Egy szemtanú beszámolója a trianoni békediktátum 90. évfordulóján Brüsszelben tartott demonstrációról (képekkel)

(Az eseményről szóló hivatalos beszámoló itt olvasható)

2010. június 3-án, a Nemzeti Érzelmű Motorosok Egyesület egy csoportja a Trianon 90 emléktúra 2010. június 1-7. Budapest – Brüsszel – Trianon keretén belül petíciót adott át több EU képviselőnek. Ilyen még Brüsszelben nem volt. A motoros egyesület elnöke, Jeszenszky Sándor elmondta, hogy a trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulóján elmotoroznak Versailles-ba a Nagy-Trianon kastélyhoz, hogy a helyszínen emlékezhessenek. Egy nappal előtte pedig eljöttek Brüsszelbe.

Morvai Krisztina és Gaudi-Nagy Tamás volt a házigazda, akik, mint egy rögtönzött sajtótájékoztatón igen profi módon vezényelték le az eseményt. (A motorosokat Gaudi-Nagy Tamás búcsúztatta az induláskor, illetve a visszaérkezéskor a fogadásunkon is ott volt a Kossuth téren.)

Morvai Krisztina vállalta magára a tolmács nehéz szerepét, a témát figyelembe véve. Az időjárás kegyeibe fogadta az egybegyűlteket, napsütésben nem volt hiány.

Az elején s a végén elénekeltük a Himnuszt, de felhangzott a Szózat s a Székely Himnusz is, melyet a Hiszekegy követett. Többek bizony meg is könnyezték.


További képek a galériában

Morvai Krisztina felolvasta köszönő levelét és ígéretet tett arra, hogy a petíciót minden képviselőhöz eljuttatja. (Ez meg is történt másnap !) Ezután lefordította angolra a petíciót illetve megkértek egy másik francia képviselőt aki felolvasta franciául is.

Egy francia, egy flamand és egy angol EP képviselő jött el, akik reagáltak az elhangzottakra.

Elmondták, hogy igenis van lehetőség a felülvizsgálatra. A francia képviselő elmondta, hogy szégyelli azt, hogy egy ilyen szép épületben ilyen igazságtalanság történt, hogy szétválasztottak egy nemzetet. A flamand képviselő szerint is teljes igazságtalanság történt, ami viszont megváltoztatható. A flamand nép szolidaritását és barátságát fejezte ki. Az angol képviselő elmondta, azzal, hogy a magyarok feje felett meghúzták a határokat, attól még nem váltak más nemzetté. Az elszakított magyarok akaratukon kívül kerültek idegen elnyomás alá. Szerinte az államhatárok ideálisan a nemzethatárokat kellene, hogy jelezzék. Ezután Pierre Grillet atya, a Közép-Európai Emberi Jogi Bizottság elnöke is szót kapott aki a már akkor is markásan képviselte a magyar érdekeket amikor még magyar képviselő nem is volt az Európai Parlamentben. Egyetértettek abban, hogy a magyarságot megilletik a nyelvi, kulturális és egyéb jogok, melyek nap mint nap sérülnek.

Gaudi-Nagy Tamás ezután felhívta a figyelmet a 64 vármegye zászlóira, utalva arra, hogy milyen kevés maradt meg, illetve épen a csonkítás után belőlük. Elmondta, hogy Brassó vármegye különösen kedves szívének és ezért is tartja kezében, mivel anyai nagyapja Trianon előtt ott született Hosszúfaluban, amelyet családjával aztán a diktátum miatt kellett elhagynia. Szólt két fontos törvényről melyeket az új magyar országgyűlés hozott. Végre eljutottunk oda, hogy Isten nevét is beemelték a szövegbe és diktátumnak nevezték a trianoni országcsonkítást. Felolvasott egy mondatot a Nemzeti Összetartozás Napjáról szóló 2010. évi XLV. számú törvényből is :

"3. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Ebből kiindulva az Országgyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia különböző formáira irányuló természetes igényének támogatására.”

A végén Morvai Krisztina kiosztotta mindenkinek a köszönő leveleket melyeket Gaudi-Nagy Tamással közösen írtak.

A közös fényképezkedés közben az Adjon az Isten szebb jövőt! kiáltás ércesen zengett az Európai Parlament rideg és falanszterszerű épülete előtt. Gaudi-Nagy Tamás viccesen meg is jegyezte, reméli nem fognak minket megbírságolni ezért! Másodjára hangosabbra sikerült, amire már járókelők is felkapták a fejüket. Érdekes volt, hogy a vége felé pont egy lengyel csoport állt meg mellettünk.

Jó volt látni a zászlóerdőben az elszánt arcokat. Az is nagyon tetszett amikor Gaudi-Nagy Tamást motoron Jeszy elvitte egy körre a közeli téren (Place Concorde), egyik kezében Brassó vármegye zászlajával, a másikban a magyarral, « Justice for Hungary » kiáltásokkal, mindezzel a tér környékén nagy létszámban ejtőző eurokraták és egy éppen a téren tüntető irániak érdeklődését kiváltva.