Budaházy, Gaudi és Toroczkai beszélgetése a 2006-os népfelkelés 14. évfordulóján + rövidesen digitálisan is elérhető lesz az NJSZ 2006 őszi rendőrterrorról szóló jelentése

Budaházy György, dr. Gaudi-Nagy Tamás és Toroczkai László a Polgári
Mulató színpadán 2020. szeptember 18-án az őszödi beszéd kapcsán
kirobbant népfelkelés 14. évfordulóján emlékezett vissza az akkori
eseményekre.
Néhány eddig még soha nem hallott részletet is felelevenítenek a saját
akkori cselekedeteikből is.
Értékelik és megidézik a nemzetellenes, hazug, csalással hatalomra
jutott balliberális kormánnyal szembeni 2006 őszi ellenállást, a
gyurcsányi rendőrterrort, a megtorlásokat és a beígért teljes körű
felelősségre vonás máig való elmaradásának tényét, valamint a jövőre
nézve is útmutatást adnak.
14 éve szeptember 18-án foglalták el a tüntetők az MTV székházat, miután
a gyurcsányista TV elnök megtagadta a rendszerváltást és a csalással
hatalomra jutott, de lebukott szocialista-liberális kormány távozását
követelő petíció ismertetését és a rendőrség erőszakot alkalmazott.
Másnap délelőtt Gyurcsány, akkori miniszterelnökként eligazítást tartott
a rendőri vezetőknek és ezt követően 2006. szeptember 19-én megkezdték a
rendőrterror keretében végrehajtott módszeres embervadászatokat a
budapesti utcákon. Két napon át több száz embert bántalmaztak, kínoztak,
vettek önkényesen őrizetbe és vontak koncepciós eljárások alá. 2006.
szeptember 23-án a Pesti Központi Kerületi Bíróságon csaknem 50
összevert, meghurcolt fiatalt előzetes letartóztatasba helyeztek
koncepciós eljárások keretében. Ezekben a napokban közel 200
letartóztatást rendeltek el futószalagon a bíróságok elsőfokon, ezen
önkényes döntéseket 90%-ban másodfokon megsemmisítették.
Mindezt követte az október 23-i totális rendőrterror szemkilövésekkel,
kardlapozással, brutális és tömeges rendőri akciók sorozatával.
Büszke vagyok arra, hogy a 14 évvel ezelőtti népfelkelés részese
lehettem: számos elkötelezett hazafias jogász kollégával együtt nemzeti
jogvédőként küzdöttem együtt a hatalmát rendőri erőszakkal megtartó
gyurcsányi rendszer jogsértései ellen, amely kapcsán Európa 1956-hoz
hasonlóan tétlen maradt.
Nem adjuk fel a küzdelmet a 2006 őszi igazságtételért, mindent megteszek
a hazafiért, csakúgy mint korábban sok tucat meghurcoltért.
Ideje van már végre a teljes 2006 őszi igazságtételnek: az
ellenállóknak, ideértve Budaházyéknak amnesztia, a felelősöknek
terrorcselekmény miatt fegyház és a kártérítésből érthetetlen módon
kihagyott 14 jogsértett Kossuth téri  tüntető jóvátétele.
A 2006 őszi rendőrterror politikai és rendőri vezetői a felelősségre
vonást nem kerülhetik el, a terrorcselekmény soha nem évülő bűntett.
A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédeivel a rendőrterrorral és  több száz
koncepciós eljárással szemben védtük az ellenállókat, a meghurcolt
civileket túlnyomórészt sikerrel. Erről szóló jelentésünket (https://rb.gy/nxkhil)
2016-ban kiadtuk.  Ezt rövidesen digitális formában mindenki számára
elérhetővé tesszük, mert fontos, hogy a sokak által nem ismert vagy
elfeledett rendőrterrorral és felelőseivel tisztában legyenek hazánk
valasztópolgárai.
Az est moderátora Kisberk Szabolcs volt.
Meghívottként megszólalt még Gonda László, 2006-os Kossuth téri
néptribun, Dukán Dániel, a 2006 szeptemberi rendőrterror egyik áldozata
és Pál Márton 2006 őszi ellenálló-tüntető.
Rövidített, félórás verziója a beszélgetésnek:

A teljes beszélgetés:

 

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

Gaudi-Nagy Tamás az Európa felszámolásának ördögi tervéről, a bevándoroltatásról, az önfeladó és önvédő államokról a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.09.04.)

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.09.04.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője beszélgetett Tímár László műsorvezetővel Európa felszámolásának ördögi tervéről, a Kalergi tervről, a hódítást és a népességcserét célzó  bevándoroltatásról és annak megtévesztő indokairól (humanizmus, erőforrás stb.), az elbukásra ítélt önfeladó és az értékvédő, túlélést akaró önvédő államokról, a hátterők által gerjesztett, migrációs utánpótlást termelő konfliktusokról, az ázsiai-afrikai bevándorlók európai integrációjának totális csődjéről és az EU élén álló globalista "elit" aljasságáról, elzavarásának szükségesséről. 

"Magyar diplomáciai csúcsteljesítmény volt a második bécsi döntés" -Gaudi a PS Polbeat c.műsorában a revíziós sikerekről és esélyekről

Észak-Erdély és Székelyföld visszaszerzésének dicső 80. évfordulója alkalmából közzétett írásomat (https://www.gaudinagytamas.hu/2_b%C3%A9csi_d%C3%B6nt%C3%A9s_egy_igazi_nemzeti_%C3%BCnnep_80_%C3%A9ve_szerezt%C3%BCk_vissza_%C3%A9szak-erd%C3%A9lyt_%C3%A9s_sz%C3%A9kelyf%C3%B6ldet) A közleményt a Pesti Srácok is lehozta (https://pestisracok.hu/gaudi-nagy-80-eve-dontottek-arrol-hogy-a-magyar-kiralysag-megcsonkitott-testehez-visszaterhetett-a-partium-es-erdely-eszaki-resze/#comment-787504) , majd meghívtak a Polbeat c. műsorukba, ahol megosztottam, megvitattam a magyar önrendelkezésről, a revíziós eredményekről és a trianoni diktátum meghaladásával kapcsolatos gondolataimat. Köszönöm a lehetőséget !
És ne felejtsük: a 2. bécsi döntés napja, augusztus 30-a igazi ünnep, az egész nemzet ünnepe. Ideje, hogy ezt törvénybe is iktassuk végre.
A teljes beszélgetés: 
A beszélgetést tartalmazó PS cikk:

A 2. bécsi döntés egy igazi nemzeti ünnep: 80 éve szereztük vissza Észak-Erdélyt és Székelyföldet!

Emlékezzünk rá büszkén és a jövőbe vetett reménnyel, hogy ma volt 80 éve, hogy a 1940. augusztus 30-án - német és olasz döntőbíráskodás eredményeként - a második bécsi egyezményt aláírták, amely alapján az első világháborúban vétlen, de mégis egy terrordiktátummal halálra ítélt Magyar Királyság megcsonkított testéhez visszatérhetett a Partium és Erdély északi része, illetve a Székelyföld.

Hajtsunk fejet eleink magyar haza iránti elszántsága és hűsége előtt 80 évvel a harmadik revíziós eredmény után ! Az ő hősiességük és áldozatuk, minden szabadságharcunk hőseiével egy tőről fakad.

A 2. bécsi döntés napja, augusztus 30-a igazi ünnep, az egész nemzet ünnepe. Ideje, hogy ezt törvénybe is iktassuk végre.

A trianoni diktátum harmadik (Dél-Felvidék 1938, Kárpátalja 1939) önrendelkezési jogi és nemzetközi jogi szempontból is messzemenően indokolt revíziója folytán 43 104 km² elcsatolt területet juttatott vissza hazánknak, 2 millió 394 ezer fős lakossággal, akik közül közel 1,5 millió fő (53,6%) volt magyar és 46,4 % más nemzetiségű. A döntésnek köszönhetően újra magyar lett többek között Nagyvárad, Nagykároly, Szatmárnémeti, Nagyszalonta, Máramarossziget, Zilah, Bánffyhunyad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely városa. A magyar honvédség 1940. szeptember 5. és 13. között vonult be a román hadsereg által kiürített területre. Kitörő örömmel fogadták őket, román támadás csak egy helyen érte őket.

A sors érdekes fintora, hogy míg anyai nagymamám szülőfaluja, Szárazajta visszatért, addig anyai nagypapám szülőfaluja, Hosszúfalu sajnos nem. És ekkor nagyszüleim házasként Marosvásárhelyre költöztek, ahol nagyapám, Horváth Gaudi István megkezdte bírói szolgálatát, ami a magyar időkkel együtt négy évig tartott

Mivel beszédet most nem tartottam, ezért ezen ünnepi évforduló alkalmával közzéteszem a 2020. június 4-én, a Kossuth téren a trianoni diktátum 100. gyászévfordulóján, a V. Trianon meneten elmondott beszédemet, ahol szintén kiálltam a párizsi békediktátumok szétzúzása, illetve a magyar igazság és önrendelkezés érvényesítése mellett Erdély és Székelyföld tekintetében is.

Minden magyar számára erősen ajánlott a „Kelet felé” c. korabeli dokumentumfilm megtekintése, amely lelkesítően mutatja be azt a dicső időszakot, amikor alig több mint 20 évvel a magyarság végzetének szánt trianoni diktátumot követően a magyar államvezetés fegyverek nélkül szövetségeseivel karöltve képes volt a diktátum bilincseit igazságos és méltányos keretek között letörni. „A Trianonban méltatlanul széthasogatott Magyarország felett 22 évi küzdelem után kivillant a harmadik fénysugár.” -hangzik a partiumi és erdélyi országrészek visszatérésének szívet-lelket melengető történetét bemutató dokumentumfilm első mondata.

 

A „Kelet felé” c. dokumentumfilm két részben:

1.       rész: https://www.dailymotion.com/video/x5e5t26

2.       rész https://www.dailymotion.com/video/x5bm3cx

A román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló 1940. évi XXVI. törvénycikk preambulumában ezt olvashatjuk:

  „A magyar nemzet és a magyar törvényhozás az igazság győzedelmébe vetett hitében megerősödve mélységes áhítattal ad hálát Istennek, hogy immár az elszakított keletmagyarországi és erdélyi terület egy része is visszatért a Magyar Szent Korona testébe. A magyar haza huszonkét évi szenvedéseik után a szerető anya gondosságával öleli keblére aggódva visszavárt, lélekben erős véreit és összes hűséges fiait.”

 

A visszacsatolási törvény 1. cikkelye pedig kimondta az alábbiakat:

"1. § A törvényhozás jóváhagyóan tudomásul veszi a magyar királyi kormánynak a keleti és erdélyi országrészek visszaszerzésére irányult tevékenységét, amely végeredményben a német birodalmi kormány és az olasz királyi kormány döntőbíráskodásához vezetett. A törvényhozás hálával emlékezvén meg e baráti nemzetek kormányainak fáradozásairól, a német birodalmi kormány és az olasz királyi kormány külügyminisztereinek - Bécsben 1940. évi augusztus hó 30. napján hozott - döntését elfogadja és a döntőbírósági határozat értelmében Magyarországnak ítélt területet a Magyar Szent Koronához visszacsatolja és a magyar állam területével egyesíti. "

A nemzetegyesítés aztán folytatódott: negyedik lépésként 1941-ben Délvidék tért vissza. A második világháború vérzivatara után azonban sajnos megint ránk kényszerítették a rabbilincset 1947-ben.

De a nemzetegyesítés folyamata 73 év után is feltartóztathatatlan, a nemzet egy és oszthatatlan, és a magyarságot legyőzni nem lehet... Sem a visegrádi, sem bármilyen szövetségi együttműködés sem ment fel senkit a magyarság önrendelkezésének biztosítására vonatkozó kormányzati kötelezettsége alól !

A nemzeti összetartozás teljességéhez a 100 éve darabokra tört nemzetrészek összeillesztése is szükséges. A mára teljesen megbukott párizsi békerendszert már csak az tartja össze, hogy nem akarjuk igazából összetörni. Akarnunk kell minden szinten. A Kárpát-medence magyar vezetésű 1100 évének sikere áll szemben a trianoni diktátum óta eltelt 100 év elcsatolt területeket sújtó erőszakos, de eredménytelen beolvasztási kísérletekkel.

Ezért kell a jog által is támogatott magyar igazság és a Szent Korona eszme jegyében újra rendezni a Kárpát-medencei együttélést, hogy az itt élő népek egymást tisztelve, egyenjogúan, összefogva, de magyar vezetéssel szállhassanak szembe a globalizációs, nemzetfelszámolási törekvésekkel.

A partiumi, bánáti és erdélyi magyarság, illetve a székelység önrendelkezése ma is megkerülhetetlen és miután a tőlük (és az összes elszakított magyar területen élő nemzettársainktól) ezt az alapvető, megmaradáshoz elengedhetetlen közösségi jogot máig megtagadják és még a magyarság sorsának rendezésére alkalmatlan kisebbségi jogok teljességét sem biztosítják számukra, folytatva a beolvasztás szisztematikus politikáját. Ezért joggal merül fel az igény a 80 éve sikeresen alkalmazott revíziós módszer akár részbeni alkalmazására, különös tekintettel arra, hogy Kalotaszeg, az Érmellék, Székelyföld magyarsága, Erdély, Partium és a Kárpát-medence több más magyar bástyája még mindig tartja magát...

Képviselői időszakom négy éve (2010-2014) idején az Országgyűlésben és az Európa Tanácsban folyamatosan kiálltam az elcsatolt magyarság önrendelkezése mellett, majd azóta nemzeti jogvédőként is évek óta szorgalmazom az önrendelkezést az erdélyi (és persze az összes elcsatolt) magyarok számára. Valódi áttörést ne várjunk se az Európai Uniótól, se a románoktól, bár fontos és támogatandó a nemzeti etnikai régiókkal kapcsolatos európai polgári kezdeményezés (irdala.hu).

Ma a Nemzet Zászlójának menete végén a Hősök terén sokezren emlékeztünk meg e csodás revíziós eseményről, Szakály Sándor történész méltó beszédet mondott.

Budapest, 2020. augusztus 30.

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, 

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője 

Gaudi-Nagy Tamás a hazaárulásról és a nemzeti létünk ellen külföldi háttérerőkkel szervezkedők ügyészi üldözésének szükségességéről a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.08.06.)

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.08.06.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője beszélgetett Tímár László műsorvezetővel a hazaárulás büntetőjogi és politikai fogalmáról, történeti előzményeiről, más államok hazaárulást büntető szabályairól, a nemzeti önvédelem jogáról, a nemzeti létünk, függetlenségünk és alkotmányos rendünk ellen külföldi szervezetekkel, háttérerőkkel szövetkezve támadó álcivil politikai csoportok hazaáruló jellegű tevékenységéről és a hazaárulás elleni büntetőjogi fellépésért felelős specializált ügyészi szervezet létrehozásának szükségességéről és a gyurcsányi önkény idején hazafiak ellen indított hatalomvédő koncepciós büntetőeljárásokról

 

"A hazafias ellenállás legyőzte a rontás erőit az idei Pride héten" - normalitáspárti tüntetés augusztus 22-én (tudósítás videóval)

Hiába rakták ki balliberális polgármesterek a kártékony LQBTQI+ mozgalom szivárványos zászlaját nemzeti lobogónkat meggyalázva, ezáltal bűncselekményt megvalósítva, azokat hazafiak több helyen eltávolították széleskörű társadalmi tetszést kiváltva. (A Nemzeti Jogvédő Szolgálat erről is szóló közleménye itt olvasható: http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/nem-az-kovet-el-buncselekmenyt-aki-leveszi-hanem-az-aki-kozepuletre-kirakja-a-szivarvanyos-zaszlot.jog

Hiába tartottak 37 "érzékenyítő", agymosó, szexuális devianciát propagáló rendezvényt a "mások" az idei Pride héten, azokon minimális létszám volt, és  többet hazafias ellenállók sikerrel zavartak meg, a szervezők pedig saját elveiket meghazudtoló módon a  párbeszéd és vita lehetőségéből  kirekesztették a normalitáspárti hazafiakat.

Hiába hirdették meg augusztus 22-ére a szeméremsértő felvonulást a Szent Koronát meggyalázó módon, ezáltal bűncselekményt megvalósítva, az elmaradt. Ehelyett e napon normalitáspárti hazafiak tartottak sikeres tüntetést keresztény-nemzeti értékeink és a magyarság védelmében.

Ezért jelenthető ki, hogy az idei Pride hetet a hazafias ellenállás nyerte - mondtam többek között a European Patriots Unite Egyesület által szervezett tüntetésen.

A tüntetésen elhangzott beszédek videója rövidesen felkerül, alább olvasható egy rövid képes, videós összefoglaló. https://europeanpatriotsunite.org/ketszaz-hazafi-a-normalitas-vedelmeben...

Honfitársi üdvözlettel: 

dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője és a European Patriots Unite Egyesület elnökségi tagja 

 

Nem az követ el bűncselekményt, aki leveszi, hanem az, aki középületre kirakja a szivárványos zászlót

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) közleménye, 2020. augusztus 18., kiadja: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető)

 A Nemzeti Jogvédő Szolgálat álláspontja szerint nem valósított meg sem bűncselekményt, sem szabálysértést a Mi Hazánk Mozgalom akciója, amelynek során Novák Előd alelnök társaival együtt augusztus 16-án erőszakmentesen eltávolította a budapesti Városháza homlokzatáról a szivárványos zászlót és azt egy környékbeli kukába dobta. A levétel nem rendbontás, hanem egy olyan jelképes jog- és értékvédő tett volt, amely nem eltulajdonítási célzattal történt, tehát nem is tényállásszerű. Erre figyelemmel a rendőri elfogás és előállítás is törvénytelen volt.

A cselekményről készült felvétel bizonyítja, hogy vélemény-nyilvánítási szabadságukkal éltek. Így kívántak tiltakozni az Alaptörvény által is védett keresztény-nemzeti értékeinket és a közrendet egyre agresszívabban, gyökerében támadó, gyermekekre és fiatalkorúakra különösen veszélyes LMBTQI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer, interszexuális stb.) mozgalom térnyerési törekvései ellen. A balliberális városvezetés e kártékony és kihívóan közösségellenes mozgalom szimbólumát a patinás önkormányzati középületünkre a fővárosi polgárok normalitáspárti többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sértő módon, megbotránkozást kiváltva és a helyi közakarat ellenében helyeztette ki. Ezzel minimum a garázdaság szabálysértését követték el. (2012. évi II. törvény 170. §-a szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést követ el.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2. § (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

Karácsony Gergely főpolgármester és minden olyan kerületi polgármester, amely hozzá hasonlóan ilyen közöségellenesen zászlóztatott, ezért nemcsak szabálysértést valósított meg, de az önkormányzati törvényt is megszegte. Ezeken felül azonban még Magyarország zászlaját, kiemelten védett nemzeti jelképünket is meggyalázták, ezért bűncselekmény elkövetése is felmerül.

