és lehetőségeihez mérten jogvédelmet nyújt az e körben jogsérelmet szenvedetteknek. Az NJSZ kiáll a törvényes rend, jogállami intézményeink, és nemzeti értékeink mellett, az ezeket érő támadásokat - legyenek azok belülről vagy külföldről történő támadások – elítéli, azok, illetve az önkény ellen lehetséges eszközeivel fellép.

Ezt tette különösen 2002-2010 között, amikor az államhatalmat gyakorlók rendszeresen és súlyosan megsértették az alapvető szabadságjogaikkal élő magyarok jogait, ennek 2006 őszén tapasztalhattuk meg legvéresebb, rendőrterror formájában jelentkező megnyilvánulását.

2. Az ellenzéki pártok által a napokban gerjesztett, több esetben egyes mozzanataiban erőszakos tüntetések és az egyes ellenzéki képviselők által a MTVA székháza elleni akcióit nem tekintjük nemzeti jogvédő eszközökkel támogatandóknak, mivel azok pártérdekeket szolgálnak, illetve az idei országgyűlési választások során kialakult hatalmi erőviszonyok népakaratot önkényesen felülírni kívánó akciók részei. Az alapvető szabadságjogok gyakorlása mindenkit megillet, de azok visszaélésszerű alkalmazása és az egész ország destabilizálására való felhasználása elítélendő.

Különösen visszautasítandó éppen azon ellenzéki politikusok rendőri erőszakra való alaptalan hivatkozása, akiket meghatározó politikai és jogi felelősség terhel a 2010 előtti tömeges rendőri brutalitások miatt. Esetükben megállapítható, hogy ismét erőszakkal, illetve azzal fenyegetve lépnek fel, de ezúttal az állami szerveket nem tudják céljaik szolgálatába állítani. Ismét rámutatunk ebben a körben az elszámoltatásuk szükségességére.

3. A tüntetések biztosítása, kezelése során a rendőrség mértéktartóan, szükségesen és arányosan járt el és annak ellenére, hogy egyes tüntetések során tömegesen került sor a tüntetők részéről a közbiztonság és a rendőri erők elleni bűncselekményt megvalósító cselekményekre. Az irányadó nemzetközi gyakorlat szerint az erőszakos magatartást tanúsítókat elsődlegesen ki kell emelni, és ha az erőszak eszkalálódik, az egész tüntetés elveszti békés jellegét csak akkor oszlatható a tüntetés. Erre lett volna lehetőség egyes esetekben, de ezzel sem élt a rendőrség. Szemben a 2010 előtti időszak rendőri gyakorlatával nem került sor aránytalan és megtorló jellegű támadásokra a rendőrség részéről. Éppen a nemzeti jogvédők munkája és a nemzeti ellenállás tüntetései révén honosodott meg a spontán, előzetes bejelentés nélküli tüntetés lehetősége. De most azoknak, akik ezzel élnek és visszaélnek nem kellett szembesülniük a hatalom fenntartása érdekében bevetett rendőri erőszakkal, önkénnyel és megtorlásokkal.

4. Azon ellenzéki képviselők, akik a közszolgálati televízió és rádió épületébe behatoltak visszaéltek képviselői jogaikkal, mivel túllépve az Országgyűlésről szóló 2012. XXXVI. törvény szerinti jogkörükkel nem információ kérési célzattal léptek be a közmédia épületébe, hanem azért, hogy elérjék saját politikai nyilatkozatuk ismertetését, ezzel a szerkesztési szabadságot súlyosan sértő és veszélyeztető cselekményt követtek el. Ráadásul cselekményeik a közszolgálati szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét valósították meg. Nyomozó hatósági feladat annak kivizsgálása, hogy esetükben felmerül-e a hivatali visszaélés, illetve közérdekű üzem működésének megzavarása bűntette. A szolgálatot teljesítő biztonsági erőkről hozzájárulások nélküli felvétel készítés és közzététele, továbbá velük szembeni erőszakos, sértő, becsmérlő magatartás további bűncselekményeket vethet fel.

4. Ugyanakkor a köztelevíziónak és közrádiónak az ellenzéki pártok által megfogalmazott követeléseket közszolgálati feladataikból adódóan ismertetniük kellett volna, mivel a nyilvánosság sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatásához ez hozzátartozott volna.

