Bevándorlási válsághelyzet: a magyaroknak is vannak jogai! (Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye)

1. A tömeges illegális bevándorlás miatt hazánkra példátlan nyomás nehezedik. Célország még nem vagyunk, de mégis rendkívüli a helyzet. Az így kialakult közbiztonsági, nemzetbiztonsági, közegészségügyi, szociális és emberi jogi válsághelyzet súlyosan fenyegeti az ENSZ vonatkozó jogi normái szerint őshonos nemzeti közösségnek minősülő és ekként védelemre szoruló nemzetünk jogait és érdekeit. 

Jogsértések sorozatán, a menedékjoggal való tudatos visszaélésen, szervezett bűnözés keretében virágzó embercsempészésen alapuló, hazánkat és egész Európát fenyegető jelenségről van szó, amellyel szemben a nemzeti önvédelem minden lehetséges eszközét be kell vetni. A magyar nemzet jogos védelmi helyzetben van jelenleg és ennek gyakorlását az Európai Unió sem akadályozhatja meg. Nehéz cáfolni azt a vélekedést, hogy az illegális migrációt tudatosan gerjesztik a hagyományos európai nemzeti közösségek felszámolására, az EU vezető államainak és szerveinek cinkos passzivitásával. 

A magukat menekültnek állító, többnyire álcázott gazdasági bevándorló tízezrek humanitárius igényei nem csonkíthatják és semmisíthetik meg Magyarország államalkotó közösségeinek és egyéneinek alapvető emberi jogait, így a szabad mozgáshoz, személyes biztonsághoz és szabadsághoz, egészséghez és szociális biztonsághoz való jogot és a közösségi léthez, megmaradáshoz való jogot. A bevándorláshoz való jog nem alapvető emberi jog. A magyaroknak is vannak emberi jogai, amelyek most sérülnek és ezt a liberális „jogvédők” tudatosan elhallgatják! 

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) – ahogy azt 2002-2010 közötti tömeges szabadságjogi jogsértések, önkényes bebörtönzések, szemkilövések idején tette – a nemzeti jogvédelem eszközeivel lép fel ismét a magyarok jogainak védelmezése érdekében. 

Szakszerű jogi segítséget kívánunk adni együttműködő ügyvédeink útján azoknak, akiket illegális migránsok által vagy miatt ér jogsérelem (termény- és egyéb kár, erőszakos bűncselekmény, lakókörnyezeti veszélyeztetettség, közlekedési nehézségek, büntetőeljárás önkéntes védelmi munka vagy nemzeti önvédelemhez kapcsolódó alapvető szabadságjog-gyakorlás miatt stb.). 

Várjuk a jogsértettek jelentkezését (njsz@nemzetijogvedo.hu, 30/549-4167) és olyan ügyvéd kollégákét is, akik hajlandóak ebben a munkában részt venni. 

Büntetővédelmet biztosítunk már egy hazafinak, aki önkéntes civil segítséget ajánlott egy déli határszéli önkormányzatnak a határ védelméhez és ilyen felhívást tett közzé. Emiatt másnap hajnalban előállították és közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése vétsége elkövetésével gyanúsították meg. Itt az ideje a nemzeti önvédelmet korlátozó ezen bűncselekmény hatályon kívül helyezésének!

Tevékenységünkhöz számítunk magánszemélyek és vállalkozók erkölcsi és pénzügyi támogatására (bankszámlaszám: 11600006-00000000-29912821), mivel a – „menekültek” jogait szinte már a törvényesség határán átlépően védő - bevándorlást segítő „jogvédő” szervezetekéhez mérhető, széles hatókörű nemzeti jogvédő munkát csak ilyen forrásbevonással tudunk végezni. 

2. A magyar államot tevékeny védelmi kötelezettség terheli ebben a helyzetben: megfelelő hatékonysággal kell fellépnie a törvényes rendet és a polgárok biztonságát fenyegető, elképesztő méretű és hatású illegális migráció ellen. 