Ugyanis a globális LMBTQI mozgalom nem titkolt politikai célja, hogy az Alaptörvény-ellenes gender ideológia alapján az abnormális szexuális irányultságok, devianciák legalizálásnak (pl.: azonos neműek házasságának elismertetése, kiskorú gyermekek más neművé alakításának lehetővé tétele) és egészséges nemi identitást sértő (pl.: transzneműséget népszerűsítő)  társadalmi propaganda eszközével, hazai és nemzetközi balliberális politikai támogatással a hagyományos nemzeti közösségi és kulturális kereteket széttörve, a magyar nemzet fennmaradásának alapjait ássa alá.

A szexuális deviánsok mozgalmi törekvéseit jelképező szivárványos zászlónak egy önkormányzati épületen, a magyar nemzeti lobogó mellett, azonos méretben, azzal mintegy egyenrangúként történt elhelyezése ezért sértő és lealacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját, mint kiemelt tiszteletnek és ezáltal kiemelt büntetőjogi védelmet élvező nemzeti jelképünket.

Az Alaptörvény I. cikk (2) bekezdése szerint Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a remény jelképe. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény  7. § (1) bekezdése g) pontja szerint azokon a középületeken, vagy azok előtt, amelyeket a helyi önkormányzatok képviselő-testületei a feladatuk ellátása során használnak, Magyarország zászlaját (a továbbiakban: zászló) vagy a lobogót állandó jelleggel ki kell tűzni, illetve fel kell vonni.

A zászlótörvény 12. §-a általános kötelezettségét írja elő, hogy a címer és a zászló (lobogó) használata során mindenki köteles megőrizni azok tekintélyét és méltóságát.

A Btk. 334. §-a értelmében „Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Az Alaptörvény R. cikkének (4) bekezdése Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelmét kiemelt állami feladattá tette.

Az Alaptörvény 34. § (4) bekezdése és az Ötv. 127. §  szerint a Kormány a kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét.

Indokoltnak látjuk mindezért, hogy a fentiek alapján a rendőrség szabálysértési eljárást, illetve büntetőeljárást indítson az önkormányzati felelősök ellen, a kihelyezett szivárványos zászlókat kobozza el, a Fővárosi Kormányhivatal törvényességi vizsgálatot kezdeményezzen minden olyan önkormányzattal szemben, amely szexuális devianciákat népszerűsítő szivárványos zászlót helyezett el önkormányzati középületen és szólítsa fel az érintett településvezetést a törvénysértés megszüntetése érdekében a szivárványos zászlók eltávolítására, alkalmazzon szükség esetén törvényességi felügyeleti bírságot és kezdeményezzen fegyelmi eljárást a közösségellenes és provokatív intézkedésekért felelős polgármesterekkel szemben.

Tapasztalataink alapján a hathatós ellenakciók, tüntetések és jogi ellencsapások sikeresen gátolhatják LMBTQI mozgalom nyomulását, de a társadalomromboló propaganda teljes visszaszorításához törvényi tiltásra és széles körű normalitáspárti társadalmi ellenállásra van szükség.

Bár a szeméremsértő felvonulás elmarad, azonban a szervezők számos kisebb létszámú eseményt terveztek megtartani nemcsak a fővárosban, de vidéken is az idei Budapest Pride hét keretében augusztus 15-22 között. Mivel a szervezők maguk is a politikai célokat hirdetnek, párbeszéd szükségességét hangsúlyozzák, kirekesztés ellen érvelnek és rendezvényeiket nyitottnak hirdetik az érdeklődők számára, ezeken az alkalmakon a közjó és keresztény-nemzeti értékeink, a normalitás képviseletében törvényesen fel lehet lépni, el lehet mondani a kritikus véleményt. Az ilyen személyek belépésének házirendre hivatkozó megakadályozása vagy vélemény-tartalom miatti eltávolítása önkényes és sérti az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályi előírásokat. A jogsérelmet szenvedetteknek a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jogsegélyt biztosít. Egyúttal azt is jelezzük, hogy öntudatos és normalitáspárti magyar emberek jogszerűen bojkottálhatják az ilyen kártékony rendezvényeknek helyt adó vendéglátóhelyeket, intézményeket, megtehetik, hogy ne menjenek oda soha többet, ne vegyék igénybe szolgáltatásaikat és véleményüket bátran, törvényesen közlik e helyszínek világhálós és közösségi oldalain.

 

Üdvözöljük a Budapest Pride szexuális deviáns felvonulás elmaradását!

Közleményben üdvözlik a Budapest Pride szexuális deviáns felvonulás elmaradását az ellene évek óta tüntető, rendezvényeiket sorozatosan bíráló és azokat megakadályozni törekvő magyar hazafiak és hazafias szervezetek:

Isten különös kegyelmének tekintjük a szexuális deviánsok menetének, a Budapest Pride felvonulásnak az idei elmaradását. Bár itt jegyezzük meg, hogy azt a rendőrségnek is meg kellett volna tiltania a Szent Koronát meggyalázó szivárványos meghívó, a közrendet és mások jogait, szabadságát sértő jellege miatt.

Nemzeti és keresztény értékeink jogos védelmében évről-évre ellenállunk a deviáns nyomulásnak és – leküzdve undorunkat – fáradhatatlanul igyekszünk felhívni a normalitás pártján álló elsöprő többség figyelmét az LMBTQIP+ (leszbikus, meleg, biszexuális, transz nemű, queer, interszexuális, pedofil stb.) mozgalom kártékony tevékenységére, melynek mélypontja a szexuális deviánsok provokatív, magamutogató és szeméremsértő felvonulása.

Tapasztalataink alapján a hathatós ellenakciók, tüntetések (https://antigender.org/2019/iskolai-lmbt-propaganda, https://antigender.org/2019/iskolai-lmbt-propaganda-rendezvenyt-latogatt..., https://antigender.org/2019/hazafiak-jartak-a-budapest-pride-egyik-rende..., https://antigender.org/2019/iden-is-volt-ellenallas-a-nemzeti-oldal-resz...) és jogi ellencsapások (http://nja.hu/hirek/videok-es-kepek/szemeremsertes-miatt-bunos-elso-foko..., http://nja.hu/hirek/videok-es-kepek/agressziv-antifa-tamadt-a-lmbtq-raga..., https://pestisracok.hu/porul-jarhat-a-budahazy-eddara-tamado-brazil-homo...) sikeresen gátolhatják a szexuálisan eltévelyedettek és támogatóik burjánzását, de a társadalomromboló deviáns propaganda teljes visszaszorításához törvényi tiltásra és széles körű normalitáspárti társadalmi ellenállásra van szükség. Idén ugyan elmarad Budapest ikonikus tereinek és történelmi útjainak megszentségtelenítése, de nem dőlhetünk hátra, hiszen a fiatalságnak szóló fesztiválokon, különböző szakmai- (pl. rendőrség: https://vadhajtasok.hu/2020/08/04/kikepzest-tartottak-a-rendoroknek-mit-...) és társadalmi csoportoknak szervezett rafinált csomagolású rendezvényeken és már az iskolákban is folyik továbbra is nagy erőkkel az érzékenyítésnek csúfolt, valójában rendkívül ártalmas homoszexuális agymosás (https://antigender.org/2018/tanarok-rontjak-meg-a-gyerekeket-az-iskolakb...).

Van mitől tartanunk, hiszen az LMBTQIP+ mozgalom hazai hadállásai kiépültek, liberális jogvédők és balliberális pártok karolják fel őket és szoros kapcsolatokat ápolnak a nemzetközi liberális-globalista szervezetekkel. Erőforrásaik végtelenek, tisztviselőik ki vannak képezve, pártok, bankok, cégek, nagyvállalatok, tanárok, üzletek is terjesztik tanaikat. Egyre erősebb befolyást szereznek a nemzetek feletti szervezetekben (EU, ENSZ), nemzetközi bírói fórumokban (Emberi Jogok Európai Bírósága). Civil szervezetek és aktivisták ezrei harcra készen várják a parancsot, és a kommunizmus legsötétebb időszakát idéző, hírhedt terrorszervezettel, az Antifával is együttműködnek nemzetromboló tevékenységükben.

A nyugati társadalmakban már valószínűleg visszafordíthatatlan károkat okoztak tevékenységükkel. Ha nem állítjuk meg őket, hazánk és a közép-európai térség is a nyugati államok sorsára juthat. Viszont itt még hiányzik számukra az emberanyag, az utánpótlás, amelyet gyermekeinkből akarnak toborozni egyre agresszívabb és gátlástalanabb módszerekkel az elkövetkező években iskoláinkban, ifjúsági rendezvényeken és ahol csak lehet. Ezért is kérjük az Országgyűléstől és a Kormánytól, hogy az orosz modellhez hasonló szigorú törvényekkel és hathatós intézkedésekkel tartsák távol az LMBTQIP+ propaganda-fertőzést a magyar ifjúságtól és egyáltalán az egész magyar társadalomtól.

A felvonulás elmarad, azonban a szervezők számos kisebb létszámú eseményt terveznek megtartani nemcsak a fővárosban, de vidéken is az idei Budapest Pride hét keretében augusztus 15-22 között.

Mivel honlapjukon a szervezők maguk is a párbeszéd szükségességét hangsúlyozzák és rendezvényeiket nyitottnak hirdetik az érdeklődők számára, ezeken az alkalmakon a közjó és keresztény-nemzeti értékeink, a normalitás képviseletében fel lehet lépni.

Ne habozzunk feltenni nekik kérdéseinket, elmondani kritikus véleményünket!

Felhívjuk az öntudatos és normalitáspárti magyar embereket, hogy bojkottálják az ilyen kártékony rendezvényeknek helyt adó vendéglátóhelyeket, intézményeket, ne menjenek oda soha többet, ne vegyék igénybe szolgáltatásaikat és véleményüket bátran, törvényesen közöljék e helyszínek világhálós és közösségi oldalain. 

Budapest, 2020. augusztus 6.

 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom- Barcsa-Turner Gábor

Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom Budaházy Edda

Budaházy György

Nemzeti Jogvédő Szolgálat- dr. Gaudi-Nagy Tamás

Nemzeti Filmkészítők Egyesülete- Kelecsényi Nándor

Alfa Szövetség, Human Life International- dr. Téglásy Imre

European Patriots Unite Egyesület- Walter Pál Péter

Nem jár bérleti díj a COVID-19 vírusjárvány miatti kijárási és nyitvatartási korlátozás idejére az érintett üzletek bérbeadóinak

Nemrég bérelt üzlethelyiségben működő, nemzeti értékeket hordozó árukat forgalmazó vállalkozások keresték meg a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot azzal, hogy a COVID-19 vírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben bevezetett kijárási és nyitvatartási korlátozások ellenére egyes bérbeadók (köztük önkormányzatok is) a teljes bérleti díjat akarják érvényesíteni és nem fizetés esetére felmondást helyeznek kilátásba. Az derült ki, hogy ezek a bérbeadók nem hajlandók tudomásul venni, hogy a járványügyi korlátozások miatt az un. nem stratégiainak minősülő üzletek bérlői nem tudták üzleti célra használni a bérleményt, a boltként történő használat ellehetetlenült, bevételük sem volt, ezért erre az időszakra bérleti díj nem jár.

A témának a nemzeti értékeinket éltető hazai kisvállalkozásokat érintő jelentősége is nagy, de rajtuk kívül számos más területen működő magyar kereskedelmi kisvállalkozásoknak kell ezzel a komoly pénzügyi terhet jelentő és fizetésképtelenséggel, tönkremenéssel fenyegető helyzettel szembenézni. Szükségesnek látjuk ezért, hogy jogi álláspontunkat közreadjuk, abban a reményben, hogy a felvázolt jogi háttér iránymutatóként szolgálhat az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került helyiségbérlők és bérbeadók közötti konfliktusok békés, jogszerű és méltányos rendezése során.

Történeti jogfolytonossággal hatályos jogunk a szerződő felek érdekkörén, ellenőrzési körén kívül eső, szerződés teljesítését akadályozó körülményeket vis maiornak (ellenállhatatlan erőhatalom) tekinti.

Nem férhet kétség ahhoz, hogy a COVID-19 vírusjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet rendkívüli jogrendjének idején hozott, kijárást és bolt nyitvatartást korlátozó szabályai és ezek összhatása az üzlethelyiségek szerződő feleinek (bérbeadó, bérlő) érdekkörén, ellenőrzési körén kívül eső, szerződés teljesítését akadályozó vis maior körülménynek minősülnek.

A vis maior jogkövetkezményeit az üzlethelyiségek tekintetében kötött bérleti szerződésekre is alkalmazandó irányadó hatályos főszabályt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:336. §-ának alábbi (2) bekezdése tartalmazza:

"Arra az időre, amely alatt a bérlő a dolgot a saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár." A korábbi Polgári Törvénykönyv is hasonlóan szabályozta ezt a kérdést.

Az Alaptörvény 28.cikke a jogszabályok értelmezésről a következőként szól: "Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak."

Ezen értelmezési szabály és az alábbi szakirodalmi források a Ptk. 6:336. § (2) bekezdésének értelmezése körében egyértelmű eligazítást adnak:

"A bérleti díj a használat ellenértékét képezi, ezért ha a jogviszony tartama alatt van olyan időszak, amikor a bérlő a dolgot nem használhatja, mégpedig rajta kívül álló, saját érdekkörén kívül felmerült okból, akkor arra az időre bérleti díj nem jár. " (Optijus Ptk. kommentár)

"Arra az időre azonban, amely alatt a bérlő a dolgot a saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatja, bér nem jár. Általában csak akkor tagadhatja meg a bérlő a bér fizetését, ha olyan körülmény miatt nem tudja a dolgot használni, amely a bérbeadó szavatossági felelősségét alapozza meg, vagy amely mindkét fél érdekkörén kívülálló okból (természeti csapás, a dolognak harmadik személy általi megrongálása) következett be (a bérlő körülményeiben akaratán kívül bekövetkezett változás: esetleges betegsége, szabadságvesztés büntetésének töltése stb. tehát nem ilyen, mert ezek a bérlő érdekkörében felmerült események)." (Jogkódex Ptk. kommentár)

Mivel kereskedelmi célú bérleti szerződések alapján működő üzletekről van szó, ezért a törvény értelmében fennálló használat csak abban az esetben valósulhat meg, ha a bérlemény kereskedelmi forgalom bonyolítására képes üzletként történő működtetésének jogszabályi lehetősége fennáll és a gyakorlatban meg is valósult. Mindez azonban a rendkívüli jogrend idején a vírusjárvány visszaszorítását célzó egyes, később említendő rendeletek által a nem stratégiai árukat forgalmazó üzletek esetében ellehetetlenült.

Önkényes és téves ezért az olyan bérbeadói értelmezés, hogy a kijárási és nyitvatartási korlátozásokkal érintett üzletek bérlői ezen időszakban is bemehettek a bérelt üzleteikbe, tehát mintegy „használhatták” azokat.

Nem vitatható, hogy a világszerte akkorra már több, mint egymillió megbetegedést okozó COVID-19 járvány miatt hazánkban indokolt volt a veszélyhelyzet kihirdetése 2020. március 12-i hatállyal (40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről). Az ezt követően Aaz Országgyűlés által idén március 30-án elfogadott, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényről és az azt ért, politikailag motivált, valótlan, megalapozatlan, felelőtlen és a vírusjárvány okozta veszélyhelyzetben szükséges és kívánatos nemzeti együttműködés, illetve európai szinten a szolidaritás, szuverenitás és az alkotmányos identitás tiszteletben tartásának követelményével ellentétes vádakról a Nemzeti Jogvédő Szolgálat külön jogi állásfoglalást adott ki 2020. április 3-án.

A veszélyhelyzet 2020. június 18-án szűnt meg a 2020. évi LVII. törvény alapján.

A nem stratégiai áruértékesítéssel foglalkozó üzletek működését több jogszabály jelentősen korlátozta a rendkívüli jogrend idején.

Ezzel szemben a stratégiainak minősített üzleteket csak minimálisan érintették korlátozások és nem is szenvedtek jellemzően veszteséget. Ebbe körbe az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletek, továbbá a gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek, illetve az üzemanyag-töltőállomások tartoztak.

Tény, hogy 2020. március 17-től a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 6. §-ának értelmében a nem stratégiai áruértékesítéssel foglalkozó üzlet 15 óra és reggel 6 óra között nem lehettek nyitva. 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet

A korlátozás szerint a foglalkoztatott ugyan használhatta az üzletet, de a bérleti szerződés célja szerinti kiskereskedelmi jellegű üzlet üzemeltetés és ennek megfelelő használat nem volt lehetséges, mert a vevők boltba történő belépését a fenti időszakban jogszabály tiltotta, így az üzletszerű működés 15 óra és reggel 6 óra között lehetetlenné vált.

Azonban ezek időszak előtt is a veszélyhelyzet elrendelésének napjától megindult a "Maradj otthon!" című – vírusjárvány elleni védekezés érdekében egyébként szükséges - kormányzat kampány, amely a potenciális vásárlókat visszatartotta a vásárlási célú mozgásoktól. Sok üzlet számára a vevőkör egy jelentős részét képező turizmus március közepétől lényegében megszűnt, mivel a március 16-án bevezetett korlátozás eredményeképpen külföldi magánszemélyek Magyarországra nem utazhattak be.

Röviddel ezután a kiskereskedelmi tevékenység üzletszerű folytatása a 6 óra és 15 óra közötti időszakban is ellehetetlenült a nem stratégiai áruértékesítéssel foglalkozó szektorban, mert 2020 március 28-án hatályba lépett a kijárási korlátozásokról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, amelynek 3.§ -a szerint a polgárok (köztük a potenciális vevők) csak alapos indokkal hagyhatták el otthonukat. Így például a népművészeti árucikkeket, ajándéktárgyakat, ruházati cikkeket és virágokat forgalmazó boltba való belépés nem minősült a rendelet 4. §-a szerinti kivételnek, tehát jogszerűen nem is léphetett be vásárló ezen boltokba, ez pedig a kereskedelmi üzletek kiskereskedelmi célú használatát ezen időszakban is kizárta.

A kijárási korlátozásokat végül vidéken 2020. május 4-én, Pest megyében május 14-én, Budapesten 2020. május 18-án oldották fel, ezen rendelkezések egyidejűleg feloldották a boltok nyitvatartási korlátozásait.

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a veszélyhelyzet elrendelésének napjától (március 11.) a kijárási és nyitvatartási korlátozások időszakának fentiek szerinti végéig a bérleményeket a bérleti szerződés szerinti, üzletszerű kiskereskedelmi tevékenység céljára saját érdekkörön kívüli okból, a vírusjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben hozott kijárási és bolt nyitvatartási korlátozások összessége, összhatása miatt nem tudták a nem stratégiai áruértékesítéssel foglalkozó szektorban működő bérlők használni. Erre figyelemmel bérleti díj nem jár erre az időre, de a bérlőt terheli a bérlemény ezen időszakra eső működési költsége. Értelemszerűen tehát ezen időszakra eső bérleti díjjal késedelembe sem eshettek a bérlők, így azt az óvadékból sem lehet levonni, illetve bérleti díj nem fizetés miatt jogszerű felszólítást sem intézhetett a bérbeadó és nem is mondhatja fel a bérleti szerződést.

Bérleti szerződés felmondására egyes szakmai szegmensekben (pl. turisztikai szolgáltatást nyújtók) is felmondási moratórium is életbe lépett június 30-ig. Született ugyan egy kormányrendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról (186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet), de ebben a korlátozások bérleti díjra gyakorolt hatása nem került rögzítésre. Ugyanez a helyzet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény bérleti szerződésekre vonatkozó szabályaival.

Sokat segítene a bérelt üzlethelyiségben működő, nemzeti értékeket hordozó árukat forgalmazó és minden más kiskereskedelmi vállalkozásokon, ha COVID-19 vírusjárvány miatti, fentiek szerinti ellehetetlenülés tényét a nem stratégiai üzletek tekintetében az érintett időszakra vonatkozóan speciális jogszabályi rendelkezés határozná meg az egyértelműség kedvéért. Ennek hiányában azonban a Ptk. 6:336. § (2) bekezdése is világos iránymutatást ad a fent kifejtettek szerint.

Jogszerű megoldás tehát csak az lehet, ha fentiek szerinti időszak tekintetében a bérbeadók eltekintenek a bérleti díjtól, ezt az időszakot elszámoltnak, lezártnak tekintik és tartózkodnak a bérlőkkel szembeni bármilyen emiatti jogkövetkezmény érvényesítésétől.

A hazánkban világviszonylatban is kiemelkedő hatékonysággal leküzdött járvány nem kívánt gazdasági következményei így is megoszlanak a bérleti jogviszonyban a felek között, mivel a bérbeadók ugyan elesnek erre az időszakra a bérleti díjtól, de a bérlők az ellehetetlenült időszak tekintetében viselik a bérlemény működési költségeit, a munkavállalók bérezésének terheit és jelentős elmaradt hasznot, mint veszteséget. A hosszú távú jogviszonyok körében a felek jóhiszemű és tisztességes együttműködésre különösen kötelezettek, így a vitás helyzetek megoldása érdekében érdemes keresniük a tisztességes és jogszerű megegyezés lehetőségét, amelynek jogi alapjait a fentiekben fejtettük ki.

Ismereteink szerint egyes önkormányzatok jelentősen csökkentették az önkormányzati üzlethelyiség bérlemények bérleti díjait a korlátozásokkal érintett időszakra, bár a csökkentés helyett, ahogy arra utaltunk valójában a teljes érintett időszakra való bérleti díj elengedés az indokolt.

 

 

Július 4. - a Bajtársiasság Napjának 11. és a pozsonyi csatának 1113. évfordulója üzeni: minden hazafira szükség van

 

11 éve ezen a napon csapott le a nemzetellenes balliberális rezsim rendőrterrorja  a Magyar Gárda feloszlatása miatt és Budaházyék szabadon bocsátásért békésen tiltakozó gárdistákra és hazafiakra a budapesti Erzsébet téren.

A bukás előtt álló rezsim rendőrsége 216 hazafi személyes szabadságát, emberi méltóságát, gyülekezési jogát és testi épségét sértette meg, amikor  elfogták, sanyargatták és előállítottak őket brutális módon, közvetlen közelről rájuk fújt rendkívül erős paprikasprével, sokukat fojtogatva, vonszolva, tonfával végigerve, rugdosva. Megteltek budapest rendőrségi fogdái a sok órán át fogva tartott gárdistákkal. 

11 év után megállapítható:  a csatát a gárdisták és hazafiak nyerték hiába  vetették be ellenük a nyers karhatalmi erőszak és a jogi megtorlás 2006 őszén már bejáratott gyurcsányi modelljét. Máig példa erejeű az a bátor és erőszakmentes kiállás, amit akkor a gárdisták és hazafiak tanúsítottak. Ellenállásuk és ez a nap sokban hozzjárult ahhoz, hogy az a rendszer megbukott és kétharmados többséggel új álljon fel. Az új rendszer bár szakított a nemzetellenességre épülő iránnyal azonban a magyar gárdistákat nem kitüntetésben részesítette a Budaházy-Hunnia per vádlottaivel egyetemben, hanem folytatta üldözésüket.  A hazafiak elleni megtorlások felelősei lényegében büntetlenek maradtak.

Ennek ellenére a gárdisták mghurcolása miatti igazságtételi küzdelmet megnyertük: először  az oszlatás jogellenességét állapíttattuk meg a bírósággal, majd sokéves eredményes jogi eljárások eredményeként több mint 100 gárdista és hazafi részesült kitartó jogi küzdelmünk miatt tisztességes kártérítésben, amelyről sokszor számoltam be. Emlékeztetőnek egy három évvel ezelőtti pernyertesség tudósítása álljon itt: https://www.youtube.com/watch?v=soXsPFSS6Bg 

Tisztelet és főhajtás nekik, bátor és önfeláldozó, példértékű kiállásukért. Sajnos a megtiport gárdisták közül legalább öten azóta elhunytak. Örök dicsőség fényeskedjék nekik. 

De az igazságtétel csak akkor lehet teljes, ha sor kerül végre a Magyar Gárda teljes politikai jogi rehabilitációjára és a Gyurcsány-rendszerben indult koncepciós eljárást Budaházyék ellen leállítják vádejtéssel vagy közkegyelemmel. 

Ehhez képest a március 1-ejei Horthy emlékmeneten a Szent Korona másolatát vivő gárdisták ellen büntetőeljárás indult, a Budaházyék elleni "terrorper" már 11 éve zajlik teljesen értelmetlenül, a megdőlt vádak okán megalapozatlanul.  

A hazafiaknak járó teljes körű igazságtétel elmaradása erősíti a bukott nemzetáruló balliberális erők esélyeit 2022-ben. Soha nem engedhejtük vissza őket a hatalomba. Ehhez az egykori ellenálló hazafiakat megbecsülni és partnernek kell tekinteni, rehabilitáció jár nekik. Ezért is elengedhetetlen az elmaradt igazságtétel beteljesítése.

1113 éve Árpád és hadai a magyarság megsemmisítésére fevonult erőket tönkreverték a dicsőséges pozsonyi csatában. Nekünk ma szintén szembe kell szállnunk a magyarság ellen támadó külföldi és hazai erőkkel. Ehhez a sorsdöntő nemzetmentő küzdelemhez minden hazafira szükség van.

Végül ajánlom megtekintésre öt évvel ezelőtt a Bajtársiasság napján tartott emlékmeneten elmondott máig időszerű beszédemet. Nem mindenki maradt hű azóta a gárdistákhoz...

Budapest, 2020. július 4-én

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő

www.gaudinagytamas.hu

A legfőbb ügyésznél tett feljelentés után a Szent Korona megsértése miatt az idei "szivárványos" menet megtiltását kérte Budapest rendőr-főkapitányától a Nemzeti Jogvédő Szolgálat

A társadalom többségi, normális részének emberi méltóságát, jogait és szabadságát, a közrendet sértő és súlyosan szeméremsértő „Pride” nevű, az államalapítás ünnepének idejére időzített akciót és provokatív vonulást a Szivárvány Misszió Alapítvány nemrég egy olyan botrányos képmontázst tartalmazó felhívással hirdetett meg, amely a magyar Szent Koronát a szexuális devianciákat egyre erőszakosabban terjesztő nemzetközi mozgalom jelképévé vált szivárvánnyal ábrázolja.

Emiatt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2020. június 20-án feljelentést tett a Szent Koronát meggyalázó, a Btk. 334. §-ába ütköző, nemzeti jelkép megsértésének vétsége miatt.

Ehhez képest megdöbbenéssel értesülhetett a közvélemény arról, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat feljelentésének tárgyát képező felhívással elkövetett bűncselekmény ténye, és a több, nemzeti jelkép megsértése vétsége miatti feljelentés ellenére a BRFK azt jelezte a szervező Szivárvány Misszió Alapítványnak, hogy az augusztus 22-ére tervezett Pride vonulás megtartható.

Erre figyelemmel 2020. június 23-án levélben fordultam a Nemzeti Jogvédő Szolgálat képviseletében dr. Terdik Tamás dandártábornokhoz, Budapest rendőr-főkapitányához annak érdekében, hogy mivel a Szent Koronát meggyalázó képet tartalmazó "Pride" vonulásra felhívás bűncselekményt (nemzeti jelkép megsértése, Btk. 334. §) valósított meg, a rendőrség törvényi kötelessége szerint a rendezvényt tiltsa meg a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 13. § (1) és 2) bekezdései alapján.

Kifejtettem azt is, hogy a megtiltás azért is indokolt, mert megalapozottan feltehető, hogy provokatív "szivárványos" vonulás a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár.

Várjuk a törvényeknek megfelelő mielőbbi intézkedéseket a „szivárványmenet” megtiltása, és a Szent Korona meggyalázását elkövetők felelősségre vonása érdekében.

A levél és az előzmények a vadhajtasok.hu portálon itt olvasható.

Budapest, 2020. június 24.
Honfitársi üdvözlettel:
dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu
www.facebook/gaudinagytamas

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat is feljelentést tett a „szivárványosok” ellen nemzeti jelkép megsértése miatt a Szent Korona meggyalázása miatt és az idei „Pride” vonulás rendőri megtiltása mellett száll síkra

(Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye, www.njsz.hu, kelt: Budapest, 2020. június 20., kiadta: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető)

Jóérzésű magyarok tömegeinek hatalmas felháborodását váltotta ki Szivárvány Misszió Alapítvány nemrég közzétett botrányos képmontázsa, amely a magyar Szent Koronát a szexuális devianciákat egyre erőszakosabban terjesztő nemzetközi mozgalmat jelképező szivárvánnyal ábrázolja annak kapcsán, hogy az államalapítás idei ünnepének idejére időzített, a társadalom többségi, normális részének emberi méltóságát, jogait és szabadságát, a közrendet sértő és súlyosan szeméremsértő „Pride” nevű akcióikat meghirdették.

Emiatt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, mint hazafias elkötelezettségű, nemzeti értékeink védelmére hangsúlyt helyező jogvédő szervezet – a Szent Korona Rádió egyik munkatársa mellett - feljelentést tett a Szent Koronát, mint kiemelt nemzeti jelképünket meggyalázó, a Btk. 334. §-ába ütköző, nemzeti jelkép megsértésének vétsége miatt, amely bűncselekmény elkövetője egy évig terjedő szabadságvesztéssel sújtandó. A feljelentést 2020. június 20-án dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez nyújtottunk be.

Mivel az Alaptörvény R. cikkének (4) bekezdése Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelmét kiemelt állami feladattá tette, ezért részletesen indokolt feljelentésünkben kértük az eljárás legfőbb ügyészségi hatáskörbe vonását, a nyomozás mielőbbi elrendelését, soron kívül hathatós nyomozati cselekmények megtételét (többek között a bűncselekményt megvalósító képmontázs világhálóról való eltávolíttatása iránt) és elkövető(k) mielőbbi beazonosítását és felelősségre vonatását.

A feljelentésben kiemeltük: a bűncselekményt megvalósító ábrát tartalmazó felhívásban szerepel az is, hogy „nem maradunk tehát LMBTQ programok és felvonulás nélkül az augusztus 20-ai hétvégén sem, hiszen augusztus 20-a minden magyar ember ünnepe, amikor a magyar LMBTQ közösséget is ünnepeljük.”

A felhívás és az abban szereplő fenti fordulat nyilvánvalóan provokatív és megtévesztő, mert az Alaptörvény J) cikk (2) bekezdése szerint augusztus 20-a nemzeti, egyben hivatalos állami ünnep, az államalapítás és első királyunk, az államalapító Szent István király emlékére. Ezzel szemben a magyar LMBTQ közösségnek ezen a napon nincs „ünnepe”.

Ezen a valótlan csúsztatáson túlmenően azonban a felhívásban a magyar Szent Koronának a szexuális devianciák mozgalmi törekvéseit jelképező szivárvánnyal együtt történt ábrázolása provokatívan, sértő és lealacsonyító módon meggyalázza a Szent Koronát, mint a legrégebbi, kiemelt tiszteletnek és ezáltal kiemelt büntetőjogi védelmet élvező nemzeti jelképünket.

A Btk. 334. §-a értelmében „Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját,címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyvben a nemzeti jelkép megsértés vétsége törvényi tényállásába a Szent Korona nemzeti jelképként való védelme tételesen dr. Gaudi-Nagy Tamás és egy képviselőtársa módosító javaslatának (https://www.parlament.hu/irom39/06958/06958-0213.pdf) országgyűlési többségi megszavazása révén került 2012-ben.

A Szent Koronát alkotmányos kereteink alapján tisztelet illeti, ugyanis az állami jogfolytonosságunk és a nemzeti egység megtestesítője, amint azt az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás című része előírja: „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét”.

Ennek megfelelően rendelkezik a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény Preambuluma is: „A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban. Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselő Országgyűlés oltalma alá helyezi.”

A montírozott kép ellentétes a Szent Korona nemzetet megtartó és értékőrző jelentéstartalmával, durván sérti, meggyalázza a Szent Koronát, mivel az LMBTQ mozgalom jelképével és ezen mozgalom által képviselt számos típusú, abnormális szexuális deviancia társadalom és értékromboló jellegével mossa össze a két egymással gyökeresen ellentétes jelképet.

Az LMBTQ mozgalom nem titkolt célja, hogy az abnormális szexuális identitások, devianciák legalizálásnak és széles körű, agresszív, egészséges nemi identitást sértő társadalmi propaganda eszközével a hagyományos nemzeti közösségi és kulturális kereteket széttörve, a nemzeti fennmaradásának alapjait ássa alá.

Ennek jegyében szervezik évente hazánkban egyre gátlástalanabb és közrendsértő akcióikat, provokatív vonulásaikat, amelyek rendőrségi megtiltása, állami kötelezettség, különösen megalapozott a felhívásban elkövetett bűncselekmény miatt az idén augusztus 22-ére tervezett budapesti vonulás megakadályozása.

A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem biztosítható. A (2) bekezdés szerint a közbiztonságot veszélyezteti különösen, ha a felhívás vagy a gyűlés bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg.

Egyértelműen megállapítható, hogy a feljelentés tárgyát képező képmontázst tartalmazó felhívás bűncselekményt valósított meg, ezért a megtiltás törvényi feltételei fennállnak. Másrészt a korábbi évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tervezett vonuláson a szeméremsértés bűncselekményét rendszeresen elkövetik, továbbá a vonulás közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, amely más korlátozással nem biztosítható.

Az Alaptörvény szerinti magyar állami jogfolytonosság, az államiság, a nemzet fennmaradásának egyik kulcsfontosságú alapja a férfi-nő kapcsolata és az ezen kapcsolaton alapuló család, illetve a házasság.

Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése szerint: „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony”.

Emellett a Szent Korona a magyar nemzet hosszú évszázadok során őseink és hőseink által védett szuverenitását, szabadságát, értékközpontú gyökereit is jelképezi, keresztény-nemzeti kultúránk kiemelt jelképeként, amelyet emiatt is súlyosan sért, gyaláz a hivatkozott képmontázs.

Az Alaptörvény R) cikkének (3) bekezdése szerint az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. A (4) bekezdés szerint  Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.

A Szent Korona fenti tartalmának védelme érdekében az Alaptörvény a Szent Koronát, mint nemzeti jelképet is védelembe veszi, amikor az I) cikk (1) bekezdésében nemzeti címerünk szerves részeként említi. („A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik.”

A fentiekből következően minden olyan, a Szent Koronával kapcsolatos képi ábrázolás, amely az Alaptörvény I) cikkének megfelelő hivatalos ábrázolásától, a Szent Korona által fémjelzett értékektől a Szent Korona kiemelt nemzeti jelképi lényegét sértő, lealacsonyító módon eltér és/vagy a Szent Koronához annak lényegével ellentétes, azt sértő, lealacsonyító más jelentéstartalmat kapcsol, különösen olyat, amely tagadja és támadja az Alaptörvény által alkotmányos jogrendünk fundamentumát képező, férfiak és nők szintén védett házasságának intézményével, valamint a keresztény hit és kultúra alapjaival a Szent Koronát, mint nemzeti jelképet egyértelműen sértő és lealacsonyító módon meggyalázza. A törvényi tényállásból egyértelműen kitűnik, hogy a Szent Korona jelképi jellegű védelme nem csak magára a Szent Koronára, hanem annak ábrázolására is vonatkozik.

European Patriots Unite - Európa patriótái egyesítsétek erőiteket! - a bemutatkozó film és sajtótájékoztató

Szerettel ajánlom minden hazafinak a European Patriots Unite Egyesület (EPUE) bemutatkozó filmjét.

2020. június 18-án tartott sajtótájékoztatónkon jelentettük be, hogy hazafias elkötelezettségüket már többször bizonyított magyar alapítók 2020-ban megalapították az idén tavasszal bírósági bejegyzést nyert a European Patriots Unite Egyesületet. (szabadfordításban magyarul: Európa patriótái egyesítsétek erőiteket!).

Megalakulásunk és bejegyzésünk bejelentését egy jelképes időpontra, június 18-ára időzítettük. 334 éve, 1686-ban ezen a napon kezdődött meg ugyanis Buda várának ostroma, amelynek végén az európai nemzetek egyesített hadai kitartó, közös küzdelemmel visszafoglalták a kontinensfoglaló törököktől a magyar fővárost.

Ismertettük céljainkat, eddigi tetteinket és terveinket.  Idén szeptemberben egy nagyszabású patrióta rendezvényt, a valódi európai értékeket felmutató Európai Büszkeség Napját tervezzük megtartani. 

Bemutatkozó sajtóközleményünk itt olvasható:

https://europeanpatriotsunite.org/megalakult-az-ertek-es-onvedo-kereszte...

A sajtótájékoztatónk közvetítését megszakította az önkényes cenzúra a közösségi oldal üzemeltetője részéről. Ez pontosan azt bizonyítja, hogy még az ön- és értékvédő patriota véleményt sem tűrik a globalista cenzorok. Éppen ezert is fontos, hogy az európai patriótak egyesítsék erőiket és bizonyítja, hogy a ma bemutatott EUROPEAN PATRIOTS UNITE EGYESÜLETRE szükség van. Ez a tiltás hitelesítő bélyegünk is egyúttal. 

A sajtótájékoztatón levetítettük európai hazafi partnereink üzenetét is tartalmazó  bemutatkozó videófilmünket és néhány korábbi akciónk filmjeit.

Rövidesen egy rövid összefoglaló és a teljes sajtótájékoztató látható lesz honlapunkon.(www.europeanpatriotsunite.org)  

A Pesti Srácok így tudósított a mai bemutatkozó sajtótájékoztatónkról:

https://pestisracok.hu/hivatalosan-is-megalakult-az-european-patriots-un...

Bemutatkozó filmünkben a magyar alapítók mellett a velünk bajtársi kapcsolatban álló más európai nemzetek patriótái beszélnek a célokról, az Európát fenyegető veszélyekről és tesznek hitet érték- és önvédő európai nemzetek patriótáinak nélkülözhetetlen együttműködésének fontosságáról.

A megszólalók sorrendben: Kemenár Zoltán (EPUE), Walter Pál Péter (EPUE), dr. Gaudi-Nagy Tamás (EPUE), Kremser Tamás (EPUE), Adrien Jassogne (belga patrióta), Ignaz Bearth (svájci patrióta), Constant Kusters (holland patrióta), Dan Eriksson (Europa Terra Nostra, svéd patritóta), Hervé Van Laethem (belga patrióta), Scott Kowalsky (lengyel patrióta), Viktor Erdész (osztrák patrióta), Nanda van de Koeverim (holland patrióta), Paolo Maccari (olasz patrióta), Leticia Knevels (PNE, belga patrióta).

Csak együtt védhetjük meg szeretett Európánkat !

Kedves Magyar és Európai Patrióták ! Tartsatok velünk !

Harcoljunk együtt a szabad, öntudatos, értékvédő, de egymást tisztelő és a kölcsönös előnyök mentén egymással együttműködő keresztény európai nemzetek Európájáért !

Itt az ideje, hogy mi európai hazafiak egyesítsük erőinket !

European Patriots Unite ! 

Európa patriótái egyesítsétek erőiteket!

Hazafias üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a European Patriots Unite Egyesület elnökségi tagja

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Gaudi-Nagy Tamás a trianoni terrordiktátumról, a 100 éve tartó hungarocídiumról és revízió jogi lehetőségeiről a d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.06.11.)

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.06.11.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a trianoni terrordiktátumról, a revízió elkerülhetetelenségéről, nemzetközi jogi lehetőségeiről, a Grespik-Gaudi-Nyers féle érvénytelenítési petíciókról, azok kormányzati fogadtatásáról, a Trianon elleni nemzeti konzultációról  és arról, hogy a zsidó "nemzeti otthon" 2000 év utáni, történelmi jogon alapuló helyreállításáról ugyanazok a hatalmak döntöttek San Remoban , mint amelyek alig másfél hónap később a magyar nemzeti otthon szétdarabolását jelentő, magyarok történelmi, nemzetiségi és önrendelkezési jogát semmibe vevő trianoni diktátumot aláírták, aláírattaták.

 

Francesco Nitti olasz miniszterelnök nyilatkozata 1924 szeptemberében a terrordiktátumról :

„Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába. 

Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, mint a magyar néppel, egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország népének felosztása a modern civilizáció egyik legszégyenteljesebb lapja."

Dr. Czettler Jenő nemzetgyűlési képviselő nyilatkozata az Országházban a trianoni diktátum aláírásának másnapján mondott:

„Ez a békeszerződés egy régi kultúrnép megfojtását célozza, Isten és az emberek előtt semmis és érvénytelen."

„Támasszuk fel magunkban a magyarság ősi hazaszeretetét, sziklakemény bátorságát, nagyszerű munkaerejét, amely tulajdonságaival legyőzte és túlélte egy évezred minden támadását és minden támadóját, és dicsőséges jövő fog reánk virradni.”

Száz év után is és csak azért is ÚGY LEGYEN.

Dr. Gaudi Nagy Tamás beszéde a diktátum 100. évfordulóján a Hazatérés Templomában (2020.06.04.) és összefoglalója a június 4-i gyászistentiszteletről

2020. június 4-én a trianoni diktátum máig mérgező hatásával gyökeresen ellentétes, magyar szívet melengető lelkiségű, büszkeséget, méltóságot és az isteni örök igazságba vetett hitet erősítő gyászistentiszteleten (https://gaudinagytamas.hu/trianon_100_-_megeml%C3%A9kez%C5%91_istentiszt...) vehettem részt több tucatnyi derék honfitársammal együtt a Hazatérés Templomában és mondhattam el egy emlékező beszédet, amelyet most közreadok az istentisztelet teljes felvételével együtt.
Ifj. Hegedű Lóránt református lelkész bátor és nagyívű beszédben emlékeztetett arra, hogy a revízió ma is jogos igény az önrendelkezési jog talaján és felidézte vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzósága időszakában megvalósult revíziós eredményeket.
Ennek jegyében került megfogalmazásra és Balogh Barna által ismertetésre az istentisztelet keretében a magyar önrendelkezés memoranduma: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=311567051516578
Zetényi-Csukás Ferenc megfontolt és körültekintő kormányzati fellépést sürgetett beszédében a magyar igazság érvényesítése érdekében.
Lukácsy Katalin megrendítő szavalatai és Hegedűs Zsuzsanna Bácsi János zongorakíséretével előadott dalai felemelő keretet adtak az eseménynek.
Az istentisztelet ökumenikus jellegét erősítette egy katolikus pap és evangélikus lelkész emlékező beszéde, akik ifj. Hegedűs Lóránttal együtt felszenteltek a végén egy trianoni emlékkeresztet.
Saját, 8 perces beszédemben szóltam a diktátumok érvénytelenítését célzó kormányzati fellépést kezdeményező, 300 ezer magyar által aláírt és éppen június 4-én ismertetett eredményű nemzeti konzultációról és a három magyar igazságról. Kiemeltem, hogy az összetartozás teljességéhez a 100 éve darabokra tört nemzetrészek összeillesztése is szükséges. A mára teljesen megbukott békerendszert már csak az tartja össze, hogy akarjuk igazából összetörni. A Kárpát-medence magyar vezetésű 1100 évének sikere áll szemben a trianoni diktátum óta eltelt 100 év elcsatolt területeket sújtó erőszakos, de eredménytelen beolvasztási kísérletekkel. Ezért kell a jog által is támogatott magyar igazság mentén újra rendezni a Kárpát-medencei együttélést, hogy a globalizációs nemzetfelszámolási törekvésekkel az itt élő népek egymást tisztelve, egyenjogúan, összefogva szállhassanak szembe. Beszédem végén felidéztem Szent Pió atya Magyarországgal kapcsolatos jövendölését és együtt monda velem a gyülekezet a Magyar hitvallás örökérvényű négy sorát:
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.”
Köszönet ezért a méltó eseményért a Hazatérés Templom Gyülekezetének és Horthy Miklós Társaságnak.
A teljes istentisztelet felvétele: 

"Turul a Tiszában" - a magyarnemzet.hu cikke a visszaállítási akciónkról

Jelentős előrelépésnek tekintem, hogy "Turul a Tiszában"  című mai cikkben  számolt be a Magyar Nemzet online a délvidéki Törökbecsére visszaállítandó turulmadaras Szabadság-emlékmű ügyéről és a szervezők (a törökbecsei Szobor Helyreállítási Bizottság tagjai: Link Lajos, Szabó László és Korenchy László és velük szövetségben az ügyet segítő Magyar Csodaszarvas Egyesület vezetői: Pálfi Zoltán elnök, dr. Gaudi-Nagy Tamás tiszteletbeli elnök) ebbéli törekvéseiről.

Szó esik a cikkben a szobor felállításának és megszállók általi ledöntésének történetéről,  a visszaállítási akció eddigi és jövőbeli fejleményeiről. A cikkből eléárhető  a szervezőknek a  trianoni diktátum évfordulója alkalmából tartott videókonferenciás beszélgetése, a március 8-i jótékonysági koncert felvétele és a törökbecsei szoboravatásokról szóló digitális kötet (http://www.ebookextra.hu/album/267).

A visszaállítási akció méltán számíthat Magyarország Kormányának, a Törökbecsei Községi Önkormányzat és minden jószándékú ember támogatására. 

Részletek:

- macsoda.hu

https://gaudinagytamas.hu/mikor_ker%C3%BClhet_vissza_t%C3%B6r%C3%B6kbecs...

A magyar kormány támogatására az is alapot ad, hogy 2012-ben Ópusztaszeren és idén június 6-án Sátoraljaújhelyen a trianoni diktátum 100. évfordulóján Orbán Viktor miniszterelnök egy-egy turulmadaras műalkotást  avatott fel.

Hosszú út áll még előttünk, de lépésről-lépésre haladunk a meggyalázott jelképeink visszaállítása és nemzetünk megtagadott jogainak kivívása, visszaszerzése felé.

Mert ne felejtsük: "Semmi sem állhat ellen hosszan az igazságnak: lehet támadni, de sohasem lehet legyőzni."

Loyolai Szent Ignác

https://magyarnemzet.hu/kultura/turul-a-tiszaban-8220453/

Dr.Gaudi-Nagy Tamás beszéde a diktátum 100. évfordulóján a Kossuth téren tartott tiltakozó-emlékező gyűlésen (2020.06.04.)

A 2020. június 4-én tartott beszédben, amely a Magyarok Világszövetségének és az Országos Trianon Társaságnak a trianoni diktátum elleni tiltakozó-emlékező rendezvényén hangzott el szó esik többek között:

- a három magyar igazságról, 

- a párizsi békediktátumok felülvizsálatának időszerűségéről, 

- a magyaroktól megtagadott önrendelkezés jogáról, 

- a 300 ezer támogató aláírással nyomatékosított Trianon elleni nemzeti konzultációról és  az azt megelőző Grespik-Nyers és Gaudi-Nagy-Nyers petíciókról,

- és a felelős kormányzat, illetve felelős magyar szervezetek felülvizsgálattal kapcsolatos feladatairól, kötelességeiről.

 

"Magyarország él és legyőzi a diktátumokat!"

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye 

a trianoni diktátum 100. évfordulóján

Száz évvel ezelőtt rátették a pecsétet az ezeréves Magyarország halálos ítéletére! Megsemmisítésre ítélték Szent István országát, a kereszténység védőpajzsát, a szent koronás közösségben élő népek közös hazáját, egy megbonthatatlan földrajzi és politikai alapokon létezett hagyományos, istenkegyelmiségre alapított politikai rendszert. Egy igazságosságra és méltányosságra törekvő, ám nem hibátlan soknemzetiségű birodalom helyére több, soknemzetiségű viszályhordozó országot állítottak. Ki nem mondottan, de bizonyosan a hagyományos hatalmak és különösen a magyarság megsemmisítése jegyében.

A halálos ítéletet nem sikerült végrehajtani, a nemzetünk nem halt meg, a csonkolás ellenére is él, egy és oszthatatlan, s életképes. Minden gondolatunkkal, szándékunkkal és cselekedetünkkel arra kell törekednünk, hogy a diktátumokat meghaladjuk, Magyarország legyen még erősebb és életképesebb, hordozza a történelmi elődök tapasztalatát, életerejét 33 és még több  nemzedékre visszamenőleg, testesítse meg a most együttélő magyarok és a Kárpát-medencéhez, a történeti hazához kötődő nem magyarok közös sorsát.

A történelmi téren és időn átsugárzó Szent Korona éltető, Gondviselés közvetítő ereje legyen és maradjon az egész Kárpát-medencén a történelmi hazán és népein, adja meg a magyar népnek az esélyt, hogy a közép-európai népek és többi nép javára is teljesítse ezeréves hivatását a közvetítés, szervezés, értékhordozás erényeit, legyen a valódi, értékőrző Európa kovásza.

Száz esztendővel ezelőtt gróf Apponyi Albert békekonferencia halálos ítéletét meghozó hatalmak miniszterelnökei előtt mondotta hogy “előszeretettel vádolnak meg bennünket azzal a szándékkal hogy a kérdések nekünk nem tetsző el intézését erőszakkal fogjuk megváltoztatni. Távol állunk uraim az ily kalandos tervektől. Mi reményeinket az igazságnak és azoknak az elveknek morális  erejére alapítjuk, amelyekre támaszkodunk…” Ennek szellemében üzenjük minden magyarnak és világnak, hogy összefogással úrrá leszünk a Gonosz hatalmán.

Nemzeti jogvédőként minden körülmények között kiállunk, küzdünk a magyarság önrendelkezéséért, az elcsatolt honfitársainkat sújtó jogfosztások ellen és az igazságtétel érdekében.

A diktátum óta eltelt száz év nem csökkentette, hanem sokkal inkább nyomatékosabbá tette a magyar igazságot, amelynek érvényre juttatása nélkül Közép-Európa népeinek békés, egyenjogúságon és kölcsönös tiszteleten alapuló együttélése elképzelhetetlen.Isten óvja és vezesse az örök Magyarországot!

Budapest, 2020. június 4.

Nemzeti Jogvédő Alapítvány nevében: dr. Zétényi Zsolt elnök

Nemzeti Jogvédő Szolgálat nevében: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető

Mikor kerülhet vissza a törökbecsei turulos szabadságszobor Délvidéken a méltó helyére ?

A magyarellenes békediktátumok meghaladásának  gyógyírja szerintem a cselekvő hazafiságban rejlik. Ez volt gróf Széchenyi István hitvallása is. Beszélni is kell, de tenni is kell a máig mérgező, tűrhetetlen trianoni gyalázat ellen a magyar igazság és önrendelkezés érvényesítése érdekében. MInt ahogy nem tűrhetjük el elcsatolt testvéreink  jogfosztottságát, úgy nem tűrhetjük tovább a megszállók által meggyalázott, ledöntött nemzeti jelképeink mostoha sorsát sem.

Ez különösen igaz a magyarság ősi jelképére a turulmadárra, amellyel ékesített, Trianon előtt emelt  emlékművek legtöbbje visszaállítására vár.  

Ennek jegyében álltam a 100 éve elcsatolt, de még erős magyar közösséggel bíró nyugat-bánsági Törökbecsén visszaállítandó turulos Szabadság emlékmű ügye mellé és ezért hozom most nyilvánosságra a trianoni diktátum 100. évfordulója alkalmából a cselekvő hazafiság jegyében zajló visszaállítási akció szervezőinek videókonferenciás beszélgetését.

A szervezők nyilatkoznak a törökbecsei turulos szabadságszobor visszaállítására irányuló délvidéki akció eddig eredményeiről, jelenlegi állásáról, a tervekről és visszaállítás vírusjárvány  miatt megváltozott forgatókönyvéről.  

A törökbecsei turulos Szabadság-szobor Helyreállítási Bizottság tagjai (Link Lajos, Szabó László és Korenchy László) és velük szövetségben az ügyet segítő Magyar Csodaszarvas Egyesület vezetői (dr. Gaudi-Nagy Tamás tiszteletbeli elnök, Pálfi Zoltán elnök) arról is szóltak, hogy milyen jelentős szerepe lehet a visszaállítási kezdeményezésnek a délvidéki magyarság öntudatának, méltóságának erősítésében és az itt élő más népekkel való együttélésének új alapokra helyezésében. 

A szervezők számítanak Magyarország Kormányának, a Törökbecsei Községi Önkormányzat és minden jószándékú ember támogatására.  

A magyar kormány támogatására az is alapot ad, hogy 2012-ben Ópusztaszeren Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti összetartozás emlékműveként egy turulmadaras műalkotást  avatott fel. Avatóbeszédében kiemelte, hogy "a turulmadár pedig a most élő, a már meghalt és majd megszülető magyarok nemzeti azonosságának jelképe".

Majd hozzátette: "Az erősek egyesülnek, a gyengék széthullnak, vagyis az erős nemzetek tagjai összefognak, a gyenge nemzetek széthullnak. Azt kívánom minden magyarnak, legyen füle a hallásra és olvassanak a jelekből".

Ezen jelekből a visszaállítási akció szervezői azt olvassák ki, hogy a nemzetegyesítés jegyében tett kezdeményezésük méltán számolhat a társadalmi támogatás mellett magyar kormányzati támogatásra is.  Ennek birtokában pedig már a szerb többségű községi önkormányzat támogatása sem lehet kérdéses a jelenlegi magyar-szerb államközi kapcsolatokra tekintettel.

A visszaállítási akció következő lépése az engedélyezési tervek, költségvetés kidolgozása, a kőből készült oszlop restaurálás előkészítése lesz . A magyar kormányzati és helyi önkormányzati támogatást követően a Szabadság- emlékmű kőelmeinek restaurálása, majd felállítása következik. Ezt követheti majd az 1918-ban a szerb megszállók által Tiszába hajított és a mai napig ott, de beazonosított helyen fekvő, Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése, majd restaurálása. Végül pedig a magyarság jelképállatának, a turulszobornak az emlékműre helyezése és az ünnepélyes újraavatása zárja a folyamatot.  

Adományokkal továbbra is támogatható az akció, amelyeket a Magyar Csodaszarvas Egyesület (www.macsoda.hu) számláján köszönettel fogad.  

Közlemény: Turul emlékmű- Törökbecse. 

A támogatók oklevelet kapnak. 

Számlaszám: K & H Bank Nyrt. 10402166-21604537-00000000

Képeskönyves háttér a turulos emlékoszlopról és a törökbecsei szoborállításokról: http://www.ebookextra.hu/album/267 

A visszaállítási akció támogatása érdekében idén március 8-án prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszer fővédnökségével és számos neves magyar művész részvételével sikeres jótékonysági estre került sor: https://www.youtube.com/watch?v=mszK7ZShcYc 

Közösségi oldal a turulos Szabadság-szobor visszaállításáért: https://www.facebook.com/pages/category/Community/T%C3%B6r%C3%B6kbecsei-...

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

a Magyar Csodaszarvas Egyesület tiszteletbeli elnöke

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

 

100 éve írták alá a gyalázatos és igazságtalan trianoni diktátumot- a magyar igazságért folytatott küzdelmet nem adhatjuk fel soha !

Főhajtás és tisztelet minden ősünk és hősünk előtt, akik a múltban és a jelenben áldozatosan cselekedtek és tesznek azért, hogy a 100 évvel ezelőtti nemzetgyilkossági kísérletet túléljük, megmaradjunk és a diktátumokat meghaladjuk.

A diktátumokat soha nem fogadhatjuk el és soha nem nyugodhatunk bele a csonkításba. A magyar igazságnak győznie kell, amely a magyarság mellett egyúttal a Kárpát-medencei népek felemelkedését is eredményezi fogja.

Tíz éve, 2010. június 4-én Brüsszelben az Európai Parlament előtt derék hazafiakkal és a magyarság barátaival emlékeztünk és tiltakoztunk a gyalázatos és igazságtalan trianoni diktátum ellen. Büszke vagyok erre a II.v világháború óta addig példátlan igazság-akcióra. A most közzétett felvétellel erre is emlékeztetni kívánok. 

 

A küzdelmet folytatni kell.

Előtte is azt tettem, de azóta is azon dolgozom, hogy győzzön a magyar igazság, a magyarok önrendelkezése. Soha nem adhatjuk fel !

Mondjunk együtt nemet az igazságtalanságra, cselekedjünk együtt a nemzetegyesítésért és valósítsük meg együtt Szent Pió atya próféciáját: 

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!"

Ma minden felelős magyarnak kötelessége a diktátum gyalázatáról megemlékezni.

Ezt teszem magam is az alábbi alkalmak során, ahová mindenkit szeretettel várunk:

https://gaudinagytamas.hu/trianon_100_-_megeml%C3%A9kez%C5%91_istentiszt...

https://gaudinagytamas.hu/tiltakoz%C3%B3_eml%C3%A9kmenet_j%C3%BAnius_4-%...

És ezzel a jellel mondjuk együtt nemet az igazságtalanságra !

https://gaudinagytamas.hu/trianoni_dikt%C3%A1tum_elleni_tiltakoz%C3%A1su...

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas