Indulatoktól sem mentes felszólalás a halaszthatatlan bírósági reformok ügyében

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6393) vitájában Gaudi-Nagy Tamás 2012. július 2-án kifejtette, hogy az előtte szóló képviselők számára a fő szempont a nemzetközi szervezeteknek való elvtelen és gerinctelen megfelelés. ,,Ezt bizonyították nyolc éven keresztül, s az igazságszolgáltatás területén is nagyon sok ,,referenciájuk" van arra vonatkozóan, hogyan kell politikai befolyásolással kézi vezérelt döntéseket hozni olyan emberek ellen, akik az ellenállást képviselték." - mondta felszólalásában a radikális képviselő.

Az egyesekben heves indulatokat, másokban gúnyos kacarászást is kiváltó felszólalás alább megtekinthető:

Ennek egy nyilvánvaló példája volt az a bírónő - Máziné dr. Szepesi Erzsébet -, aki Budaházy Györgyöt egy olyan koncepciós eljárásban ítélte el, amelynek követően hat év után a múlt héten mentették fel a Kúrián Budaházy Györgyöt. Ez a bírónő még mai napig állásában van. Gaudi-Nagy Tamás korábban már kezdeményezte, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökének legyen meg az a lehetősége, melyben politikai ügyekben lejáratódott bírák szakmai alkalmassági felülvizsgálatát kezdeményezheti.

,,A bírósági reform mindenképpen kellett. Ezt mi fontosnak tartottuk és támogattuk. Egyes elemeivel, egyes irányaival azonban nem tudtunk maradéktalanul egyetérteni. Azt azonban világosan kell látni, hogy aki az Országos Igazságszolgáltatási Tanács korábbi rendjét mintegy nosztalgikus álmot kívánja védeni, az egy olyan rendszert kíván védeni, amelyben a megyei bírák saját magukat ellenőrizték, saját magukat igazgatták. Ebből fakadóan nem voltak képesek arra, hogy a hatékony igazságszolgáltatás legfontosabb kritériumát, az ésszerű időn belüli pártatlan elbírálás elvét nyilvánosságra és érvényre juttassák." - mondta a Jobbik jogvédő szakpolitikusa.

Gaudi-Nagy Tamás felszólalásában élesen bírálta Baka András volt főbírót, aki korábban olyan nyilatkozatokat tett - például a Jobbik feloszlatására vonatkozóan -, ami megengedhetetlen volt az ő státuszában. Bárándy Gergely (MSZP) figyelmét külön is felhívta a radikális politikus a 2006-os semmisségi törvényre, melyet a bírói kar megengedhetetlen és tűrhetetlen módon elszabotált.