2018. április 8: a magyarság győztes pozsonyi csatája és a nemzetellenes ellenzéki koalíció Mohácsa ! (Gaudi a választásról és ami utána jön)2018. április 8: a magyarság győztes pozsonyi csatája és a nemzetellenes ellenzéki koalíció Mohácsa ! (Gaudi a v

(Az írás április 9-én készült, rövidített változata a Magyar Idők c. napilap április 12-i, mai számában jelent meg, ez a mostani teljes verzió minimális, időszerűsítő változtatásokat tartalmaz.)

Isten megvilágosító kegyelme, Dobó, Hunyadi és minden tiszta lelkű szabadságharcos elődünk szellemisége, vitézsége és bátorsága vezette elsöprő győzelemre a mostani választáson a haza védelmében felvonult hazafias milliókat. Történelmi lépés volt ez a magyarságnak és hatalmas ugrás Európának a külső és belső ellenségektől szorongattatásban.

Nándorfehérvár állva maradt: a vert hadak véres fejjel távoztak a csatamezőről, vezetőik többsége már nincs a helyén vagy összeakadt nyelvvel keresgélik a szavakat, hibáztatnak mindent és mindenkit saját magukon kívül.

A vasárnap késő esti eredmény-bejelentésig a részvételi adatok miatt istenített magyar népből a vesztesek értelmezésében percek alatt a demokrácia bajnokaiból diktatúrát támogató, az internacionalista megváltást vakon elvető, önkéntes rabszolgák lettek. Megannyi ellenzéki hazugság és gyűlölet-cunami után április 8-án, vasárnap a szavazásban megnyilvánuló tettek és a belőlük eredő eredmények beszéltek. A magyar ember ritkán szól, de akkor nagyot, most is ez történt.

„Lám egykor mi is az örvény szélén állottunk, de becsületes és lankadatlan küzdelmünk kiemelt a süllyedésből és visszaadott magunknak.”- idézhetjük joggal erre a helyzetre Gyulai Pált.

Vasárnap délelőtt akkor nyugodtam meg az először ijesztően hangzó részvételi adatok megismerése után, amikor elnéztem a ragyogó napsütésben legkisebb fiam és csapatának a Bozsik program keretében vívott focimeccsein a győzelemért lelkesen küzdő tucatnyi jó arcú, életerős magyar legényt és éreztem nem veszíthet ma a nemzet. Ez a nyugalom csak fokozódott, amikor egyik apuka társam óvatos rákérdezésemre magától értődő természetességgel számolt be arról, hogy már leadta szavazatát a bevándorlásellenes kormánypárti jelöltre és pártjára, mert az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért…

A nap végére 2,6 millió magyar szavazat vonult fel a kormánypártok mellett az európai nemzetállamot és őshonos európai népeket felszámolni akaró Kalergi-Soros terv végrehajtása és az egri áruló, Hegedűs útját járó, perverz koalícióra felkészült, szemkilövetőkből, deviáns liberálisokból, olimpiagyilkosokból, Lenin-fiús temperamentumú anarachistákból, bevándorláspártiakból és nemzeti radikalizmust eláruló, köpönyegforgató vezetők által vezetett identitásvazaros pártból álló ellenzéki erőkkel szemben.
Ez a magyarság győztes pozsonyi csatája és a nemzetellenes ellenzéki koalíció Mohácsa volt egyben.

Ez a kétharmados győzelem hatalmas erőt és felhatalmazást ad a további felelős nemzetépítésre, de egyúttal a hibák kijavítására, a megtisztulásra is és arra, hogy minden lehetséges törvényalkotási, diplomáciai és kormányzati eszközzel tovább folytatódjon a nemzet gyarapítása, egyesítése és védelmezése itthon, a Kárpát-medencében, Európában és a világban.

És arra, hogy tovább épüljön és erősödjön a nemzeti hagyományaikat, kultúrájukat, európai népeiket és önrendelkezésüket védő európai államokkal kiépített, EU diktátumok elleni szövetség. Mert az EU napjai meg vannak számlálva és a közép-európai népek egyenjogúságon alapuló, a süllyedő Nyugat helyett egyre inkább Kelet felé figyelő együttműködése jelentheti a garanciát az európai létformánk megőrzésére.

Szinte felfoghatatlan, hogy a Jobbikot az áruló vezetése csatlósává tette ennek a most vasárnap tönkre vert nemzetellenes ellenzéki koalíciónak. Gondolom nem csak én szeretném nagyon megtudni milyen forgatókönyvek voltak Vona fejében arra az esetre szólóan, ha a szivárványellenzék kisebbségbe kényszeríti a Fidesz-KDNP-t. Erről hadovált ugyanis még párt napja a bukott szóvivő, Mirkóczki. Vajon meddig terjedt volna az árulás ? Meg kell tudnunk ezt is. És még sok mást is.

Most már látjuk: Vonáék kétszer igyekeztek néphangulatot meglovagolva hatalom közelébe jutni. Először a 2006 őszi rendőrterror után a nemzeti ellenállás hullámára ültek fel jó ütemben és kihasználták ezernyi derék hazafi, honleány bátorságát, tetterejét és önzetlen segítségét a parlamenti bejutás érdekében. Mint azóta tőlük tudjuk: „nem azok voltak, akiknek mutatták magukat és amit 2010 előtt mondtak az volt a nem igaz.”
Az a néphangulat azonban egy nemzetellenes hatalommal szemben akkor pozitív gyökerű, építő szándékú volt.

2014 után azonban nemzetellenes „szakértő” korifeusok és lopott pénzből gazdálkodó oligarcha- és liberális média által felkorbácsolt gyűlölethullámra, a „zorbánfóbiára” telepedtek rá sokszor túllicitálva az egykori ősellenségek uszításait velük vállalhatatlanul egy platformra kerülve. Ez már egy totálisan negatív gyökerű, nemzetellenes célokat szolgáló vállalkozás volt és ezért eleve kudarcra volt ítélve, ráadásul egy ugyan hibáktól nem mentes, de mégis nemzeti érdekű kormányzattal szemben és mindezt nyugati (EU, ENSZ) és déli (illegális bevándorlás) külső támadások pergőtüzében.

Azt pedig szerintem az összeesküvés-elméletekre hajló legextrémebb elme sem gondolta volna, hogy a láthatóan már a teljes megbuggyanás szélére került, szemkilövető Gyurcsány magyarellenes különítménye, a DK a Jobbiknak köszönhetően ugorja majd át a parlamenti küszöböt és szerez három egyéni mandátumot.

A néhány nap alatt több mint hetvenezer megtekintést kapott videón (https://goo.gl/HQXYDJ
) lepleztem le azt az oltári disznóságot, hogy a Jobbik általa fenntartott Iránytű Intézet kireszavazz.hu oldalán 27 választókerületben bevándorláspárti szocialista, gyurcsányista és lmps jelölt támogatására heteken át buzdított, ebből hat esetben DK-sra.

Ez a gyalázatos, ballib érdekű agitprop olyan remekül működött a választási eredmények tanúsága szerint, hogy a hibbant Néró és csapata alig harmincezer szavazattal billent át a bejutási küszöbön, továbbá a három egyéni gyurcsányista győzelem úgy vált lehetségessé, hogy a listán Jobbikra szavazók közel fele átlagosan DK-s jelöltre adta „taktikai” voksát. Ezért is kijár az elszámoltatás ugyebár ?

Vonáék árulásának bírálata kapcsán eszembe jutott gróf Széchenyi István örökbecsűje 1830-ból. A lelkiismereti és honféltő okokból történt bírálatokra és figyelmezetésekre dr. Morvai Kriszinát, Budaháy Györgyöt, Borbély Zsolt Attilát, Gonda Lászlót, Kassab Adonist, dr. Lenhardt Balázst, Mikus Mártont, Novák Elődöt, és jómagamat is ezen megfontolások indították:

„Ha imitt-amott az elaljasodást, romlottságot s rothadást keserű szavakkal festem: honom imádásábul teszem; mert ilyen nyavalyák ellen csak a korrozív szert tartom használhatónak. Ha végre hazánkban mindent tökéletesb létre óhajtok emelni, a középszerűnek, mely ocsmánnyal rokon, gyűlöletéből származik, s kivált azon középszerűnek gyűlöletéből, mely hazánk fényét homályosítja.”

Pár napja írtam nem kevesek hőbörgését kiváltva, hogy a nemzet sorsának irányítását eredményesen hosszú távon egy megtisztult Fidesz és megtisztult Jobbik láthatná el. Most mindkettőnek ideje van. Az előbbi végrehajtása az európai történelem menetét alapvetően egyre inkább meghatározó, negyedszer is kormányalakítási lehetőséget szerző miniszterelnök sokak által elvárt felelőssége és feladata.

Az utóbbi tisztulás végrehajtásában mindenkinek szerepe van, aki részt vett a Jobbik mikropárti létből való kiemelésében, de természetesen a jelenlegi tagoknak és megválasztott képviselőknek fokozottabb felelőssége van. A megválasztott képviselők a hazafias követelményeknek kell megfeleljenek, ha a nemzeti radikálisok visszafoglalják a párt vezetését a képviselők el kell azt fogadják. Az ő mandátumuk nem a hazaárulásról szól.

Tény azonban, hogy egy un. „kisgazdásodás” (a frakció fellázad a párt ellen, mint anno a kisgazdáknál a kilencvenes években) hosszú évekre béna kacsává teheti a megtisztulás és eredeti értékekhez való visszatérés útját járni kívánó, rövidesen remélhetően felálló új vezetést. Nem beszélve a Simicska féle jogsértő plakátbiznisz miatt „beszedett” mínusz hatszázmilliós tartozásról.
Nem lesz tehát könnyű a Jobbik nemzeti radikális irányú visszakormányzása.

Ha pedig ez nem megy ésszerű időn belül, még akár egy új formáció is szóba kerülhet, amely konstruktív nemzeti radikális szemlélettel viszonyul a kormányzathoz és a balliberális oldal felé, továbbá a bevándoroltatás erőltető EU felé kíméletlenül üt.

Vona elsőként távozott az általa meglékelt és jobbról balra eltérített, aknákkal általa tele rakott hajóról, amelyről ő és vezetőtársai nagy számban hajították ki a nemzeti radikális matrózokat és tiszteket. De ilyen könnyen azért nem úszhatja meg. A sokat emlegetett elszámoltatás őt is eléri majd.

Sok sikert a megtisztulásért és az eltérített hajó eredeti irányba visszafordítása érdekében fellépő hazafiaknak. A nemzeti jogvédőkre ők és a nemzeti kormány is számíthatnak.

Gratuláció a győzteseknek és köszönet a támogatóknak, akik között nagy számban voltak elárult és elárvult nemzeti radikálisok, akik közül sokan nemzeti felelősségtől vezettetve, hallgatva hívó szavainkra, még némi fenntartással szavaztak arra, hogy Orbán Viktor immár negyedszer alakíthasson kormányt.

Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy nemzeti radikális szavazatok tíz- és százezrei nélkül nem lett volna meg a kétharmados többség, amely pedig szükséges az Alaptörvény és egyes kiemelt sarkalatos törvények haza védelmét és nemzeti érdekeket szolgáló módosításához, illetve a Stop Soros ! törvénycsomag elfogadásához.

Nem lehet kérdés, hogy a nemzeti radikálisok egyik kiemelt szívügye mielőbb végre megnyugtató rendezést kell most már nyerjen. A közkegyelmi törvényt a terrorcselekmény miatt törvénytelenül első fokon összesen 125 év fegyházra ítélt Budaházy György és 16 társa érdekében elsők között kell elfogadja a nemzeti radikális támogatással kétharmadot elért kormánytöbbség.

Ne felejtsük el, hogy az amnesztiát már több százezer polgár támogatta petíció aláírással és tucatnyi önkormányzat által elfogadott „felirati” határozat útján. Ezt a döntést joggal várjuk a kormánypártoktól, akik eddig azért zárkóztak el, mert még nem született jogerős ítélet. A másodfokú ítélet jövő héten várható. Akár súlyosbítás, akár helybenhagyás, akár hatályon kívül helyezés lesz az amnesztia az igazságtétel már régóta és sokak által is joggal várt része.

Ráadásul többszörösen is van mit törlesztenie a Fidesznek. A 2010-es kétharmadot is részben Budaházyéknak és a nemzeti ellenállóknak köszönheti. Abban pedig, hogy a Fidesz most újabb négy évre kormányt alakíthat ráadásul kétharmaddal, abban is nem kis része volt annak, hogy a máig a gyurcsányi boszorkánykonyhában kifőzött recept szerint zajló koncepciós eljárást már csaknem tizedik éve elszenvedő Budaházy György is a haza érdekére tekintettel az újrázás mellett áll ki jogos sérelmei dacára, csakúgy mint az őt és társait kezdettől fogva védő nemzeti jogvédők, dr. Morvai Krisztina és jómagam, továbbá és még sok elkötelezett „vadhajtás”, akik átláttak a Jobbik vezetés árulásán és felismerték a választás valódi tétjét.

De a nemzeti radikálisok joggal várják el az Alaptörvény mielőbbi módosítását a bevándorlás elleni és a 2006 őszi rendőrterror, illetve megtorlások felelőseinek elévülésre tekintet nélküli üldözhetőségét lehetővé tevő rendelkezések beemelése érdekében. Gyurcsányak most már végre a vádlottak padján a helye, magyarellenes ámokfutásának véget kell vetni.

És ebbe a körbe a tartozik egy olyan bírósági reform is, amely egyszer és mindenkorra végre biztosítja a jog uralmát a bírói önkénnyel szemben és megszünteti a hazafiak terhére zajló elfogult ítélkezés gyakorlatát. És van még sok fontos nemzeti radikális törvényalkotási és kormányzati lépés, amelyet később fogalmazunk meg.

Jövőre pedig európai parlamenti választás és önkormányzati választás lesz: nem mindegy, hogy ezen voksolások során meg tudja-e tartani Orbán Viktor miniszterelnök az elárult és elárvult nemzeti radikális százezrek bizalmát. És nem mindegy, hogy számíthat-e az antiliberális és antikommunista hazafias erők harcedzett kötelékeire, amikor esetleg újra támad a most súlyos sebeket kapott magyarellenes Soros hálózat.

Mert ne higgyük, hogy Sorosék és hazai zsoldosai feladták: a frontális támadás összeomlása után rövidesen új terepet keresnek majd. Most már tudjuk: rövidesen az utcán fognak támadásba lendülni. Mint Ukrajnában, a Majdanon. A recept ismert. Vagy az új Országgyűlés megalakulásakor vagy a nemzetpolitikailag igen fontos, ezért mielőbb elfogadandó Stop Soros törvénycsomag megszavazásakor. Előjátékként már most szombaton megy az utcára a választáson tönkrevert, de a választási eredményt elfogadni képtelen és állítólagos csalást emlegető hazafiatlan népfront.

Ehhez a gyülevész társasághoz csatlakozott a Jobbik tegnapi döntés alapján, ami arra utal: a remélt eredeti nemzeti radikális irányba való fordulás helyett tovább zajlik ennek a jobb sorsra érdemes, de mára politikailag és pénzügyileg tönkretett és mozgalmi bázisától megfosztott, lelkét vesztett formáció agóniája és mélyrepülése.

A törvényes rend ellen fellépő sorosista hazafiatlan népfront támadása esetén azonban a balliberális nemzetvesztési kísérlet 2002-2010 közötti éveiben sok tucatnyi hazafias tüntetésen harctéri tapasztalatokat szerzett nemzeti radikálisok az elmúlt évek passzivitásra kárhoztatása után tudni fogják helyüket és megmutatják mi a magyar virtus. Mint ahogy megmutatták a most vasárnapi választáson is, hogy képesek felülemelkedni jogos indulataikon, sérelmeiken és tudták, hogy a sorsdöntő választáson a nemzet jövője forgott kockán, és ezért megértve érveinket a nemzeti kormány újrázása mellett szavaztak.

Idézzük csak fel az oly sokszor közösen elénekelt dalt: „Esküszünk a Nemzet magyar Istenére, piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre. Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza.”

És a külső, illetve belső ellenségeinket együtt verjük vissza.

Megigazult a mondás: „Ha Isten velünk ki ellenünk !”

Erről vasárnapról eszembe jutott a tisztánlátó Szent Pió atya hazánkra vonatkozó jóslata:

„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Ezen a dicső vasárnapon nagyon éreztük őrangyalunk erejét.

Kérjük oltalmát a továbbiakra is, de tartsuk szárazon a puskaport !

Mert a „HAZA MINDEN ELŐTT”.

Budapest, 2018. április 12.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Ma Dobót és Hunyadit válasszuk az áruló Hegedűsök helyett !

Végveszélyben van Európa és hazánk, ezért hazafias kötelességünk a Hunyadi János és Dobó István szellemében cselekvő kormánypártok támogatása az egri áruló, Hegedűs útját járó, egymással már összeborult, szemkilövetőkből, bevándorláspártiakból és köpönyegforgatókból álló ellenzékkel szemben !

Nemzethű hazafiként kötelességünk megkadályozni a hazánkat, s minden európai nemzetállamot és őshonos európai népeket felszámolni akaró a Kalergi-Soros terv (https://goo.gl/ZyPA6W
) végrehajtását. Az Európai Unió, európai árulók által vezetett egyes kormányok (pl. német és svéd), Soros zsoldban álló nemzetközi szervezetek, hazai csatlós álciviljeik és álmagyar ellenzéki pártjai a Kalergi-Soros terv végrehajtásán ügyködnek tettesként vagy bűnsegédként.

Döbbenetes, hogy a Jobbik áruló vezetése miatt részesévé vált ennek a hegedűsi nemzetellenes ellenzéki koalíciónak: az általa fenntartott Iránytű Intézet kireszavazz.hu oldalán 27 választókerületben bevándorláspárti szocialista, gyurcsányista és lmps jelölt támogatására buzdít. (https://goo.gl/HQXYDJ
)

Veszprém megyében jobbikosok kampányolnak a ballibsi Kész Zoltán mellett: https://goo.gl/mijtLx

Vácott a DK és Együtt a Jobbik javára visszaléptette jelöltjeit: https://goo.gl/atfkEp

Vona kiszemelt egyik koalíciós partnere, az olimpiagyilkos Momentum pedig a végtelenül magyarellenes és sorosista Guy Verhofstadt-tal kampányol: https://goo.gl/9bVyoS

Gyöngyösi Márton a Jobbik fő külügyére a "menekültek" befogadását szorgalmazza (https://goo.gl/VrNQdo
) és a kiegyezést az EU-val: " Ez az álláspontom, ami nem egyezik a kormányával. A kormány szerint mindegy, honnan jössz, nem fogadhatunk be téged. Van egy kerítés, maradj távol és megvédem az országot tőlük.”

Hazánk jogos védelmi helyzetben van, ezért keményen és határozottan vissza kell verni az a káosszal fenyegető és hazai, s európai életterünket veszélyeztető bevándoroltatást és azzal járó önkényes élettérfoglalást.

Európa végvára most mi vagyunk, Hunyadiként és Dobóként kell ellenállnunk a hódításnak és visszavernünk a hazai álmagyar ellenzéki árulókat !

Emlékeztetőül ajánlom 2015 szeptemberében az illegális migránsok által megszállt Keleti pályaudvaron készült nemzeti jogvédő filmünket. Ez a katasztrofális állapottal járó bevándorlási válsághelyzet a kormánynak köszönhetően megszűnt a kerítés és határvédelem miatt. De ez napok alatt megváltozhat, ha a káoszellenzék többséget szerez és behódoltatja hazánkat az EU-nak, lebontja a kerítést, az elmúlt 8 év nemzeti eredményeit és szabad teret enged Soros magyarellenes tervének.

Kormányzati ígérvény van Budaházyék amnesztiájára!

Az április 4-i "Merre tovább radikálisok!" vitafórumon jelentette be dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, hogy kormányzati ígérvényt kapott arra, hogy Budaházy Gyuriék esetleges jogerős elítélése esetén a a terrorcselemény miatti Hunnia perben a választás után amnesztiát kapnak: nem hagyják őket kaptárban, azaz fegyházba küldeni és letölteni az esetlegesen kiszabott drákói büntetést (elsőfokon 17 hazafinak 125 év!).

Ilyen döntést egyedül a mostani kormánypártoktól várhatunk, akik eddig azért zárkóztak el, mert még nem született jogerős ítélet. A másodfokú ítélet április 19-én várhatók.

Van mit törlesztenie a Fidesznek, mivel a 2010-es kétharmadot is részben Budaházyéknak és a nemzeti ellenállóknak köszönheti és ha újabb négy évre kormányt alakíthat, abban is nem kis része lesz annak, hogy a gyalázatos eljárást már csaknem tizedik éve elszenvedő Budaházy György is mellettük áll ki jogos sérelmei dacára, csakúgy mint az Budaházyékat kezdettől fogva védő két nemzeti jogvédő dr. Morvai Krisztina és dr. Gaudi-Nagy Tamás és még sok elkötelezett hazafi, akik már átlátnak a Jobbik nemzetárulásán.

Ha az amnesztia nem történik meg a választás után záros határidőn belül keményen rálépünk a Fidesz tyúkszemére -- ígérte Gaudi.

Egy Gyurcsánnyal, Karácsonnyal, Széllel és Vonával bélelt összellenzéki horrorkoalíció részéről Budaházyék amnesztiájára semmi esély, ők esetleges, ne adj Isten bekövetkező győzelmük esetén a NER eredményeinek lebontásával és pozíciók elosztásával, meg Heller Ágnes és Soros utasításainak végrehajtásával lesznek elfoglalva. Érdekükben nem áll a soha meg nem alkuvó Budaházy és társainak közkegyelme. Szegedi Csanád még a Jobbik alelnökeként 2011-ben megmondta Gaudinak és Morvainak: nekik érdekükben áll Budaházy rabsága, mert így nem zavarja köreiket... A Gaudi-féle amnesztia törvénytervezetet egy az egyben nem vállalta fel a Jobbik 2016-ban, azt csak kiherélve terjesztették elő holmi felülvizsgálatot kérve. Másodszor pedig két jobbikos képviselő magánakciójaként ment be az Országgyűlésbe a javaslat, Vona és a párt egésze nem állt mellé.

"Merre tovább radikálisok?" c. vitafórum 2.része- teljes felvétel, leleplező részletekkel

Az április 4-i "Merre tovább radikálisok !" vitafórumon nemzethű bajtársaimmal (Borbély Zsolt Attila, dr. Gaudi-Nagy Tamás
Gonda László, dr. Lenhardt Balázs, Magyar Gábor (nem azonos Magyar György Biszkut védő jogász fiával) és Szentmihályi Szabó Ilona) vitattuk meg a Jobbik által elárult nemzeti radikalizmus helyzetét és a nemzeti radikálisok előtt a mostani választáson, majd azt követően álló döntésekről.

A Jobbik vezetését meghívtuk, de Vonáék válaszra sem méltatták Mikus Márton szervezőt és megfutamodtak a vita elől.

Az eseményen a Pest Srácoknak adott exkluzív interjúm itt tekinthető meg: https://goo.gl/KHhGnd

A vitafórum lényege 5 percben: https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/1819546531431627

Saját hozzászólásaim időkódjai: 6:35-14:45, 43:30-51:38, 1:07:33-1:23:16, 1:53:32-2:05:04

43:30-tól mondom el, hogy a Magyar Narancsban miként buzdít a Jobbikra való szavazás mellett Alföldi Róbert, Schilling Árpád, Ungváry Krisztián és Vekerdy Tamás... És azt, hogy Márky-Zay Péter miként ácsolja a balliberális hazaárulókkal való összefogás szövetségét... A NER váltó ellenzéki szövetség egyik alappillére szerinte az EU iránti elkötelezettség. Nesze neked nemzeti önrendelkezés ! Arról is szó esik, hogy milyen nemzeti radikális követelések teljesültek az elmúlt 8 évben.

1:07:33- között beszélek arról, hogy milyen történelmi lehetőséget kapott és játszott el a Jobbik a nemzeti ellenállás legjobb erőinek egyesítésére és követeléseinek kikényszerítésére. Szólok a 2013 táján bekövetkezett változásról, amikortól már egyre görbébb szemmel néztek rám a "Radikális változás" eredeti programjának következetes képviselete miatt. Miként zárkózott el a Jobbik vezetése attól, hogy ne pártépítő, hanem nemzetépítő munkát végezzen a forrásaiból. Arról, hogy milyen, más által nem ismert forgatókönyvek lehetnek Vona Gábor fejében a balliberális oldallal való együttműködésről.

2:00:35-től beszélek arról, hogy kormányzati ígérvényt kaptam arra, hogy Budaházy Gyuriék esetleges jogerős elítélése esetén amnesztiát kapnak és nem hagyják őket fegyházba küldeni. És ha ez nem történik meg a választás után záros határidőn belül keményen rálépünk a Fidesz tyúkszemére.

Borbély Zsolt Attila többek között arról beszélt a fórumon, hogy Soros nem ellenségkép, ahogy a most a Jobbik a többi ellenzéki párttal együtt mondja, hanem valódi ellenség, a globalista háttérerők egyik kulcsembere.

A vitafórum egyik fő közös következtetése volt, hogy aki a Jobbikra szavaz, az a globalista erőket, a bevándoroltatást, a magyarság rabszolgává tételét, továbbá a szemkilövető Gyurcsányt és magyarellenes, EU szervilis bandáját segíti hatalomra.

Gaudi választás előtti gondolatai és a Merre tovább radikálisok? c. vitafórum 2.részének lényege 5 percben - a választás előtt még ingadozó hazafiak figyelmébe

(Az eseményen a Pest Srácoknak adott exkluzív interjúm itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/1818851481501132)

A Jobbik által fenntartott és pénzelt Iránytű Intézet által működtetett és a Jobbik által támogatóik figyelmébe ajánlott (https://www.facebook.com/JobbikMagyarorszagertMozgalom/posts/10156018414...) kireszavazzunk.hu választási tanácsadó oldal legerősebb ellenzéki jelöltként 27 választókerületben balliberális jelölt mellett agitál, köztük 6 gyurcsányista DK-sra.

A Jobbik által támogatandó DK-sok között van Budapesten a II. kerületben például az Európai Parlamentben folyamatosan a hazánk ellen harcoló, bevándorláspárti Niedermüller Péter és a 2006 őszi rendőrterrort tagadó, Trianont megérdemeltnek nevező, volt szadeszes Bauer Tamás. Újpesten Hegedűs Lorántné ellenében az a DK-s Varju László a támogatandó favorit a nagy kiegyezés szellemében, aki közösségi oldalán arra tesz fogadalmat, hogy"Fogadom, hogy mindent megteszek a köztársaság újbóli megalapításáért. Minden erőmmel azon leszek, hogy népszavazással újra Alkotmányunk legyen."

A Jobbik EU imádó üdvöskéje, a vásárhelyi győző Márky-Zay Péter ajánlata pedig még több balliberális jelöltre való szavazásra buzdít: http://www.orbannakmenniekell.hu/
.

Ez már maga a megvalósult koordináció, minden ezzel ellenkező fogadkozás ellenére. Hányszor tagadták ezt Vonáék és most mégis ? Mi jöhet és mi jön még ?

Miről beszélünk még és ki meri még a balliberális hazaárulókkal való jobbikos együttműködést tagadni a tények ellenére ?

Vajon miért nem nevezte meg Vona tervezett "szakértői" kormányának tagjait (Hír Tv, április 5.: https://youtu.be/R_wHej0QdaQ?t=10m37s
) ? Netán nem azért mert ez a "szakértői" csapat a hazafias érzelmű jobbikosok számára vállalhatatlan lenne és részben vagy egészben átfedésben áll Karácsony balliberális "szakértői" kormányának tagjaival ? Azt mondja Kálmán Olgicának: a jelölteknek a diktatúra bosszújától való félelme miatt. No de akkor ilyen gyávák azok a jobbikos miniszterjelöltek is, akik a kormánynévsorban a külső "szakértők" mellett Vona szerint a listáján szerepelnek? Őket miért nem fedi fel ?
2010-ben a legkeményebb, véres rendőrterrorral működő Gyurcsány-Bajnai rendszerben a Jobbik akkori miniszterjelöltjei nem bujkáltak. Kiálltunk arccal, radikális programmal és ennek fényében kértük a bizalmat. (Anno igazságügyminiszter jelölt voltam, amit büszkén felvállaltam.)

És vajon mi az a többféle forgatókönyv, ami Mirkóczki szerint csak Vona fejében létezik arról, hogy mi lesz, ha a Jobbik nem szerez egyedül többséget ? Szintén Kálmán Olgica kérdésére (https://goo.gl/LWYauU
5:15-től), hogy mi lesz, ha a Fidesz kisebbségbe került, és egyedül nem tud kormányt alakítani a Jobbik azt a dodonai választ adta, hogy "először érjük el a hidat, aztán átmegyünk rajta", továbbá "két hét alatt még sok minden történhet..." Sőt szerinte "ez Vona Gábornak a legnagyobb teher, ő többféle forgatókönyvvel készül, amelyet rajta kívül más még nem is ismer."

Felháborító arcátlanság és sunyiság, hogy a jobbára a mostani vezetés által megtagadott régi idők és párttal egykor együttműködött hiteles emberek miatt a Jobbik iránt még érdeklődést mutató hazafias szavazó nem tudhatja meg, hogy mit tervez a Jobbik a választás után, ha koalícióra kényszerül ? Ezt úgy hívják bianco csekkes felhatalmazás. Ezek szerint bármilyen párt neve felkerülhet a partner listára. Utólag. A beleszólás és korrekció lehetősége nélkül.

Ez egy kész átverő show, amelyhez hazafias szavazatokra pályáznak Vonáék, anélkül, hogy felfednék valós szándékaikat. Ezt a jog csalárd, megtévesztő magatartásnak nevezi, aminek bedőlni nem szabad.

Ébresztő hazafiak ! Ne legyen senki bűnsegéd a hazafiatlan, liberális "köztársaságot" restaurálni kívánó szemkilövetők, bevándorláspártiak és olimpiagyilkosok hatalomra segítésében !

Ezen, hazánk önrendelkezését és magyarságunkat fenyegető, gyülevész, hataloméhes, Soros zsoldjában álló, bevándoroltatást és EU diktátumainak való behódolást akaró, "rendszerváltó", adóemeléseket tervező és eladósítás árán osztogatni-fosztogatni kívánó belső ellenségekkel és külső, gyarmatosító ellenségekkel szemben jelenleg egy stabil nemzeti kormány tud védelmet adni. Az eredmények és tettek fényében minden hibája ellenére ezt a védelmet a mostani kormányzat tudja biztosítani.

De a kormánypártoknak kétségkívül azonban még sokat kell javulniuk, több önkritikára, több alázatra, a törvények, a közpénzek és a polgárok fokozott tiszteletére van szükség. Az alkalmatlan, vállalhatatlan és normasértő emberek eltávolítására, akik olyan pergőtüzet generáltak, amely miatt most a kormányzás nemzeti eredményeit is veszély fenyegeti. A migráció mocsarában fuldokló, lassan élhetetlenné váló "csodás nyugat"-ra ment honfitársaink mielőbbi hazatelepítése is elkerülhetetlen. Ahogy a devizacsapdában még mindig vergődő, eddig még meg teljes körűen nem mentett adósok kimentése is. És a nemzet gerincét jelentő középosztály és a hazai kis- és középvállalkozások további erősítése is a multicégek rovására. És a rablóprivatizációkkal áron alul, törvénytelenül külföldi vagy posztkommunista kézbe került nemzeti vagyon, közérdekű üzemek, bankok és üzemek nemzeti kézbe történő visszavételére. Mindez nemzeti érdek.

És persze még több, még keményebb nemzeti radikális szellemű intézkedésre van szükség az élet minden terén, az egyébként már megtett számos, nemzeti érdekeket szolgáló intézkedés mellett. De: a 2002-2010 közötti, eladósító, EU-multi szervilis és hatalmát rendőrterrorral védő 8 balliberális évvel ellentétben ilyen magyar érdekű kormányzati tettek nagy számban történtek (ld: (https://goo.gl/icb4t6
) .

És jogos hazafias elvárás a Budaházyéknak adandó mielőbbi közkegyelem az újrázás után, ahogy erről a nekem adott kormányzati ígérvény szól. Mint ahogy Gyurcsányék 2006 őszi terror miatti felelősségre vonása is.

Azt azért könnyű belátni egy akár Jobbikkal megspékelt, Gyurcsány által dominált balliberális hordalékkal összeállt szörnykoalíciótól ilyet várni nem lehet. Mint ahogy arra se lenne garancia, hogy ellenállnak az EU diktátumainak és hazánk bevándorlóországgá tételének. Sőt esetükben ennek ellenkezőjére van garancia. Ezt a káosszal fenyegető, nemzeti megmaradást veszélyeztető szörnykoalíciót minden áron el kell kerülnünk.

Hatalmas felelőssége van tehát minden nemzethű választópolgárnak abban, hogy ezt megakadályozzuk és a jelenlegi rendszernek adjunk esélyt a folytatásra, de nemzeti radikális elvárásoknak megfelelően, a fentiek szerint korrigált formában.

És végül, ceterum censeo:

Most a Nemzet sorsáról van szó. A Nemzet érdeke pedig mindig felül kell írja a pártérdekeket. Ha egyes pártok a saját politikai ambícióik érdekében egy bizonyos nemzeti minimumot nem tudnak betartani, akkor elveszítik az erkölcsi alapot arra, hogy szerepet játszanak az ország életében.

Az az egyik nemzeti minimum, hogy szemkilövetőkkel semmilyen körülmények között nincs alkunak és tárgyalásnak helye! A második pedig az, hogy bevándorláspártiakkal sincs semmilyen együttműködésnek és ideológiai közösködésnek helye.

Aki közvetve, vagy közvetlenül bűnsegédletet vállal abban, hogy Gyurcsány és bandája visszatérjen Magyarország irányításának a közelébe, az kiemelt felelősségű bűntettet követ el a nemzet ellen.

Aki a bevándorlás ügyét közvetve vagy közvetlenül előmozdítja, és aki a Heller Ágnes-i forgatókönyvvel azon dolgozik, hogy a magyarellenes Gyurcsány-, Bajnai-rendszer restaurációja megtörténjen, az nem képvisel nemzeti érdeket.

Mindezek tudatában és nemzetünk iránti felelősséggel menjünk el szavazni április 8-án !

Budapest, 2018. április 6.

Honfitársi üdvözlettel:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Gaudi: Aki a Jobbikra szavaz, az a globalista erőket, a bevándoroltatást, a magyarság rabszolgává tételét segíti (PS-videó!)

A tegnapi "Merre tovább radikálisok !" vitafórumon nemzethű bajtársaimmal (Borbély Zsolt Attila, dr. Gaudi Nagy Tamás
Gonda László, dr. Lenhardt Balázs, Magyar Gábor (nem azonos Magyar György Biszkut védő jogász fiával) és Szentmihályi Szabó Ilona) vitattuk meg a Jobbik által elárult nemzeti radikalizmus helyzetét és a nemzeti radikálisok előtt a mostani választáson, majd azt követően álló döntésekről. A Jobbik vezetését meghívtuk, de Vonáék válaszra sem méltatták Mikus Márton szervezőt és megfutamodtak a vita elől.

Részletes tudósítás következik nemsokára.

A vita szünetében a Pesti Srácoknak foglaltam össze a vitafórumon elhangzottakat. Ennek lényege: aki a Jobbikra szavaz, az a globalista erőket, a bevándoroltatást, a magyarság rabszolgává tételét, továbbá a szemkilövető Gyurcsányt és magyarellenes, EU szervilis bandáját segíti hatalomra.

https://pestisracok.hu/gaudi-aki-a-jobbikra-szavaz-az-a-globalista-eroke...

Gaudi interjú a Demokratában: Őszödi úton a Jobbik (2018. április 5.)

A nemzet érdeke, hogy a magyarságot védő, értékeit gyarapító, öntudatát, gazdasági, szellemi és lelki erejét fokozó kormányzat irányítsa ezekben a rendívül bizonytalan, bevándorlással és terrorizmussal, továbbá a nemzeti hagyományokat és nemzetállamokat felszámolni kívánó tervekkel teli időkben. Itt nincs helye szemellenzőnek, a nemzeti érdek mindig felül kell hogy írja a pártérdekeket – mondta a Demokratának dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, nemzeti jogvédő, volt jobbikos országgyűlési képviselő.

– Emberjogista szervezetek a jogállam szétzúzásával, diktatúraépítéssel vádolják Magyarországot. Nemzeti jogvédőként mit gondol erről?

– Ez hisztériakeltés, ami igazolja, hogy igenis léteznek olyan hálózatba tömörült erők, amelyek most a nyílt társadalom neoliberális modelljét erőltető céljaikat, érdekeiket veszélyeztetve látják. Mi, nemzeti jogvédők régóta komoly elvi csatákat vívunk a Soros-zsoldban álló, hatalmas pénzekből működő álliberális, áljogvédő és álcivil szervezetekkel, amelyek nemzetellenes tevékenysége főleg 2015-ben, a nagy bevándoroltatási krízis idején erősödött fel. Ezek a valójában globalista érdekeket szolgáló szervezetek a bűnpártolás határát akár átlépve segítik elő az illegális migránsok hazánkba, illetve Európába jutását, és hajtják végre Sorosék nemzetünk létét fenyegető programját. Ezért is támogattuk a civil szervezetek átláthatóságát és külföldről kapott támogatásaik bevallását előíró törvényt. A Stop Soros törvénycsomag helyesen tartalmaz további szigorításokat, mert az átláthatósági törvénynek fittyet hánytak a jogállamisági mantrát szajkózó és a jogokat éppen a magyarságtól megtagadó alakulatok. Tünet értékű, hogy ez a jogszabály, a hazánk elleni EU-hadjárat egyik eltöröltetni kívánt célpontja milyen támadásözönt kapott. Nem vitatható el egy függetlenségét, öntudatát védő nemzet azon joga, hogy szükséges és arányos módon védekezzen olyan külföldről érkező befolyásolással szemben, amely gyökereiben támadja értékeinket.

– Korábbi pártja, a Jobbik mégis démonizálásnak nevezi a Soros-jelenség feltárását.

– Bár nem voltam a párt tagja, nemzeti jogvédőként és nemzeti radikális magyarként valóban a Jobbik meghatározó arca, 2010 és 2014 között a frakció legaktívabb országgyűlési képviselője voltam a Parlamentben és az Európa Tanácsban egyaránt. Mivel a képviselői mandátumom megszűnése óta a Jobbik által kiadott elhatárolódó közlemény formájában okiratom van arról, hogy az utam a párttól elvált, így teljes szabadsággal emelhetem fel most szavamat a nemzethűség és hazám iránt érzett felelősség jegyében. A nemzeti radikális elvek fokozatos feladása és az elvhű emberek eltávolításának folyamata nem tegnap kezdődött, ennek már a Parlamentbe jutás után voltak jelei Vona Gáborék részéről, de 2014-2015-ig a fő csapásirány nem változott.

– Mi állhat a Jobbik színeváltozásának hátterében?

– A néppártosodás gondolata önmagában nem volt rossz, de miután Simicska Lajos befolyást szerzett, már nem az eredeti célok szélesebb körű elfogadhatóvá tétele lett a program, hanem torz és hiteltelen idomulás a hatalom megszerzése érdekében bármihez. Sorra jöttek a vállalhatatlan tettek: a párt lelke elvételének bejelentése, a bevándorlásellenes Alaptörvény-módosítás meg nem szavazása, a CEU és Soros civiljei melletti kiállás, a kudarcos és eleve rossz koncepcióval meghirdetett ultra demagóg bérunió, Canossa-járás a Spinoza Házban, kiállás a nemzeti szuverenitásunkat fenyegető Európai Ügyészség mellett, a bevándorláspárti LMP-vel és olimpiagyilkos Momentummal közös kormányzás kilátásba helyezése, Lázár János bécsi videóüzenetének elítélése, és így tovább. Ma már bizonyítékok egyre zártabb láncolata támasztja alá, hogy a mostani választáson, illetve azt követően a 2010 utáni új, a nemzeti önrendelkezés útját járó magyar érdekű rendszer lebontása érdekében az elveit feladó Jobbik együttműködésre készül az EU-szervilis, hazafiatlan, bevándorláspárti, jelentős részben szemkilövetőkből álló balliberális oldallal. Ezt bizonyítja a párt szóvivőjének több megnyilvánulása is.

– Mire gondol?

– Volt képviselőtársam, Mirkóczki Ádám kijelentette, hogy nem volt igaz, amit a Jobbik 2010 előtt képviselt. Ez döbbenetes és önleleplező, ez a Jobbik őszödi beszéde. Ezzel gyökerében megtagadta mindazt, ami a Jobbik nemzeti radikális lényegét jelentette és egyúttal kvázi lenácizta azokat a hazafiakat, gárdistákat, akiknek vére, verejtéke, bátorsága, kitartása, önzetlen munkája, tudása és adományai révén a Jobbik egyáltalán hazai és európai parlamenti szintre jutott a nemzeti önrendelkezés kivívásának mandátumával. Mirkóczki emellett az ATV-ben azt mondta, mindenki szavazzon a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, aki adott esetben ugyebár MSZP-s, DK-s induló is lehet. A Hír TV-ben pedig azt a dodonai választ adta Kálmán Olga azon kérdésére, hogy mi lesz, ha a Fidesz kisebbségbe kerül, és egyedül nem tud kormányt alakítani, nem utasította vissza még a feltételezést is, mely szerint a választás után egy gyékényen árulnának a szemkilövetőkkel és bevándorláspártiakkal, hanem azt felelte, hogy „először érjük el a hidat, aztán átmegyünk rajta”, továbbá hogy „két hét alatt még sok minden történhet.” Sőt szerinte ez Vona Gábornak a legnagyobb teher, mondván, ő többféle forgatókönyvvel készül, amelyet rajta kívül más még nem is ismer. Jól hallottuk? Mi történhet két hét alatt? Nem tudhatja a választás előtt egy hazafias szavazó, hogy mit tervez a Jobbik a választás után, ha koalícióra kényszerül? Aki közvetve, vagy közvetlenül bűnsegédletet vállal abban, hogy Gyurcsány és bandája visszatérjen Magyarország irányításának a közelébe, az kiemelt felelősségű bűntettet követ el a nemzet ellen. Tűnjön már fel, hogy ha a 2006 őszi rendőrterrort tagadó liberális főideológus, Heller Ágnes ezerrel kampányol a Jobbik mellett, a javára való visszalépésre buzdít, akkor itt valami nagyon nincs rendben! Az is tünetértékű, hogy Márki-Zay Péter elégedetten közli a Jobbikról, hogy igyekeztek megszabadulni a szélsőségektől, és közös rendszerváltó alapértéknek tekinti a demokrácia, a jogállamiság, a piacgazdaság elfuserált liberális elvei mellett a gyarmatosító, a nemzetállamok felszámolására törekvő és az Európát tönkre tevő bevándoroltatási programot agresszívan erőltető EU iránti elkötelezettséget. Dacára, hogy a Jobbik eredeti identitásának meghatározó része volt a gyarmatosító brüsszeli rendszerrel szembeni ellenállás és a nemzeti önrendelkezés. Mindez a választók megtévesztése, miközben a nemzet sorsa a tét.

– Nem túlzás ez?

– A nemzet érdeke, hogy a magyarság érdekeit védő, értékeit gyarapító, öntudatát, gazdasági, szellemi és lelki erejét fokozó kormányzat irányítsa ezekben a rendívül bizonytalan, bevándorlással és terrorizmussal, továbbá a nemzeti hagyományokat és nemzetállamokat felszámolni kívánó tervekkel teli időkben. Itt nincs helye szemellenzőnek, a nemzeti érdek mindig felül kell hogy írja a pártérdekeket. A hatalom akarása érdekében sem kerülhet nemzethű ember egy politikai akolba a magyarság ellenségeivel, még akkor sem, ha jogos indulatai és adott esetben tényeken alapuló kritikái vannak. Sok intézkedést lehet vitatni, voltak az elmúlt években vállalhatatlan kormányzati tettek, vannak vállalhatatlan arcok, sokkal több alázatra, őszinteségre és önkritikára van szükség, Orbán Viktornak hoznia kellene néhány tiszt- és gyalogáldozatot. De ha a Jobbik által is hangoztatott propagandának megfelelően itt minden a lopásról szól, akkor miként lehetnek ilyen jók a gazdasági mutatók? Csökkenő munkanélküliség, növekvő jövedelmek, zsugorodó államadósság, családtámogatások - hosszan lehetne sorolni az eredményeket. Nagy a lemaradás viszont az igazságtétel, a 2006-os rendőrterror felelőseinek elszámoltatása ügyében. Ez sokakat joggal bosszant, és láthatóan fel is bátorította a 2010 előtti nemzetvesztő időszak bűnöseit, akik most újra véres leszámolást helyeznek kilátásba. Magam is rengeteget küzdöttem képviselőként és természetesen előtte és utána is máig, hogy a nemzeti vagyon és nemzeti ellenállók terhére elkövetett bűntettek felelősei elnyerjék méltó büntetésüket. Ez kétségkívül nem könnyű feladat, mivel sokszor rendkívül komoly bizonyítási akadályokba ütköztünk mi is. A 2006 őszi törvénysértő elítélések semmissé nyilvánítása megtörtént, ugyanakkor a 2002-2010 közötti politikai ellenállók teljes körű amnesztiája még mindig várat magára. Máig nem értem, hogy mi szükség volt az elszámoltatás lezárására 2012 nyarán. Emlékszem, hogy a kormánypárti sorokban sem értették, miért zárják le azt, ami még messze van a beteljesüléstől. Kétségkívül volt kormányzati törekvés Budai Gyula és elődei részéről, de az ügyek többsége néhány kivételtől eltekintve zátonyra futott vagy az ügyészségeken, vagy a rendszerre a sikertelen bírónyugdíjazás miatt jelentős részben görbe szemmel néző bíróságokon. Hatalmas hiba volt a kétharmados többség birtokában nem végigvinni a bírósági és ügyész kar megtisztítását, ez máig visszaüt

– Állam az államban?

- Látni kell, hogy létezik egy kormányoktól független magyarellenes és valószínűleg Soros által is befolyásolt hálózat, amelynek tagjai jelen vannak a rendőrség, az ügyészség és bíróság soraiban. Ezért tart még ma is, idestova 9 éve Budaházy György és 16 társának kálváriája. Az eljárást a Gyurcsány–Draskovics konyhában főzték ki, és máig az akkori szemkilövetők receptje szerint zajlik, az akkori jogsértő bizonyítékok alapján. Megkerülhetetlen és haladéktalan erkölcsi és politikai kötelessége lesz az újrázás esélyét elnyerő mostani kormányzatnak Budaházyék közkegyelemben részesítése. És ne legyenek illúzióink, ilyet a szemkilövetőktől és bevándorláspártiaktól nem remélhetünk. A kormánytól viszont ígérvényem van arra, hogy elmarasztaló jogerős ítélet esetén kegyelemmel rendezik az ügyet. Ha netán bukik a mostani kormány és jön egy szivárványkoalíció, akár a Jobbikkal együtt, és nekilátnak a nemzeti rendszer és az elmúlt évek eredményeinek lebontásához globalista érdekeknek megfelelően utat nyitva a bevándorolóknak és az EU, illetve a multicégek ismételt gyarmatosításának, akkor biztos vagyok benne, hogy 2006 őszéhez hasonlóan ismét fellángol a nemzeti ellenállás, és számos hazafi, akik most adott esetben nem is értenek egyet a rendszer megítélésében és a Jobbik ügyében, vállvetve kelnek fel hazánk feladása ellen. Mi, nemzeti jogvédők akkor ismét ott leszünk velük. Ne adja az ég, hogy erre szükség legyen! Ezért is fontos leszögezni, hogy a jelenlegi kormány, nem hibátlanul, de helyes szándékkal és céllal, egyes elemeiben egyre inkább nemzeti radikális politikát folytat. Az elmúlt 16 év nemzeti ellenállási mozgalmának a sikere, hogy olyan szellemiségű intézkedések sokaságának örülhetünk, amelyről csak álmodott korábban a hazafias közösség. A nemzeti szuverenitás és önrendelkezés EU-val szembeni védelme, a bevándorlás-ellenesség, a Soros-birodalom elleni fellépés, az elcsatolt magyarokért való kiállás, különösen Ukrajna viszonylatában, a hagyományos keresztény értékek, családok védelme a liberális devianciákkal szemben, a bűnözés elleni eredményes fellépés, a hadseregfejlesztés és a nemzeti öntudat erősítése, a nemzeti örökség és hagyományaink védelme, a hungarikumok felkarolása eredetileg mind nemzeti radikális programelemek. Mindez veszélybe kerülhet, ha a választás eredményeként kormányzóképtelen káosz uralkodik el. Aki erős garanciát akar kapni arra, hogy nemzeti érdekű országvezetés irányítsa hazánkat és ne jusson hatalomra semmilyen kombinációban a liberális, magyarellenes, szemkilövető-bevándorláspárti erő, annak, bár nem kritikátlanul, de a jelenlegi kormánypártokat érdemes támogatni.

Ágoston Balázs

https://www.facebook.com/demokrata.hetilap/photos/a.425139117536343.1110...

A 2006-os Kossuth tériek kiharcolták a kártérítést és ellenzik a szemkilövetők hatalomra segítését

2018. március 23-án folytatódott a per a Fővárosi Törvényszéken a Budapesti Rendőr-főkapitányság ellen a 2006. október 23-án hajnalban a budapesti Kossuth térről a gyurcsányi rendőrség által erőszakkal feloszlatott kormányellenes tüntetők három vezetőjének (Gonda László, Fáber Károly, Bene Gábor) kártérítése ügyében.

Ezúttal Gonda László néptribun személyes meghallgatására került sor, aki felidézte, hogy a véres napon milyen brutális és aljas módon verték szét az öszödi beszéd miatt a balliberális kormány távozását követelő tiltakozókat és akadályozták meg egy rendszerváltó nemzetgyűlés megtartását.