A magyarok emberi jogainak védelmezéséhez nélkülözhetetlen az államhatár védelme. Mindezért támogatjuk a Honvédség határaink védelmét célzó, törvényes keretek közötti felhasználását és az eddiginél sokkal szigorúbb fellépést az embercsempész bűnözőkkel szemben is. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki hazánk területén történő jogellenes tartózkodáshoz vagyoni haszonszerzés végett segítséget nyújt, az a két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, jogellenes tartózkodás elősegítése vétségét követi el. 

Az érintett határszakasz kerítéssel és határvédelemre felkészült erőkkel való védelme szükséges és indokolt, emiatt hazánk nem marasztalható el. A határ jogellenes átlépése, illetve a határzár megrongálása büntetendő. Menekülttáborok létesítése csak a határövezetben, lakott területen kívül és zárt működéssel indokolt. Szükséges, hogy a rendészeti szervek adjanak pontos tájékoztatást a sokszor dezinformált migránsoknak jogaikról és kötelezettségeikről.

3. Sokadszorra már a történelemben Európát is védjük, ezért az EU a vonatkozó normái alapján köteles ehhez rendkívüli intézkedésként maximális erőforrásokat hazánk rendelkezésére bocsátani, mivel ezt eddig nem tette meg, követelni kell. 

A szükséghelyzet kezelésére alkalmatlan Dublin III. rendeletet - amely lehetővé teszi, hogy később hazánkba tízezres nagyságrendben történjen visszatoloncolás - meg kell változtatni, illetve alkalmazását fel kell függeszteni. Az ENSZ menekültügyi szabályai is gyökeres átalakításra szorulnak.

Elfogadhatatlan kettős mérce, hogy míg Magyarországon számon kérik az uniós szabályok betartását, más államok azokat következmények nélkül rendszeresen szegik meg.

Hasonlóképpen elfogadhatatlan a hazánkkal szembeni éles nemzetközi kritika amiatt, hogy - egyetlen EU tagállamként - megköveteli: a migránsok vonatkozásában az EU normák szerinti eljárásokat lefolytassák.

Ha súlyosan veszélyezteti a tagállam fennmaradását valamely uniós kötelezettség teljesítése, annak alkalmazása felfüggesztendő.

4. A magyarság nemcsak határon innen, de azon túl Délvidéken (Észak-Bácska) is elszenvedője a tömeges illegális migrációnak, amelyet a jelek szerint Szerbiában állami szinten is támogatnak. Mivel Szerbia biztonságos származási ország, ezért az onnét érkező illegális határátlépőknek nem jár menedékjog, őket vissza kell fordítani. Szerbiával meg kell haladéktalanul szakítani az EU csatlakozási tárgyalásokat a délvidéki magyarság tarthatatlan helyzete miatt is. A menekültügyi törvény szerint nem adható menekültstátus, ha az a nemzetbiztonságot veszélyezteti, meg kell fontolni ezen szabály alkalmazását a mostani hullámban érkező menedékkérők esetében.

5. Mélyen elítéljük azt a liberális „jogvédők” (MHB, TASZ), egyes civil szervezetek és pártok által vallott szemléletet és gyakorlatot, amely kizárólagosan a „szegény, elesett menekültekre" fókuszál és jogaikat az őshonos nemzeti közösség jogai fölébe helyezi. Törvénysértés gyanúját vetik fel a Magyar Helsinki Bizottság honlapján található többnyelvű migráns "tájékoztatók", amelyekben kitanítást adnak a menekültstátus csalárd megszerzéséhez. 

A liberális „jogvédő” szervezetek ezen visszás – és a valódi menekültek érdekeit is sértő - tevékenységéről rövidesen külön közleményben tájékoztatjuk a közvéleményt.

Budapest, 2015. szeptember 4.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöksége nevében:

Dr. Novozánszky Ilona elnök

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető