Csak azért is írd alá a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést ! (irdala.hu) - már csak 6 nap maradt

Kűzdjünk együtt Székelyföld önrendelkezéséért és a trianoni diktátum meghaladásáért ! Csak azért is írd alá nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, ha még nem tetted meg! Biztass erre másokat is !
Az igazságtalan trianoni diktátum aláírásának 100. gyászos évfordulója előtt egy bő hónappal az elcsatolt Erdély magyarjai és székelyei számára kellemes meglepetést okozott, hogy a román képviselőház hallgatólagosan elfogadta a már negyedszer benyújtott törvényjavaslatot Székelyföld autonómiájáról. Jegyezzük meg a javaslat fő motorjának számító bátor és derék háromszéki képviselő nevét: Kulcsár-Terza József.
A román szenátus 6 nappal később soron kívüli ülésen gyorsan "korrigált": a magyar-székely szenátorok ellenében mindegyik román képviselő nemmel voksolt.
Klaus Johannis román elnök magyarellenes kirohanással körítve Erdély magyaroknak való "odaadásával" vádolta meg (sajnos alaptalanul) a képviselőházban a többséget alkotó, de jelenleg ellenzékben levő PSD pártot.
A gyalázatos diktátum óta eltelt 100 évben bizonyítást nyert, hogy Románia érdemtelen a kincses Erdélyre és képtelen volt a gróf Apponyi Albert által előre megjövendölt kizsákmányoláson, megszálláson, alávetésen és balkáni szintre rántáson kívül bármi olyat hozzátenni Erdély történelméhez, amelyet civilizációs szinten előremutatónak és teremtő hatásúnak lehetne tekinteni.
A jelentéktelen Luxemburgnál ötször nagyobb területen élő és az önálló államot alkotó észtek lélekszámát csaknem elérő őshonos székelység évtizedek óta küzd az önrendelkezési joga alapján a területi autonómiáért, amelyet Románia immáron ismét megtagadott tőlük.
A székelység képviseleti szerve, a Székely Nemzeti Tanács hat éves per után tavaly kiverekedte, hogy a székely autonómiát elősegítő EU normákat kikényszerítendő európai polgári kezdeményezéssel élhessen katalán és baszk partnerekekkel.
A cél olyan jogi keret elérése, hogy az EU-n belüli forráselosztásokat ne lehessen például román beolvasztási célokra használni és a felzárkóztatási politika során figyelemmel kelljen lenni azon európai régiókra, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ilyenek az elcsatolt magyar területeken máig élő és kitartó magyar közösségek, tehát a székelyek is.
Vészesen közeleg a legalább hét EU tagállamból származó, előírt szintet átlépő egymillió aláírás begyűjtésére tavaly május 7-án indult egyéves határidő lejárta. Jelenleg az online aláírások 400 ezernél tartanak és csak három tagállamban sikerült átlépni a minimumszintet, de mindent be kell vetni most !
Korábban már magam is többször buzdítottam a kedzeményezés támogatására (pl. https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/2694588723927399), de a kampány kiemelt támogatási szintet sajnálatosan és érthetetlenül csak az utóbbi hónapokban kapott. Még kerékkötő is akadt a nemzetellenes ballib tengely részeként árulóvá vált jobbikos EP képviselő, Gyöngyösi M. személyében. Meg is kapta érte tőlem a szembesítést: https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/2697961450256793/
Nemzeti kötelességünk kiállni a székelyek önrendelkezése mellett, aláírni és támogatni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést (irdala.hu vagy http://nemzetiregiok.eu/) !
És ne felejtsük el szolidaritásunkról biztosítani a két, most is raboskodó székely politikai foglyot, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt ! (https://bit.ly/3aToeEz)
Ha esetleg nem jön össze az egymillió aláírás, akkor sem szabad kardunkba dőlni, mivel ez sokkal inkább azt jelenti, hogy nem a globalista-patriofób elit által irányított EU szintjén látják megvívhatónak az önrendelkezési küzdelmeket a jogfosztott népek, így a magyar is, hanem saját régióikban.
Ehhez pedig az egyre erősebb Magyarország is nyíltan pástra kell lépjen minden szinten a soha nem látott mértékben kedvező csillagállású nagyhatalmi kapcsolatok bevetésével. Ráadásul ez az Alaptörvényi D. cikke szerint államfeladat is :
"Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal."
Szabadságot Székelyföldnek!
Szabadságot Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnnak !
Ajánlom minden a téma iránt érdeklődő honfitársamnak a Kispesti Székelyország Tündérkertben a székely önrendelkezés ügyében 5 éve elmondott beszédemet, amely nem vesztett semmit az időszerűségéből, sőt egyre inkább az...
Merítsünk erőt dicső hősünk, Hunyadi János kormányzó és hadvezér az 1448-as rigómezei csata előtti örökérvényű szavaiból, amelyekkel buzdította a hatalmas török túlerővel szemben több napos véres csatába induló katonáit:
"A szent célért küzdők mellett mindig ott áll a segítő Isten"
Honfitársi üdvözlettel:
dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

 

Csodaszarvas repítené vissza a Tiszából a délvidéki Törökbecse főterére a turulmadaras Szabadság-emlékművet - beszélgetés a hatoscsatornán

A Magyar Csodaszarvas Egyesület (macsoda.hu) az elmúlt 20 évben több kezdeményezésével segítette az elszakított országrészeken élő nemzettársainkat, ezt is felidézik a hatoscsatorna Hír-érték c. műsorának 2020. április 9-i adásában dr. Kőrösi Mária egyetemi tanár műsorvezetői közreműködésével.

Konkrét programokról és nemzetstratégiai elképzelésekről is beszámoltak a Magyar Csodaszarvas Egyesület vezetői: dr. Gaudi-Nagy Tamás és Pálfi Zoltán. Részletesen szóltak az egykor Törökbecsén (Délvidék, egykori Torontál vármegye) állt turulos Szabadság emlékmű helyreállítására indított kezdeményezésről, amely a jelenlegi vírushelyzetben is töretlenül zajlik.

A visszaállítási akció következő lépése a Tiszába dobott és a mai napig ott egy beazonosított helyen fekvő, Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése a Tiszából, ahová 1918-ban a szerb megszállók hajították, majd a szobor vélhetően szükséges restaurálása.

A Link Lajos által vezetett törökbecsei Szoborhelyreállító Bizottság a hivatalos előkészületeket végzi, többek között a helyi hatóságok megkeresése (helyi önkormányzat, muzeológia, vízügy) , kivitelezési tervek elkészítése (szobor helyreállítása, turul kiemelési terv) és a helyszín kijelölése.

A műsorban felidézték a visszaállítási akció támogatása érdekében március 10-én prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszer fővédnökségével és számos neves művész részvételével tartott sikeres jótékonysági est (https://www.youtube.com/watch?v=mszK7ZShcYc) részleteit.

A végső cél a turulos Szabadság-emlékmű visszaállítása Törökbecse főterére és ezzel az őshonos délvidéki magyarság öntudatának, önbecsülésének erősítése és a délvidéki magyar-szerb együttélés új alapokra helyezése a tragikus trianoni diktátum 100. évfordulójának évében.

Online képeskönyv a turulos emlékoszlopról és a törökbecsei szoborállításokról:

http://www.ebookextra.hu/eview/391cd4d6bd17d75f9d4de662a1eff198?fbclid=I...

