A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) és Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) törvényességi ellenőrzést kezdeményez a Háttér Társasággal szemben

 

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) és Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) törvényességi ellenőrzést kezdeményezett a Háttér Társasággal szemben:  az ügyészség ne hagyja magát érzékenyíteni általuk, hanem ellenőrizze működésüket és közkáros jellegük okán fosszák meg őket a közhasznúságtól, sőt ha haladéktalanul nem szüntetik be az Alaptörvényt sértő működésüket oszlassák fel őket !

(NJSZ és HVIM közös közlemény, 2021. március 17.)

Az LMBTQIP-lobbi egyik legfőbb propaganda-befolyásoló szervezetével a Háttér Társasággal szemben ügyészségi törvényességi vizsgálatot kezdeményeztünk idén január végén a Barcsa-Turner Gábor HVIM elnök ellen, a Háttér Társaság által tett feljelentés miatt indult egyébként megalapozatlan büntetőeljárásban a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon, amelyet most egy részletesen indokolt  beadvánnyal egészítettünk ki – így kezdődik az NJSZ és HVIM közös közleménye, amiből kiderül, hogy a Háttér Társaság miért jelent nemzetbiztonsági kockázatot, miként folytathat társadalomromboló tevékenységet közhasznú jogállással, és hogy a liberális jogvédő Soros-szervezetek hogyan befolyásolják megengedhetetlen módon az ügyészséget.

A beadványunkban kifejtettük, hogy szerintünk törvénytelen, aggályos és felháborító, hogy közhasznú civil szervezetként lehet bírósági nyilvántartásban hazánkban egy olyan egyesület, amely:

-közhasznúságát többek között olyan abszurd tevékenységgel indokolja, hogy küzd a transznemű migránsok tranzitzónáinak létrehozásáért;

-törvényileg is „külföldről finanszírozott” szervezet, ám az ebből fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget, ezt nem tünteti fel a jogilag szabályozott módon;

– komoly nemzetbiztonsági kockázat is felmerül a tevékenysége nyomán;

-kihívóan közösségellenes tevékenysége igazolható módon szembemegy az Alaptörvényben védett értékekkel, ld. szivárványcsaládok kampány, amely során újraértelmeznék a hagyományos család fogalmát;

– törvények kijátszására buzdít (azonos nemű  párok általi gyermek örökbefogadás propagálása).

Elvárjuk az ügyészség hathatós fellépését a társadalmi béke és a törvényes rend fenntartása, illetve a tradicionális értékek és általános együttélési normák védelme érdekében!

Álláspontunk szerint nem közhasznú, hanem inkább közkáros a Háttér Társaság, ezért  közhasznú jogállásának megszüntetése elkerülhetetlen, de indokolt a Civil tv. szerint a feloszlatása is.

Követeljük, hogy a nyomozó hatóságaink  (rendőrség és az ügyészség) és a bíróságok zárkózzanak el attól, hogy az említett Háttér Társaság és más liberális, Soros zsoldos szervezetek a hazai joggyakorlatot a nyomozó hatóságok számára által kidolgozott protokollokkal, „szakmainak” álcázott véleményezésekkel és érzékenyítő előadásokkal az LMBTQIP-lobbi érdekeinek megfelelő módon és egyúttal az Alaptörvénnyel ellentétes módon formálják.

Döbbenetesnek és megengedhetetlennek tartjuk, hogy liberális álcivil jogvédő lobbi el tudta érni azt a Legfőbb Ügyészségnél 2019-ben, hogy NF/1621/2015/3. számú leiratában előírja a megyei főügyészségek számára a gyűlölet-bűncselekmény (közösség tagja elleni erőszak bűntette) felderítése és vizsgálata kapcsán ún. Gyűlölet Elleni Munkacsoport (tagjai: Háttér Társaság, Magyar Helsinki Bizottság, TASZ, Amnesty International) által összeállított egyoldalú, többek között a szexuális deviánsok iránt elfogult és a normalitáspárti többség (heteroszexuálisok, magyarok és keresztények) szempontjait nélkülöző előélet indikátor vizsgálati lista alkalmazását.  Ez azzal a gyakorlatban tapasztalható következménnyel jár, hogy – a helyes bírói gyakorlattal ellentétes módon  – csak egyes kisebbségek, így a szexuális deviánsok sérelmére elkövetett cselekmények tekintetében alkalmazzák a nyomozó hatóságok a közösség tagja elleni erőszak bűntettének törvényi tényállását (sokszor olyankor amikor az nem lenne indokolt), de a normalitáspárti többség jogsértett tagjait támadók cselekményeire nem, amely elfogadhatatlan.  Követeljük a liberális jogvédők által sugalmazott ezen ügyészségi leirat haladéktalan visszavonását és az általunk kezdeményezett törvényességi ellenőrzési eljárás mielőbbi, teljes körű lefolytatását.

Barcsa-Turner Gábor elnök (HVIM, www.hvim.hu) és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető (Nemzeti Jogvédő Szolgálat, www.njsz.hu)