Igazáért küzd a kerepesi iskola - Gaudi-Nagy Tamás szerint koncepciós eljárás zajlik az intézmény ellen

Napokon belül  ítéletet hirdetnek abban a perben, amelyet a kerepesi általános iskola indított a Hiller-tárca ellen, mert szerintük a minisztérium jogalap nélkül, koncepciós eljárás keretében ítélte el és bírságolta meg az intézményt a cigány gyerekek hátrányos megkülönböztetése miatt. Az iskola becsületsértésért beperelte Mohácsi Erzsébet roma jogvédőt is, aki szerintük bizonyítékok nélkül vádolja továbbra is jogsértéssel az intézményt.

Már csak az ítélethirdetés van hátra abban a perben, amit a kerepesi Széchenyi István Általános Iskola indított a Hiller István vezette Oktatási és Kulturális Minisztérium ellen. Az oktatási intézmény szerint a tárca jogellenesen büntette meg az iskolát cigány tanulók hátrányos megkülönböztetésért. A Hiller-tárca háttérintézményeként működő Oktatási Hivatal még 2008 januárjában szabott ki az iskolára összesen egymillió forint bírságot. A döntések ellen az intézmény fellebbezett a szakminiszternél, ő azonban elutasította az iskola jogorvoslati kérelmeit. Ezután fordultak a kerepesiek a bírósághoz, amelytől azt kérték: helyezze hatályon kívül a roma gyerekek hátrányos helyzetű megkülönböztetését kimondó és az iskolát pénzbüntetéssel sújtó határozatokat.

- A Hiller István vezette tárca koncepciós eljárást folytatott le az iskola ellen. Az iskola a roma gyerekek kis létszámú csoportokban történő oktatásával éppen pozitív diszkriminációt alkalmazott, hiszen speciális oktatásban részesítette őket – jelentette ki lapunknak Gaudi Nagy Tamás, a kerepesi iskola ügyvédje. Gaudi a bírósági eljárás során arra világított rá, hogy az elkülönített roma gyerekeket nem etnikai hovatartozásuk miatt, hanem szakmai indokok alapján emelték ki nagy létszámú osztályokból. A túlkoros, több esetben súlyos magatartási zavarral küzdő fiatalok képtelenek voltak a 30 fős osztályban haladni a többiekkel, nem tudtak egész napon át koncentrálni. A sikertelenségtől frusztráltak lettek, amit randalírozással vezettek le. A problémás gyerekek miatt az órák egyharmada fegyelmezéssel telt, így a többi diák sem tudott tanulni, vagyis sérült a megfelelő oktatáshoz való joga. A roma fiatalok ráadásul rengeteget hiányoztak, amely egyszerre hátráltatta saját és az iskolát rendesen látogató gyermekek haladását a tananyagban.

A kerepesi iskolabotrányt a Mohácsi Erzsébet vezette Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekek Alapítvány robbantotta ki, amikor „az iskolában folyó áldatlan állapotokról” számolt be a Népszabadságnak. A 2008 januárjában megjelent cikk azt állította, hogy az iskolában néhány ötödik osztályos roma gyerek szeptember óta csak hetente kétszer járhat iskolába. Az Oktatási Hivazal azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben, és előbb 200 ezer, majd néhány nappal később 800 ezer forint bírsággal sújtotta az iskolát. Borovszky Tímea, az oktatási tárca roma gyerekek integrációjáért felelős, azóta állásából felfüggesztett, az ügyészség által hivatali visszaéléssel és vesztegetéssel gyanúsított esélyegyenlőségi főigazgatójának akkori nyilatkozata szerint a büntetéseket azért szabták ki, mert az iskola jogsértő módon korlátozta hat hatodik osztályos gyerek iskolalátogatását, a negyedik évfolyamon pedig külön osztályba kényszerítették a hátrányos helyzetű gyerekeket. Több diákot jogellenesen felmentettek az iskolalátogatás alól, és az is megtörtént, hogy többször osztályt ismételt gyerekekkel - felzárkóztató foglalkoztatás helyett- egyetlen tanév alatt végeztették el a hatodik, a hetedik és a nyolcadik osztályt. A pénzbírság mellett az iskolaigazgató ellen szabálysértési eljárást indítottak.

Hillerék igazgatónővel szemben felhozott vádjai gyorsan hamuvá lettek, a pedagógust ugyanis a bíróság jogerősen felmentette a rágalmak alól, mivel a bíró szerint az eljárás során semmilyen adat nem merült fel arra nézve, hogy etnikai alapú „elkülönítés” történt volna az intézményben.

A meghurcolt kerepesi iskola egyébként perben áll a roma jogvédő Mohácsi Erzsébettel is, akit rágalmazással vádolnak, és 5 millió forint kártérítést követelnek tőle. Mohácsit azért pereltbe be az intézmény, mert az ultraliberális jogvédő az iskola megbírságolása után 8 hónappal, a 2008-as tanévkezdéskor azt állította a Népszabadságnak, hogy a büntetések nem hoztak eredményt, mert a kerepesi iskolában, újabb törvényellenes, etnikai alapú elkülönítést hajtottak végre az idei tanévben.Mohácsi egyelőre nem terjesztett elő bizonyítékokat állításinak alátámasztására.

További sokatmondó adalék, hogy Mohácsi alapítványa szeretett volna beavatkozni a perbe, még pedig annak Hiller Istvánnak az oldalán, akit egy másik eljárásban éppen ő kér számon, mert szerinte a szakminiszter nem lép fel kellő erővel a cigány gyerekek állítólagos szegregációja ellen. Az alapítvány keresetét azonban elutasította a bíróság lényegében azzal az indokkal, hogy pusztán azért, mert roma emberek jogvédelmével foglalkozik, nem érdekelt a kerepesi ügyben.

A szülők a lábukkal szavaznak

Szinte kivétel nélkül értelmetlen pénzkidobásnak nevezik a baloldali Népszabadság internetes oldalán fórumozó olvasók azt a pert, amit a roma jogvédő Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekek Alapítvány indított az oktatási miniszter ellen, mert szerintük Hiller nem tett meg mindent az iskolai szegregáció felszámolásáért. Az olvasók szerint az intézmények nem azért gettósodnak, mert az önkormányzatok szándékosan egy intézménybe zsúfolják a cigánygyerekeket, hanem azért, mert a szülők „a lábukkal szavaznak”, és elviszik gyermekeiket egy másik iskolába, hogy gyermekeik ne legyenek kitéve a magatartászavaros diákok brutalitásának. A fórumozók szerint Mohácsi célja nem a cigánykérdés megoldása, hanem a feszültség fenntartása.

Magyar Nemzet, 2010. február 4. (Farkas Melinda)

Tags: