Közkegyelmet a 2002-2010 közötti időszak politikai meghurcoltjainak!

"Inkább kerülje el az igazságszolgáltatást tíz bűnös, sem mint egy ártatlan szenvedjen" - ezen Lord Blackstone idézettel kezdtem mai napirend előtti felszólalásomban felhívtam a figyelmet arra, hogy az idén márciusban a törvénytelen 2006-os  elítélések semmissé nyilvánítása érdekében elfogadott törvény végrehajtásában elakadt. A bíróságok az ítéletek megsemmisítése helyett Alkotmánybírósághoz fordulnak, a törvény alkotmányellenességére hivatkozva. Az idézet kiemelt helyen szerepel a 2006-os jogsértéseket kivizsgáló volt miniszterelnöki megbízott, Balsai István  jelentésben.

Ezzel kívántam a döntéshozók szemét felnyitni a tekintetben, hogy ma is börtönben ül az a fiatalember akit 2006. őszi tüntetések miatt ítéltek el, és a bíróság semmisségi kérelemét  a törvény hiányossága miatt utasította el, mert bár Herda-Nagy Sándort két helyszínen elkövetett cselekmény miatt ítélték el két év börtönre, azonban a Blaha Lujza téri összecsapásban való részvételét csak rendőri jelentés és vallomás támasztja alá, tehát ez az elítélés semmisnek minősül.

Emlékeztettem arra is, hogy Dukán Dániel, aki a semmisségi törvény ihletője, a mai napig nem mentesült az elítélés jogkövetkezményei alól, az ítélet semmissé nyilvánítása iránti kérelmét alkotmányossági vizsgálatra hivatkozással nemrég felfüggesztette a bíróság. 

Mindezekből fakadóan kértem a Kormányt, hogy a végrehajtásában elakadt semmisségi törvény helyett támogassa a közkegyelemet mindazok tekintetében akik 2002-2010 között politikai okból kerültek elítélésre, illetve vontak eljárás alá, ideértve a gárdistákat és a Hunnia Mozgalom tagjait is. A meghurcolások katalógusaként szolgál az általam készített részjelentés, amelyet az Emberi Jogi Bizottság 2010. december 8-án fogadott el. A közkegyelem törvény hatályba lépésére kiváló időpont lenne 2012. január 1-e, az új Alaptörvény hatálybalépésének időpontja.

A kormány képviseletében Rétvári Bence a KIM államtitkára válaszában beszámolt a Kormány mindazon intézkedéseiről, amelyeket eddig e témában, több lépcsőben foganatosítottak, így például a 33/2010 Országgyűlési határozat elfogadásáról, amelyben a Kormány megkövette az áldozatokat és kártérítést fizetett. Itt kívánom megjegyezni, hogy a mai napig nem jutott kártérítéshez 200 személy (köztök szemkilőtt, illetve számos jogellenesen feloszlatott Kossuth téri tüntető), akikkel szemben 2006-ban jogellenesen léptek fel és ezt bíróság megállapította vagy egyébként alapos az igényük. Az államtitkár ezzel szemben valótlanul azt állította, hogy már csak néhány kárügy kifizetetlen. A 2006. őszi igazságtétel jelenlegi helyzetét az ötödik évfordulón 5 jogsértett és 3 jogvédő az itt elérhető felvételen egybehangzóan úgy értékelte hogy siralmasan áll.

Az államtitkár emlékeztetett az Emberi jogi bizottság keretében létrejött albizottság munkájára és jelentésére. Ezen intézkedések 2006 igazságtételét kellett volna elősegítsék, amely igazságtétel egyik alappillére a 2002-2010 között politikai okból eljárás alá vontak illetve elítéltek közkegyelemben való részesítése.

"Diadaljelentésként" ismertette a vérengzésekért felelős személyek elleni eljárásokat, dacára annak, hogy 2010. áprilisa óta még senki nem állt bíróság elé 2006 őszi bűnökért. Emlékezetes, hogy idén szeptemberben az őt éves elévülési idő bekövetkezésének veszélyére hívtam fel többször a figyelmet és tettem Morvai Krisztinával közösen feljelentést (feljelentés és videó) Bene László és Gergényi Péter volt országos és budapesti rendőrfőkapitányokon és két, MTV székházat "rosszul" védő rendőrtiszten kívül más rendőri vezetőkkel szemben még gyanúsításra sem került sor. Az államtitkár álláspontja szerint a közkegyelem nem alkalmas a cél elérésére mert akiket meghurcoltak ártatlanok voltak.