A fenti cél elérésének érdekében továbbra is várja a Magyar Csodaszarvas Egyesület a támogatásokat :

 

K & H Bank Nyrt. 10402166-21604537-00000000

A Magyar Csodaszarvas Egyesület várja tisztelettel az 1%-os adó felajánlásokat is. Adószám: 18093054-1-41

 

 

„A liberális vírussal mérgezők a veszélyhelyzetben is rombolják a nemzeteket” - Gaudi-Nagy Tamás a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában a rendkívüli jogrendről és nemzeti önvédelemről + húsvéti jókívánság

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.04.09.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője nyilatkozott arról, hogy a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben is miként terjesztik a liberális vírust és tagadják a nemzetrombolók a nemzetek önvédelmi jogát a nemzetek globalista-patriofób-liberális recept alapján történő felszámolása érdekében. Szó esik a nemzettagadó és önfelszámoló svéd modellről, a rémhírterjesztés bűntettének súlyosítása miatt hisztiző, de nemzetvédő hazafiak  vélemény-szabadsághoz való jogát tagadó, a szerintük „rasszista alapú” patrióta véleményt képviselők drákói megbüntetését követelő liberális „jogvédők” kettős mércéjéről, G. Soros Budapestnek (pontosabban kitartott bábjának, Karácsony G-nek) juttatott adománya mögötti politikai sunyiságról, az EU nemzetek feletti politikai modellljének járvány miatti végső bukásáról, Közép-Európa nemzeteinek értékvédő, nemzetvédő felemelkedéséről és végül a magukat felsőbbrendűnek tartó liberálisok nemzetiekkel és nemzetekkel szembeni gyűlöletéről.
Az interjú rögzítésére március 31-én került sor, azóta az Országgyűlés az április 6-i héten is ülésezett és a benyújtott napirend szerint későbbiekben is folytatja munkáját, ezzel is cáfolva a diktatúrát hazug módon emlegetők vádjait.
Ezúton is köszönöm a lehetőséget Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft. tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat, folytatása ismét következik...
Ajánlom mindenki szíves figyelmébe nemzeti jogvédő szervezeteink (Nemzeti Jogvédő Alapítvány - www.nja.hu és Nemzeti Jogvédő Szolgálat - www.njsz.hu) képviseletében április 9-én kiadott, dr. Zétényi Zsolttal közösen készített jogi állásfoglalásunkat a rendkívüli jogrendről:
http://nja.hu/hirek/friss-hirek/a-nemzeti-jogvedo-alapitvany-es-nemzeti-jogvedo-szolgalat-dr.-zetenyi-zsolt-nja-elnok-es-dr.-gaudi-nagy-tamas-njsz-ugyvezeto-kozos-nyilatkozata-a-koronavirus-elleni-vedekezesrol-szolo-torvenyrol-es-a-rendkivuli-jogrendrol.jog
Ebben alapos jogi elemzés keretében tételes cáfoljuk a hazai és balliberális oldalról érkező alaptalan és diktatúrát emlegető bírálatokat. Tényekkel és érvekkel a demagóg és doktrinér liberális hazugságok ellen a nemzet védelmében. Mi, nemzeti jogvédők a nemzet oldalán állunk, veszélyhelyzetben még fokozottabban a nemzeti érdekeink ellen dolgozó álcivil liberális jogvédőkkel ellentétben, akik lejáratják a jogvédelmet. Ma már egyre többen tudják, hogy mi is jogvédők vagyunk, de hazafiak is, ezért nemzeti jogvédők vagyunk: a magyar nemzet szolgálatában. Nemzeti jogvédők, akik soha nem adják fel és nem engednek a magyarok jogaiból.
„És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. /János evangéliuma 5,29/
Ezúton kívánok a feltámadás bizonyságának erejétől áthatott áldott Húsvétot !
Hiszek Jézus Krisztus és Magyarország feltámadásában !
Isten óvja és vezesse Magyarországot
Budapest, 2020. esztendő Nagyszombatján
Honfitársi üdvözlettel:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd - Európa jogi szakjogász (www.gaudinagytamas.hu)
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Nemzeti Jogvédő Szolgálat (dr. Zétényi Zsolt NJA elnök és dr. Gaudi-Nagy Tamás NJSZ ügyvezető) közös nyilatkozata a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényről és a rendkívüli jogrendről

(megjelent: a Magyar Nemzet c. napilap 2020. április 9-i számában)
Ajánlom mindenki szíves figyelmébe dr. Zétényi Zsolttal közösen írt jogi állásfoglalásunkat a rendkívüli jogrendről, amelyben alapos jogi elemzés keretében tételes cáfoljuk a hazai és balliberális oldalról érkező alaptalan és diktatúrát emlegető bírálatokat. Tényekkel és érvekkel a demagóg és doktrinér liberális hazugságok ellen a nemzet védelmében. 
Mi, nemzeti jogvédők a nemzet oldalán állunk, veszélyhelyzetben még fokozottabban a nemzeti érdekeink ellen dolgozó álcivil liberális jogvédőkkel elletntétben, akik lejáratják a jogvédelmet. 
Ma már egyre többen tudják, hogy mi is jogvédők vagyunk, de hazafiak is, ezért nemzeti jogvédők vagyunk a magyar nemzet szolgálatában, akik soha nem adják fel és nem engednek a magyarok jogaiból !

Gaudi-Nagy Tamás a délvidéki Törökbecsére a trianoni diktátum 100. évében visszaállítandó turulszobros emlékműről és a veszélyhelyzetről

Ezekben a vészterhes időkben, a járvány idején sem engedhetjük el gondolatban és lélekben a nemzeti sorskérdéseinket. Folytassuk nemzetegyesítő munkánkat is "home office" üzemmódban együtt, ügyelve közben szeretteinkre, embertársainkra, magunkra és arra, hogy a nemzetünket is fenyegető veszélyhelyzet mielőbbi felszámolása érdekében a biztonsági és egészségügyi óvintézkedéseket betartsuk felelős magyar polgárként. És egyúttal tartózkodjunk attól, hogy a vírus elleni védekezésnek "betartsunk", pánikoljunk és rémhíreket terjesszünk.

Ennek jegyében teszem közzé a 2020. március 8-án a Duna Palotában a Magyar Csodaszarvas Egyesület szervezésben neves művészek részvételével tartott nagysikerű jótékonysági esten a támogatott nemzeti célról szóló beszédemet.

Délvidéki barátainkkal pár éve elhatároztuk, hogy visszaállítjuk a Torontál vármegyei Törökbecsére 1918-ban bevonult megszálló szerb sereg által lerombolt turulos Szabadság emlékművet. A visszaállítás tervezett időpontja: a trianoni diktátum aláírásának gyászos és tragikus 100. évfordulója, 2020. június 4. Bár könnyen lehet, hogy akciónkat is hátráltatja az egész világon, de különösen Európában tomboló COVID-19 vírus, de a kitűzött céltól nem tágítunk.

A beszédben felvázoltam a visszaállítási művelet hátterét és előzményeit, ennek részeként felidéztem a még országgyűlési képviselőként 2014. február 4-én elmondott beszédemet, amelyben a víz alatti kincsek védelméről szóló UNESCO egyezmény vitájában felhívtam a figyelmet a turulos Szabadság emlékmű méltatlan, mostoha sorsára és állami segítséget szorgalmaztam.

A koncerten összegyűlt jelentős pénzadományt átadtuk a törökbecsei Szobor Helyreállítási Bizottságnak. Köszönet a támogatóknak.

A visszaállítási akció következő lépése a Tiszába dobott és a mai napig ott, de beazonosított helyen fekvő, Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése a Tiszából, ahová 1918-ban a szerb megszállók hajították, majd a szobor vélhetően szükséges restaurálása.

