Gaudi a Facebooknak: Önök csatlakoztak az internet ellenségeinek listájához

Gaudi-Nagy Tamás levele a Facebooknak a kuruc.info hírportál FB oldalának zsidó nyomásra történt letiltása miatt.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Emberi jogi ügyvédként és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagjaként szeretném kifejezni legnagyobb felháborodásomat az Önök elfogadhatatlan és törvénytelen azon cselekedetét illetően, hogy az elmúlt napokban rövid idő alatt kétszer is blokkolták és törölték a Kuruc.info hírportál Facebook-oldalát. Mint e neves európai emberi jogi figyelőszolgálat (ET) egyik legaktívabb tagja, számos alkalommal vetettem fel az ET-ben a szólásszabadság fontosságának a kérdését, különösen az internet világának a terén.
Teljes meggyőződésem, hogy a véleménynyilvánítás, valamint a média és az internet szabadsága létfontosságúak egy demokratikus társadalomhoz. Szükséges, hogy megvédjük a felhasználók véleménynyilvánítási szabadságát, valamint az interneten és az online médiumokban található információkhoz való hozzáférésüket az állami hatóságok és magánvállalatok fenyegetéseivel szemben.
Maximálisan egyetértek az ET Miniszteri Bizottsága által 2011-ben hozott ajánlással, amely rögzíti, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a joga magában foglalja a véleményformálás szabadságát, valamint azt, hogy zaklatás nélkül hozzájusson információkhoz és eszmékhez. Ez ahhoz szükséges, hogy az állampolgárok részt vehessenek a demokratikus folyamatban. A véleménynyilvánítás joga mind az online, mind az offline tevékenységekre vonatkozik, függetlenül a határokra. Az Európa Tanács keretében e védelmeket az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikkelyének, valamint az Emberi Jogok Emberi Bírósága vonatkozó ítélkezési gyakorlatának megfelelően biztosítani kell.
A vonatkozó ET-törvény szerint fontos kiemelni, hogy a személyeknek joguk van az internethez való szabad és cenzúrázatlan hozzáféréshez. Az államoknak e jogokba csak kivételes körülmények között szabad beleavatkozni, s az efféle intézkedéseket kellően meg kell fontolni, s csupán akkor szabad alkalmazni, ha azok hatásosak, megfelelők, s a nemzetközi jogi kötelezettséggel arányosak és összhangban állnak.
A Kuruc.info honlap kulcsszerepet játszik a magyar demokratikus politikai életben, s az egyik legnagyobb olvasói létszámmal bír, annak ellenére, hogy a közzétett nézetek vagy kommentárok valamelyest bizarr, kemény vagy provokatív benyomást keltenek, azonban ezt a demokratikus államoknak és vállalatoknak el kell viselniük a jogállamra és az alapvető emberi jogokra való tekintettel.
A véleménynyilvánítás jogát az Emberi jogok egyetemleges nyilatkozatának 19. cikkelye, a nemzetközi emberi jogok törvénye  A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányában (ICCPR) emberi jogként ismeri el. Az ICCPR 19. cikkelye rögzíti, hogy „minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket, akár szóban, akár írásban vagy nyomtatásban, nyilvánuljon meg az szóban, írásban, nyomtatásban, művészi vagy bármilyen más, a személy választásának megfelelő formában.” A 19. cikkely azzal folytatja, hogy e jogok gyakorlása „különleges kötelességekkel és felelősségekkel” jár, s „ezért az bizonyos korlátozásoknak vethető alá”, amennyiben az „mások jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartása”, illetőleg „az állam biztonsága, a közrend, a közegészségügy vagy a közerkölcs védelme érdekében” szükségesek.

Az emberi jogoknak és a véleménynyilvánítási szabadságnak a tartalom szempontjából közömbösnek kell lenniük. Ezért tetszik nekem az USA alkotmányának az Első módosítása: az lehetővé teszi az emberek számára, hogy demokratikus módon kifejezzék a véleményüket és vitákat vessenek fel. Például a gyermekpornográfia egy nagyon rossz dolog, amit én teljességgel ellenzek, s amit blokkolni kell. Azonban nem alkalmazhatunk ezzel megegyező szintű szankciót az összes anyagra, illetve tehetjük olyan anyagok mellé, melyek – bizonyos nem kormányzati szervezetek szubjektív véleménye szerint – „idegengyűlölő diszkriminációt kelt”. Könnyű személyes vélemény alapján ítéletet hozni, illetve valakinek a személyes nézetét kifejteni. A demokrácia veszélybe kerülhet, ha mindig mások kényelmetlen véleményei ellen harcolunk.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint az interneten és online médiumokon található információk védelméről szóló 1877. sz. határozata szerint: „Ahol az állami hatóságok korlátozzák, szűrik, illetve blokkolják az internethez vagy a mobilkommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az Egyezmény 10. cikkelye nyilvánvalóan kockán forog.” Az 1877. sz. határozat 10.4 pontja értelmében a véleménynyilvánítás szabadságának, valamint az interneten és online médiumokon található információk védelme érdekében a Közgyűlés felhívja az Európa Tanács tagállamait, hogy hajtsák végre a Miniszterek Bizottságának az internet közszolgálati értékének az előmozdítását célzó intézkedésekről szóló CM/Rec(2007)16. sz. ajánlását; külön figyelmet kell fordítani azon kötelezettségre, hogy a felhasználóktól ne tagadják meg a szolgáltatást, ne biztosítsák azt diszkriminatív módon, illetve azt ne szüntessék meg az erre vonatkozó jog nélkül.
Az internetes vállalkozások magánszolgáltatói, mint a Facebook, köteles alkalmazni e kritériumokat.
Az Önök lépése a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások diszkriminatív megszüntetésének tipikus formája volt.
Az Önök a Kuruc.info hírportálnak Facebook-oldala elleni lépése az internetes cenzúrának egy nyilvánvalóan agresszív módja, amely a vonatkozó törvények megsértésének bizonyul.
E lépéssel – melyet zsidó kapcsolatokkal bíró alapítványok kezdeményeztek – Önök csatlakoztak az internet ellenségei országainak listájához, melyek internetes cenzúrát alkalmaznak.
Az információs szabadság fogalma az államilag támogatott cenzúrára, megfigyelésre és felügyeletre való válaszul fejlődött ki. Az internetes cenzúra magába foglalja az interneten található információkhoz való hozzáférésnek, és azok közzétételének az ellenőrzését vagy elnyomását. Az Internetes Szabadság Globális Konzorciuma célja az „információk szabad áramlását” gátló tényezők eltávolítása az általuk „zárt társadalmaknak” hívott helyeken. A Riporterek Határok Nélkül (RWB) „Internet ellenségei listája” szerint az alábbi országok átfogó internetes cenzúrát alkalmaznak: Kína, Kuba, Irán, Mianmar/Burma, Észak-Korea, Szaúd-Arábia, Szíria, Türkmenisztán, Üzbegisztán és Vietnam.
A Facebook, Önök általi üzemeltetése fontos szerepet játszik a demokrácia elveinek az erősítésében és az emberek egymáshoz való közelebb hozásában, ezáltal jobbá téve a világot. Magam is rendelkezem Facebook-oldallal, ami a tevékenységemet mutatja be az emberi jogok védelme és a politika terén.
Ne tegyék tönkre a küldetésüket azzal, hogy fenntartják a Kuruc.info hírportál törvénytelen és diktatórikus blokkolását!
Szívből remélem, hogy képesek belátni a tévedésüket, kijavítják e téves lépést, és a lehető leghamarabb újraindítják a Kuruc.info hírportál Facebook-oldalát, továbbá bocsánatkérésüket fejezik ki a Kuruc.info nagy számú facebookos közösségének.
Amennyiben ezt elmulasztják - illetve a javasolt jogorvoslatok hiányában - kénytelen leszek felvetni e rendkívüli kérdést a magyar Országgyűlés következő ülésén, valamint az ET Parlamenti Közgyűlésén, ahol sürgetni fogom az Önök cégének az elítélését legalább írásos formában (a plenáris ülésen is), amit meg fognak kapni a nemzetközi szervezetek, az emberi jogi alapítványok, a sajtó, valamint az összes internetes médium, ami igencsak kellemetlen lehet az Önök hírnevének szempontjából, s úgy gondolom, ezt megérné elkerülni. 
Üdvözlettel,
Dr. Gaudi-Nagy Tamás
ügyvéd
az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagja
a magyar Országgyűlés képviselője
(Fordítás: Kuruc.info, a levél eredeti, angol változata itt érhető el.)