Felszólalásom a költségvetési törvény vitájában: ez a gyarmatosítás előtti kapituláció büdzséje

Szerdán kezdte el az Országgyűlés a 2012. évi Költségvetési törvény általános vitáját, aminek keretében a Jobbik álláspontját Vona Gábor frakcióvezető, Nyikos László és Rozgonyi Ernő ismertették kiváló vezérszónoki felszólalásaikban. A Jobbik frakció rendes felszólalásainak sorát én nyitottam.

Azzal kezdtem, hogy sajnos ismét egy olyan költségvetési törvény javaslat van a T. Ház előtt, amely a gyarmatosítás elleni és a nemzeti önrendelkezésért folytatott küzdelemben kapitulál. Kapitulál egyrészt azért, mert a nemzetközi pénzintézeteknek történő megfelelésre és az államadósság visszafizetésére fókuszál. Évi 1.100 milliárd forint az a kamat összeg amelyet az állam az adófizetők pénzéből a nemzetközi pénzintézetek részére folyósításra kerül. Kapitulált azért is, mert Magyarország állami szuverenitását csorbítva 14 milliárd forintot fizet a brit gazdáknak, az helyett, hogy ezen összeget a magyar gazdák, magyar termelők részére juttatná.

Aggodalmamnak adtam hangot a tekintetben is, hogy az Európai Unió kasszájába 245 milliárd forintot fizetünk, miközben egyáltalán nem vagyunk  haszonélvezői az EU tagságnak . Elfogadhatatlan, hogy a pártok normatív támogatása függetlenül a jelenlegi gazdasági helyzettől még így is meglehetősen magas, ráadásul nőtt a törvényjavaslat szerint. Felháborító, hogy ilyen nehéz helyzetben 1 milliárd forintból akarják a Kossuth teret felújítani, amit most el kellene halasztani.

A másik aggasztó dolog aminek hangot adtam, hogy Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma elesik a költségvetési támogatástól, enélkül gyengül a Kárpát- medencei magyarság egyesítésének ügye. Követeltem, a Kárpát-medencei magyar jogsegély szervezetet életre hívását és a megfelelő költségvetési támogatás biztosítását, ugyanis jelen pillanatban csak a Nemzeti Jogvédő Szolgálat jár el elcsatolt sorban élő jogsértett nemzettestvéreink jogvédelme érdekében.

Az Alkotmánybíróság, noha feladatköre és személyi összetétele bővült, azonban nem kapott ezzel arányos többlet költségvetési normatívát.

Az összeomlás szélén álló magyar bírósági rendszerrel kapcsolatosan felháborítónak tartom, hogy az általunk nagyon támogatott  tavalyi költségvetési tétel, amely a Pest Megyei Bíróság és a Fővárosi Bíróság ügyhátralékának ledolgozására vonatkozó 753 millió forintos normatíva, amelyet a zárszámadási törvény alapján nem teljesült és a jövő évi költségvetésből teljes egészében hiányzik. Követeltem, hogy a büntetés-végrehajtás kapjon sokkal többet, mivel elviselhetetlen körülmények között megalázóan alacsony bérért végzik kockázatos munkájukat a BV-őrök és a  töltik büntetésüket a rabok. A rendőrség számára is magasabb támogatást kértem, mivel  a jelen közbiztonsági válsághelyzetben még az infláció mértékét sem éri el a rendvédelemre fordított összeg tavalyhoz képest. Javasoltam a bűncselekmények áldozatainak kártalanítására és az állami jogi segítségnyújtásra fordítandó jelenleg igen szerény összeget, mert a mindennapi bűnözős áldozatai a legritkább esetben kapnak jóvátételt az elkövetőtől.