5. Az ellenzéki tiltakozásokat formailag kiváltó Munka Törvénykönyve módosítás az önkéntes túlmunkáról jogilag nem gyengíti a munkavállalói jogokat, mivel évi százötven óra - kollektív szerződés esetén száz óra - bérpótlék-köteles túlmunka elrendelhetőségét a munkavállaló hozzájárulásához köti. Ugyanakkor indokolt lett volna kormányzati előterjesztéssel élni, a szükséges társadalmi vitát lefolytatni, és munkavállalókat e téren esetlegesen veszélyeztető munkáltatói visszaélésekkel szemben garanciális rendelkezéseket beépíteni és egyúttal indokolt a munkavállalók kiszolgáltatottságának csökkentése, illetve a napi rendes munkaidőben végzett munkáért járó bérek fenntartható mértékű további növekedése.

Ezúton kívánunk áldott Karácsonyt és boldog új esztendőt minden magyarnak határon innen és túl !

http://www.njsz.hu/

Gaudi: A rendőrség oszlathatott volna, a Jobbik meg teljesen összeborult a szemkilövetőkkel és a balliberálisokkal

A Hír Tv-ben 2018. december 13-án a Magyarország élőben c. műsorban nyilatkoztam a sorosista balliberálisok, szemkilövetők és a Jobbik nemzeti szempontból vállalhatatlan, teljes összeborulásáról, a mostani erőszakos tüntetések és 2010 előtti hazafias megmozdulások rendőri kezelése közötti hatalmas minőségi különbségekről, Dukán Dániel 2006 őszi jóvátételét és a semmisségi törvényt blokkoló kúrai bíró Baka András szakmai ámokfutásáról, és a teljes igazságtételhez elkerülhetetlen Budaházy közkegyelemről
Felelős nemzeti jogvédőként emlékeztetnem kellett arra, hogy míg 2002-2010 közötti balliberális időkben véres koncepciós eljárásokkal kísért rendőri erőszakkal számos hazafias tüntetést oszlattak fel ítéletekkel, jelentésekkel igazoltan jogellenesen, addig a mostani, Soros-féle módszerekkel gerjesztett, álhisztériás, álmunkásvédő, békétlen tüntetéseket bár azok oszlathatók lennének, a rendőrség biztosítja és rendkívül visszafogottan kezeli.

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/oszlathatott-volna-a-rendorseg-2473340

Videó a nemzeti múltunk méltó megfilmesítésért

Videó a nemzeti múltunk méltó megfilmesítésért, egy magyar szívű Hunyadi filmért és a Kádár-Aczél kultúrklikk máig ható magyarellenes törekvései ellen december 1-én tartott tüntetés beszédeiről

Saját beszédem 23:40-35:04 között látható.

A videón szereplő feltüntetés ellenére a tüntetést a 2006 őszi Kossuth téri Bene Gábor és Gonda László szervezte, akik felszólalásai szintén szerepelnek a felvételen Rácz Szabó Lászlóéval egyetemben.

 

Beszámoló a nemzeti múltunk méltó megfilmesítésért és a Kádár-Aczél kulturklikk máig ható magyarellenes törekvései ellen december 1-jén tartott tüntetésről

A dr. Bene Gábor és Gonda László által szervezett december 1-ejei tüntetésen készült két fényképen szereplő üzenetek mindent elmondanak...

Gonda László a tüntetésen ismertette a Hunyadi film forgatókönyvével és más, a Nemzeti Filmalappal, és egyes cégekkel kapcsolatos visszaélések miatti feljelentés tervezetét, a feljelentést azóta megtette.

A tüntetésről dr. Deák Sárosi László filmesztéta beszámolóját ajánlom mindenki figyelmébe:

https://filmekrolegyenesen.blogstar.hu/…/az-utolso-b…/65903/

A tervezett Hunyadi film méltatlan forgatókönyvéről szóló elemzését is érdemes elolvasni:

https://filmekrolegyenesen.blogstar.hu/…/az-utolso-b…/65895/

Szerettem volna felszólalásomat közzétenni, de ez eddig nem vezetett eredményre, így mondandóm lényegét az alábbiakban osztom meg.

A beszédem elején megemlékeztem a 100 évvel korábbi számunkra gyászos napról és megerősítettem: Erdély 100 év alatt sem lett románná, a magyar és székely igazság és önrendelkezés elkerülhetetlen ! 

E körben felidéztem aznap közzétett írásomat: https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/2141461422573468

Kijelentettem, hogy kultúrharc zajlik hazánkban, ahol a nemzeti hagyományokat, a nemzeti büszkeséget és a hazaszeretetet az öngyűlölet multikulturális, liberális mérgével támadják. Idéztem Orbán Viktor miniszterelnököt, aki maga is erről beszélt nemrég a Magyar Diaszpóra Tanács előtt (https://goo.gl/FQJPB3) kijelentve, hogy azt szeretné, hogy ha az előttünk álló négy évben egy olyan kulturális változás következne be Magyarországon, amely "megerősíti a hazaszeretet kultúráját, és visszaszorítja az öngyűlöletnek a kultúráját."

Egy tisztességes, hazafias szemléletű Hunyadi film kiváló alkalom lenne nemzeti önbecsülésünk megerősítésére, azonban az eddig megismert tények, főleg a hatalmas költségvetésű film készítésére kijelölt személyek és a megismert forgatókönyv erre semmi garanciát nem adnak, sőt Hunyadi János történelmi szerepét eljelentéktelenítő, történelem-hamisító, ellenkező irányú bemutatást vetítik előre. Hunyadi Jánost mellékszereplővé és nevetségessé tennék, aki csak egy órányi cselekmény után jelenne meg a filmben. Kimaradna a filmből Kapisztrán János és az általa, illetve a Hunyadi által vezetett magyarok hősiességének valós bemutatása. Meg kell védeni Hunyadit a méltatlanoktól és a méltatlanságtól.

A haza és az igazság szeretete jegyében most is fel kell lépni a Kádár-Aczél időkből visszamaradt kultúrklikk magyarellenes törekvései ellen, akiknek nincs helye a magyar kulturális élet irányításában. Az elmúlt években a politikai és gazdasági téren jelentős mértékben visszaszerzett nemzeti önrendelkezést a kultúra, oktatás és tudomány területén is érvényesíteni kell. A nemzeti értelmiség nem asszisztálhat az öngyűlölet-pártiak, hazafiasság-ellenesek térnyeréséhez, ugyanúgy bátran fel kell lépjenek, mint azt a szemkilövésekkel szemben tették a nemzeti jogvédők.

Mintha visszaforogna az idő: a napokban lett Széchenyi Akadémia tag a munkásságával a szexuális devianciákat elkötelezetten népszerűsítő Alföldi Róbert és a magát hazánkban saját bevallása szerint a déli határkerítés miatt szörnyen érző Szász János, akit a Hunyadi film rendezésére jelöltek ki. A forgatókönyv pályázattal kapcsolatos eddigi információk pedig még bűncselekmények gyanúját is felvetik, ezért segítséget adunk Gonda Lászlónk a feljelentéséhez.

Kértem végül a miniszterelnököt és Kásler Miklós minisztert, hogy lépjenek fel a történelemhamisítással és nemzeti önbecsülésünk sérelmének veszélyével fenyegető helyzet megszüntetése érdekében és gondoskodjanak arról, hogy méltó kezekbe kerüljön a film megvalósítása.

Erdély 100 év alatt sem lett románná, a magyar és székely igazság és önrendelkezés elkerülhetetlen !

100 éve ezen a napon egy illegitim és jogkövetkezmények kiváltására alkalmatlan összejövetelen néhány ezer román Erdély hazánktól való elszakításáról hiába hozott „döntést” és hiába sújtották nemzetünket két békediktátummal is, Erdély 100 év alatt sem lett románná, és soha nem lesz azzá, a magyar-székely igazság és önrendelkezés elkerülhetetlen ! Nem a 100 évvel ezelőtti román magángyűlés egy percig sem komolyan gondolt autonómia ígérvényeire kell udvariaskodva emlékeztetni, hanem a nemzetközi jog alapján érvényesíteni kell az erdélyi magyar nép és székelység önrendelkezését a magyar állam védhatalmi támogatásával.

A nemzetegyesítés, nemzetgyarapítás és nemzetépítés érdekében folytatott nemzeti küzdelmünk egyre komolyabb esélyekkel kecsegtet.

Ehhez éltető ihletforrást ad a Szent Korona eszme értékei mellett dicső eleink bátorsága, tiszta szívűsége, bölcsessége, nemzethűsége és hagyományainkat óvó európai látásmódja.

A nemzetegyesítés, nemzetgyarapítás és nemzetépítés mellett a külső és belső ellenségekkel szemben egyszerre folytatandó nemzetvédő küzdelemben és munkálkodásban minden jóakaratú, cselekvő és hasonló célzatú nemzettársára szövetségesként tekintő hazafira szükség van határon innen és túl.

És szükség van minden olyan szövetséges népre, nemzetre is, amelyek tisztelnek minket, s elfogadják a Szent Korona értékeit és a magyarság önrendelkezéshez való jogát.

