Románia tartsa be vállalt kötelezettségeit!

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének (ETPK) mai ülésén a képviselõk a Grúziáról szóló jelentést vitatták meg. Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a magyar delegáció tagja, a jelentés kapcsán hangsúlyozta: “meg kellene vizsgálnunk a Tanács összes tagállamát, elsõsorban a korábbi szovjet blokkból származókat, melyekben a nemzeti közösségek hasonló gondokkal küszködnek.  Hadd emlékeztessek az ETPK idén januári ülésszakára, amikor Románia elnöke kijelentett itt elõttünk, hogy a román politikusok egyöntetûen azon a véleményen vannak, hogy nem tudnak egyetérteni az etnikai elven alapuló autonómia elméletével.” Gaudi-Nagy Tamás utalt arra a levélre is, amelyet nemrég a román külügyminiszter küldött Izsák Balázs SZNT-elnöknek, amelyben Teodor Baconschi leszögezi, hogy Romániának nincs semmilyen kötelessége arra nézve, hogy etnikai alapú autonómiát adjon az ország bármelyik régiójának.

A magyar képviselõ emlékeztetett arra, hogy Grúziához hasonlóan Romániában is számos nemzeti közösség él, így több mint másfél millió magyar Erdélyben, közülük több mint 600.000 sajátos kulturális és történelmi hagyományokkal rendelkezõ székely többségben a Székelyföldön, ahol választott képviseletük, a Székely Nemzeti Tanács  révén a területi autonómiát kívánják megvalósítani.

“Az EPTK 176/1993-as véleményezésében azt olvashatjuk, hogy az ETPK értékeli a román hatóságok azon írott kötelezettség-vállalását, miszerint a kisebbségek védelmére vonatkozó politikájukat az 1201/1993-as ETPK-ajánlásban lefektetett elvekre fogják alapozni” – mondta felszólalásában Gaudi-Nagy Tamás, ugyanakkor felelevenítette az 1201/1993-as ET-ajánlás 11. Cikkelyét, amely kimondja: azon régiókban, melyekben egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezeknek biztosítani kell azt a jogot, hogy helyi vagy autonóm hatóságaik legyenek, vagy pedig sajátos jogállással bírjanak, specifikus történelmi és területi helyzetüknek  megfelelõen és összhangban az adott ország belsõ törvényeivel. Következésképen Romániának kötelessége területi autonómiát biztosítani Székelyföld számára.

A felszólalásában Gaudi-Nagy Tamás, leszögezte, ahhoz hogy megóvják az Európa Tanács presztízsét, erõfeszítéseket kell tegyenek azért, hogy feltárják a Románia estében tapasztalthoz hasonló helyzeteket és felszólítsák a tagállamokat vállalásaik betartására. “Ha pedig nem így tesznek, alkalmaznunk kell az 508/1995-ös rendeletet, amelyik a 9. cikkelyében kimondja: A Tanács, az eljárása szabályzat hatodik szabálya értelmében azzal büntetheti a vállalt kötelezettségek következetes megszegését, illetve ha valamelyik tagállam a monitorizálás során nem hajlandó együttmûködni, hogy a következõ ülésszak elején nem igazolja a vétkes ország küldöttsége tagjainak a mandátumát” – szögezte le mai felszólalásában a magyar delegáció tagja.

Az SZNT Sajtóirodája
Sepsiszentgyörgy, 2011. április 13.