Cikkek, írások

Gaudi-Nagy Tamás cikkei, írásai

Nemzetépítő kormány alakult- a Jobbik mélyrepülése folytatódik

Miközben a múlt héten évtizedekre szóló nemzetépítési és nemzetegyesítési, sőt kódoltan a közép-európai államokkal közös, EU-n kívüli jövőkép mentén a magyarság létszámbeli, kulturális, gazdasági és katonai erőbeli növekedését célzó programmal (Orbán Viktor miniszterelnök nagyívű beszéde minden nemzetben gondolkodó ember számára tanulságos és ígéretes) megalakult az új kormány, úgy tűnik folytatódik a Jobbik mélyrepülése.

A időközi budapesti VIII. kerületi polgármester választástól álságos pénzügyi okokra hivatkozó távolmaradás lényegében a volt szadeszes jelölt és balliberális támogatóival való kollaborálásnak minősül. A Pesti Srácoknak erről nyilatkoztam az alábbi cikkben a múlt héten.

Eközben meg Toroczkai László által tegnap bejelentett, az eredeti nemzet radikális célokat felkaroló Mi Magunk platform kapcsán a jobbikos pártemberek azonnal bolsevik hangvételben árulást és kizárást emlegetnek. Egy hónap múlva kiderül Ásotthalmon, hogy a pártból élők mellett maradnak-e még egyáltalán olyanok, akiknek a Nemzet az első, és a párt nem öncél, s kifizetőhely, hanem eszköz a Nemzet szolgálatában.

Ma is időszerű gróf Széchenyi István örökbecsűje:

„Nem az a jellemteljes hazafi, ki kormány-tekintet vagy pártérdek alá sorozza a haza javát, de az ki a két elsőt állhatatosan és gyáva félelem nélkül mindig emennek rendeli alá.” (Politikai programmtöredékek, 1847.)

1920. június 4.- 2016. június 4. NEM! NEM! SOHA! - ÖNRENDELKEZÉST A MAGYARSÁGNAK!

Az  idei márciusi erdélyi jogvédő körutunkon megismert derék székely hazafi, Domokos Péter térképe álljon itt elsőként, amelyhez csak annyit fűzök hozzá: a lélekszámok a hivatalos népszámlálás eredményei, a valóságban sokkal több magyar él elcsatoltan, alávetettségben. És persze nekem túl szerény, de jó kiindulási pont.

Ebbe a diktátumba soha nem fogunk belenyugodni, soha, semmilyen körülmények között nem mondunk le arról, hogy felülvizsgálatát követeljük és kikényszerítsük még 96 év után sem! A diktátum  nemzetgyilkossági kísérlete eredménytelen volt, mert bár hatalmas veszteségeket szenvedtünk (területünk és lakosságunk kétharmadát elveszítettük) és mérgező átka máig ható (elnyomás és önfeladás elcsatolt területeinken), de mégis egyre megállíthatatlanabbul erősödik az igény a magyar igazság, a magyar önrendelkezés érvényesítése iránt! Leginkább a Luxemburgnál ötször nagyobb, értékekben gazdag és erős öntudattal rendelkező Székelyföldön. Minden magyar szent kötelessége, hogy előmozdítsa a magyarok önrendelkezését az egész Kárpát-medencében.

Az önrendelkezés jelenthet határmódosítást vagy dél-tiroli szintű területi autonómiát és teljes egyenjogúságot! 

Hogy melyik legyen, az csak az érintett magyar közösségen múlik,  a területbitorló államoknak csak a döntés tudomásul vételének joga és a végrehajtás kötelessége marad a nemzetközi jog szerint. Az ennél kevesebb már elfogadhatatlan! Márpedig jelenleg csak ennél kevesebb jut elcsatolt véreinknek. Alávetettség, jogfosztottság és kisebbrendűség, és még az anyanyelvüket is üldözik. Meddig tűrik és tűrjük még?

 

A gyászos évfordulóra ajánlom a tavaly ilyenkor megjelent írásomat, amely még mindig, sőt egyre inkább időszerű.

De ugyanígy aktuális a román követség előtt 2012. június 4-én elmondott beszédem is. A HVIM idén is vonult. Jó volt találkozni tegnap a tiltakozó hazafiakkal, köztük bátyámmal és régi bajtársakkal, így Novák Előddel és Volner Jánossal is. Mivel éppen a román követség felé haladtak, ezért én idén ezzel üzenek az erdélyi magyarságot egyre nagyobb elnyomásban tartó  román államvezetésnek: 

Idén a - diktátum 90. évfordulóján Versailles-ban, Brüsszelben és azóta is számos fontos nemzeti missziót teljesítő - Nemzeti Érzelmű Motorosok Hősök téri rendezvényén mondtam beszédet, amelyet rövidesen közzéteszek. 

Büszkén állta

Kedves Honfitársam!

Kérem, támogassa a személyi jövedelemadója (SZJA)  

  1%-ával

A MAGYAROK EMBERI JOGAIÉRT KÜZDŐ

                      NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT-ot!

                                        www.njsz.hu

Jogvédő munkánk eddigi eredményei bizonyítják, hogy érdemes!

Mi soha nem engedünk a magyarok jogaiból határon innen és túl !

Megköszönöm, ha elküldi kérésünket rokonainak, barátainak és ismerőseinek !

Adószámunk:

19334684-1-05


Hálás köszönettel:


Dr. Gaudi-Nagy Tamás
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője


Felmentett 2006-os rendőrök

Magyar Nemzet nyomán, szerző: Nagy

Bizonyítottság hiányában 2015. április 19-én első fokon felmentett a Pesti Központi Kerületi Bíróság két rendőrt: Sz. Tamást és B. Norbertet, utóbbi már nincs állományban. A két rendőrt egy 2006 őszi jogsértett, Dukán Dániel idéztette a bíróság elé pótmagánvádlóként, mert szerinte 2006. szeptember 20-án a Kossuth térről hazafelé bántalmazták őt.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a pótmagánvádló  jogi képviselője a perbeszédében hangsúlyozta: ügyfele nem vett részt semmiféle rendbontásban, ennek ellenére a Szentkirályi utca sarkán azzal a felkiáltással, hogy „Tüntető!”, Elfogni !", a rendőrök rátámadtak, leteperték, többször megütötték, és legalább egyszer fejbe rúgták, mielőtt megbilincselték volna. Rámutatott: a 2006-os elítélések semmisségéről szóló 2011. évi XVI. törvény törvényi vélelmet állított fel arra, hogy az ebben az időszakban "intézkedő" rendőrök vallomásai és jelentései nem feleltek meg a valóságnak. Ezzel szemben a bíróság a felmentő ítéletében azt mondta ki, hogy a rendőrök vallomásának teljesen mértékben hitelt lehetett adni a bántalmazott jogsértettével szemben és kétséget kizáróan nem lehetett megállapítani, hogy ők akár tettesként, akár bűnsegédként elkövették  a terhükre rótt bűncselekményt. Ezzel lényegében a 2006 őszi rendőrbűnök relativizálására került sor, közel 9 évvel a véres események után, az elszámoltatás ezzel ebben a körben sem valósult meg.

Tíz éve, 2004. december 5-én zajlott a történelmi állampolgársági népszavazás

Kommentár és csorbítás nélkül sokak emlékezetének felfrissítése érdekében teszem közzé a kereken 10 éve, 2004. december 5-én a magyar állampolgárság elszakított sorban élő magyar testvéreink részére történő visszaadását  célzó népszavazásról szóló értékelésemet .

A Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett népszavazást akkor hatalom nyílt ellenzése, az akkori ellenzék félszívvel történő hozzáállása mellett küzdöttem végig sokakkal együtt, az MVSZ jogi szakértőjeként, a népszavazási kérdés részbeni megfogalmazójaként és az MVSZ delegáltjaként az Országos Választási Bizottságban. A gyurcsányi nemzetellenes hatalom teljes ellenzése, manipulációi és csalásai mellett megvívott népszavazás (nem átallottak székelyföldi nyomdában nyomtatni a nem melletti szórólapokat és gátlástalanul riogatni a "románok" hazánkba özönlésével) döntő mértékben járult hozzá ahhoz, hogy mára már közel 600 ezer magyar honfitársunk szerezhette vissza ünnepélyes keretek között magyar állampolgárságát. Elismerés ezért mindazoknak, akik az ügyet támogatták és természetesen a Magyarok Világszövetségének.

A „Temerini hetek”- vélemény egy szülő tollából

Ezen az úton szeretném tudatni a nyilvánossággal, és pontosan részletezni és elemezni mit is tett dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Morvai Krisztina és Rácz Szabó László a „Temerini hetek”-ként elhíresült ügyben.
Bevallom őszintén mivel nem voltam jártas a dolgokban így először próbáltam a fiam ügyében a VMSZ-hez fordulni , de számos kérésem „süket fülekre” talált a „vmsz-es pártkatonák” körében. Mert mint minden felelős szülő próbáltam menteni  a fiam , de egyszerűen nem tudtam kihez fordulni  és ekkor kezdtem el komolyabban vizsgálni az 5 Temerini fiú ügyét akik hasonló helyzetbe kerültek magyarságuk miatt mint az én fiam. Kilátástalan helyzetünk miatt szinte az ügyvédeken kívül  nem tudtunk kihez fordulni , de ekkor szerencsére jött a fordulat  és a Temerini fiúk és más személyek közben járásával a fiaink esete eljutott , pár országgyűlési és európai parlamenti képviselő fülébe akik biztosítottak afelől , hogy mindent meg fognak tenni , hogy a fiaink mielőbb szabadlábra kerülhessenek. A következő lépés az volt, hogy számos jó szándékú ember segítségével sikerült megtartanunk egy lakossági fórumot Temerinben és ilyen módon végre sikerült a nagy nyilvánosság figyelmét is felkeltenünk   a fiaink esetével kapcsolatban a fórumon részt vett dr. Gaudi-Nagy Tamás és Baráth Zsolt magyar országgyűlési  képviselők akik ismételten kiemelték annak fontosságát , hogy a magyar kormány határozottabban álljon ki a fiúk mellett.

Ez a fórum után lettek elkészítve az első interjúk a szülők részéről melyek később belekerültek az "Áldozatból bűnös” nevet viselő dokumentumfilmbe. Ekkor  dr. Gaudi-Nagy Tamás a szülőknek átadott fejenkénti 10.000 Ft-ot azzal a kitétellel , hogy ezt az összeget juttassuk be  a fiainknak a börtönbe. A következő hetekben és hónapokban számos alkalommal értesültem afelől, hogy dr.Gaudi-Nagy Tamás tényleg elkötelezett afelől , hogy a fiaink kijussanak a börtönből, az említett dokumentumfilmet egészen Strassbourgig és Brüszelig elvitték ahol az említett be is lett mutatva, valamint szórólapokkal próbáltak nyomást gyakorolni Szerbiára, sőt dr. Gaudi-Nagy Tamás még kérdéseket is tett fel a szerb elnöknek, aki természetesen próbálta „degradálni a délvidéken élő honfitársaink” helyzetét.

Ekkor történt az is mikor dr. Gaudi-Nagy Tamást megpróbálták megakadályozni, hogy CD-t amire a dokumentum film volt felvéve és a szórólapokat mely részletes leírást tartalmazott a délvidéki helyzetről átadhassa a szerb államfőnek. Számos alkalommal próbálták felhívni a figyelmet az ártatlanul bebörtönözött fiaink sanyarú sorsára, egy ilyen alkalom volt a Budapesten megtartott lakóssági fórum, amelyen szintén levetítették az „áldozatból bűnös” című dokumentumfilmet,  valamint az est folyamán bemutatásra került a fiúk ügyében szintén sokat dolgozó Bozóki Antal ügyvéd úr „A magyar közösség Szerbiában” című könyve.

A következő könyvbemutató pedig Temerinben lett megtartva, de ez előtt történt egy váratlan és egyben örömteli esemény 2013 november 28-án a fiainkat kiengedték az előzetes letartóztatásból és ezen a lakóssági fórumon már ők is részt vehettek, persze tisztában vagyok azzal , hogy ez nem egy csoda folytán történt hanem , kizárólag dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Morvai Krisztina, Rácz Szabó László és számos jó szándékú ember önzetlen kiállása és munkája eredményeképpen.

Szeretnék még megemlíteni  egy számomra és gondolom minden szülő számára egy fontos dolgot ami szintén Gaudi-Nagy Tamás nevéhez fűződik ez pedig a jogsegély szolgálat mely bár anyagilag tudja és tudta hatástalanítani az anyagi terheket mely alatt a fiaink jogi képviseletét értem s melyet ennek a jogsegély szolgálatnak köszönve az említettek költségeit a magyar állam finanszírozta.

Tisztelettel:

Apatócki Magdolna (Apatócki Flórián édesanya)

Karácsony táján sem csitult a nemzet ellenségeinek ellenem irányuló rágalomhadjárata - a repülőtéri sajtos sztori és összefüggései

Én is megkaptam a magam kis karácsonyi ajándékát az ellenem fenekedő sajtócsahosoktól : éppen  egy nappal a Megváltó születése előtt tettek közzé a lejáratás nyilvánvaló szándékával egy torz és hazug cikket egy két hete történt párizsi reptéri "sajtos" incidensről, amelynek szenvedő alanya voltam. Természetesen elégtételt fogok kérni és kártérítést érvényesítek az Air France légitársasággal szemben a jogsértéssorozatért, ami miatt csak másnap térhettem haza.

Magyar Hunor beszámolója a nemzeti jogvédők és jogsértettek 2006-os igazságtételért 2013. október 23-án szervezett tüntetéséről

"Sziasztok!

Nemrég ért véget a 2006-os elszámoltatásért tartott demonstráció a rádió székháza elött. Több is történhetett volna akár ma is, ha most ott nem csak százan lettünk volna, hanem jóval többen! De az a száz ember elég elszánt volt. Pl. Gaudi felszólította a már oszlatáshoz készülődő rendőrséget, hogy fejezze be a megfélemlítésünkre irányuló akcióját (villogó rendőrautók közelítettek az utcánkba és kezdtek beöltözni a droidok...) Láss csodát a jogvédők határozott fellépésére a sünök most meghátráltak és nem lett oszlatás végül belőle! 

Becsületére legyen mondva mind a száz embernek, hogy szembeszállt volna az oszlatással én úgy érzem, bár a tömeg összetétele túlnyomó részben bizony nem harcosokból állt teszem hozzá. Sok minden elhangzott, nagyon sok minden, nem írhatok ide fel mindent, mert az túl hosszú lenne (SoDI felvette majd felteszi hamarosan gondolom.). De a legfontosabbat igen: Egy olyan mozgalom indul útjára, amely tettekkel fogja kikényszeríteni a 2006-os rendőrterror felelőseinek elszámoltatását! Rendőrségi vezetők, rendőrök, bírák, ügyészek, politikusok stb elszámoltatását, bebörtönzését...

Izsák Balázs: Felhívás a székely fiatalokhoz

  Találtam egy képét a világhálón, és úgy gondoltam, el kell küldenem nektek. Katalónia nemzeti ünnepén készült ez év szeptember 11.-én, amikor a katalán szabadságért tüntetők egy négyszáz kilométer hosszú élőláncot alakítottak ki.

 

           

Nyilatkozat a délvidéki magyarság területi autonómiájáért

Kiemelt jelentőségű nyilatkozatot tett közzé három délvidéki magyar szervezet annak érdekében, hogy egyértelművé tegyék a délvidéki magyarság megmaradása szempontjából sorsdöntő és megkerülhetetlen a területi autonómia megvalósítása Délvidék tömbmagyarság által lakott részét. A nyilatkozat szerint a magyar kormány köteles Szerbia EU csatlakozásának feltételéül szabni a délvidéki magyarság jogos követeléseienk teljesítését, így elsőként is az önrendelkezés ezen formájának biztosítását ahol ennek feltételei fennállnak. Ezt már több alkalommal követeltem magam is az Európa Tanácsban  és az Országgyűlésben is. Az Európa Tanács soron következő ülésén ismertetni kívánom ezt a deklarációt és irásbeli kezdeményezést fogok elindítani az ügy támogatása érdekében.

Magyar önrendelkezési utak

A nemzeti önrendelkezési törekvések felerősödtek, s ehhez az igényhez a felelős magyar kormánynak és felelős civil szervezeteknek minden segítséget meg kell adniuk - jelentette ki Gaudi-Nagy Tamás a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tegnapi konferenciáján.

A radikális országgyűlési képviselő a Magyar önrendelkezés, emberi jogok és jogvédelem a Kárpát-medencében című tanácskozáson kiemelte: kilencvenhárom éve a jogfosztásra építik magyarságpolitikájukat az utódállamok, nem pedig a társnemzeti státusra. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője úgy vélte: az autonómia és önrendelkezés egyáltalán nem egymásnak ellentmondó fogalmak, az egyik következik a másikból. Ha a magyar állam odaállna az ügy mellé, akár népszavazást is lehetne sok helyen tartani róla.

Morvai Krisztina felemlítette, hogy az ENSZ alapokmányának első cikkelye úgy szól: minden népnek joga van az önrendelkezéshez. Ezt kellene szem előtt tartanunk, s véget vetni annak, hogy leszegett fejjel törődjünk bele a magyarságot ért jogsértésekbe. Az európai parlamenti képviselő szerint a szerb csatlakozás támogatásánál a magyar állam részéről nem jelenik meg kellő súllyal a jogsértésekkel szembeni fellépés, az egyéni és kollektív jogok megadásának igénye.

Gaudi-Nagy Tamás véleménye az elmúlt hét egyes jogi híreiről a hatalyonkivul.hu portál számára

A hatalyonkivul.hu portál arra kért, hogy hétről-hétre - más jogászokkal egyidejűleg - véleményezzem a hozzám eljuttatott fontosabb jogi híreket, ezen  héten a devizaadósokkal és Jobbikot neonácizó történész bírósági elmarasztalásával kapcsolatos híreket véleményeztem. A vélemények a Rögtönítélő rovatban olvashatók.

Izsák Balázs, SZNT elnök és Tőkés László : 2013 legyen az autonómia éve

Beszéd a Királyhágómelléki Református Egyházkerület bővített közgyűlésének tíz éves évfordulóján

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!*
Kedves Barátaim, emlékező magyarok!
           
 Üdvözlöm Tőkés László gondolatát: legyen a 2013-as év az autonómia éve. Ez az év többszörösen is kerek évforduló. Itthon az autonómia-mozgalom tízéves évfordulóját ünnepeljük, hamarosan tízéves lesz a Székely Nemzeti Tanács is, egész Európa pedig arról emlékezhet meg, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése húsz évvel ezelőtt fogadta el az 1201/1993 számú ajánlást, amelyből ugyan nem lett az Emberi Jogok Európai Egyezményének kiegészítő jegyzőkönyve, de amikor felvették az Európa Tanácsba, Románia kötelezettséget vállalt a teljesítésére. Az ajánlás 11.-ik cikkében kimondja, hogy, azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges státusszal rendelkezzenek. Ez nem más, mint az egy régióban többséget alkotó nemzeti közösség joga a területi autonómiához. Ugyancsak az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése fogadta el tíz évvel ezelőtt - egy másik évforduló - az Andreas Gross jelentése alapján készült, híres 1334/2003-as számú ajánlást, amely a kisebbségek autonómiáját, mint a konfliktusok megelőzésének eszközét jelöli meg. E kettős évfordulóra való tekintettel kértük az Európa Tanács tisztségviselőitől, hogy az autonómia európai évévé tegye az Európa Tanács a 2013-as évet. Ezt a kérést arra hivatkozva hárították el, hogy nincsen hagyománya az Európa Tanácsban az egyes évek elnevezésének.

Miért védi még mindig a "fülkeforradalmi" rendőrség a gyurcsányi idők 2006-os jogsértéseit ?

A kormány hatalomra lépésekor beígért szemléletváltozás a rendőrségnél máig nem következett be immáron a választásokat követő 3 évben sem. A tüntetések kezelésében ugyan kedvezően változott a gyakorlat, azonban a gyurcsányi rendőrség jogtiprását meghökkentő perbeli hevülettel és arcpirító módon védi a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság egy 2006 októberben brutálisan bántalmazott egyetemi tanár kártérítési perében. És ez nem egyedi jelenség. A károsult hiányolta az azonosító-jelvényt, erre leteperték, karját csavargatták perceken át, bilincsbe verték, majd előállították. A szokásos recept abban az időben. A jogsértett az eseményeket követő 6. év elteltével is kénytelen küzdeni az igazáért, a bírósági gyakorlat pedig egyértelmű: amikor a rendőrség jogalap nélkül támad meg, fog el, bántalmaz és tart fogva egy polgárt akkor ezért kártérítési felelősséggel tartozik. Ilyen ügyekben még a gyurcsányi időszakban is nyitottabb volt a rendőrség a helytállásra. Mi lehet a háttérben ?

Elegyengetődik –e az ügyvéddé váláshoz vezető göröngyös út?

Alig másfél év telt el azóta, hogy hatályba lépett az 1998. évi XI. törvény ügyvéddé válást szigorító rendelkezése, melynek bevezetéséről akkor a JogiForum is elsők között adott hírt.

A hatályba lépéstől eltelt idő rövidsége ellenére ismét terítékre került az ügyvéddé váláshoz kötelező gyakorlati idő felülvizsgálata-igaz, teljesen más megfontolásból. Az Országos Bírói Hivatal elnöke, Dr. Handó Tünde előterjesztése nyomán indult meg a módosítási folyamat, melynek célja az lett volna, hogy a kényszerűen nyugállományba vonuló bírák az egy éves gyakorlati idő mellőzésével ügyvédként maradhassanak a szakmában.

2012. júniusában az ügyvédség elektronikus levél formájában kapta meg Dr. Répássy Róbert Államtitkár Úr tájékoztatását a módosítás tervezetről, melyhez a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének állásfoglalását is megküldték. Ezen levélben Dr. Bánáti János Elnök Úr az OBH elnökének módosító javaslatával egyetértve a javaslatot nemcsak a bírákra, hanem az ügyészekre is kiterjesztette volna.

Gaudi-Nagy Tamás az Európa Tanács Közgyűlésén a nemzeti jogvédők jogaiért állt ki

Gaudi-Nagy Tamás az Európa Tanács nyári közgyűlésén a hazafi nemzeti jogvédők elleni szélsőségességi vádak megszüntetése érdekében emelt szót. Gaudi-Nagy Tamás megemlítette az őt és Morvai Krisztinát ért rendőrségi könnygáztámadást, amelyért később a törvényszéki harcuk során kártérítésben részesültek. Gaudi-Nagy mint követendő példát, Mahatma Ghandit nevezte meg.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat sikere a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán

Strasbourg véleménynyilvánításként értékelte az Országház körüli szennyes teregetést

Kárpáti János, az MTI tudósítja jelenti:
A strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság - kedden közzétett ítéletében - a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéseként értékelte azt, hogy Magyarországon megbírságoltak két férfit, mert 2007-ben szennyest teregettek ki az Országház körüli kordonra.

A gyülekezési jog és vélemény-nyilvánítási szabadság, illetve az állam büntetőhatalmának határterületét meghatározó strasbourgi bírósági ítélet (az ítélet itt olvasható angolul) két olyan Kossuth téri mozgalmár ügyében született, akiket a szemkilövető Gyurcsány rendszer ellen rendszeresen felléptek, és ezért több alkalommal bűntették meg őket politikai jogaik gyakorlása miatt. A döntés elégtételt ad a jogsértetteknek, egyúttal iránymutatást a hatóságoknak. A jogsértetteket a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségének két tagja és a nemzeti jogvédő szervezet együttműködő ügyvédjei, Balsai Szabolcs és Gyurta  Tibor képviselték sikerrel, ismét bizonyítva a Nemzeti Jogvédő Szolgálat kulcsfontosságú szerepet a magyarok jogvédelmének területén. Ez mar a második meghatározó döntése az Emberi Jogok Európai Bíróságának, amely a Nemzeti Jogvédő Szolgálathoz kötődik, korábban (2007) a spontán tüntetések elismeréséről szóló Bukta ítéletet (sajtóhír) Grespik László ügyvéd, az NJSZ elnökségi tagja harcolta ki.

Így fújnak a forradalmi szelek: a Kúria fenntartotta Budaházy György elítélését a Szabadság téri szovjet emlékmű 2006 őszi megrongálása miatt

Budapest, 2012. május 22., kedd (MTI nyomán) - Budaházy György pénzbüntetése fennmaradt a Szabadság téri szovjet emlékmű több mint fél évtizeddel ezelőtti megrongálása miatt, ugyanis az ezt kimondó jogerős ítélet elleni felülvizsgálati kérelmet a Kúria kedden elutasította.


Időzített bombát tervez a kormány a magyar föld alá

Ma délelőtt Gaudi-Nagy Tamás és Kepli Lajos jobbikos országgyűlési képviselők közösen hívták fel a figyelmet egy törvénymódosításra, mely beláthatatlan következményekkel járhat Magyarországra nézve.

Gaudi elmondta, első hallásra egy rendkívül unalmas témáról van szó, amiről az Országgyűlés a múlt héten folytatott le általános vitát. A téma a bányászatról, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó jogszabályokról szólt, ugyanakkor a tervezet, melyet a fülkeforradalmi kormányzat megpróbál áterőltetni a parlamenten, már mást tartalmaz: a magyarországi és külföldi üzemek által kibocsátott káros anyagokat csökkenteni kell, ezt azonban a környezetbarát technológiákra való átállással óhajtják elősegíteni, hanem azzal, hogy a szén-dioxidot összesajtolva óriási földalatti tárolókba tárolják el. A képviselő hangsúlyozta, ez a megoldás rendkívül fejletlen, kísérleti szakaszban jár és nem old meg semmit, hiszen egyáltalán nem semlegesíti a káros anyagot.