Emlékezetes, hogy a Gyurcsány- kormány rendőrterrorja keretében azonosító jelvény nélküli, maszkos karhatalmi erők - a 2006 szeptemberi 19-20-i véres embervadászatokat követően - 2006. október 23-án, egészen másnap hajnalig megemlékezők és kormány ellenes tüntetők ezreinek személyhez fűződő jogait sértették meg: erőszakos tüntetés feloszlatások, kardlapos lovasroham, 14 szemkilövést és tucatnyi súlyos sérülést eredményező civilekre fejmagasságban lődözött több ezer könnygázgránát és gumilövedék, magyar zászló és minden más nemzeti jelkép megtaposása, nyílt utcai és éttermekben történt brutális verések, fogdai kínzások és önkényes őrizetbevételek tucatjai jellemezték a napot.

A több mint ezer rendőr által végrehajtott Kossuth téri oszlatást bravúros módon jogellenessé nyilváníttatta a bíróságon a 2016 decemberében elhunyt, néhai dr. Grespik László nemzeti jogvédő ügyvéd barátunk és bajtársunk, aki ezt követően 173 jogsértett képviseletében kártérítési igénnyel fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához.

Az immár dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, NJSZ ügyvezető által vitt, 9 éve zajló strasbourgi eljárásban az igazságügyi tárca tavaly decemberben már elismerte a kárfelelősséget, sőt nemrégiben bejelentette az emberi jogi bírói fórum felé: kész fejenként, a bírói gyakorlat mértékének megfelelő 862 euro összegű jóvátétel megfizetésére. Az összeget 119 jogsértett már elfogadta, az akkor 12 órára fogdába hurcolt Fáber Károly ügyében még nincs egyezség, a többiek még nem nyilatkoztak. A 2006 őszi rendőrterror több mint kétszáz áldozatának a 2010-es választás utáni új kormány több száz millió forint kártérítést fizetett ki. A rendőri és politikai vezetők elszámoltatása azonban zátonyra futott, bár Gyurcsányék terrorcselekmény miatti felelőssége még nem évült el...

Almási Lajos videójában két felperes (Gonda László és Fáber Károly), és dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő ügyvéd elemzik a rendőrterror eseményeit, a felelősségre vonás és jóvátétel ügyét, és cserélnek eszmét a közelgő választásról, a 2006 őszi nemzeti ellenállók előtt álló döntésről.

A Kossuth tériek hitet tettek amellett, hogy semmilyen körülmények között nem tudják elfogadni a rendőrterror felelőseinek, a szemkilövetőknek (MSZP,DK) bármilyen kombinációban történő hatalomra jutását és annak elősegítését. Szerintük életveszélyes lenne a magyarellenes Gyurcsányt és társait kormányra engedni, aki most a balliberális oldal vezéreként tetszeleg, ahelyett, hogy ő állna terrorvád alatt.

Az első tárgyalásről készült videós tudósítás itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch?v=JuJGLIlZBxQ

Mi, nemzeti jogvédők a 2006 őszi jogsértettekkel együtt soha nem adjuk fel az igazságtételért folytatott küzdelmet és nem nyugszunk Gyurcsány, Gergényi és társaik rendőrterror és megtorlások miatti börtönbe juttatásáig !

Budapest, 2018. március 30.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Könnygázfelhőből Gyurcsányt ölelő rózsaszín köd - Gaudi-Nagy Tamás és Kassab Adonis a Polbeatben

Érdemes megnézni a 75 perces, Huth Gergely és Szarvas Szilveszter részvételével a Revolution 56 sörözőben zajlott tanulságos beszélgetést, amelyben a számos bizonyítékkal támasztjuk alá, hogy a Jobbik vezetése miként adta fel a nemzeti radikális, nemzethű politikát a balliberális oldalhoz dörgölőzés machiavellista gyakorlatára cserélve azt.

Leszögeztük: "Vona Gábor és a mostani Jobbik vezetés benyalt a balliberális oldalnak, elárult, szembeköpött minket, nemzeti radikálisokat és ahelyett, hogy arról tárgyalna, hogy a balliberális oldalról hány politikust kellene a vádlottak padján ültetni, ehelyett most velük koalícióban építene egy új rendszert."

Bejelentettem: erős kormányzati ígérvényt kaptam arra, hogy ha Budaházy Gyuriék Hunnia perében rosszul alakul a másodfokú ítélet nem hagyják a 17 hazafit kaptárban, kegyelmi úton rendezik ügyüket.

Elmondom többek között, hogy Vona Gábor miként próbálta - ellenállásom miatt eredménytelenül - visszavonatni velem az MSZP feloszlatására irányuló javaslatomat az Alaptörvény 2011-es vitájában.

De szót ejtettem arról is, hogy a Simicska-féle plakátbiznisz anyagilag is tönkretette az erkölcsileg amúgy is lenullázott pártot, így ha a választások után a radikálisok visszaszereznék a pártot, akkor 600 millió forintos adósságot örökölnének meg.

Hangsúlyoztam, hogy a gyülekezési jog és a többi politikai szabadságjog szempontjából az elmúlt nyolc év messze a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai éra önkényes időszaka felett áll.
2002 és 2010 között gyakorlatilag nem lehetett tüntetni az akkori balliberális kormányok ellen, a rendőrség az ilyen tüntetéseket megtiltotta, feloszlatta, elsöpörte, vérbe fojtotta és koncepciós eljárások tucatjaival rontott a szervezőkre, résztvevőkre. 2006 őszén pedig állami terrorizmus volt, az akkori kormány a saját népére tört gyilkos szándékkal, csoda, hogy nem halt meg ember a tüntetéseken.

A felejtőknek és hitetlenkedőknek ajánlom az erről szóló a 2010-ben általam készített országgyűlési jelentést: http://nja.hu/…/publ…/orban-eva-latlelet-onkenyuralomrol.jog
 és http://www.parlament.hu/biz39/emb/albiz/reszjelentes.pdf

Kitértem arra is, hogy a nemzeti radikálisoknak balliberális irányba ütnie kell, konstruktívan kritizálnia a Fideszt, még jobb irányba kell elmozdítani a kormányt, de a nemzeti ügyek képviseletére jelenleg csak akkor van esély, ha a mostani kormány marad, mert a szörnykoalíció közös nevezője a magyarellenesség, felszámolnák az elmúlt 8 év eredményeit és végrehajtanák az EU diktátumait, ideértve a bevándorlási tervet is.

Rámutattam: a Jobbik jelenlegi vezetése nemzeti szempontból elbukott, balliberális hazaárulókkal kész szörnyszerű koalícióra lépni. Nemzeti minimum, hogy szemkilövetőkkel, bevándorláspártiakkal nincs alku. Nemzet elleni bűntettet követ el, aki bűnsegédként hatalomra juttatja Gyurcsányt és Karácsonyt, a balliberális hazaárulókat. A Jobbik támogatására buzdító Heller Ágnes maga a megtestesült nemzetellenesség és hazaellenesség, ez pedig maga a leleplező bizonyíték.

Az apai ágon szír keresztény gyökerű Kassab Adonis a fénykorban 60, ma alig tucatnyi taggal működő ferencvárosi Jobbik alapszervezet korábbi elnöke, volt önkormányzati képviselője és a fővárosi szervezet egykori alelnöke elmondja, hogy miként szalámizták le és verték szét Vonáék a nemzeti radikálisokat a Jobbikban.

Kifejtette továbbá: "Radikális jobboldali pártra szükség van Magyarországon, és mi, nemzeti radikálisok képesek vagyunk újra felépíteni a közösséget, de csak akkor, ha a Jobbik mostani vezetése kap egy hatalmas pofont. Enélkül ugyanis nincs újjászületés, nincs megtisztulás. Szerintem a radikális szavazók többsége a Fideszre fog szavazni április 8-án, de nem azért, mert szimpatizál vele, hanem azért, hogy ismét legyen egy új, erős radikális párt Magyarországon, ehhez azonban Vona bukása kell”.

Adonis elmondta az Európa felszámolását célzó bevándoroltatási terv kapcsán, hogy “2015-ben szír származásúként, Szíriában felnőtt emberként úgy éreztem, segítenem kell a menekülteken, de gyorsan kiderült, hogy az ideérkezők között szinte alig van valódi menekült. Egy teljes év alatt mindössze 152 szír keresztényt találtunk a bevándorlók között. A szír és iraki kormány azóta azt is bejelentette hivatalosan, hogy adataik szerint több száz, több ezer terrorista hagyta el Szíriát és Irakot, hogy Európába jöjjön“.

A beszélgetésben megszólal a csepeli tüntetést szervező egyik vadhajtás, Bede Zsolt és Mikus Márton, aki megemlékezett Csurka István éppen aznapi 84. születésnapjáról és ismertette az április 4-én, a Polgári Mulatóban fél 7-től a Polgári Mulatóban megtartandó, " Merre tovább nemzeti radikálisok" c. vitafórum 2. részén való részvételre szóló, Jobbik vezetéséhez címzett vita-meghívást.

Gaudi a Jobbik öszödi beszédéről és Vonáék árulásáról a Karc FM-en (Álláspont. c műsor - 2018.03.25.)

Múlt vasárnap ( 2018. március 25.) került adásba a KARC FM rádióadón az Álláspont c. műsorban 25 perces beszélgetésem Czirják Imre vezető szerkesztővel.

A beszélgetésben nyilatkozom Mirkóczki szégyenletes öszödi beszédéről, a Jobbik ballibsi irányba tett áruló irányváltásáról, a nemzeti radikális politikai célok szükséges képviseletéről, radikális hazafiak választási felelősségéről, a nemzeti minimumról és a magyarellenes szemkilövők, bevándorláspártiak illetve olimpiagyilkosok nemzet számára hatalomra jutásának fenyegető veszélyéről és az ebben való bűnsegédi közreműködés elfogadhatatlanságáról.

A felvétel a világhálón itt érhető el (0:00-25:20): https://goo.gl/H3nn7R

Ébresztő hazafiak ! Ne legyen senki bűnsegéd a hazafiatlan, liberális "köztársaságot" restaurálni kívánó szemkilövetők, bevándorláspártiak és olimpiagyilkosok hatalomra segítésében !

Nyíltan, őszintén, felelősen és a nemzetünk iránt érzett aggódással kell most a választásról hazafiként gondolkozni. Ez a hozzáállás visz előre most, mert a tényektől elszakadt pártos elvakultság és vallásos pártimádat megfoszt a tisztánlátás képességétől. A választás nem pártokról, hanem a nemzetünkről szól. A nemzethűség előbbre való a párthűségnél !
Ehhez érdemes igazítani döntéseinket.

 

A "Merre tovább radikálisok" c. vitafórum teljes felvétele (2018.03.20.) - Karigeri az indexen: "Egy baloldali-Jobbik kormány is jobb, mint ez a rendszer"

A vitafórumon a nemzeti radikalizmusról, a Jobbikról és a választásról kifejtett álláspontom 7:55-34:38 között látható, illetve Budaházy-Hunnia ügyről 1:15:00- 1:16:38 és 1:50:07-1:55:10 között nyilatkozom. 1:16:39- 1:21:22 között arról szólok, hogy hogyan játszotta el az esélyt a Jobbik arra, hogy értékalapú, nemzeti érzelmű emberek gyűjtőpártjaként a haza javát szolgálja akár ekként kormányra jutva is, mivel az osztrák modell kézzelfogható realitás lehetett volna. Kifejtem többek között: hogyan lett ehelyett az önrendelkezés útját járó magyar rendszert felváltani akaró, helyette a korábbi EU szervilis, hazafiatlan liberális "köztársaságot" restaurálni kívánó és totálisan bevándorláspárti, a jelentős részben szemkilövetőkből álló balliberális oldal potenciális koalíciós partnere.

Karácsony Gergely ma az index-hu-n (https://goo.gl/5v2R6z
) kimondta: "Egy baloldali-Jobbik kormány is jobb, mint ez a rendszer". Vegyük már észre, hogy az ezt szolgáló eszmei és politikai hídverés ennek érdekében már zajlik egy ideje. (ld. Mirkóczki "öszödi beszéde, Heller kortesbeszéde a Jobbik mellett stb.)

Ébresztő hazafiak ! Ne legyen senki bűnsegéd a hazafiatlan, liberális "köztársaságot" restaurálni kívánó szemkilövetők, bevándorláspártiak és olimpiagyilkosok hatalomra segítésében !

Az eseményről szóló értékelésem és a hazafiak felelősségéről szóló írásom itt olvasható: https://goo.gl/wgMSct

Továbbra is vallom: nyíltan, őszintén, felelősen és a nemzetünk iránt érzett aggódással kell most a választásról hazafiként gondolkozni. Vallom, hogy ez a hozzáállás visz előre most, mert a tényektől elszakadt pártos elvakultság és vallásos pártimádat megfoszt a tisztánlátás képességétől. A választás nem pártokról, hanem a nemzetünkről szól. A nemzethűség előbbre való a párthűségnél. Ehhez érdemes igazítani döntéseinket.

A "Merre tovább radikálisok" c. vitafórum mérlege és gondolatok a nemzeti radikális hazafiak felelősségéről

A Polgári Mulatóban március 20-án tartott teltházas rendezvényen nyíltan, őszintén, felelősen és a nemzetünk iránt érzett aggódással tekintettük át az elárvult-elárult nemzeti radikalizmus helyzetét (tudósítás: https://goo.gl/5fgsX7
).

Vallom, hogy ez a hozzáállás visz előre most, mert a tényektől elszakadt pártos elvakultság és vallásos pártimádat megfoszt a tisztánlátás képességétől. A választás nem pártokról, hanem a nemzetünkről szól. A nemzethűség előbbre való a párthűségnél. Ehhez érdemes igazítani döntéseinket.

Különös felelőssége van minden nemzetben gondolkodó hazafinak ebben a történelmi sorsfordító időszakban. Annak veszélye fenyeget, hogy a szemkilövetők és a bevándorláspártiak magyarellenes-internacionalista ellenzéki koalíciója hatalomra tör és a globalista erőknek készül kiszolgáltatni hazánkat. Hatalmas felelőssége van tehát minden nemzethű választópolgárnak abban, hogy ezt megakadályozzuk, annak is tudatában persze, hogy a jelenlegi rendszer számos hibát is elkövetett, de nemzetpolitikai és nemzetvédő eredményei jelentősek.

Azért most, hogy az egykori nemzeti radikális párt nyilvánosan megtagadta a lényegét vegyük már észre, hogy ennek csak a hellerágnesek tapsikolnak (https://goo.gl/AxXUPL
) és egyre intenzívebben zajlik az eszmei megalapozása annak, hogy a Jobbikot betereljék a balliberális nemzetvesztők ördögi terveinek végrehajtásába. Ez végezetes lenne a Nemzetre, illetve a most rám és Morvai Krisztinára a fájdalmas szembesítés miatt esetenként méltatlanul haragvó még aktív jobbikosok pártjára is. Nem a tükörben van a hiba !

Tűnjön már fel, hogy ha 2006 őszi rendőrterrort tagadó, liberális főideológus, Heller Ágnes ezerrel kampányol a Jobbik mellett, a javára való visszalépésre buzdít, akkor itt valami nagyon nincs rendben ! Vajon miért érdekelt a Jobbik futtatásában Heller ? Találgassunk !

Vagy nem tűnik fel, hogy a Jobbik által favorizált Márki-Zay Péter gőzerővel és "radikálisan" dolgozik a mostani rendszer felszámolásán (amelynek maradása szerinte Trianonnal érne fel...) hazafiak számára vállalhatatlan olyan figurákkal, mint az anarcho-liberális, sorosista Gulyás Márton, akiről a vásárhelyi "hős" azt mondja, hogy "az alapértékeink közösek." ?

Márki-Zay elégedetten közli a 444.hu-n (https://goo.gl/cmbs9d
) a Jobbikról, hogy "örvendetes, hogy a szélsőségektől igyekeztek megszabadulni" és közös rendszerváltó alapértéknek tekinti a gyarmatosító, nemzetállamok felszámolására törekvő és az Európát tönkre tevő bevándoroltatási programot agresszívan erőltető "EU iránti elkötelezettséget." Azzal is elbüszkélkedik, hogy a 2002-2010 közötti nemzetsorvasztó időszak és a 2006 őszi rendőrterror fő felelősével, az MSZP-vel milyen remekül működött együtt a Jobbik. ( "A stábban a Jobbik és az MSZP helyi elnöke együtt volt egy baloldali civil emberrel és velem, tulajdonképpen már négyen megtestesítettük azt az együttműködést, ami a sikerhez vezetett.")
Kicsiben tehát már bizonyítottan megtörtént a szóban oly hevesen tagadott együttműködés.

Gondolkozzatok hazafiak és képzeljétek el milyen lenne, ha a választás után a ballibekkel koalícióra kényszerülő Jobbik részvételével működő kormányban ne adj Isten, de Heller Ágnes lenne a kultuszminiszter vagy esetleg Alföldi Róbert, és akkor mehetünk végig a tárcákon... Estleg Bárándy Péter ismét igazságügyi miniszter, Gulyás Márton netán a honvédelmi miniszter, Juhász Péter a belügyminiszter, Kunhalmi Ágnes az egészségügyi miniszter és így tovább?

Mirkóczki Ádám tegnap megint bizonyított:
Kálmán Olgica azon kérdésére (https://goo.gl/LWYauU
 5:15-től), hogy mi lesz, ha a Fidesz kisebbségbe került, és egyedül nem tud kormányt alakítani a Jobbik azt a dodonai választ adta, hogy "először érjük el a hidat, aztán átmegyünk rajta", továbbá "két hét alatt még sok minden történhet..." Sőt szerinte "ez Vona Gábornak a legnagyobb teher, ő többféle forgatókönyvvel készül, amelyet rajta kívül más még nem is ismer."

Jól hallottuk ? Vajon mi történhet két hét alatt ? Nem tudhatja a választás előtt egy hazafias szavazó, hogy mit tervez a Jobbik a választás után, ha koalícióra kényszerül ? Ezt úgy hívják bianco csekkes felhatalmazás. Ezek szerint bármilyen párt neve felkerülhet a partner listára. Utólag. A beleszólás lehetősége nélkül. Gondolkozzunk már el !

Mirkóczki miért nem utasította vissza még a feltételezést is, hogy a választás után egy gyékényen árulnák a hazát a szemkilövetőkkel és bevándorláspártiakkal... ? Vajon mi ez a rejtélyes többféle forgatókönyv ? Gondolom nem csak én szeretném tudni, hanem százezrek !

És miért nem nevezte meg miniszterjelöltjeit Vona Gábor ? Ráadásul választási győzelem esetére szakértői kormányt ígér, tehát a választás előtt meg nem ismerhető külsős "szakértő" ejtőernyősökre bízná a nemzetpolitikailag súlyos kérdéseben való napi ezernyi döntést a tárcák élén. Nevetséges érv, hogy akkora félelem lenne az országban, hogy senki nem merte a nevét adni. Érdekes, hogy 2010-ben a Gyurcsány-Bajnai önkény és emberi jogi elnyomás idején ismert volt a Jobbik miniszter-jelöltjeinek a listája. Anno büszkén vállaltam a máig irányadó Radikális változás c. választási program egyik kidolgozójaként és a magyarság iránt elkötelezett nemzeti jogvédőként az igazságügyi miniszter-jelöltséget.

Nos tény: a nemzeti radikális hazafiak szenvedélyesen, szívvel-lélekkel és tettre készen szeretik hazájukat. De nem hülyék.

http://demokrata.hu/hir/belfold/merre-tovabb-radikalisok

Megszületett a Jobbik őszödi beszéde !?

Nem gondoltam, hogy van még alább, de sajnos ezek szerint igen. Döbbenetes és önleleplező, hogy volt képviselőtársam, Mirkóczki Ádám - aki a hazafias egri Jobbik szervezetet is nemrég szétverte az "új kiegyezés" jegyében - lényegében gyökerében megtagadta (https://goo.gl/7b2HoS
) mindazt, ami a Jobbik nemzeti radikális lényegét jelentette és egyúttal kvázi lenácizta azokat a hazafiakat, gárdistákat, akik vére, verejtéke, bátorsága, kitartása, önzetlen munkája, tudása és adományai révén a Jobbik egyáltalán hazai és európai parlamenti szintre jutott a nemzeti önrendelkezés kivívásának mandátumával.

Mirkóczki ezzel megtagadta a Jobbik nevében az eszmei és lelki közösséget azokkal, akik a szoclib nemzetvesztés idején a nemzeti ellenállás oldalán önrendelkezésünk visszaszerzése, az elszámoltatás, a rend és a társadalmi igazságosság érdekében, az EU és multicégek gyarmatosítása ellen küzdöttek. És vállalták a meghurcolást, megalázását és gyalázkodásözönt.

Mindezt a helleri balliberális fordulat és az új szivárványpartner-jelölteknek való behódolás jegyében tette, hogy megágyazzon a bukott és nemzetvesztő Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai rendszer restaurálását végrehajtó hazafiatlan népfrontban való jobbikos részvételnek ?
Vajon ki és miért várta el ezeket a megtagadó mondatokat tőle ?
Ezzel a nemzetellenes balliberális oldal felé hídverés utolsó cölöpei is úgy tűnik a helyükre kerültek... Előrébb való az ezekkel való érdekközösség, mint a nemzethűség és a hazafiak iránti felelősség és a velük való eszmei és értékközösség ?

Ha mindig is így gondolta, amit most mond, akkor régen ő hazudott, tehát akkor bizony ő hazug. Ha korábban másként gondolta, csak most "eszmélt rá" a korábbi nemzeti radikális "eltévelyedés"-re, akkor viszont áruló. Egyik sem túl szívderítő. Biztos vagyok benne, hogy ezt még rajtam kívül sokan mások is számon fogják kérni rajta és a mostani Jobbik vezetésen is.

Mivel nekem már 2014. május 6-a óta a párt által kiadott elhatárolódó közlemény formájában okiratom van arról, hogy az utam a Jobbikkal elvált, így teljes szabadsággal emelhetem fel szavamat a nemzethűség és hazám iránt érzett felelősség jegyében. Ez nemcsak jogom, de kötelességem is.

Ceterum censeo:

Most a Nemzet sorsáról van szó. A Nemzet érdeke pedig mindig felül kell írja a pártérdekeket.

Ha egyes pártok a saját politikai ambícióik érdekében egy bizonyos nemzeti minimumot nem tudnak betartani, akkor elveszítik az erkölcsi alapot arra, hogy szerepet játszanak az ország életében.

Az az egyik nemzeti minimum, hogy szemkilövetőkkel semmilyen körülmények között nincs alkunak és tárgyalásnak helye! A második pedig az, hogy bevándorláspártiakkal sincs semmilyen együttműködésnek és ideológiai közösködésnek helye.

Aki közvetve, vagy közvetlenül bűnsegédletet vállal abban, hogy Gyurcsány és bandája visszatérjen Magyarország irányításának a közelébe, az kiemelt felelősségű bűntettet követ el a nemzet ellen.

Aki a bevándorlás ügyét közvetve vagy közvetlenül előmozdítja, és aki a Heller Ágnes-i forgatókönyvvel azon dolgozik, hogy a Gyurcsány-, Bajnai-rendszer restaurációja megtörténjen, az nem képvisel nemzeti érdeket.

A fentiek lényegét minden nemzethű és a 2010 előtt is vallott nemzeti radikális értékeket-elveket máig képviselő honfitársam nevében is el kellett mondjam a Magyar Idők mai számában megjelent nyilatkozatban.

https://magyaridok.hu/belfold/megszuletett-jobbik-oszodi-beszede-2917699/

Európai Ügyészség az EU diktátumok végrehajtásának trójai falova - ki változtatott a véleményén és miért ?

2013- az Európai Ügyészséget sem a Jobbik, sem a Fidesz nem támogatta
2018- az Európai Ügyészséget a Jobbik már támogatja, csakúgy mint az MSZP, LMP, DK, a Fidesz továbbra sem.

Én akkor sem támogattam és most sem támogatom, mert a nemzeti önrendelkezés uniós korlátozásának egy ravasz és lopakodó eszközéről van szó, amely a közösségi pénzügyi források büntetőjogi védelmének álságos leple alatt a nemzetállamokat felszámolni kívánó háttérhatalmi erők trójai falóként becsempészett ökleként is működhet rövidesen egyre bővülő hatáskörökkel. Percek alatt az EU kritikus vélemények üldözésének és ezáltal a renitens tagállamok megtörésének kemény eszközévé válhat.

Hazafias megközelítésben egy ilyen föderális intézmény hazai szervek felé emelése a nemzet érdekeivel ellentétes. Még akkor is, ha vannak visszaélések a közpénzek és EU pénzek terén, sajnos mint mindenhol az EU tagállamaiban. Ráadásul a korrupciós bűncselekmények elévülési idejét tavaly 12 évre növelte a magyar Btk., ezért ciklusokon átívelő bűncselekmények miatti utólagos felelősségre vonás feltétele megteremtődött, tehát hiába védi az aktuális kormányt a hozzá lojális ügyészség, előbb-utóbb a felelősségre vonás elkerülhetetlen lesz.

Egyébként meg az EU pénzek terhére történő visszaélések figyelemmel arra, hogy lényegében az adott tagállami befizetésekből és átengedett vámokból, adókból állnak, ezért lényegében a tagállami pénzügyi érdekeket sértik, és mivel az EU nem önálló jogi személy, így pénzügyi érdekei sem tudnak lennie, az EU pénzügyi érdekei az egyes tagállamok pénzügyi érdekei.

Alappal lehet tartani attól, hogy az intézményt a gazdagabb (gyarmatosító) államok arra fogják használni, hogy a gyarmati láncokból szabadulni akaró szegényebb, szuverenitásukat féltő tagállamokkal szembeni fegyelmező bunkósbotként használják és egyre nagyobb további szeleteket hasítanak a tagállami szuverenitás amúgy is már egyre zsugorodó tortájából.

Az EU Ügyészség előmozdításának össz-ellenzéki szivárványszínes akarata több mint gyanús. A Jobbik 180 fokos fordulata pedig több mint aggályos. Csak a Nemzet ?

Az Európai Ügyészség felállításáról az Európai Parlament 2017. október 5-én döntött, a 28 tagállamból 20 csatlakozott, hazánk nem olyan szuverenitásukat joggal féltő államokkal egyetemben, mint az Egyesült Királyság vagy Dánia.

Az Európai Ügyészség az EU pénzügyi érdekeinek sérelme kapcsán nyomozhat, vádat emelhet, és bíróság elé állíthat elkövetőket. Jelenleg csak a nemzeti hatóságok járhatnak el az uniós forrásokkal kapcsolatos visszaéléseknél, de az ő joghatóságuk az országhatárig terjed. A hivatal Luxemburgban lesz, de minden tagállam legalább egy helyben dolgozó ügyészt kijelölhet. Az ügyészség feladatainak listája később is bővülhet, például a terrorizmus elleni harccal. A szervezet felállítása mintegy három évet vehet igénybe.

Tanulságos meghallgatni, hogy a rendelettervezet országgyűlési véleményezéséről szóló vitában 2013. október 14-én a Jobbik frakció tagjaként miként foglaltam össze az Európai Ügyészség lényegét. A véleményem most sem változott. A vitában Szanyi Tibor (MSZP) olyan hevesen védte az Európai Ügyészséget, hogy ennek során félnáci ideológiák bajnokának nevezett... (https://goo.gl/iu6Eep
) Ma már egyre büszkébb vagyok erre, mert azt jelenti jó irányban tartottam, és ezek szerint most is...

De miért tért le erről az útról a Jobbik és miért tart ebben az ügyben a haza érdekeit mindig az internacionalista elvárások alá helyező balliberális ellenzékkel ? Értelmes felnőtt emberként gondolja végig mindenki a választ, a tények és észérvek alapján, mert a nemzethűség előbbre való a párthűségnél.

 

Nemzeti ünnepünk 170. évfordulóján hitet, erőt, és kitartást, kívánok minden honfitársamnak határon innen és túl a nemzetünk függetlenségéért és szabadságáért, külső és belső ellenségeinkkel szemben vívott újkori szabadságharcban és kívánok egyúttal emelk

"Két nemzet van egyesűlve bennünk,
S mily két nemzet! a lengyel s magyar!
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha egy célt akar?

Egy a célunk: a közös bilincset
Összetörni, melyet hordozánk,
S összetörjük, esküszünk piros mély
Sebeidre, megcsufolt hazánk!" (Petőfi: Az erdélyi hadsereg)

Ajánlom szeretettel az ünnepre a Hungarica együttes Haza és hűség c., lengyel-magyar sorsközösségről szóló dalának megtekintését, amely erőt és büszkeséget sugároz, erre manapság nagy szükségünk van !

A Nemzet ellen követ el bűntettet, aki bűnsegédként szerepet vállal Gyurcsány és bandája kormányra kerülésében ! – jelentettem ki az ECHO TV 2018. március 13-i Napi aktuális c. műsorában.

"Az első, amit rögzíteni kell, hogy itt nemzeti ügyekről van szó, a nemzet sorsáról van szó. A nemzet érdeke pedig mindig felül kell írja a pártérdekeket" – fejtettem ki.

Ha a pártok a saját politikai ambícióik érdekében egy bizonyos nemzeti minimumot nem tudnak betartani, akkor elveszítik az erkölcsi alapot arra, hogy szerepet játszanak az ország életében.

Az a nemzeti minimum, hogy szemkilövetőkkel semmilyen körülmények között nincs alkunak és tárgyalásnak helye!

Sőt ez kiegészül, hiszen a bevándorlási terv (Kalergi-Soros terv) részeként, el kívánják törölni a nemzetállamokat Európában, tehát magyarul a bevándorláspártiakkal sincs semmilyen együttműködésnek helye.

Aki közvetve, vagy közvetlenül bűnsegédletet vállal abban, hogy Gyurcsány és bandája visszatérjen Magyarország kormányának a közelébe, az kiemelt felelősségű bűntettet követ el a nemzet ellen.

Aki a bevándorlás ügyét közvetve vagy közvetlenül előmozdítja, és aki a Heller Ágnes-i forgatókönyvvel azon dolgozik, hogy a Gyurcsány-, Bajnai-rendszer restaurációja megtörténjen, az nem képvisel nemzeti érdeket.

Arról is beszéltem: jelentősen téved, aki azt gondolja, hogy egy MSZP-DK-LMP-Jobbik szivárványkoalíció, vagy „hazafiatlan népfront” tagjaként Vona Gábor pártja blokkolni tudja majd a nemzet elveszejtésére irányuló folyamatokat.

Elmondtam., hogy " sokkal önkritikára, sokkal több hiba kijavításra és egyes arcok, emberek eltávolítására is szükség van a kormányoldalon," de minden hibája mellett nemzetstratégiai irány, a családpolitika, a nemzetpolitika és külpolitika (és a gazdaságpolitika terén is) területén helyes. A nemzeti minimum része a közpénzek szentsége is.

Mirkóczki Ádám nemrég kimondta (http://www.atv.hu/belfold/20180308-mirkoczki-adam/hirkereso
), hogy szavazzunk a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, ez pedig azt jelenti, hogy ahol a Gyurcsány-párt (DK) a legesélyesebb (pl. kemény budapesti kerületekben) ott a szemkilövetők képviselő-jelöltjére való szavazásra buzdít a Jobbik vezetése. Ez vállalhatatlan.

A 2014-ben indult után a néppártosodás, majd a Simicskával való együttműködés óta drasztikus hitelvesztés következett a Jobbiknál. Nem kiegyezésre van szükség, ahogy mostanában Vona mondja, hanem nemzeti összefogás kell a nemzet megvédésre érdekében. Ne felejtsék el a jobbikosok, hogy 2006 őszén könnygázfelhőkben harcoltunk a nemzetért éppen azok ellen, akikkel most karöltve acsarkodik a mostani Jobbik vezetés a hatalomért.

Az elszámoltatás kudarca sokakat joggal háborít fel, de Gyurcsányék 2006 őszi rendőrterror miatti felelősségre vonása még most is lehetséges.

A beszélgetést a holnapi Békemenet kapcsán az alábbiakkal zártam:

A Békemenetet inkább függetlenségi menetnek kellene nevezni, összenemzeti, önrendelkezés védelmi akcióként támogatható. Arra buzdítom a hazafiakat, hogy menjenek el minél többen, mert nemzeti ügyeket is lehet ott támogatni: alá lehet írni az elcsatolt magyarokat segítő európai kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést (Minority Safepack, www.jogaink.eu
) és az MVSZ trianoni és párizsi békediktátumok elleni nemzeti konzultációját is.

Meg kell mutatni Macronnak, Merkelnek és társainak, hogy a magyar függetlenség nem eladó és semmilyen körülmények között nem lehet a függetlenségünkből engedni !

A végén már nem volt időm elmondani. de meggyőződésem, hogy egy megtisztult FIDESZ-KDNP és egy megtisztult Jobbik együtt lehet képes a Nemzet megmaradását és felemelését garantálni, ennek el kell jöjjön az ideje !

Budapest, 2018. március 14.
Honfitársi üdvözlettel:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Kettős mérce és önkény Strasbourgban- újraéledő gyurcsányi rendőrterror veszélye hazánkban

A Magyar Nemzetben nyilatkoztam (https://goo.gl/AZGuBU
) minap arról, hogy a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságán éppen a magyar bíró, dr. Paczolay Péter kaszálta el tévesen két devizakárosulti aktivista, Póka László (Nem adom a házamat mozgalom) és Kerékgyártó László (Radikális Bankellenes Csoport) spontán tüntetés szervezése miatti jogellenes megbírságolásuk okán benyújtott kérelmét. A valótlan indok szerint nem merítettünk ki minden hazai jogorvoslatot, ami tételesen nem igaz.

     

2015-ben egy bejelentett tüntetés vége felé a devizacsapdában vergődő, kétségbe esett és dühös károsultak a bejelentettől eltérő utcaszakaszt vettek rövid időre: a két szervezőt pedig gyülekezési joggal visszaélés miatt megbírságolták. Minden hazai jogorvoslatot kimerítettünk, az Alkotmánybíróságot is megjártuk: hiába, a verdikt hatályban maradt. Annak ellenére, hogy az un. spontán tüntetés jogintézménye néhai dr. Grespik László nemzeti jogvédő barátom és bajtársam által a strasbourgi fórumon kiharcolt emlékezetes ítélet (Bukta-ügy: 2002. dec.1 Medgessy-Nastase koccintás ellen spontán összeverődő tiltakozókat a rendőrség feloszlatta) óta a magyar jogrend része. Ennek lényege, hogy az előre be nem jelentett, de békés és a közlekedés megoldását más útvonalon történő megoldását lehetővé tevő tüntetést feloszlatni a bejelentés hiánya miatt nem lehet és értelemszerűen büntetni sem lehet emiatt a szervezőket. Itt is erről volt szó.

Különösen az a bosszantó, hogy Paczolay Péter 2008-ban az Alkotmánybíróság elnökhelyettese volt, amikor a spontán tüntetést magyar jogrendbe iktató történelmi döntést meghozta a taláros testület.

Kettős mérce figyelhető meg a spontán tüntetések kezelése körében: amíg a kormányellenes, CEU-EU párti tüntetések során 2010 óta szabadon és következmények nélkül grasszálhatnak előre be nem jelentett tüntetéseken vagy bejelentett tüntetések útvonalaitól eltérően Budapest utcáin a szemkilövetők, bevándorláspártiak és kollaboránsaik, addig a radikális hazafias tüntetőkkel és radikális bankellenes, devizakárosulti tiltakozókkal szemben jellemzően szigorúbban jár el a rendőrség. Vajon miért van ez így ?

Ne gondolja senki, hogy a magyarellenes liberális, „befogadó” rendszer restaurálásán ügyködő belső és külső ellenségek ezt a gesztust értékelni fogják: röhögnek a markukba és még gátlástalanabbul ügyködnek nemzetellenes terveik megvalósításán, miközben diktatúrát emlegetnek és jogállamiság visszaállításáról szónokolnak, és adják folyamatosan a torz, hazug muníciót az EU és ENSZ nemzeti szuverenitás elleni erőinek.

Ne feledjük: 2002-2010 között a szoclib kormányok idején (gyurcsányi olvasatban a demokrácia fénykorában) a kormányellenes, hazafias spontán tüntetéseket irgalmatlanul azonnal szétverték, az ilyen tüntetéseket nagy számban tiltották, illetve a jogszerű tüntetéseket pedig karhatalmi erővel oszlatták szét előszeretettel vízágyúval, kardlappal, gumilövedékkel, könnygázgránáttal és tonfával, majd százával börtönözték be a tiltakozókat. A rendőrterror 2006 őszén jutott a véres csúcsra. Mindehhez az EU-nak nem sok szava volt. De látjuk önrendelkezési jogaikat gyakorló katalánok százainak spanyol rendőrség általi brutális agyba-főbe verés sem csapja ki az EU-t irányító erők emberi jogi biztosítékát, csak a lengyel és magyar állam szuverenitást védő, bevándorlás-ellenes intézkedései.

 

A hazafias közvélemény számára emlékezetfrissítőnek szánom a 2002-2010 közötti Medgyess-Gyurcsány-Bajnai rezsim idején az állam által elkövetett szabadságjogi jogsértésékről szóló, nemzeti jogvédő tapasztalatainkból merített országgyűlési jelentésemet: http://www.parlament.hu/biz39/emb/albiz/reszjelentes.pdf
 (2006 őszi rendőrterrorról pedig többek között a Civil Jogász Bizottság jelentése és a Balsai jelentés szól).

A valódi elszámoltatás bűnös elmaradása hihetetlenül felbátorította az internacionalistákat. Egy csöpp illúziója ne legyen egy hazafinak sem: ha a hazaellenes szemkilövető-bevándorláspárti erők hatalomra jutnának ott folytatnák ahol abbahagyták: a hatalom megtartása érdekében megint bevetnék a nyers karhatalmi erőszakot és a megtorlás gépezetét azok ellen, akik ezúttal a migránsinvázió hazánkra zúdítása ellen tiltakoznának.

Kettős mérce figyelhető meg Strasbourgban is: az utóbbi években egyre inkább tapasztaljuk emberi jogokkal foglalkozó nemzeti jogvédő ügyvéd kollégáimmal együtt, hogy az európai nemzetek önrendelkezése iránt elkötelezett hazafiak kérelmeit sokkal könnyebben utasítják el, nem egy esetben érdemi vizsgálat nélkül. Ezt történt a Magyar Gárda jogellenes feloszlatása, Budaházy György 2002-es hídlezárása miatt megbüntetése vagy a Hunnia Mozgalom bejegyzésének „kirekesztő” név miatti önkényes megtagadása kapcsán indított eljárásokban.

Ezzel szemben a bevándorlók, zavaros nemi indentitású deviánsok, vörös csillagos internacionalisták vagy kemény bűnözők kérelmeit nagyobb arányban fogadja be az Emberi Jogok Európa Bírósága és ítél meg nekik magasabb kártérítést. Ezt történt a két bangladesi ügyében, akik fejenként több mint hárommillió forint jóvátételt kaptak, amiért hazánk határának illegális átlépését követően 2015-ben három hétig a tranzit zónában etettek-itattak hatóságaink, majd kitoloncolták őket.

Amikor pedig kivételesen nyerni sikerül hazafias ügyben Strasbourgban, akkor jelképes összegű a kártérítés vagy csak szerény költségtérítést adnak. Utóbbi történt a Körtvélyessy 1., 2. és 3. ügyekben. A Bajnai rezsim végnapjaiban a Hunnia koncepciós ügy kapcsán előzetesben tartott Budaházy és társai börtöne előtti három tüntetést tiltottak meg jogellenesen (https://goo.gl/3bEfL5
) : megnyertük ügyeket, az elmarasztalást azonban nem követte jóvátétel, csupán egyre csökkenő összegű perköltség.

Közben pedig mostanában Strasbourgban sorozatban kaszálják a magyar kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül egyszemélyes tanácsban eljárva, teljesen megalapozatlanul, a korábbiakhoz képest feltűnően magas arányban. Ebben különösen a két éve sem regnáló szlovén bíró, Marko Bošnjak jeleskedik. Ez a gyakorlat a patrióták terhére működő kettős mércével az Emberi Jogok Európai Egyezménye jogvédelmi garanciáinak kiüresítésével fenyeget. nemzeti jogvédő kollégáimmal Emberi Jogok Európa Bírósága elnökéhez fordulunk rövidesen emiatt.

Vélhetően ezúttal is hiába várjuk az álliberális-áljogvédők (pl. TASZ, Helsinki Bizottság, EKINT, Amnesty International stb.) szolidaritását, akik és kitartóik, illetve hazai fedőpártjaik és kollaboránsaik szerint szemlátomást a magyaroknak mintha kevesebb jog járna saját hazájában, mint bármilyen kegyelt kisebbségnek…

Ismét szögezzük le: ez, a gyülekezési jog és minden más alapvető szabadságjog elfojtásáról és harmadik világi diktatúráról hadováló, formálódó szivárványkoalíció hatalomra jutása esetén nem habozna bevetni a korábban már alkalmazott rendőri erőszakot a „jövő zálogát jelentő” migráns betelepítési program, a határvédő kerítés, illetve az önrendelkezésünk felszámolása ellen tiltakozó hazafiak ellen. A véresre vert, bebörtönzött tüntetők között olyanok is akadhatnának majd, akik gyűlölettől, néha jogos indulattól elvakulva és szirénhangoktól megtévesztve hatalomra segítettek egy magyarellenes hálózatot. De akkor már késő lesz ezt megbánni. Ezt is tartsuk szemünk előtt a közelgő választás során !

Ceterum et censeo: „És ebből fakadóan nincs helye semmilyen együttműködésnek a szemkilövetőkkel és szemkilövés tagadókkal, illetve bevándorláspártiakkal. Ezt semmilyen cél nem igazolhatja. Ez a nemzeti minimum. Nincs alku. Ezt a Rubicont átlépni nem lehet büntetlenül. A nemzethűség előbbre való bármilyen párthűségnél.”

Budapest, 2018. március 11.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Világrendek összecsapása a Pride kapcsán: Normalitáspártiak + NJSZ vs. deviánsok + Helsinki Bizottság

Tanulságos tárgyalási tudósítás arról, hogy az értékvédők nem hagyják magukat. Emberi méltóságuk sérelme után jogos védelmi helyzetben visszavágnak a normalitáspártiak a deviánsoknak. Bűnbánat esetén természetesen bűnbocsát jár, de a bűnbánat hiányában ez egyelőre várat magára...

Elbizakodott és könnyű győzelmekhez szokott liberális vélemény-, ízlés- és értékrombolók most - családvédők és nemzeti jogvédők kezében tartott - saját fegyvereikkel találják szembe magukat és nagyon meg vannak lepődve... Pedig az idejük lejárt G. Soros kitartotta társaikkal együtt !

Adjon ez az eset erőt minden magunkfajta értékvédőnek az igazságért és a szabadságért folytatott küzdelmekhez !

Köszönet dr. Téglásy Imrének, Kürti Zoltánnak, Kemenár Zoltánnak és értékvédő társaiknak és köszönet a tudósításért Kelecsényi Nándornak (Turul TV).

 

Honfitársi üdvözlettel:

Budapest, 2018. március 2.

A NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu) nevében is:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető
www.gaudinagytamas.hu
www.facebook/gaudinagytamas

Enyhített és megszüntetett kényszer-intézkedések: Budaházyék egy lépéssel közelebb a szabadsághoz

Mai döntésével a Budaházy-Hunnia büntetőper másodfokú szakaszában a Fővárosi Ítélőtábla dr. Lassó Gábor bíró által vezetett tanácsa időmúlásra tekintettel megszüntette Budaházy György és hét vádlott-társa házi őrizetét és a kényszerintézkedést lakhely-elhagyási tilalomra enyhítette, továbbá eddig lakhely-elhagyási tilalom alatt álló hét vádlott esetében megszüntette a kényszerintézkedést.
Az ügyész indokolás nélkül fellebbezést jelentett be, a vádlottak és védők tudomásul vették a döntést, amely a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Részletek: https://goo.gl/p4Gy1M

Ráadásul a bírói tanács bejelentette, hogy érdemi döntését előreláthatóan április 17-én hozza meg, tehát a választások után, addig még két további tárgyalást tűzött ki: március 20. és 27-re.

Ezzel Budaházyék egy újabb lépéssel közelebb kerültek a szabadsághoz ebben a már több mint 9 éve tartó képtelen koncepciós eljárásban, amelyben első fokon 125 év fegyházat szabtak ki rájuk és amelynek során már éveket ültek előzetes letartóztatásban és házi őrizetben.

A baljós indulás után(https://goo.gl/mNZFQR) ez egy kedvező előjelnek tekinthető, mivel nem kizárhatóan a bírói tanács - az eddig megismert vádlotti és védői fellebbezések miatt - már tisztán látja az elsőfokú ítélet jogellenességét és megalapozatlanságát és erre figyelemmel enyhíteni kívánta a vádlottak szenvedéseit. A döntésre éppen Budaházy már második tárgyalási napot kitöltő, az ítéletet ízekre szedő, rendkívül alapos fellebbezési indokolását követően került sor a tárgyalási nap végén. A bíróság ezek szerinti a választás eredményét is kivárja: egy nagyon nem kívánatos balliberális győzelem üzenete elképzelhetjük milyen hatással lehet... Mindenesetre fontos, hogy megtorpant a Budaházyékból mindenáron, a tények és a jog ellenére terroristákat faragni kívánó gépezet.

Közben pedig Budaházy-Hunnia ítéletet övező bírói és ügyészi bűncselekmények gyanúja miatt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) által tavaly december 22-én a legfőbb ügyésznél tett feljelentéssel kapcsolatban (háttér: https://goo.gl/sq9Va9) már több mint két hónapja lényegében nem történt semmi érdemleges, de aggasztó esemény annál inkább.

Tegnap értesültem a Központi Nyomozó Főügyészségtől (KNYFÜ), hogy a az NJSZ feljelentés kivizsgálását botrányos módon - azon túl, hogy már eleve abszurd, hogy az elsőfokon a vádat képviselő KNYFÜ hatáskörébe utalták az ügyet - arra az ügyészre bízták, aki a feljelentéssel is érintett dr. Prancz Balázs ügyész mellett a vád képviseletében tevőlegesen is részt vett.

Dr. Bródi Béla már a nyomozati szakban is elutasított több gyanúsítotti indítványt, majd több első fokú tárgyaláson egyedül képviselte vádat, de volt, hogy dr. Prancz Balázs ügyésszel együtt is. Nyilvánvaló, hogy így tőle elfogulatlan eljárás nem várható (Be. 31. § (1) d/ pont) , sőt ő nem kizárhatóan - akár gyanúsítottként, de tanúként mindenképpen - összefüggésbe hozható a feljelentés tárgyát képező hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás bűncselekményekkel. A feljelentés nem megfelelő ügyészségre bízása miatt február 19-én a KNYFÜ kizárását kértem, de most ezt a kiegészítem az érintett ügyész kizárására vonatkozó indítvánnyal.

Budaházy György mai rövid értékelése: "Szorgos népünk győzni fog."

A mai történésekről így nyilatkoztam a Pesti Srácoknak:

https://pestisracok.hu/megszuntettek-budahazy-gyorgy-hazi-orizetet/

Budapest, 2018. február 26.

A NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu) nevében is:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető
www.gaudinagytamas.hu
www.facebook/gaudinagytamas

Soha többé kommunizmust, és internacionalista diktatúrát !

Ma a kommunizmus közel több mint 100 millió áldozatának emléknapján ismét hitet kell tennünk amellett, hogy soha többé nem szabad hazánk élére engedni internacionalista őrülteket és hóhérokat, akiknek kezéhez annyi derék magyar ember vére tapad és akikhez nemzetünk elvesztegetett, tönkretett évtizedei fűződnek.

Hiába bukott meg "hivatalosan" a kommunizmus nálunk, a többszázezer magyar ember életének kioltásáért, a nemzet gerincét képező parasztság, s a hazafias értelmiség felszámolásáért, hazánk bolsevik terror alatti szenvedéseiért felelős bűnösök büntetlenül megúszták. Ez hatalmas hiba, sőt bűn volt ! És az is, hogy a tébolyult lenini eszme miatt vagyonuktől megfosztottak kisemmizése hatályban maradt, az teljes igazságtétel elmaradt.

A nemzetellenes, internacionalista, barbár Lenin-fiúk, partizánnők és ávósok kései utódjai átmaszkírozva, hatalmi befolyásukat átmentve, hazai és külföldi liberális szövetségeseikkel együtt új, körmfönfont és megtévesztő módszerekkel folytatják nemzetellenes aknamunkájukat. Egyes ellenzéki pártok, szabadrablással "privatizált" cégek, külföldről finanszírozott álcivil szervezetek, bíróságok és ügyészségek paravánjai mögé bújva, magyarellenes céljaikat ravaszul álcázva, hazafiatlan népfrontot alkotva dolgoznak a Soros-terv végrehajtásán, hazánk globalista gyarmatosításán. Ezt nem engedhetjük !

A bolsevik terror a 2006 őszi szemkilövéses rendőri brutalitások és megtorlások idején újra megmutatta kegyetlen arcát: azonban a gyurcsányista terroristák is megúszták eddig. Sőt az általuk ellenségnek és alaptalanul terroristáknak nyilvánított hazafiak elleni, koncepciós Budaházy-Hunnia eljárás gyalázatos módon még mindig tart.

Soha ne feledjük a kommunizmus bűneit és tanuljunk a történelemből, dicső elődeink erényeiből és hibáiból. Nemzetünk ellenségeinek nincs kegyelem, csak ha végképp letették a fegyvert. De hol vagyunk ettől ? Ismét offenzivában vannak itthon és a háttérhalmi központokban. Egyesítsük tehát hazafias erőinket és szálljunk szembe velük hazánk, közösségeink szabadságáért és gyermekeink jövőjéért!

A gyászos évforduló alkalmából ajánlom megtekinteni az egykori bolsevik terrorszervezetről, az ÁVH-ról készült, anno betiltott, "Ávósok - A kommunista párt terrorszervezete" c. remek dokumentumfilmet (szerzők: Chrudinák Alajos és Kubinyi Ferenc):

A megdöbbentő tanulságok és Budaházy-Hunnia üggyel kapcsolatos áthallások miatt pedig javaslom a megrázó erejű, "Mansfeld" c. filmet, amely a kommunista terrorgépezet embertelen módszereit és a fiatalkorúan ártatlanul halálraítélt, majd nagykorúan bestiálisan kivégzett '56-os mártír, Mansfeld Péter koncepciós perét mutatja be:

Főhajtás és tisztelet az áldozatoknak, és soha el nem múló megvetés a tetteseknek !

Budapest, 2018. február 25.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu
www.facebook/gaudinagytamas