A turul visszarepülése megállíthatatlan, a gyűjtést folytatnunk kell.

Adományokkal támogatható az akció, amelyeket a Magyar Csodaszarvas Egyesület (www.macsoda.hu) számláján köszönettel fogad. Közleményrovatba írják be, hogy "Turul emlékmű- Törökbecse". A támogatók oklevelet kapnak.
Számlaszám: K & H Bank Nyrt.
10402166-21604537-00000000)

Online képeskönyv a turulos emlékoszlopról és a törökbecsei szoborállításokról:

http://www.ebookextra.hu/…/391cd4d6bd17d75f9d4de662a1eff198…

Közösségi oldal a turulos Szabadság-szobor visszaállításáért http://bit.ly/32LPaDP

A jótékonysági koncertről a szabadkai Pannon RTV ekként tudósított: https://www.youtube.com/watch?v=OYBSYpp_aPM

Isten óvja és vezesse Magyarországot !
Jó egészséget ! Maradjunk otthon !

Ne felejtsük az antik bölcsességet:

"Homines frugi omnia recte faciunt -
Becsületes ember mindig jól cselekszik."

Honfitársi üdvözlettel:
dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Magyar Csodaszarvas Egyesület tiszteletbeli elnöke
és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

 

Gaudi-Nagy Tamás a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorban a Nemzeti jogvédelem című könyvéről, a globalista jurisztokráciáról, a börtönbizniszről és a bírósági ideológiai korrupcióról

Gaudi-Nagy Tamás a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorban a Nemzeti jogvédelem című könyvéről, a nemzeteket felszámolni igyekvő globalilsta-patriofób törekvésekről, a börtönbizniszről és a bíróságokon tapasztalható ideológiai korrupció kettős mércés ártalmairól

Ezúton is köszönöm a lehetőséget Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat, folytatása következik...

 

Remekül sikerült a törökbecsei turulos emlékmű visszaállítását támogató jótékonysági koncert (2020. március 8.)

Az összegyűlt jelentős pénzadományt átadtuk a törökbecsei Szobor Helyreállítási Bizottságnak. A turul visszarepülése megállíthatatlan.
Most következik az Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése a Tiszából, ahová 1918-ban a szerb megszállók hajították.

A jótékonysági est elején ismertettem a visszaállítási művelet hátterét és előzményeit, ennek részeként a még akkori országgyűlési képviselőként 2014. február 4-én elmondott beszédemet, amelyben a víz alatti kincsek védelméről szóló UNESCO egyezmény vitájában felhívtam a figyelmet a turulos Szabadság emlékmű méltatlan, mostoha sorsára és állami segítséget szorgalmaztam.

Ezen beszédeim videói és jótékonysági est fotói rövidesen felkerülnek.

A szobor visszaállítási projekt részletei: https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/2984080764978192

Az eseményről a Magyar Nemzet c. napinap ekként számolt be:

https://magyarnemzet.hu/…/visszaallitanak-a-lerombolt-turu…/

Egy kanyit se a bűnözőknek! A MAGYAR BÖRTÖNBIZNISZ ÉS A MÖGÖTTE FELSEJLŐ ÁRTALMAS „NYÍLT TÁRSADALMI” HÁTTÉR

A cikk megjelent a Magyar Nemzetben! 

Manapság sok szó esik a börtönbizniszről. Arról az adóját fizető, jogkövető és cserébe köz- és jogbiztonságot joggal elváró polgár idegeit méltán borzoló jelenségről, hogy jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt bűnelkövetők az emberi jogaikat úgymond sértő fogva tartási körülmények miatt milliós nagyságrendű kártalanítást kapnak. Ehhez nyújtanak segítséget a liberális jogvédők által kitaposott úton járó, általuk ihletett, erre szakosodott ügyvédek. Az Emberi Jogok Európai Bírósága öt éve hozott marasztaló ítélete nyomán került a hazai jogrendbe ennek lehetősége.

Hazánkban nagyjából 18 ezer ember tölti jogerős szabadságvesztés büntetését valamelyik büntetés-végrehajtási intézetben. Mindez fejenként napi tízezer forint ellátási költséget jelent. A közzétett adatok szerint 12 ezer elítélt eddig már közel tízmilliárd forint összegű jóvátételben részesült a fogva tartás miatt attól az államtól, amely állam bírósága a büntető jogszabályok megsértése miatt elítélte őket. Sokatmondó, hogy ehhez képest eltörpül az áldozatok részére a bűnelkövetők által kifizetett jóvátétel.

Az Országgyűlés február 25-én törvényt alkotott arról, hogy a fogva tartás körülményei miatti kártalanítás idén június 15-ig nem fizethető ki. A márciusban induló újabb nemzeti konzultációs kérdőíven szereplő, ezt a témát is érintő kérdésekre adott választópolgári válaszok döntik el a börtönbiznisz jövőbeli sorsát.

Nézzük meg, mi is áll igazából a háttérben! Kik és miért építették ki és működtetik ezt a jogi nagyüzemet, amely busás jövedelmet hoz a társadalmi együttélési normák megsértése miatt szabadságelvonást jelentő büntetéssel sújtott elítélteknek és jogi képviselőiknek, relativizálva ezáltal a bűnüldözés és a büntető igaz­ságszolgáltatás céljait?

A motivációs háttérhez érdemes elolvasni a hazai liberális jogvédelem, Soros-féle nyílt társadalom eszméjét követő élcsapata, a Magyar Helsinki Bizottság 2018. évi beszámolójának utóbbi tíz év büntetőpolitikáját ostorozó, sokatmondó felütésű részét: „A büntető igazságszolgáltatási rendszer továbbra is előnyben részesítette az elrettentést és a megtorlást, folytatta a szigoron alapuló, reintegrációs szempontokat háttérbe szorító gyakorlatát. Ez még inkább marginalizálja a szegényeket és hátrányos helyzetűeket.”

Az utolsó mondat lényegében mindent megmagyaráz és világossá teszi, hogy a liberális jogvédők nem az áldozatok, hanem a bűnelkövetők oldalára álltak. Megint a hírhedt, civilizált, keresztény európai ember számára elfogadhatatlan „megélhetési bűnözés” kliséjét emlegetik, felmentve a bűnelkövetőket a felelősség alól, áttelepítve a felelősséget a társadalomvédő államra, burkoltan beismerve egyúttal a bűnözés kriminalisztikai, szociológiai és kultúrantropológiai szinteken igazolást nyert hátterét.

Mára nyilvánvalóvá, bizonyítékok zárt láncolatával igazolható tétellé vált, hogy a magukat civilnek álcázó, nemzetközi eszmei és pénzügyi hátterű, politikai célokat követő liberális nem kormányzati szervezetek felforgatótevékenységükkel egy mesterterv alapján álló forgatókönyvek szerint szisztematikusan, tudatosan rombolják, próbálják széttépni mindazon kötőszöveteket, amelyek egyben tartják az egészséges, keresztény és nemzeti értékeken ala­puló, építő szemléletű társadalmakat. Mindezt a nagy globalista terv: az európai lakosság- és értékcsere megvalósítása, a nemzetek és nemzeti hagyományok felszámolása érdekében. Ezért gyengítik, sorvasztják az európai polgárok és nemzeti érdekű államainak védekezési képességét, igyekeznek aláásni a társadalmi békét és teret nyitni a destruktív társadalmi csoportok mérgező hatásának.

A börtönbiznisz is ugyanezen célt szolgáló jelenség. Szintén a társadalom egészséges működését fenyegeti ugyanis az a torz szemléleten alapuló joggyakorlat, hogy a bűncselekménye miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt bűnöző jogait előbbre valónak találják a sértetténél, és soha nem látott mértékben termelik, kényszerítik ki a nyugati mérce szerinti, irreálisan liberális börtönszínvonal-követelmény alapján a jóvátételt az áldozatok helyett az elkövetőknek, kiüresítve ezzel a büntetőjog alappillérét jelentő büntetés valódi szankcionáló és bűnmegelőzést szolgáló hatását, tartalmát.

Jogerősen elítélt bűnözőket súlyos bűncselekményeik miatt megtorló, fegyelmező és bűnmegelőző céllal sújtják szabadságelvonással. Az, hogy a börtönpopuláció a fogva tartás nem megfelelő komfortfokozata miatt tömegesen csikar ki az államtól évi milliós mértékű kártalanítást, gyengíti a törvényes rendet és súlyosan sérti az áldozatvédelem jogszabályokban rögzített elsődlegességét.

Sajnálatos, hogy olyan iparággá vált ez a terület, ahol minimális jogi kreativitást igénylő, sokkal inkább adminisztratív, adatgyűjtő munkával lépnek fel a liberális jogvédő szervezetek köré szervezett ügyvédi csoportok, nyilvánvalóan kihasználva azt a lehetőséget, hogy a Helsinki Bizottság mint jogvédő szervezet éveken át fogdamegfigyelő programot üzemeltető jogvédő szervezetként folyamatosan járhatta a magyar büntetés-végrehajtási intézeteket.

Nem tűnik irreális feltevésnek, hogy e program részeként, lényegében tippadóként, ügyfelhajtóként léphettek fel, amit ráadásul tilt a magyar ügyvédi etikai-fegyelmi kódex. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ezek a nagy tömegű megbízások egy adott ügyvédhez milyen úton jutottak el. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy például Magyar György maga járta végig a fogdákat, kopogtatott be a cellákba és kérdezett rá, hogy nincs-e szükség az állam perléséhez jogi képviseletre. Kellettek a közvetítők. Joggal vélelmezhető, hogy őt és különböző, ebben az ügytípusban eminens társait, mint például Karsai Dániel Andrást – aki történetesen még saját bevallása szerint is a Helsinki Bizottság és a Transparency International együttműködő partnere – liberális jogvédők ajánlhatták ki a fogvatartottaknak.

A nemzeti jogvédőkéhez képest ötszázszoros mértékű, nagyjából évi félmilliárdos, döntő részben külföldről érkező bevételi oldallal szorgoskodó Helsinki Bizottság nem is titkolja a börtönbizniszben élen járó szerepét. 2018-as beszámolójukban olvashatjuk tőlük a következőket: „Kulcsszerepünk volt abban, hogy Magyarországon az elmúlt években pereskedéssel és érdekképviselettel sikerült csökkenteni a börtönök tömeges zsúfoltságát. 2018-ban is folytattuk nemzetközi tevékenységünket ebben a kérdéskörben. Mind az ENSZ, mind az Európa Tanács szervei osztották aggodalmain­kat. 2018-ban jogi segítséget nyújtottunk 162 személynek ilyen ügyekben.

A további javulás érdekében 2017-ben egy közleményt nyújtottunk be az Európa Tanács miniszteri bizottságának, amely elemzi a kártalanítási eljárást, amely álláspontunk szerint korántsem rendezi megnyugtatóan a börtönzsúfoltság és a rossz elhelyezés okozta fogvatartotti sérelmeket. A miniszteri bizottság 2018 márciusában hozott döntése széles körben osztotta aggodalmainkat.”

Álságosnak és hiányosnak tűnik az a magyarázkodás, amit Magyar György ügyvéd előadott Fiala Jánosnak minapi rádiós interjúja során, amit annak kapcsán hallhattunk, hogy az esetek túlnyomó részében miért kérik ügyvédi letéti számlára teljesíteni a kártalanítási összeget és miért „felháborító”, hogy ez a lehetőség a jövőben megszűnik. A felek ilyen megoldást lehetővé tevő szabad megállapodásának racionális indokok nélküli puszta emlegetése a közvéleményben joggal veti fel azt a kérdést, hogy vajon nem inkább az játszik ebben szerepet, hogy a börtönpopuláció etnoszociális összetétele okán a liberális jogvédők és csatlósaik által előszeretettel hátrányos helyzetűnek és diszkriminációs áldozatnak kikiáltott, de a bűnözésben számarányát jelentősen meghaladó mértékben érintett etnikai hátterű társadalmi rétegek díjfizetési fegyelmében nem bíznak a saját jogi képviselőik.

Jól értjük tehát? Csak nem előítéletes, pszeudorasszista elővigyázatos pénzügyi megfontolások vezetik a börtönbiznisz jeles, a cigánybűnözést felvetőket zsigerből lenácizó, „humanista forradalmár” élharcosait, amikor a saját maguk ügyvédi díjazását csak úgy látják garantálva, ha a teljes kártalanítási summa a letéti számlájukra érkezik? Ekkor ugyanis biztosra lehet menniük: a díj levonása után továbbítják a bevételt a rács mögött ülő elítélt vagy valamely hozzátartozójának bankszámlájára. Nocsak! A hangzatos liberális, emberi jogi csomagolású farizeusi jelszavak ellenére valójában nem bíznak a kedves kollégák az ügyfeleikben? Akkori kik is a rasszisták? Kik is az előítéletesek?

A témában mindenesetre mindenki elmondhatja véleményét a rövidesen elinduló nemzeti konzultáció során, amelynek eredményét a kormányzati közlés szerint ahhoz igazított törvényalkotás követ. Eljött az ideje, hogy véget vessünk a börtönbiznisznek. Kerüljenek végre előtérbe a bűnözés áldozatai, és kapjon sokkal nagyobb hangsúlyt, forrást, eszközt a bűnmegelőzés, bűnfelderítés és nem különben a büntetés-végrehajtás. Különösen a társadalom védelméért sokszor méltatlan körülmények között szolgáló személyi állomány.

A körülményeikről alig esik szó, ez is tarthatatlan. Mindhárom területen még van bőven mit javítani, változtatni bőven. Mint ahogy annak is eljött az ideje, hogy biztosítson a jogkövető polgárt védeni köteles állam az elítélt bűnözőknek a büntetés célját elérni képes, kínzás és sanyargatás nélküli körülményeket jelentő elhelyezést a gyorsan és jelentősen megemelendő számú börtönférőhelyeken, a csillagászati mértékű fogva tartási költségeket, sértetti jóvátételt kitermelő munkát és a jó útra térés esélyét nyújtó hatékony képzéseket, kulturális és hitéletet.

Itt tehát az ideje megfogadni Vergilius örökbecsűjét: „Claudite jam rivos, pueri: sat prata biberunt!” (Zárjátok már el a vízfolyást, fiúk: eleget ittak a rétek!)

A szerző ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

Nemzeti Jogvédő Szolgálat a Horthy emlékmenet jogkövetkezményeiről: az erőszakkal fenyegető ellentüntetők helyett 5 gárdistának tűnő hazafi ellen indítottak alaptalanul eljárást gyülekezési szabadság megsértése miatt- (MTI és elemi.hu nyomán)

Novák Előd a Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtási intézet előtt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat részvételével 2020. március 3-án megtartott sajtótájékoztatón felidézte, hogy öt másik szervezet támogatásával, március 1-jén abból az alkalomból rendeztek megemlékezést, hogy 100 éve választották kormányzóvá vitéz nagybányai Horthy Miklóst. Azonban ahelyett, hogy az erőszakkal fenyegetőző cigány ellentüntetőkkel szemben indult volna eljárás, a rendőrség a Szent Korona másolatát hordozó békés gárdistákat vegzálta - mondta Novák Előd. Tiltakozunk amiatt, hogy a vasárnapi Horthy emlékmenetet követően öt gárdistát előállított a rendőrség, és eljárást indítottak ellenük gyülekezési joggal való visszaélés miatt - közölte a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Ebben a helyzetben ideje, hogy Horthy Miklós rehabilitációja után a Mi Hazánk zászlajára tűzze a Gárda rehabilitációját is - tette hozzá.

Gaudi Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője emlékeztetett: a rendőrök a koncepciós eljárás keretében arra hivatkoztak, hogy az érintettek félkatonai szervezetet idéző öltözete megfélemlítésre alkalmas. Ugyanakkor nem léptek fel azok ellen, akik kimerítették a közösség elleni izgatás tényállását azzal, hogy a megemlékezés résztvevőit "cigány hadsereggel" és megsemmisítéssel fenyegették. A nemzeti jogvédő szerint a "gárdistának mondott személyek" öltözete nem merítette ki azt az öltözetet, "ami miatt gárdistának lehetne tekinteni őket". Vagyis az eljárás megalapozatlan - mondta Gaudi Nagy Tamás.

Az elemi.hu tudósításában olvasható (https://elemi.hu/az-eroszakkal-fenyegeto-ellentuntetok-hel…/), hogy Gaudi-Nagy szerint a rendőrség összességében korrekten biztosította a rendezvényt, megadta a megfelelő védelmet az emlékmenetnek, de három hibát-hiányosságot is megemlített:
- az ellentüntetők közösség elleni izgatást is kimeríthető módon tettek olyan kijelentéseket, melyekkel kilátásba helyezték, hogy a megemlékezés résztvevőinek – akár olyan idős, meglett emberek, akik Horthy kormányzóval még akár életében is találkozhattak – egy cigány hadsereggel való megsemmisítését, mégis elmaradt a rendőri intézkedés.
- túl közel engedték az ellentüntető csoportot, ennek köszönhetően még a Himnusz alatt is vulgáris, trágár megnyilvánulásokat tapasztalhattak a résztvevők,
- tévesen állítottak elő és tartottak fogva órákon át a rendőrök 5 gárdistának tűnő személyt a Gyorskocsi utcában, amely a gárdisták számára szomorú helyszín.

2009. július 4-én, a gárdisták számára a Bajtársiasság Napján az Erzsébet téri, hírhedt tömeges gárdista tüntetés jogellenes feloszlatás során több tucat gárdistát hurcoltak ide, és sanyargatták őket. Később számukra a nemzeti jogvédők jóvátételt harcoltak ki.

Ezúttal erőszak nem volt, puszta előállításokra került sor. Meggyanúsították őket gyülekezési szabadság megsértése vétségének elkövetéséve, mivel a tüntetés békés jellegét biztosító szabályokat megsértették a rendőrség szerint.
Aki erőszakos vagy megfélemlítő hatású félkatonai szervezet jellegét ölti magára, a gyülekezési törvény szerint vétséget követ el.

Mi úgy gondoljuk, fejtette ki, a jelenlévő gárdisták öltözete nem meríti ki azt, ami miatt őket gárdistáknak lehetne tartani. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy akik egy méltó módon megszervezett emlékmeneten a Szent Korona másolatát viszik, ráadásul semmilyen sértő magatartást nem tanúsítanak, akkor fel sem merülhet, hogy erőszakosnak vagy megfélemlítőnek kellene őket tartani.

Tehát úgy gondoljuk, hogy megalapozatlan eljárásról van szó, ezért védelmet biztosítunk nekik. Viszont, ha ezt az eljárást tovább viszik, akkor mi ezt alkalomnak találjuk arra, hogy minden egyes eljárási mozzanatban rámutassunk arra az abszurditásra, hogy míg ezekben a percekben több tízezer migránsnak mondott kontinensfoglaló támadja Európát, addig olyan embereket, mint az itt látható 3 derék hazafit meghurcoljanak, előállítsanak és börtönbüntetéssel fenyegessék.

Már rég elmúltak azok az idők, mikor meg kellett volna felelni bármilyen külföldi elvárásnak, és örömmel látjuk, hogy a kormányzat feladta ezt a megfelelési kényszert és végre a sarkára állt, de akkor tegye meg azt, hogy hagyja abba azoknak a vegzálását, akik hazafias, hagyományőrző és nemzeti értékeket védő tevékenységeket végeznek. A Gárdával kapcsolatban soha senki nem tudott bizonyítani semmilyen erőszakos jellegű cselekedetet, mert ilyen nem is volt. – összegezte a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője.

A sajtótájékoztatón a magyar gárda egyenruhájára emlékeztető öltözetben megjelent három gárdista azok közül, akiket vasárnap előállított a rendőrség. Egyikük, Kunné Kerekes Marianna azt mondta, hogy hagyományőrzőként vettek részt a rendezvényen, és a ruházatukon nem oroszlán (ez a feloszlatott Magyar Gárda egyik jelképe volt), hanem párduc szerepelt.

Egy másik előállított, Silip Norbert kifogásolta, hogy az igazoltatás közben csaknem arra kényszerültek, hogy a Szent Korona másolatát a földre tegyék. Kérdésre válaszolva Gaudi Nagy Tamás azt mondta: az érintettek nem tagjai semmilyen gárdaszervezetnek, ám azt semmi nem tiltja, hogy "gárdista szemléletű emberek informális, hagyományőrző közösségekben szerveződjenek".

 

Reptessük vissza a Turult a délvidéki Törökbecsén június 4-én- csak azért is ! - Várjuk hazafiak támogatását és részvételét március 8-i jótékonysági estünkön

Minden kedves cselekvő hazafit szeretettel várunk március 8-án 17 órától a Duna Palotában nemes szándékú jótékonysági estünkön, amelynek célja, hogy forrásokat és támogatókat gyűjtsünk a délvidéki Törökbecsére 1918-ban bevonult megszálló szerb sereg által lerombolt turulos Szabadság emlékmű trianoni diktátum aláírásának gyászos és tragikus 100. évfordulóján, 2020. június 4-én történő visszaállításához. Ennek egyik első lépése a Tiszába dobott és a mai napig ott, beazonosított helyen fekvő turulszobor kiemelése és restaurálása.

A jótékonysági est fővédnöke prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

Képeskönyves háttér a turulos emlékoszlopról: http://www.ebookextra.hu/e…/391cd4d6bd17d75f9d4de662a1eff198

Ajánlott támogatás: 3-5000 Ft, a támogatók oklevelet kapnak.
info@macsoda.hu

Adományokat a helyszínen vagy a Magyar Csodaszarvas Egyesület számláján fogadjuk
(számlaszám: K & H Bank Rt. 10402166-21604537-00000000)
1%-os adó felajánlásokat is köszönettel várjuk!
Adószám: 18093054-1-41
www.macsoda.hu

Közösségi oldal a turulos Szabadság-szobor visszaállításáért http://bit.ly/32LPaDP

Honfitársi üdvözlettel:
Pálfi Zoltán elnök és dr. Gaudi-Nagy Tamás tiszteletbeli elnök

Az esemény közösségi oldala:
https://www.facebook.com/events/644494646121836/

 

 

Március 1-én fáklyás felvonulás vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján- az NJSZ jogvédelmi biztosítást ad

Fáklyás és fehér lovas felvonulást tartanak nemzeti szervezetek vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójának napján, 2020. március 1-jén, közterületi Horthy-lovasszobor állítását is kezdeményezve a nemzeti összefogás jegyében. A vonulásban képviselteti magát többek között a Horthy Miklós Társaság, a Mi Hazánk Mozgalom, az Országos Trianon Társaság, a MIÉP, az FKgP, a délvidéki MPSZ és a HVIM.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat tagjai jogvédelmi biztosítással működnek közre a megemlékezésen. Ellentüntetések lesznek, provokációk várhatók. A nemzeti jogvédők NJSZ címeres láthatósági mellényben lesznek a helyszínen.
Várjuk a rendezvény, illetve a résztvevők elleni esetleges jogsértések bejelentését, igyekszünk jogvédő segítséget adni.
A jogsértéseket kérjük mozgóképpel minden esetben dokumentálják bizonyítékként való felhasználás céljából.
Ügyeleti számunk: + 36 30 549 4167

A rendezvény bejelentését a rendőrség tudomásul vette és azt megfelelő erőkkel biztosítja.

A program:

16:30-kor kezdődik nagyszabású, ökumenikus jellegű rendezvény a budapesti Szent Gellért téren.
Felszólal többek közt Csuka Tamás ny. ref. tábori püspök és dandártábornok, György Ferenc atya, a felvidéki Ipolybalog plébánosa, ifj. Hegedűs Loránt a Horthy Miklós Társaság elnökeként és Zetényi Csukás Ferenc tiszteletbeli elnökükként, dr. Fülöp Erik országgyűlési képviselő, Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere, az első közterületi Horthy-szobornak otthont adó Kereki független polgármestere, Csicsai László is. Megtekinthető lesz a Szent Gellért térre kezdeményezett Horthy-mellszobor gipszmintája és a Szent Korona másolata az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége jóvoltából. Közreműködnek a lovas hagyományőrzők: a Bakonyi Poroszkálók Csepin Péter vezetésével.

A Gellért tér és a Kossuth tér közötti 3 km-es távolságot kb. háromnegyed óra alatt teszi meg a menet, de aki nem tudja, az tömegközlekedéssel (pl. metróval) is átmehet.

A rendőrség által jóváhagyott felvonulás a Parlamentnél ér véget (ott is lesz színpad a Nemzeti Vértanúk emlékműve mögött), hiszen 1920. március 1-jén, kormányzóvá választása napján vitéz nagybányai Horthy Miklós is a Gellért Szállóból ment az Országházba.

Gaudi-Nagy Tamás fóruma a felvidéki Medvesalján (2020.02.27.)

Gaudi-Nagy Tamás fóruma a felvidéki Medvesalján (2020.02.27.)

A fórumon szó esett többek között a Nemzeti jogvédelem c. könyvről, az Európában zajló érték-és lakosságcsere program elleni védekezésről, a trianoni diktátum meghaladásáról, a nemzeti régiókról szóló feltétlenül támogatandó európai polgári kezdeményezésről és a felvidéki magyarok előtt álló választásról.

Ajánlom megtekintésre az élőben is közvetített fórum teljes videóját (https://www.facebook.com/almaspuszta/videos/189804002359654/), mert ebből még megismerhető Mede Ferenc felvidéki vállalkozó, illetve más felvidéki (gömöri) választópolgárok közelgő felvidéki választással kapcsolatos markáns véleménye, illetve nemzetféltésből fakadó vitája is.

A csodás fekvésű Almáspusztán (a Völgyben, Gömörpéterfala mellett) tartott eseményt követően a közeli Egyházasbáston, az igényes és ízig-vérig magyar lelkületű, arculatú Pogányvár Panzióban szőttük tovább a terveket a Kárpát-medence magyar érdekű jövőjéről, a felvidéki magyar autonóm területekről és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat idén ősszel esedékes felvidéki nemzeti jogvédő monitorozó körútjáról, amelyet a magyar állam is támogat.

Köszönet Mede Ferencnek, a rendezvény megszervezéséért és az esemény élő közvetítéséért.

Ezúton is ajánlom mindenkinek szeretettel a Pogányvár Panziót (http://poganyvar.eu/), ideális pihenő helyszín, házias konyhával, remek italokkal, tradicionális berendezésű vendégszobákkal és tökéletes kiindulópont az izgalmas, a 100 (-7) éves gúnyhatár ellenére is magyar Medvesalja felfedezéséhez.

Hiszek Magyarország feltámadásában !

Honfitársi üdvözlettel: Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd - Európa jogi szakjogász,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője


M5 Híradó Gaudi-Nagy Tamás "Nemzeti jogvédelem" c. kötetének nagyváradi bemutatójáról

Az M5 Híradó 2020. február 16-i esti híradója rövid tudósítást sugárzott dr. Gaudi-Nagy Tamás "Nemzeti jogvédelem" c. kötetének nagyváradi bemutatójáról. Ebben szó esik a Kárpát-medencében élő magyarokat megillető jogokról, a más népekkel való együttélés feltételeiről és a felállítani tervezett európai patrióta jogvédő hálózatról

Részletes beszámoló a nagyváradi könyvbemutatóról és önrendelkezési fórumról: http://bit.ly/38ZD8cl

Részletes beszámoló az aradi könyvbemutatóról és önrendelkezési fórumról: http://bit.ly/2SVVV2x


Ideológiai korrupció az igazságszolgáltatásban? - Gaudi PS interjú két részben

Kemény, időszerű jogi témákról nyilatkoztam a Pesti Srácoknak, a bátor Füssy Angélának:

Az 1. rész témái:

- a nemzeti jogvédők Soros-féle balliberális jogvédőkkel szembeni küzdelmei,
- a balliberális jogvédők társadalmat felforgató tevékenysége,
- a gyöngyöspatai "szegregációs" iskolaügy és annak tíz évvel korábbi kerepesi előzményi ügye,
- a börtönbiznisz

https://pestisracok.hu/ideologiai-korrupcio-az-igazsagszolgaltatasban-interju-gaudi-nagy-tamassal-a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-elnokevel-i/  

A 2. rész témái: 

- a bíróságokat átszövő ideológiai korrupció, 

- az abszurd Budaházy-Hunnia terroristaper,

- dr. Szöőr Anna ügye

https://pestisracok.hu/ideologiai-korrupcio-az-igazsagszolgaltatasban-interju-gaudi-nagy-tamassal-a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-elnokevel-ii-resz/  

A Nyugati Jelen c. lap beszámolója a február 17-i aradi könyvbemutatómról és önrendelkezési fórumról

https://www.nyugatijelen.com/j…/nemzeti_jogvedelem_avagy.php

Csupán annyi pontosítás szükséges az egyébként korrekt cikkhez, hogy a Nemzeti jogvédelem c. könyv bemutatására a Keleti-Kárpátokon túl még nem került sor, ezért a "romániai" jelző helyett a könyvbemutató előtt indokolt lenne inkább a partiumi vagy elcsatolt magyar területi használata.

Különleges érzés volt eszmét cserélni a derék és rendkívül érdeklődő aradiakkal a magyar összetartozásról, önrendelkezésről és a trianoni diktátum indokolt meghaladásáról annak a csodás templomnak az imatermében, amelyben 1901-ben örök hűséget fogadott egymásnak vitéz nagybányai Horthy Miklós és jószáshelyi Purgly Magdolna Vilma Benedikta, aki utóbb 24 évig volt az ország főméltóságú asszonyaként a Kormányzó oldalán.
Esküvőjük korabeli leírása: http://countess.hupont.hu/…/nasz-a-horthy-purgly-csaladban-…

 

 

 

 

 

Nemzeti jogvédelem c. kötet bemutatója és önrendelkezési fórum Nagyvárad 2020.02.16 - beszámoló és fotóalbum

A partiumi könyvbemutató körutam első állomásaként február 16-án Nagyváradon a Góbé Csárdában mintegy 50 érdeklődő előtt tartottam meg a Nemzeti jogvédelem c. könyvem bemutatóját és egyúttal fórumot az elcsatolt magyarok önrendelkezéséről, jogairól a trianoni diktátum 100. esztendejében.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett rendezvényen Borbély Zsolt Attila politológus, az EMNT alelnöke, Nagy Barna József, az EMNT alnöke és Pápay Zoltán a csodás Góbé Csárda tulajdonosa voltak beszélgetőtársaim.

Nagy tetszéssel fogadták a váradiak az EU diktátumai, a patriofóbok-globalisták nemzeti értékeink támadásaival szembeni önvédelemről, a nemzeti önrendelkezésről és a trianoni diktátum elkerülhetetlen meghaladásáról szóló gondolataimat. Nyitottan reagáltak az önrendelkezésért való kiállást és a jogfosztások elleni fellépést szorgalmazó mondandómra.

És egyúttal sok panasz elhangzott tőlük a váradi magyarság jogfosztottságával, a nyelvi jogaik érvényesülésének hiányával kapcsolatban, sanyarú, másodrendű státusuk miatt.

Sok érdeklődő vásárolt a Nemzeti jogvédelem és a Jogvédők a nemzet szolgálatában c. kötetekből. A szervezők meghívtak egy újabb, idén szeptemberben tartandó nemzeti jogvédő fórumra, amelyre szívesen eljövök.

Másnap reggel egy jogi monitorozó szemléletű sétát tettünk Borbély Zsolt Attila barátommal az eredeti pompás, magyaros arculatát egyre inkább visszanyerő városban, vannak azért még problémás pontok a nyelvi tájképpel és magyar nyelv használatával kapcsolatban, erről nemsokára külön... , a nyelvi tájképben a még mindig legalább 30 %-ban magyar Váradon alig látni magyar feliratot...

Elindultam a Nemzeti jogvédelem c. könyvem partiumi könyvbemutató körútjára

A körút első állomásaként tegnap, február 16-án Nagyváradon a Góbé Csárdában mintegy 50 érdeklődő előtt tartottam meg a Nemzeti jogvédelem c. könyvem bemutatóját és egyúttal fórumot az elcsatolt magyarok önrendelkezéséről, jogairól a trianoni diktátum 100. esztendejében.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett rendezvényen Borbély Zsolt Attila politológus, az EMNT alelnöke, Nagy Barna József, az EMNT alnöke és Pápay Zoltán a csodás Góbé Csárda tulajdonosa voltak beszélgetőtársaim.

Nagy tetszéssel fogadták a váradiak az EU diktátumai, a patriofóbok-globalisták nemzeti értékeink támadásaival szembeni önvédelemről, a nemzeti önrendelkezésről és a trianoni diktátum elkerülhetetlen meghaladásáról szóló gondolataimat. És egyúttal sok panasz elhangzott tőlük a magyarság jogfosztottságával, a nyelvi jogaik érvényesülésének hiányával kapcsolatban. A könyvből is sokat vásároltak.

A szervezők meghívtak egy újabb, idén szeptemberben tartandó nemzeti jogvédő fórumra, amelyre szívesen eljövök.

Ma Aradon tartom meg a könyvbemutatót Borbély Zsolt Attilával közösen. Helyszín: A Belvárosi Református Egyházközség imaterme (Deák Ferenc út 33.)
(Holnap Temesváron)

A rendezvény címe:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nemzeti jogvédelm c. könyvének bemutatója és fórum az elcsatolt magyarok önrendelkezéséről, jogairól a trianoni diktátum 100. esztendejében

A kötet kedvezményes 10 lei áron lesz a helyszínen kapható a bemutató követően, amelyet dedikálok.

Szeretettel várok mindenkit !

Háttéranyag:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás "Nemzeti jogvédelem" c. könyvének budai bemutatója - teljes felvétel (2019. 12. 10.)

https://gaudinagytamas.hu/dr_gaudi-nagy_tam%C3%A1s_nemzeti_…

2.
Gaudi új könyvéről, a hazánk elleni globalista patriofób támadásokról és a nemzeti jogvédelemről
https://www.youtube.com/watch?v=5zp9l6DR0TA

Már csak egy nap és február 15-én 19 órakor kezdődik a jótékonysági est a Nemzeti Jogvédő Szolgálatért a budai Szent Margit Gimnáziumban ! (részletek: http://bit.ly/2Hnypoz)

Gőzerővel halad a holnapi jótékonysági est előkészítése önkéntes magunkfajta civilek és jószándékú támogatók segítségével, köszönet nekik !

Manapság sokat hallani nemzeti érdekeink ellen dolgozó álcivil liberális jogvédőkről, akik lejáratják a jogvédelmet. Ma már egyre többen tudják, hogy mi is jogvédők vagyunk, de hazafiak, és ezért nemzeti jogvédők vagyunk a magyar nemzet szolgálatában, akik soha nem adják fel és nem engednek a magyarok jogaiból !

Közben szolgálunk és védünk: a hazafiakra támadó antifák ellen e héten tett büntető feljelentésünket (http://bit.ly/31TuaKZ) a Legfőbb Ügyészség ma továbbította a rendőrséghez, részletek lejjebb.

Várjuk hazafias támogatóinkat szeretettel egy felejthetetlen estére, ahol a következők várnak a résztvevőkre:

- nemzeti jogvédők (dr. Zétényi Zsolt, dr. Gaudi-Nagy Tamás és mások),
- neves művész fellépők (Sinkovits Vitay András, Dévai Nagy Kamilla, Madarak zenekar),
- értékes tombolanyeremények (prémium tokaji borok- Breitenbach Pince, márkás külföldi és hazai italok - Bottle Life Int., 2 fős félpanziós hétvége a székelyudvarhelyi 3* Gondűző Hotelben, 2 fős félpanziós hétvége a monori 3* Nyerges Hotel Termálban, jegyek Nemzeti Színház, Új Színház előadására és Dévai Nagy Kamilla életműkoncertjére, hímzett házi áldások a Hímezz Magyarra mozgalomtól, GoforGo utazási iroda utalványa, Bujdosó Székely Vendéglő utalványa, Barabás Géza műkereskedő által felajánlott értékes műalkotások, Szkíta Kézműves Bolt által felajánlott Feszty körkép másolat, Dévai Nagy Kamilla CD-k, Magyar Menedék KÖnyvesház által felajánlott értékes nemzeti könyvek, NJSZ, Zétényi Zsolt és Gaudi-Nagy Tamás által felajánlott nemzeti jogvédő témájú könyvek, Magyar Nemzet Naptára, Trianoni Szemle 1 éves előfizetés)
- nemzeti jogvédő filmek vetítése, és nemzeti jogvédő könyvek árusítása
- kézműves magyar sörök (Rizmajer Sörház), borok (Breitenbach Pince, Katona Borház), pálinkák,
- büfé (szendvicsek, zsíros kenyér, saláták, sütemények),
- és: sok-sok zene, tánc, oldott együttlét, nemzeti jog- és önvédelmi tervezés nemzeti jogvédők és támogatók részvételével éjfélig !

Nap mint nap láthatjuk, hogy egyre jobban fokozzák a patriofób globalista-liberális erők a nemzetközi és hazai jogi pergőtüzüket hazánk, nemzetünk ellen, ezért elengedhetetlenül szükség van a hazafias jogvédelemre, nekünk viszont ehhez erőforrásokra !

Február 12-án tettük meg büntető-feljelentésünket (http://nja.hu/images//feljelent%E9s%2020200211.pdf) a "Kitörés 60" túrára igyekvő 3 felvidéki magyar hagyományőrzőre támadó erőszakos antifa csürhe felelősségre vonása érdekében, felfegyverkezve és csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt (2-8 év szabadságvesztéssel fenyegetett deliktum).

A Legfőbb Ügyészség mai értesítése szerint a feljelentésünket a BRFK-hoz áttették. Milliónyi magyarral együtt várjuk a gyanúsítás garázdaságról való átminősítését a fenti -eredetileg a liberálisok által a patrióták ellen kitalált, de hazafiak érdekében is alkalmazandó - gyűlölet-bűncselekménnyé, a határozott és gyors felderítést és az elkövetők kézre kerítését, mielőbbi szigorú felelősségre vonását.

Szeretettel várjuk minden jóérzésű, cselekvős hazafiság útját járó magunkfajta honfitársunk támogatását és részvételét !

 

Gaudi a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nevében feljelentette a kitörésre emlékezőket csapatostul megtámadó szélsőbaloldaliakat (VIDEÓVAL!)

Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt tett feljelentést Gaudi-Nagy Tamás a Nemzeti Jogvédő Szolgálat képviseletében azon szélsőbaloldali-anarchista tüntetők ellen, akik szombaton a Becsület napja elnevezésű rendezvény után ok nélkül megtámadtak, botokkal ütlegeltek és megrugdostak három fiatalt, mert ruházatuk alapján szélsőjobboldaliaknak hitték őket. 

https://pestisracok.hu/gaudi-feljelentette-a-kitoresre-emlekezoket-csapatostul-megtamado-szelsobaloldaliakat-videoval/?fbclid=IwAR2T0dvSWcCCmtYeahwtd5S5egh3732VI8cndQOrgwJYogO5962d3B4fWcc

Miért szorul hazafias támogatásra a Nemzeti Jogvédő Szolgálat? – 2020. 02. 15.: NJSZ jótékonysági est

Miért szorul hazafias támogatásra a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ)? Erre a kérdésre válaszol egy három és fél perces filmben a KARC FM rádió Paláver c. műsorában tett hazafias megnyilatkozásairól ismert és népszerű üzletasszony, Balogh Zsuzsa, a nemzeti jogvédelem elkötelezett támogatója és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője.

Tarthatatlan helyzet, hogy míg a bevándorláspárti liberális jogvédők hatalmas költségvetésből szervezik nemzetellenes aknamunkájukat (Helsinki Bizottság közel évi ötszáz millióból, a TASZ több mint évi kétszáz millióból), addig a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Nemzeti Jogvédő Alapítvány együtt csak alig évi kb. másfél-kétmillió forint bevételt tud a nemzeti jogvédő küzdelmeire fordítani. Itt az ideje, hogy önzetlen hazafiak és az egyre gyarapodó nemzeti tőke végre igazából támogassák a nemzeti jogvédelmet !

Támogatási adatok: http://nja.hu/informaciok-nja/aktualis-informaciok/a-nemzeti-jogvedo-alapitvany-tamogatasa.jog

A végén a beszélgetőtársak közösen hívják meg a nemzeti jogvédelem hazafias és szolidáris támogatóit a Nemzeti Jogvédő Szolgálat forrásainak növelése érdekében rendezett farsangi jótékonysági estre. (részletek: http://nja.hu/hirek/videok-es-kepek/farsangi-jotekonysagi-est-meghivo.jog).

Helyszín: Szent Margit Gimnázium - díszterem (Budapest, XI. kerület Villányi út 5-7.)

Időpont: 2020. február 15. szombat, 19 órától

Program: filmvetítés-zene-tánc-szórakozás, értékes tombolanyeremények és összetartozást erősítő együttlét (A zenét a MADARAK együttes biztosítja). A rendezvényen felszólalnak a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Alapítvány vezetői, képviselői (dr. Zétényi Zsolt, dr. Gaudi-Nagy Tamás és mások) és partnerei, támogatói. A részvétel támogatáshoz és regisztrációhoz kötött: http://nja.hu/informaciok-nja/aktualis-informaciok/regisztracio.jog

A beszélgetésben felvillantásra kerülnek a nemzeti jogvédők főbb műveleti területei:

-        a 2002-2010 közötti balliberális, nemzetellenes kormányok hatalmi önkénye (a leghírhedtebb a 2006 őszi rendőrterror) üldözöttjeinek védelme, áldozatainak jogi képviselete, jogi küzdelem az igazságtételért, a gyurcsányi rezsim által kreált Budaházy-Hunnia büntetőper vádlottjainak védelme,

-        az elcsatolt sorban és jogfosztottságban élő magyarok jogvédelme, önrendelkezési harcainak jogi támogatása,

-         és ami manapság a legtöbb kihívást adja: a sorosista, patriofób-liberális álcivil hálózatok külföldi és hazai jogi pergőtüze elleni nemzeti jogvédő küzdelem.  Ennek keretében többek között képviseljük a LGBTQ mozgalom erőszakos térfoglalása ellen küzdő normalitáspárti aktivistákat és az szexuális deviánsok támadásának jogsértettjeit (Budaházy Edda, dr. Téglásy Imre), indítunk kollektív személyiségi pereket a magyar nemzet méltóságát sértő balliberális közéleti és sajtógyalázkodások elkövetői ellen a „TÉGY A MAGYARGYŰLÖLET !” akció (http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/meginditottuk-a-tegy-a-magyargyulolet-ellen-nemzeti-jogvedo-akcionk-elso-magyarsagvedo-peret.jog ) keretében és védjük azon hazafiakat, akik a sorosista, patriofób-liberális álcivil hálózatok ellen lépnek fel.

Minderről részletesen szóltunk a tavaly november 9-én tartott, „Patrióta jogvédelem vs. liberális jogvédelem” c. NJSZ konferencián: http://nja.hu/hirek/friss-hirek/patriota-jogvedelem-vs.-liberalis-jogvedelem-njsz-konferencia-2019.nov.9.-1.-resze.jog

A globalista patriofóbok (hazájukat szeretőket gyűlölők) nemzetellenes támadásai elleni állami, civil és jogvédő eszközökről szól dr. Gaudi-Nagy Tamás nemrég megjelent "Nemzeti jogvédelem" c. könyve (http://nja.hu/hirek/videok-es-kepek/dr.-gaudi-nagy-tamas-nemzeti-jogvedelem-c.-konyvenek-budai-bemutatoja-teljes-felvetel-2019.-12.-10.jog)

Bővebben a nemzeti jogvédők munkásságáról a www. njsz.hu oldalon és a „Jogvédők a nemzeti szolgálatában” című letölthető kötetben (https://mek.oszk.hu/15800/15846/ ) olvashatnak.

SZJA 1 % felajánlásokat köszönettel fogadunk! Nemzeti Jogvédő Szolgálat adószáma: 19334684-1-05

Mi soha nem adjuk fel s nem engedünk a magyarok jogaiból !

Várjuk minden jóérzésű, cselekvős hazafiság útját járó magunkfajta honfitársunk támogatását és részvételét !

Honfitársi köszöntéssel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője