Budaházy

akta

Segítsen a letartóztatott és eljárás alá vont hazafiakon!

2009 áprilisában a regnáló MSZP erőszakkal elkezdte a leszámolást politikai ellenfeleivel. Ennek kapcsán 19 fiatallal szemben indítottak eljárást terrorizmus vádjával, tizenhat honfitársunkat börtönzött be a hatalom. Ketten nem kerültek előzetes letartóztatásba, 13-an már szabadultak, egy hazafi szökésben van.

 

HÁRMAN MÉG MINDIG BÖRTÖNBEN VANNAK: BUDAHÁZY GYÖRGY TAVALY JÚNIUS, SZASZKA TAVALY MÁJUS ÉS S. JÓZSEF TAVALY ÁPRILIS ÓTA.

 

Támogassuk a petíciót a 2006-2010 közötti hazafias ellenállók, köztük Budaházy és társai közkegyelméért!

Kérek minden jóakaratú embert, hogy támogassák aláírásukkal azt a nemes kezdeményezést  és továbbítsák azt minél több emberhez aláírásra buzdítva őket , amelynek célja: törvénnyel kapjanak amnesztiát azok, akiket 2006-2010 közötti időszakban kifejtett politikai ellenállással kapcsolatban ítéltek el koncepciós perekben.

Manapság különösen időszerű ez a kezdeményezés, mivel  a sajtó egy jelentős része a közvélemény előtt látványosan meghurcolt hősként jelenít meg néhány, kormányellenes tüntetéseken akciózó és ezért elítélt liberális fiatalt, de közben  azok a hazafiak, akiket 2006-2010 közötti nemzetellenes rezsim elleni politikai ellenállás miatt ítéltek el koncepciós eljárásban komoly börtönévekre még mindig a "veszélyes terrorista" bélyeget viselik. Abszurd helyzet, hogy azok, akik 2010 előtti elnyomást működtették és akkor a tiltakozókat üldözték, csőcselékezték most az EU zászlóval a CEU, Soros és a migránsok mellett, oroszok és kormány ellen tüntetőket és ott normasértést elkövetőket dicsőítik,  a jogállamiság,  a demokrácia védelméről szónokolnak, közben az elítélt ellenállók, akiknek részben köszönhetően a Gyurcsány-Bajnai rendszer megbukott hosszú évekre fegyházba kerülhetnek. Ezen is kell és lehet változtatni ezzel a petícióval!Ha elég nagy nyomatékú  lesz a támogatás, az elvezethet a közkegyelemhez!

Miután a tavaly első fokon törvénytelen és drákói ítélettel 125 év fegyházra ítélt Budaházy György és 16 társa ügyében az Országgyűlés illetékes bizottságában két alkalommal is megakadályozták a 2006-2010 közötti politikai ellenállók, különösen a Hunnia ügy vádlottjainak közkegyelmét célzó előterjesztések tárgysorozatba és napirendbe vételét, nem maradt más eszköz mint petíciós kezdeményezéssel az államfőhöz és a házelnökhöz fordulni, kérve őket a célnak megfelelő, kormányzat számára elfogadható közkegyelmi törvényjavaslat előterjesztésére.

Ezt a kezdeményezést Kerepes Város Önkormányzat indította, amelyhez azóta számos, több esetben kormánypárti irányítás alatt álló önkormányzat csatlakozott, ez jelenleg már több mint  300 ezer ember támogatását jelenti. 

Tavaly magam is elkészítettem egy törvényjavaslatot és kértem annak támogatására a miniszterelnököt, aki az igazságügyi miniszter útján formai okokra hivatkozva a kérésemet elhárította, de végleges elzárkózást nem közölt.

A 2002-2010 közötti időszak utáni igazságtétel fontos eleme lenne ez a közkegyelem: rendezni kell ezt a múltbeli adósságot, véget kell vetni ennek a szégyenletes rémálomnak: Budaházyék és szeretteik annyi év hányattatásai után élhessenek végre szabadon. Budaházyék többsége  még mindig kényszerintézkedés alatt állva várják a ki tudja mikor és milyen tartalommal megszülető másodfokú döntést. Úgy, hogy ráadásul az elsőfokú ítélet kézbesítésére már nyolcadik hónapja nem került még sor, a verdiktet kimondó bírói tanács elnöke pedig lemondott. Most félre kell tenni minden más szempontot, ezt kívánja a tisztesség és az emberiesség.  Gergényiék kudarcos "elszámoltatása" után az igazságtétel végképp elkerülhetetlen Budaházyék ügyében  és ennek elérése közügy.

 

Szabadságot Budaházy Györgynek és a politikai foglyoknak!


Budapest, 2017. április 25.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu 

Budaházy és társai újra előzetesben- biztosan már csak az amnesztia segíthet rajtuk! (Budaházy videóüzenetével)

Aláírás: A kép 2009 nyarán készült, de most 7 év után sajnos megint aktuális.

Egy nappal a hírhedt sukorói "ügylet" kapcsán született másodfokú felmentések után, Budaházy Györgyöt és hat másik hazafit  ma ismét előzetes letartóztatásba helyezték, hármat pedig házi őrizetbe.  A "fekete autó" eljött értük a 2006 őszi rendőrterror 10. és az '56-os szabadságharc 60. évfordulóján. Hová jutottunk? 

Amikor tegnap beszéltem Budaházy Gyurival már utalt rá, hogy tart attól, hogy szigorítás következik, mert a lakhelyelhagyás alatt állóknál rendőrök vizsgálták a házi őrizetes lábperec alkalmazhatóságát. Aztán jött ma a hír az első előzetesről. Ekkor hívtam őt és gyors helyzetértékelést tartottunk. Bármi jön mondta kitartok, a többiek miatt aggódott, én meg biztosítottam arról, hogy sokan vagyunk vele és társaival, számíthat ránk, ahogy eddig. Alig hogy letettünk a telefont rá néhány percre a hatalmas erőkkel megjelent rendőri erők elvitték felesége, Berni mellől. A három gyermek akkor még nem volt otthon... 

Két és fél évet már bent volt Gyuri előzetesben, 2011 őszén szabadult. Nehéz megszólalni. De kell és cselekedni is kell értük, ez várható el minden tisztalelkű hazafitól. Ki-ki a maga eszközeivel. Hatékonyan és felrázóan. Tiltakozni kell e koncepciós eljárás ellen és a politikai foglyok szabadságáért megint. Fel kell rázni a társadalmat és a politikai döntéshozókat és szembesíteni azzal, hogy milyen burkolt "ellenforradalom" folyik itt. És döntésre kell bírni őket: biztos megoldás csak a közkegyelem lehet. 

Nem így terveztem, de most teszem közzé Budaházy György videóüzenetét, amelyben a "Jelentés a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2006. őszi rendőrterrorral és megtorlásokkal összefüggő jogvédő küzdelmeiről a 10. évfordulón" című könyvünk október 21-i bemutatójára  küldött időszerű évfordulós gondolatokkal és a közkegyelemre is kitérve.

Miért szükséges a közkegyelem a 125 év fegyházra ítélt Budaházy Györgynek és 16 hazafi társának? - közösségi oldal a Budaházyék szabadságáért

Kérem terjesszétek és figyeljétek Budaházy justizmord ellen és a hazafiak közkegyeleméért létrehozott közösségi oldal híreit, ahol minden fontos részlet megtalálható erről a döbbenetes ügyről, amelynek során idén augusztus 30-án 17 hazafit első fokon 125 év fegyházra ítéltek törvénytelen módon a bukott Gyurcsány rendszer koholt bizonyítékai alapján!

Ki gondolta volna, hogy  a Gyurcsány–Szilvásy időszakban törvénytelen eszközökkel és módon folyt nyomozás vádképtelen „eredményeire” alapozva, az új rendszer ügyészsége emel koncepciós terrorvádat a 2010 előtti politikai ellenállással összefüggésben Budaházy György és 16 társa ellen. (Budaházy két és fél évet ült előzetesben, ebből több időt az új rendszer börtönében). 

Már régen rehabilitálni kellett volna őket, csakúgy, mint minden 2002–2010 között meghurcolt hazafit. A közkegyelem részükre elengedhetetlen, ennek érdekében a Jobbik vezetése részére parlamenti benyújtás céljából már szeptember derekán megküldtem saját közkegyelmi törvényjavaslatomat, amelyet a több száz Kossuth tüntető szeptember 17-én egyhangúlag támogatott

A nemrég benyújtott javaslatuk azonban csak enyhítést céloz, ez pedig kevés, bár még ez sem biztos, hogy kormányoldali támogatásra számíthat... Legalább valami történt és indokolásomból sokat merítettek, de éppen ezen indokok teszik a közkegyelem törvényi útját egyedül indokolttá...

Elfogadhatatlan, hogy amíg Budaházyékat törvénytelenül elítélték, a 2006 őszi rendőrterror felelősei máig büntetlenek. 

Budaházyék elítélése hatalmas közfelháborodást váltott ki, amely azóta is tartó igazságtételi tiltakozásokban is testet ölt. Széles körben elterjedt közvélekedés az ítéletet törvénytelennek, az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségével és 2010. évi fordulattal összeegyeztethetetlennek, a társadalmi békét aláásónak tartja. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplése kiemelt állami és társadalmi érdek, amelyet a Budaházy justizmord miatti közfelháborodás veszélyeztet, ezért szükséges, hogy az Országgyűlés a közkegyelem alkalmazásával mielőbb éljen ezen ítélet érintettjei és a hozzájuk hasonló módon politikai ellenállás miatt meghurcoltaknak!

Ennek érdekében való munkálkodást várunk el minden országgyűlési képviselőtől!

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzet jogvédő

www.gaudnagytamas.hu

Pereket nyert Budaházy az MSZP, a Szombat, a HVG, az Origo és Index ellen

A múlt héten - a dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője által képviselt - Budaházy György két személyiségi jogi perében is ítélet született.

Mindkettő részsikereket hozott.

Az első, a 2012. január 2-i valótlanságokat állító MSZP-közlemény kapcsán született jogerős ítéletben a Fővárosi Ítélőtábla 2014. december 9-én az MSZP-t saját honlapján közlendő elégtétel adásra kötelezte a hazafival szemben, mivel valótlanul és sértően állították róla, hogy 2006-ban az MTV székházostrom idején telefonos kapcsolatban állt a Fidesz vezérkarával. Kártérítést azonban ezért nem kell fizetnie a bukott álbaloldali pártnak.

A másik perben a 2008. november 1-i dunaszerdahelyi magyarellenes szlovák rendőri brutalitást Budaházy nyakába varrni igyekvő  több újságcikket közlő sajtószervet marasztalt el a Fővárosi Törvényszék 2014. december 12-én hozott elsőfokú ítélettel. A HVG-t, illetve a Szombat c. lapot kiadó Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet fejenként 200 ezer forint és kamatai összegű kártérítésre ítélték, míg az origo.hu és index.hu portálokat csupán elégtétel adásra kötelezték Budaházy György jó hírnevét sértő valótlan állítás  miatt. Mivel több más jogsértő állítás tekintetében a bíróság nem marasztalta el az alpereseket és a kártérítés mértéke is elmarad az egyébként reálisan járó mértéktől, ezért fellebbezést nyújt be a hazafi.
A két ítéletről szóló tárgyalási összefoglalót Almási Lajos készítette.

Ha Budaházy György ad fel egy héttel határidő előtt egy levelet, az elkésettnek minősül (Videóval)

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ma, november 12-én megszüntette az általam képviselt Budaházy  György által állam ellen indított pert, amelyben egymillió forint kártalanítást követelt az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt ellene indított koncepciós per kapcsán elszenvedett kéthetes házi őrizet miatt.

Budaházyt három év eljárás után a Kúria 2012. június 26-án mentette fel, a szabályok szerint az ezen eljárásra tekintettel kiállt kényszerintézkedés (előzetes letartóztatás, házi őrizet) miatt kártalanítás jár, amelyet fél éven belül lehet peres úton érvényesíteni. A kereset december 21-én feladásra került, amely rejtélyes módon csak január 3-én került iktatásra, így elkésettség miatt a bíróság a pert megszüntette.

Életfogytig előzetes- rossz és veszélyes döntés

Tegnap az Országgyűlés elfogadta a büntetőeljárási törvény módosítását  miszerint 15 évig tartó vagy súlyosabb szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekmény esetén az előzetes letartóztatás korlátlan ideig, tehát akár életfogytig tarthat.

Nemzeti jogvédőként vallott jogállami felfogásommal ez a megoldás összeegyeztethetetlen, ezért  a rogáni zsaroló hisztériakeltés ellenére nem szavaztam meg ezt a módosítást. Természetesen magam sem szeretném az ároktői gyilkosok és hozzájuk hasonló lények társadalomra eresztését, de tisztában kell lenni azzal, hogy sok esetben reflexszerűen olyan mértékben önkényes  a nyomozó hatóságok kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárása, hogy semmi garancia nincs arra, hogy ezt a lehetőséget ne visszaélésszerűen és előrehozott büntetésként alkalmazzák.

Elítélik egy matricáért?

Hétfőn ítéletet hoznak a HVIM egyik tagja ügyében, akit azzal vádolnak, hogy egy horvát televíziós stáb tagjait bántalmazta. Az esettel kapcsolatban Gaudi-Nagy Tamás szerint sokminden sántít.

Gyorsított eljárásban, pénteken állították bíróság elé azt a férfit, akit azzal vádolnak, hogy Jobbik október 23-ai rendezvényén garázdaságot követett el. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egyik tagja ellen indított koncepciós eljárás első fordulóját az ügyészség elvesztette – közölte portálunkkal Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője, aki a férfit védi.Kemenár Zoltán 18:30 perckor a Jobbik fővárosi, Erzsébet téri nyilvános, ünnepi rendezvényét követően odalépett az al-Dzsazíra hírtelevíziónak a helyszínen forgató horvátországi stábjához, és az élő adás során „Szabadságot Budaházynak” matricát mutatott be, majd felmutatta Petőfi Sándor idézetét, amely arról szól, hogy nem szerencsés, ha külföldiek magyar földeket foglalnak el – idézte fel a történteket a fiatalember védője.

A "demokrata" Heller legújabb hazug és magyarellenes rágalmai

Budaházy Györggyel folytattam egy érdekes kétórás élő rádióbeszélgetést a  magyarság, a politika, a jogvédelem és az EU aktuális témáiról. Ennek keretében ismertettem a "demokrata" Heller legújabb hazug, magyarellenes rágalmait, amely egy meghatározó német politikai magazinban (Die Zeit- Fasizmus felé menetel Európa c. lapszáma) jelent meg nemrégiben. Heller többek között náci ikonnak nevezi Wass Albertet, elemzi a Jobbik "rasszizmusát". Aki úgy érzi, hogy kissé megfásult a közélettől, az kérem nézze meg ezt a 7 perces beszélgetésrészt, biztos vagyok benne, hogy új lendületet kap a cselekvő hazafisága. Köszönjük Heller Ágnes!

Aktuális helyzetelemzés Budaházy Gyurival

A Szent Korona Rádióban Budaházy György eheti vendége Gaudi-Nagy Tamás volt, akivel átbeszélték a délvidéki magyarság érdekében az elmúlt héten a strasbourgi Európa Tanácsban folytatott akciósorozatukat, de szóba került természetesen a temerini hetek ügye is. Beszélgettek a Biszku ellen emelt vád kapcsán az elszámoltatásról, a magyar bíróságok belső problémáiról, és a Snowden ügyről. Továbbá érdekes hírelemzések hangzottak el a műsorban, amelyekhez hozzászólt Gaudi-Nagy Tamás is. Gaudi ismerteti Heller Ágnes legújabb hazug és magyarellenes rágalmait, amely Németország egyik igen elismert politikai magazinjában a Die Zeit-ban nemrég jelent meg.

Kattintson a lejátszáshoz

Végre egy jó hír: Budaházy pert nyert a lánchíd rádiós Perjés ellen (videóval)

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletével megállapította, hogy Perjés Zoltánt és a Lánchíd Rádió Kft megsértették Budaházy György becsületét és magánélete tiszteletben tartásához fűződő személyiségi jogait, továbbá  kötelezte Perjés Zoltánt és a Lánchíd Rádió Kft-t, hogy egyetemlegesen fizessenek meg Budaházy Györgynek egymillió forint és kamatai összegű nem vagyoni kártérítést, illetve kétszázezer forint összegű perköltséget.

A Budaházy titkok

Mi történt Budaházy Györggyel a két és fél éves előzetes letartóztatásból történt szabadulása óta? Mi újság az ellene s a Hunnia csoport tagjai ellen terrorcselekmény miatt indított, négy éve húzódó büntetőeljárásban? Hogyan alakult az a 15 másik büntetőügy, amelyben Budaházyt a nemzeti ellenállás különböző formái miatt „rendszabályozta” a hatalom? (pl. Erzsébet hídi tüntetés a szavazatok újraszámlálásáért; internetes buzdítás a gyurcsányi terrorral szembeni ellenállásra; a „szovjet emlékmű” megrongálása”; az EU-ba történő belépéssel szembeni „szervezkedés”, felvilágosítás). 

Hogyan képes védeni a Nemzeti Együttműködés Kormánya a Medgyessy/Gyurcsány/Bajnai terror „emlékét” Budaházyval szemben a most folyó kártérítési perekben, illetve a strasbourgi eljárásokban? S ki követett el Magyarországon terrorcselekményt: Budaházy vagy Gyurcsány? A beszélgetés résztvevői Budaházy György, Gaudi-Nagy Tamás és Morvai Krisztina.

Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás a Budaházy műsorban

Legújabb műsorában Budaházy György Morvai Krisztinával és Gaudi-Nagy Tamással beszélgetett. A székely zászló körüli botrány kapcsán szóba került Trianon kérdése, az új temerini ügy, Gergényiék „megvádolása“.

A legújabb Budaházy műsort ITT töltheti le.

Budaházy György műsorát minden héten szerdán 17:30-tól hallgathatja a Szent Korona Rádió honlapján. A korábbi műsorokat az archívumban találja.

Lakhelyelhagyási tilalomra enyhítették Budaházy házi őrizetét

Megszüntette a Fővárosi Törvényszék Budaházy György és társai házi őrizetét, és lakhelyelhagyási tilalomra enyhítette a szigorú házi őrizetet

Elkezdődött Budaházy pere a Lánchíd Rádióval

Dr. Gaudi-Nagy Tamás korrekt módon felvetette a peren kívüli megegyezés lehetőségét, hogy így elkerülhetnék az alperesek az eljárást, de mind a Lánchíd Rádió jogi képviselője, mind a Perjés Zoltánt képviselő ifj. Lomniczi Zoltán ügyvéd elhatárolódtak ettől.

A felperes (Budaházy) és az alperesek jogi képviselőinek nyilatkozatai során Dr. Gaudi-Nagy Tamás éles szóváltásba keveredett Lomniczival, aki kvázi lebunkózta Gaudit, hogy az ő felszólalása alatt számítógépezett, ezen jogosan kiakadt Gaudi, hogy mi köze hozzá, ráadásul jogszabályokat olvasott éppen az ügyhöz és éppen Lomnicziék megnyilvánulásaira válaszolandó.

Rövid összefoglaló a tárgyalásról:

Elkezdődik Budaházy kártérítési pere Perjés és a Lánchíd rádió ellen

Aki tud, vegyen részt Budaházy György Perjés Zoltán és a Lánchíd rádió elleni kártérítési perének első tárgyalásán július 10-én, kedden 8:30 órától, a Fővárosi Törvényszék II. emelet 43-as termében.

Hanganyag:

2008. március 17-én elhangzott Sprőd cím műsorában Perjés Zoltán, a Lánchíd Rádió műsorvezetője a két nappal korábbi március 15-i események kapcsán a hazafiakat és név szerint Budaházy Györgyöt mocskolta. Hogy pontosan mi hangzott el, azt ITT meghallgathatja.

Perjés Zoltán egy kis dj a sok közül, amennyiben meg szeretne ismerkedni pályafutásával, olvassa el korábbi összeállításunkat, melyből Budaházy György véleményét is megtudhatja a műsorvezető mocskolódásairól.

A hazafit immár sokadszor, ezúttal is Gaudi-Nagy Tamás képviseli. Korábban a stop.hu ellen jogerősen már nyert pert Budaházy, ennek során 750.000,- Ft és kamatai összegű kártérítést harcolt ki a gyalázkodó médiummal szemben.