Csodás, hogy megszületett a Megváltó ! Áldott Karacsunt- Karácsonyt!

Áldott és kegyelemteljes Karacsunt-Karácsonyt kívánok Megváltónk megszületésének csodás és gyógyító hírével !

Őseink hitvilágában Jézus születésnapja előtti téli napforduló a megújulást és az újjászületést jelképezte. A sötétség átfordulását a világosságba, ez a kara csun (azaz karácsony) ünnepe. Nem véletlen e két ünnep szinte egyidejűsége.

A mai evangéliumi rész (Mt 10,17–22) arra figyelmeztet minket, hogy nem elég passzívan várni a megváltást, a magyar feltámadásért és a világ sebeinek gyógyításáért erős karral, szilárd hittel, állhatatos lélekkel, az építés embereivel közösen, bátran, igaz módon és szerető szívvel cselekednünk kell !

Mert az ige szerint "aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül."

A langyosokat pedig kiköpi az Úr. (Jel 3,15-16)

"Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül."

A képek:
1.A legszebb Országház a világon, a Szent Korona oltalmazója az ország karácsonyfájával, illően fellobogózva.
2. A világ legszebb adventi vásárának otthont adó teret uraló csodás Bazilika
3. A szeretet apostola Jézus Krisztus a krakkói Wavel Katedrálisban

Szeretetteli hazafias köszöntéssel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás nemzeti jogvédő