Zúzzuk szét együtt a trianoni és párizsi diktátumokat a szebb magyar jövő érdekében !

Ennek érdekében vegyünk részt minél többen a diktátumok szétzúzására irányuló aláírásgyűjtésben ! 

https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/1663907990328816

Cselekedjük meg, amit megkövetel a Haza !

"Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz !" (Gandhi)

Isten éltesse és óvja hazánkat, nemzetünket !

Az évfordulóra ajánlom megtekintésre 2012. június 4-én a budapesti román nagykövetség előtti beszédemet, amelyben követeltem a békediktátumok revízióját és az erdélyi magyarság-székelység önrendelkezését.

Honfitársi köszöntéssel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő

www.gaudinagytamas.hu

facebook/gaudinagytamas

A Kúria Baka tanácsa megtagadta a jóvátételt a 2006 őszi rendőrterror egyik ikonikus áldozatától

A Kúria 2018. november 28-án hozott felülvizsgálati ítéletével elutasította a 2006 őszi rendőrterror egyik ikonikus áldozata, Dukán Dániel rendőrségi meghurcolása miatti kárigényét, dacára annak, hogy törvénytelen elítélését 2013-ban semmissé nyilvánították és a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény jóvátételt ír elő a rendőrségi kényszerintézkedések tekintetében is.

A bíróságok a Semmisségi törvény rehabilitációs hatását évekig blokkolták: a semmisségi kérelmeket Alaptörvény-ellenességre hivatkozással az Alkotmánybíróságra küldték és csak azután hoztak semmiségi döntéseket, hogy a törvény alkotmányosnak minősült. A Kúria mostani ítélete az ügyben eljárt alsófokú bíróságokkal egyezően a Semmisségi törvény jóvátételi következményeinek érvényesülését gátolja. A jogsértett és jogi képviselője, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője alkotmányjogi panasszal fordulnak az Alkotmánybírósághoz.

2006. szeptember 20-án rendőri levadászás, verés, rúgás, embertelen körülmények között töltött 54 óra bűnügyi őrizet és 35 nap előzetes letartóztatás, megalázások, koncepciós per, majd első fokon 2,5 év letöltendő börtönre való törvénytelen elítélés volt a sorsa az akkor egyetemista Dukán Dánielnek. A drákói elsőfokú ítéletet az a dr. Vasvári Csaba hozta, akit mostanában a bírói függetlenség bajnokaként tüntet fel az ellenzéki sajtó.

Hiába került megsemmisítésre a koncepciós elítélése az általa ihletett Semmisségi törvény által 2013-ban, a Kúria dr. Baka András vezette tanácsa abszurd ítélete megtagadta tőle a tisztességes jóvátételt, amelyet pedig a Semmisségi törvény 6. §-a előír:" a semmisnek nyilvánított elítélésekhez vagy megállapításokhoz fűződő büntető vagy szabálysértési büntetések, intézkedések, kényszerintézkedések és azok további következményei államigazgatási jogkörben okozott károk".

Ebből egyértelműen következik, hogy a megsemmisített ítéletet megelőző rendőrségi kényszerintézkedés jogellenes és kártérítési jogalap. E szerint úgy kell tekinteni, hogy a jogsértett semmilyen jogellenes tevékenységet nem végzett, a rendőri intézkedés minden eleme jogellenes volt. Kiürülne a Semmisségi törvény, ha nem fűződnének polgári jogi következmények a büntetőjogi semmisséghez.

Ezzel szemben a korábban már számos kétes törvényességű ítéletet hozó és sokak szerint a nemzeti oldal kárára elfogultnak tekinthető dr. Baka András tanácselnök bíró indokolásában azt fejtette ki, hogy az általuk kialakított bírósági gyakorlat szerint a Semmiségi törvény kártérítést előíró rendelkezései csak az elítélés utáni kényszerintézkedésekre terjednek ki. Ez az értelmezés önkényesen szűkítő és ellentmond a jogszabály tételes rendelkezésének, illetve a nyilvánvaló jogalkotói szándéknak.

Dukán Dániel a perben korábban sikertelenül kérte kizárni dr. Baka András bírót arra hivatkozással, hogy a korábban már előzetes letartóztatása ügyében hozott kúria ítélet alapján megállapítható "a tanács elnökének a 2006-os eseményekkel kapcsolatos álláspontja az akkori hatalom álláspontjával megegyezik", továbbá " az elfogultság a Budaházy ügyekben is nyomon követhető".

Az őt megverő, megrúgó, elfogó és több mint kétnapos őrizetben tartó, károkozó rendőri szerv, a Budapesti Rendőr-főkapitányság ellen eredménytelen egyezségi kísérletet követően benyújtott 4,5 millió forint nem vagyoni kártérítésre irányuló keresetet a Fővárosi Törvényszék 2016-ban hozott első fokú ítéletével elutasította arra hivatkozással, hogy a rendőrség a szükségesség és arányosság követelményeit nem sértette meg.

A bíróság kizárólag a Dukán Dánielt megverő, az őt elfogó rendőrök vallomásának, jelentéseinek adott hitelt, annak ellenére, hogy más bizonyítékok (áldozattárs vallomása, fényképek stb.) ezeket cáfolták, illetve a 2006 őszi elítélések semmisségéről szóló törvény az akkori rendőri vallomásokhoz és jelentésekhez a valótlanság vélelmét fűzte. A Fővárosi Ítélőtábla 2017-ben jogerős ítélettel mindezt rendben találta (https://goo.gl/6B1rxe és https://goo.gl/ASejQR) és most a Kúria is.

Korábban külön per alapján Dukán Dániel jogerősen 2 millió forint összegű kártérítést harcolt ki (https://www.youtube.com/watch?v=a_BLBResQok) a törvénytelen elítélését megelőző előzetes letartóztatásának elrendelése miatt attól a Fővárosi Törvényszéktől, amely a rendőrséggel szembeni keresetét első fokon elutasította.

Idén tavasszal szintén a Kúria dr. Baka András vezette tanácsa utasította el Dukán Dánielnek az előzetes letartóztatást drasztikus körülmények között foganatosító büntetés-végrehajtási szervekkel szembeni kártérítési igényét elévülésre való képtelen hivatkozással.

A 2010-ban kétharmados többséget szerzett új kormány a 2006 őszi gyurcsányi rendőrterror áldozatainak elsöprő többségét tisztességes kártérítésben részesítette (idén ősszel a Kossuth téri tüntetők kaptak jóvátételt: https://goo.gl/c2bDZL), azonban Dukán Dániel és a 2006. október 23-én bántalmazott Fáber Károly ügyeiben a bíróságok eddig jogszabályt sértő módon meggátolták a jóvátételt.

Budapest, 2018. december 1.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, 

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.njsz.hu

Tíz év az Európai Parlamentben - Morvai Krisztina könyvbemutatója holnap (november 6). 18 órakor a Polgárok Házában

Szeretettel hívok minden kedves hazafit Krisztina könyvbemutatójára, ahol személyes hangú beszélgetés keretében villantja fel Kovács Zsolttal közösen a közel 10 éves európai parlamenti képviselői időszakot tárgyaló interjúkötetet, néhány emlékezetes felszólalás közös megtekintésével.

Ma már nyugodtan kijelenthető, hogy Krisztina hazafias, mindenkor a közjót szolgáló EP képviselői munkássága megkerülhetetlen jelentőségű a nemzeti önrendelkezés és szuverenitás hívei számára és alapvető hatást gyakorolt a hazai, de számos európai patrióta politikai erőre. Emberközpontú nemzethűsége és pártpolitikai korlátokon messze átívelő elkötelezett s bátor nemzetszolgálata, a kiszolgáltatott magyar emberek, elszakított nemzetrészeink melletti töretlen kiállása példaértékű. Folyamatosan leplezte le, nevezte néven és kérte számon Európa globalista háttérhatalmak által kijelölt elárulóit , tényszerű és jogászi életlátással elmondott igazságbeszédeivel szembesítve őket az európai hagyományos nemzetek felszámolását célzó, egyre gátlástalanabb terveik tarthatatlanságával és emberellenességével.

Megtisztelő, hogy munkáját máig segítő barátja-bajtársa lehetek. Holnap természetesen én is ott leszek. Legyünk ott minél többen !

https://www.facebook.com/morvai.krisztina/posts/10157010604154701

80 éve szereztük vissza Dél-Felvidéket !

A mai nemzeti gyásznapon - a kommunista Vörös Hadsereg 62 évvel ezelőtt kezdte meg az 1956-os szabadságharc vérbefojtását - javaslom az áldozatok és hősök emléke előtti adózás mellett emlékezzünk rá büszkén, hogy két napja volt 80 éve, hogy 1938. november 2-án aláírt első bécsi egyezmény alapján az első világháborúban vétlen Magyar Királyság megcsonkított testéhez visszatérhetett a Felvidék déli része.

A trianoni diktátum első, önrendelkezési jogi és nemzetközi jogi szempontból is messzemenően indokolt revíziója folytán 11 927 km² (az utólagos kiigazításokkal 12 012 km²) elcsatolt területet juttatott vissza hazánknak, 869 ezer fős lakossággal, akik közül 752 ezer fő (86,5%) volt magyar és 117 ezer más nemzetiségű. A döntésnek köszönhetően újra magyar lett Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Beregszász, Rimaszombat, Érsekújvár, Komárom, Léva és Losonc városa. A magyar honvédség 1938. november 5. és 10. között vonult be a csehszlovák hadsereg által kiürített területre, ahol mindenütt örömmel fogadták őket.

Az Észak felé ! 1938 - A Felvidék felszabadítása c. dokumentumfilm korabeli dokumentumfilm vérfrissítő lelkesítő hatással mutatja be azt a dicső időszakot, amikor alig több mint 18 évvel a magyarság végzetének szánt trianoni diktátumot követően a magyar államvezetés fegyverek nélkül szövetségeseivel karöltve képes volt a diktátum bilincseit igazságos és méltányos keretek között letörni.

„A magyar törvényhozás mélységes áhítattal ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy az elszakított Felvidék egy része húsz évi távollét, szenvedés és az idegen uralommal szemben kifejtett hősies ellenállás után visszatér a Magyar Szent Korona testébe. A magyar haza bensőséges örömmel üdvözli és a szerető anya meleg gondoskodásával öleli keblére sokat szenvedett visszatérő véreit.” - áll a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről szóló 1938. évi XXXIV. törvénycikk preambulumában.

A törvény 1. cikkelye pedig kimondta:

"1. § A magyar törvényhozás jóváhagyóan tudomásul veszi, hogy a magyar királyi kormány a Csehszlovák Köztársaság területéből Magyarországhoz visszacsatolandó területek ügyében döntésre a német birodalmi kormányt és az olasz királyi kormányt kérte fel s hálával emlékezvén meg e baráti nemzetek kormányainak fáradozásairól, a két kormány által a visszacsatolandó területek ügyében Wienben az 1938. évi november hó 2. napján hozott döntést elfogadja és a döntőbírósági határozat értelmében Magyarországnak ítélt felvidéki területeket a magyar állam területéhez visszacsatolja."

A nemzetegyesítés aztán folytatódott: 1939- Kárpátalja, 1940- Észak-Erdély és 1941- Délvidék. A második világháború vérzivatara után megint ránk kényszerítették a bilincset 1947-ben, de a nemzetegyesítés folyamata 71 év után is feltartóztathatatlan, a nemzet egy és oszthatatlan, és a magyarságot legyőzni nem lehet... Sem a visegrádi, sem bármilyen szövetségi együttműködés sem ment fel senkit a magyarság önrendelkezésének biztosítására vonatkozó kötelezettsége alól !

Hajtsunk fejet eleink magyar haza iránti elszántsága és hűsége előtt 80 évvel az első revíziós eredmény után ! Az ő hősiességük és áldozatuk az 1956-os szabadságharc hőseikével egy tőről fakad !

A felvidéki magyarság önrendelkezése ma is megkerülhetetlen és miután a tőlük (és az összes elszakított magyar területen élő nemzettársainktól) ezt az alapvető, megmaradáshoz elengedhetetlen közösségi jogot máig megtagadják és még a magyarság sorsának rendezésére alkalmatlan kisebbségi jogok teljességét sem biztosítják számukra, folytatva a beolvasztás szisztematikus politikáját ezért joggal merül fel az igény a 80 éve sikeresen alkalmazott revíziós módszer akár részbeni alkalmazására, különös tekintettel arra, hogy Csallóköz magyarsága, a Felvidék és a Kárpát-medence több más magyar bástyája még mindig tartja magát...

Képviselői időszakom négy éve (2010-2014) idején az Országgyűlésben és az Európa Tanácsban folyamatosan kiálltam az elcsatolt magyarság önrendelkezése mellett, majd azóta nemzeti jogvédőként is évek óta szorgalmazom az önrendelkezést a felvidéki (és persze az összes elcsatolt) magyarok számára. 4 éve a felvidéki Gútán a Nemzeti Jogvédő Szolgálat által tartott önrendelkezési fórumon is kiálltam ezért:

https://www.youtube.com/watch?v=ABufDnyOi0Y