Az Európai Parlament falai megremegtek a magyar igazságtól!

 

A Trianoni Békediktátum 90. évfordulóján a Nemzeti Érzelmű Motorosok közel harmincfős motoros küldöttsége június 3-án átadta a magyarság számára igazságot követelő petíciót Brüsszelben az Európai Parlament (EP) épületénél négy EP képviselőnek, köztük Morvai Krisztinának. Az eseményen részt vett még az Emberi Jogok Közép-európai Bizottsága képviseletében annak elnöke, Pierre Gillet, és tanácsadója, Dr. B. Nagy Ottó. 

A 2010. június 1-én szakadó esőben az Országház mellől indult el a Nemzeti Érzelmű Motorosok karavánja, hogy elvigye Brüsszelbe és Versailles-ba a magyar igazság üzenetét tartalmazó petíciót. A motorosokat a Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti képviselői búcsúztatták, azzal az útravalóval, hogy a magyarságért folytatott küzdelemben meghalni lehet, de elfáradni nem. A bátor motorosok sikerrel teljesítették a küldetésük első állomását: 1300 km sok megpróbáltatással teli (néhány durrdefekt és némi motorszerelés) utazást követően nem sokkal 11 óra után érkeztek meg az Európai Parlament épületéhez Brüsszelbe. Erőt sugárzó módon sorakoztak fel az épülettel szemben a nemzeti lobogókkal és történelmi zászlókkal ékesített kétkerekűek, majd előkerültek a történelmi Magyarország 64 vármegyéjének gyönyörű lobogói is.

A büszke, jókedvű és fáradtság jeleit egyáltalán nem mutató  küldöttséget Gaudi-Nagy Tamás Jobbikos országgyűlési képviselő üdvözölte, rámutatva arra, hogy a Nemzeti Érzelmű Motorosok történelmet írtak ezzel az akcióval. Nemzeti imádságunk eléneklését követően Morvai Krisztina EP képviselő köszöntötte a jelenlevőket és ígéretet tett arra, hogy a petíciót Jobbikos képviselőtársaival, Szegedi Csanáddal és Kovács Bélával együtt eljuttatják az összes EP képviselőnek és napirendre vetetik a magyar ügyet.

"A trianoni békediktátum igazságtalan határozatai a mai napig mélyrehatóan érintik az elcsatolt területeken élő magyarokat, önrendelkezési és nyelvhasználati jogaik ez Európai Unió alapelveivel összeegyeztethetetlen módon súlyosan sérülnek" - áll többek között a petícióban, amelyet Morvai Krisztina mellet Európa három vezető államához tartozó EP képviselő vett át: Bruno Gollnisch (Francia Nemzeti Front), Frank Vanhecke (Vlaams Belang) és Andrew Brons (Brit Nemzeti Párt). Felszólalásaikban mindhárman elítélték a békediktátumot, elismeréssel adóztak a motoros küldöttségnek, hitet tettek amellett, hogy ez az igazságtalan döntés elfogadhatatlan és az elszakított sorban élő magyarság részére biztosítani kell az Európa szerencsésebb részein élő nemzeti közösségek tagjait megillető alapvető jogokat, így a korlátlan nyelvhasználatot és a magas fokú autonómiát.

Az indulás előtt a misszióban részt vett minden motoros emléklapot kapott Morvai Krisztinától és Gaudi-Nagy Tamástól, amelyben megköszönték az áldozatos küldetést és kinyilvánították, hogy a magyar feltámadást semmi sem akadályozhatja meg és harcolni kell a nemzet igazságáért.

A közel két órás rendezvény rendkívül nagy érdeklődést váltott ki, tucatszám álltak meg az emberek és kaptak a petíció háromnyelvű példányából illetve tájékoztató anyagokat a trianoni békediktátumról és annak máig ható gyalázatos következményeiről. Még olyan román újságírónő is akadt, akit megérintett az esemény és megígérte, hogy tisztességes tájékoztatást ad az elhangzottakról. A petíció átadását követően Gaudi-Nagy Tamás Jeszenszky István motorján egy tiszteletkört rótt le a Luxemburg téren, kezében nemzeti lobogónkkal és Brassó vármegye zászlajával. Ezt követően közös fényképek készültek a magyar képviselőkkel és hangosan zúgott az Európai Parlament épülete előtti téren az "Adjon az Isten szebb jövőt!" 

gaudi.jobbik.hu