A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslat (T/39. szám) tárgysorozatba-vétele és általános vitára való alkalmassága tárgyában az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által tartott 2010. május 19-i ülés


Dr. Gaudi-Nagy Tamás hozzászólása a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslat (T/39. szám) tárgysorozatba-vétele és általános vitára való alkalmassága tárgyában az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által tartott 2010. május 19-i  ülésen.  A jegyzőkönyv itt olvasható.

Idézetek a hozzászólásból :

"Azt azért most ne felejtsük el, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom az első napon beterjesztett egy emléknappá nyilvánításról szóló határozati javaslatot. Ez a törvényjavaslat most látszólag ezt tulajdonképpen átveszi, vagy egy más formában a nemzeti összetartozás napjaként vezeti be....

...Ez nyilván üzenetet hordoz; üzenetet hordoz a Magyar Köztársaság jelenlegi határain belül élő honfitársaink számára; üzenetet hordoz az elcsatolt területeken élők számára, illetve soha ne felejtsük el persze az emigrációban élő nemzettársainkat; és üzenetet hordoz az utódállamoknak, amelyek végül is ezen igazságtalan rablóbéke révén jelenleg is haszonélvezői azoknak az értékeknek, kincseknek, amelyet a magyar királyság területéből szakítottak ki maguknak. Üzenetet hordoz Európának is, a világnak is....

... A Jobbik Magyarországért Mozgalom világosan elfoglalja az álláspontját abban, hogy szakítani kell az eddigi gyakorlattal, mely szerint a jószomszédsági viszony, illetve a transzatlanti érdekekre való tekintet gyakorlatilag eddig összességében mindig megelőzte a nemzeti érdekérvényesítés szükségképpeni prioritását. ... 

... Belső önrendelkezést mond ki a javaslat, és szerintem nem kellene kimondani a belső önrendelkezést. Igenis mondjunk egy önrendelkezést, ami magában foglalja azt is, hogy ha és amennyiben a nemzetközi konstelláció, a magyar állam erőteljes fellépése, védhatalmi státus elérése, majd pedig akár egy nemzetközi, mint egy müncheni konferencia 1938-ban… Tehát magyarul, az önrendelkezésben szerintem ilyen kompromisszumot ne kössünk, tehát ne tegyük alacsonyabbra a lécet, mint amennyire lehetne."

Tags: