Gaudi-Nagy Tamás a legfőbb ügyészt interpellálta a Parlamentben a politikai koncepciós eljárások megszüntetése érdekében (2010. június 7.)

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS: (Jobbik): - Tisztelt magyar hazafiak ott fönn, a pulpituson, akik Budaházy György Hunnia Csoportjának és a politikai foglyok melletti kiállásnak a szimpatizánsai. (Taps a Jobbik padsoraiból.) És meghurcoltjai, mert köztük is vannak olyanok, akik a diktatúra eljárásai alatt álltak, illetve állnak. A diktatúra ellen tett és a szabadságért küzdő politikai ellenállók elmúlt években tapasztalható üldözése hazánkban elképesztő méreteket öltött. Sokszor koholt bizonyítékok alapján vontak és vonnak máig is eljárások alá olyan személyeket, akiknek egyetlen bűnük az volt, hogy a hatalmi önkénnyel szembeszegülve álltak ki a nemzet szabadságáért, vagy védték és képviselték az állam által magukra hagyott, kiszolgáltatott embereket. A bíróság ilyen koncepciós eljárásokat indított - többet - Szima Judittal szemben, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete vezetője ellen szókimondásáért, és ilyen keretben folytat több mint egy éve eljárást Budaházy György és társai ellen, továbbá a volt Magyar Gárda Mozgalom tagjai ellen is.

- Szima Judit szakszervezeti vezetőt azért ítélte elsőfokon súlyos pénzbüntetésen kívül lefokozásra a bíróság bujtogatás vétsége miatt, mert a hatályos jogszabályokban biztosított szakszervezeti jogosítványait gyakorolta. Szót emelt a nemzetellenes politikai hatalmat elvtelenül kiszolgáló, korrupt rendőri vezetőkkel szemben, azon rendőri vezetőkkel szemben, akik a mai napig székeikben ülve a rendőri állomány fegyelmét és rendeltetésszerű működését veszélyeztetik, akik a rendőri állományt kizsigerelik, és teszik lehetetlenné a hivatali eskünek megfelelő közrendvédelmi feladatok ellátását a magyar rendőrök részére. Nincs még egy olyan ország Európában, ahol ilyet mernének tenni egy tisztességesen eljáró szakszervezeti vezetővel szemben.

- A Hunnia-mozgalom tagjaival szemben számos koholt bizonyíték alapján indult büntetőeljárás folyik. Budaházy György ellen 2002 óta 13 szabálysértési és büntetőeljárás indult, csak azért, mert következetesen kiállt a nemzet szabadságáért, szembeszállt a hatalmi önkénnyel. A nyomozás során a hatóságok odáig is elmentek, hogy a büntetőeljárási törvények megsértésével szereztek be bizonyítékokat. Emlékszünk azokra a robbantásos felvételekre, amelyeket a magyar Igazságügyi Minisztériumban történtek legmélyebb repülését bemutató Draskovics Tibor produkált és mutatott be, majd kiderült róluk, hogy hamisítvány.

- A Magyar Gárda ellen 4200 oldalnál tartanak a koncepciós eljárás iratai, és nyilvánvaló cél az, hogy Vona Gábort, a Jobbik elnökét, illetve Kiss Róbertet, a nemrég alakult Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom főkapitányát levadásszák. Rajtuk kívül több mint félezer tisztességes gárdista ellen folynak koncepciós eljárások. Elfogadhatatlan az, hogy az ’50-es éveket idéző korszak a mai napig is fennálljon. Amíg nem történik szakítás ezekkel az eljárásokkal, amíg nem szüntetik meg ezeket az eljárásokat, addig nem lehet komolyan venni, hogy ebben az országban változás volt! Szabadságot a politikai foglyoknak! (Taps a Jobbik padsoraiból.)


DR. KOVÁCS TAMÁS, (legfőbb ügyész): - A képviselő úr által említett szakszervezeti vezető elleni eljárás, amint ön is említette, bírósági szakban van. Erről az ügyről a büntetőeljárási törvény értelmében az ügyész nem, kizárólag csak a bíróság adhat tájékoztatást.  A képviselő úr által említett egyéb ügyek is mind folyamatban lévő ügyek. Az Alkotmánybíróság határozata értelmében ilyen esetekben a legfőbb ügyész interpellációra adott válaszának tartalmi korlátját képezi az, hogy a válaszban közölt információ nem veszélyeztetheti az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátását, nevezetesen: az eljárás sikerét. Minderre és arra is tekintettel, hogy a szóban forgó ügyek közül kettőben képviselő úr védőként jár el, csak viszonylag szűkszavú választ adhatok.

- A Hunnia-mozgalom tagjaival kapcsolatban a képviselő úr által megnevezett személy tekintetében bűnszervezet vezetőjeként elkövetett terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt folyik büntetőeljárás. Ennek a ténybeli alapját az képezi, hogy megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy egyes politikusok lakhelyei, társadalmi szervezetek irodái ellen Molotov-koktélos, illetve lőfegyveres támadást intéztek. A befejezés előtt álló nyomozás egyértelműnek tűnő bizonyítékokat tárt föl az elkövetői kör cselekvőségére. A képviselő úr által, Draskovics Tiborra hivatkozó és a médiában bemutatott „robbantásnak” az ügyészségi nyomozáshoz semmi köze nincs, azt az ügyészség bizonyítékként soha nem is kívánta felhasználni.

- A Magyar Gárda kapcsán folyamatban lévő eljárások közül az egyik megindítására hatósági rendelkezés elleni izgatás bűntette és egyesülési joggal visszaélés vétsége miatt került sor. Ez a nyomozás már befejeződött, az ügy jelenleg ügyészi szakban van, vádemelés kérdésében történő állásfoglalás végett.

- Vona Gábor országgyűlési képviselő úr ellen még a választás, illetve a jelölési eljárás előtt egyesülési joggal visszaélés vétsége miatt indított nyomozást a rendőrség. Azt követően, hogy egyéni képviselőjelöltként Vona Gábor urat nyilvántartásba vették, érdemi nyomozási cselekményt már nem végeztek, de formálisan a nyomozás felfüggesztésére valóban nem került sor, ezért az illetékes főügyészt ennek a mulasztásnak a kivizsgálására már utasítottam.

Az iratokat egyébként a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 2010. május 10-én áttette a Központi Nyomozó Főügyészséghez, a Központi Nyomozó Főügyészség pedig azonnal, május 14-én kelt határozatával Vona képviselő úr vonatkozásában a nyomozást azonnal felfüggesztette, illetve megkezdte az ügy ténybeli és jogi alapjainak a vizsgálatát.

Azt viszont határozottan vissza kell utasítanom, hogy az ügyészség politikai megrendeléseket teljesít! Az ügyészség senki ellen nem kezdeményez politikai meggyőződése miatt, és sem a gárdistákkal, sem más emberekkel szemben nem folytat megtorló eljárásokat, viszont a jogállami követelményeknek megfelelően mindenkivel szemben következetesen érvényesíti a hatályos törvényi rendelkezéseket!  Kérem a válaszom elfogadását. (Szórványos taps a Fidesz padsoraiból. Pörzse Sándor, Jobbik: Mit tapsoltok ezen?)


DR. GAUDI-NAGY TAMÁS: - Egyetértek Pörzse Sándor képviselőtársammal, nincs mit tapsolni ezen a válaszon. A legfőbb ügyész úr tökéletesen bebizonyította alkalmatlanságát, a jogállami követelményeknek megfelelő módon képtelen az ügyészséget irányítani és vezetni. Ilyen nyilvánvaló, napnál világosabb koncepcionális eljárások folyamatban tartása egy ilyen változás után, amikor a magyar emberek kinyilvánították, hogy változtatni akarnak, véget akarnak venni a gyurcsányi-bajnai diktatúra korszakának, amelynek sajnos néhány tagja még mindig itt ül a parlamentben, én úgy gondolom, hogy ez a válasz elfogadhatatlan. Botrány történt, 4200 oldalnyi nyomozati anyagot nyomoztak le a Gárda-ügyben úgy, hogy a Vona Gáborral szembeni eljárást nem függesztették föl. Tudja, ügyész úr, ez bűncselekmény, emiatt feljelentést tettem; természetesen ezt is elutasították, mint minden más jogorvoslati kérelmemet. De az a kérésem így a Fidesz-többséghez, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy egy tisztességes legfőbb ügyésze legyen az országnak. Köszönöm. A választ nem fogadom el. (Taps a Jobbik padsoraiból. - Hangos tetszésnyilvánítás a karzaton. Közbeszólások a Fidesz és az MSZP padsoraiból: Ki kell vezetni! Az Országgyűlés a legfőbb ügyész válaszát 186 igen szavazattal, 44 nem ellenében és 11 tartózkodás mellett elfogadta.)

Bartha Szabó József- gondola.hu részlet