A Gyurcsány-korszak rendőri jogsértése miatt újabb kártérítéseket ítélt meg a Fővárosi Ítélőtábla hazafiaknak

A 2007. október 26-án a budapesti Ferenciek terén, az ún. kuruc.info hídblokádot követően  elkövetett rendőri jogsértés-sorozat következményeként személyenként 300 ezer forint tőkét és annak kamatait köteles a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) fizetni 7 felperesnek - döntött tegnap, március 27-én másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla.

A demonstráció feloszlatás miatt meghurcolt hazafiak által indított személyiségi jogi kártérítési perben tavaly a Fővárosi Bíróság osztva a felperesek jogi képviselőjének, dr. Gaudi-Nagy Tamás  álláspontját elsőfokú ítéletével kimondta, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság jogellenesen állította elő és tartotta fogva Németh Csabát, Németh Ádámot, Sípos Attilát, Pál Mártont, Rád Csabát, Kollár Tibort, Poszpischek Tamást személyes szabadságukat korlátozva és ezzel emberi méltóságukat megsértve.

2007. október 26-ára az Erzsébet-hidat kormányellenes, radikális jobboldali tüntetők a kuruc.info-n közölt felhívásra megkísérelték lezárni. A bejelentés nélküli, a közlekedést nagymértékben akadályozó rendezvény elleni rendőrségi fellépésre szakszerűtlenül és jogellenesen került sor. A rendőrség olyanokat is előállított, akik a bejelentés nélküli tüntetésnek nem voltak szervezői és felszólításra az érintett területet elhagyták, így többek között egy környékbeli építkezésen dolgozó ebédjére igyekvő cigány embert is, akit a tüntetőkkel együtt másnap hajnalig fogva tartott a gyurcsányi rendőrség. A Ferenciek terére szorított tüntetők hiába kívánták a megjelölt irányban elhagyni a teret, mégis előállították őket. Ezért a bíróság több esetben felmentette az eljárás alá vontakat és megállapította, hogy: "....a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján azt lehetett megállapítani, hogy az eljárás alá vont felszólításra a kérdéses területet elhagyta, előállítására nem onnan került sor...." A hídon lévők lényegében körbezárásra kerültek. Hasonló jogellenes körbezárás volt az Oktogonnál 2011. június 19-én is, tehát ez a botrányos rendőri gyakorlat a kormányváltás után is folytatódik.

A Fővárosi Ítélőtábla indokolásában kifejtette, hogy felperesek kártérítési keresetének vizsgálatakor jogilag egységes alperesi cselekményként kell kezelni a bilincselést a bezárással, az előállító Készenléti Rendőrség tevékenységét, a fogva tartást foganatosító BRFK-éval. Kimondta, hogy a fogva tartás nem lehet jogszerű, ha az előzménye jogellenes intézkedés volt, amelyet bizonyítanak a megszüntetett szabálysértési eljárások és a Készenléti Rendőrség jogellenességét elismerő perbeli nyilatkozata. Az Ítélőtábla kiemelte, hogy a bírósági gyakorlat töretlen a tekintetben, ha meghurcolt tüntetőt felmentik, megállapítható a személyiségi jogsértés, jár a kártérítés. A jogerős ítélet kötelezte továbbá a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy felpereseknek írt magánlevélben 15 napon belül fejezze ki sajnálkozását a történtekkel kapcsolatban.

A BRFK által benyújtott fellebbezés következtében megtartott fellebbviteli tárgyaláson 2012. március 27. napján a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet felperesek részére járó tisztes másodfokú perköltséggel megtoldva helybenhagyta.

Az ügyben szintén részt vevő Készenléti Rendőrség felperesekkel korábban fejenként 400 ezer forint összegű perbeli egyezséget kötött.

Az eset szerepel az Országgyűlés Emberi jogi bizottsága által 2010. december 8-án elfogadott, a 2002 és 2010 közötti időszak (kivéve 2006 ősz) politikai szabadságjogi jogsértésekről szóló, Gaudi-Nagy Tamás által készített emberi jogi részjelentésben, a 2.7 pontban.  Az ügy előzményei itt olvashatók.

A Pintár Sándor által irányított rendőrség botrányos módon a tavalyi fellebbezésétben (lassan már két évvel kormányváltás után) a fenti részjelentést figyelmen kívül hagyandó, szubjektív megállapításokat tartalmazó iratnak minősítette.

A tegnapi tárgyalásról szóló háromperces videofelvétel (két pernyertes hazafi és Gaudi-Nagy Tamás nyilatkozata) itt tekinthető meg.