Dr. Gaudi-Nagy Tamás küzdelme az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságában (Jegyzőkönyvvel frissítve!)

Dr. Lukács Tamás az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság rendkívüli ülésén 2010.07.27-én, arrogánsan lesöpörte Dr. Gaudi-Nagy Tamás javaslatát, amelyben a 2010. július 4-én, az Erzsébet téren történt jogellenes tömegoszlatás napirendre vételét és kivizsgálását kérte:

 

Az ülés részletes beszámolója

Az alábbiakban olvasható az ülésről készült jegyzőkönyv azon része, amely a július 4-i gárdista fogadalomtétel rendőri zaklatása miatti napirendi vitát tartalmazza, ideértve az egyebek között a bizottság tagjainak és a nyilvánosságnak a július 29-i Budaházy filmre történt meghívását. A vita több mint tanulságos és annak fényében érthető napirendre emelést leszavazását követőa nemzeti jogvédő alábbi kijelentése, amely szó szerinti idézet a jegyzőkönyvből:

"Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Gratulálok! Gyurcsány tevékenységét sikerül folytatni. Remek!"


Jellemző idézetek a jegyzkönyvből:

 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik): "A Jobbik Magyarországért Mozgalom e tekintetben a lehető legkeményebb álláspontot képviselte a kampányban és képviseli most is, nevezetesen hogy aki nem tartja be a társadalom együttélési szabályait, hanem visszaél azokkal, ráadásul visszaél a szociális rendszer adta előnyökkel, annak nagyon komoly hátrányos társadalmi megítéléssel kell számolnia, illetve számos joghátrányt kell elszenvednie."

"Több százezer ember egyszerűen visszaél a szociális rendszer adta előnyökkel, adómentesen szerzi a jövedelmét, s ezek után olyan életszínvonalon él, ami mellett nem szorulna rá a segélyre, mégis igénybe veszi azt."

" Hogyan tudja megmagyarázni, hogy az adatvédelmi biztos miért mér kettős mércével? A rendőri önkénnyel szemben kiszolgáltatottakat nem védi meg, ugyanakkor meg a megélhetési bűnözés Kuncze Gábor-i fogalma mögé bújó és visszaélésszerű életmódot folytató embereket megvédi."

Berényi László (Fidesz): "Köszönöm polgármester úrnak, hogy egyszer se ejtette ki száján a „cigány” szót, ellentétben Gaudi képviselőtársammal, aki azt mondta, hogy Hódmezővásárhelyen a szülői házát cigányok tették tönkre (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem ezt mondtam, de mindegy.), holott mondhatta volna azt, hogy Kovács János vagy Berényi László. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hosszú lenne a lista.) "

Nyakó István (MSZP) : "Biztos vagyok benne, hogy legtöbben nem akarnak mást, csak ugyanúgy élni, mint a válság előtt, de azt is látnunk kell, hogy sokan felelősöket keresnek, pláne akkor, ha felelőtlen politikai erők tálcán kínálják nekik a bűnbakokat. Ma segélyezettnek, cigánynak hívják a gonoszt, tegnap zsidónak, kuláknak, tótnak, bocskorosnak, burzsujnak, prolinak és az Isten tudja még, hogy minek hívták. A történelemben már nem egyszer előfordultak hasonló esetek, ezt mind a ketten tanultuk, és ennek a következményeit is. Más a hangulatkeltés. A politikai pártok kelthetnek hangulatot. A szélsőséges pártok kelthetnek gyűlöletet. Azaz hogy nem kelthetnek, mégis megteszik. Azt is látnunk kell, hogy ma a parlamentben van egy pártja a bűnbakképzésnek, itt ülnek ebben a teremben is. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: És éppen most beszél az egyik képviselőjük.) Képviselő úr igen közel került hozzájuk."

Dr. Lukács Tamás elnök (KDNP) : "Ha válaszolhatok, hogy miért nem kerülhet napirendre – ha már „egyebekről” beszélünk –: mert nincs Gárda.

(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De bejelentett tüntetés az volt!) "

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Kapcsolódó videó: