Gaudi-Nagy kiállt a hátrányos helyzetben levő független képviselők jogaiért az Európa Tanács közgyűlésén

Elfogadhatatlan, hogy a rendszer jelenlegi szabályai szerint az Európa Tanács közgyűlésének egyetlen politikai csoportjához sem tartozó képviselő kifejezetten hátrányos megkülönbözetésben részesül és csak sorrendben 39. helyen szólalhat fel először független képviselőként a politikai csoportok képviselői után. Emiatt a Jobbik magyar országgyűlési frakciójának tagjaként az  ET közgyűlés munkájában részt vevő, de ott politikai csoporton kívüli, tehát függetlennek minősülő  Gaudi-Nagy Tamás ügyrendi felszólalással élt a közgyűlés 2010. június 25-i péntek délelőtti ülésén: indítványozta, hogy az Európa Tanács működésében  számos más területen is megnyilvánuló és az Európa Tanács, illetve emberi jogokkal foglalkozó más nemzetközi szervezetek (pl. ENSZ) diszkrimináció ellenes szabályaival  is ellentétes hátrányos megkülönbözetést szüntessék meg és kezdeményezte az ügyrendi bizottságon belül egy albizottság felállítását, amely kidolgozná a közgyűlés eljárási szabályainak megfelelő megváltoztatását célzó javaslatokat.

AS (2010) CR 27
Ideiglenes Kiadás

Európa Tanács közgyűlése

2010. Rendes ülésszak

(Harmadik rész)

Jelentés

27. ülés

2010. június 25. péntek, délelőtt 10 óraAz Elnök:
Megértem Gaudi-Nagy Urat, hogy egy személyes nyilatkozatot kíván tenni. Emlékeztetem a Közgyűlést, hogy egy személyes nyilatkozatot nem lehet megvitatni. Gaudi Úr, Ön következik, két perce van.

Gaudi-Nagy Úr (Magyarországért): Köszönöm, Elnök Asszony, a személyes nyilatkozatom a képviselők közötti hátrányos megkülönböztetésre vonatkozik, azokra akik az Európa Tanács Közgyűlésében politikai csoportokba sorolhatók, és azokra akik nem. Én egy új jövevény vagyok ebben a Közgyűlésben, és úgy érzem, hogy a rendszer rosszul működik, mert a politikai csoportok tagjainak túl nagy a befolyásuk a mi eljárásainkra. Azt hiszem ez ellentmond az összes hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos törvénynek. Például az Európai Emberi Jogi Egyezmény 12. számú Jegyzőkönyve első cikke a megkülönböztetés általános tilalmát tartalmazza, tehát annak nem kellene számítania, hogy valaki szövetségese vajon egy politikai csoportnak vagy sem. Ami történik, az szembe megy annak szükségességével, hogy biztosítsuk az emberek egyenlő elbánáshoz való jogát, - ez a megkülönböztetés igazságtalan. Ezt szemlélteti a felszólalók listája, amit úgy állítottak össze, hogy a listán a legfelső független képviselő a 39. helyen szerepel. De tudnék más példákat is mondani.

Javaslom állítsunk fel az Eljárási Szabályok, Mentelmi és Intézményi Ügyek Bizottságának egy albizottságát azért hogy készítsen egy reformtervet, mi ezt az igazságtalan helyzetet kiegyensúlyozza. Köszönöm a közgyűlési tagok türelmét.

Az Elnök: Köszönöm Gaudi-Nagy Úrnak a közreműködést. Azonban véleményem szerint a szabályaink alapján ez nem egy személyes nyilatkozat volt. Javaslom Önnek, hogy terjesszen elő egy indítványt ebben a témában.

 

Kapcsolódó dokumentum: