Újabb csapás a multik ellen- törvényi korlátok a magyar élelmiszer-beszállítók kizsigerelése ellen

A Jobbik üdvözli a saját régi. multik megregulázását célzó egyik kiemelt  követelését megvalósító, Győrffy Balázs (Fidesz) által benyújtott törvényjavaslatot

Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat május 29-i általános vitájában, felszólalásában hangot adott azon véleményének, miszerint fontos, hogy a szigorú védőszabályok váljanak a         törvény erejénél fogva a jelenlegi szerződések részévé, ezáltal végre gátat lehet szabni a multi élelmiszerláncok  magyar beszállítókat lehetetlenné tevő, kizsákmányoló jellegű és egyoldalú kikötéseinek. Jelezte: ennek érdekében módosító javaslatot nyújt be.

Gaudi-Nagy Tamás felszólalása alább megtekinthető:

Gaudi-Nagy Tamás felszólalásában csatlakozott Varga Géza frakciótársához,  helyesnek,üdvösnek tartva a javaslatot, amely többek között tiltja  30 napon túli fizetést, a polcpénz szedést, a visszáruzási kötelezettséget, az önköltségi ár alatti értékesítést tb.  . A jobbik képviselője hangsúlyozta, egy ilyen jellegű törvényjavaslatnak már sokkal korábban a ház elé kellett volna kerülnie. A gazdasági érdekcsoportok Magyarországon önálló jogrendet alakítottak ki, jogon kívül és jogon felül helyezték magukat. Gaudi beszédében emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés a közelmúltban éppen Gaudi-Nagy Tamás, Varga Géza és Magyar Zoltán képviselők indítványa nyomán  5 milliárd forintra emelte  a korábbi 100 millióról a fogyasztóvédelmi szabályokat durván megszegő cégekkel szembeni bírságolás lehetőségét, ezt az utat folytatni kell.

Minden elfogadott jogszabálynak csak és kizárólag az a garanciája, ha a teljes kikényszerítő arzenált beveti az állam – mondta a jogvédő képviselő, s egyben hangot adott azon igényének, hogy a tervezett változtatás ne legyen egy írott malaszt. Gaudi-Nagy Tamás szót emelt a polc-, reklámpénzek szedése, a dömpingárak és a késedelmes fizetések ellen, mely utóbbi az egyik legégetőbb megoldásra váró problémája a magyar gazdaságnak.

A jobbikosok legfőbb céljaként Gaudi a rendpárti és emberközpontú társadalom megteremtésének elősegítését jelölte meg.