SZÁZEZREKET FIZETHETNEK A MAGYARGYŰLÖLŐK A JOGSÉRTETTEKNEK - GAUDI A KARC FM-N A KÚRIA TÓTA W. ÍTÉLETÉRŐL

(FORRÁS: KARC FM, HANGOLÓ 2021. 03. 26.)

Tóta W. Árpád a hvg.hu nevű hírportálon két évvel ezelőtt jelentetett meg egy a kalandozó magyarokat gyalázó írást. Az írásban a „büdös migráns” és „magyar banditák” kifejezés is szerepelt, ami joggal keltett hatalmas felháborodást sokakban. A magyar nemzet méltóságát sértő cikk miatt két magánszemély nyújtott be keresetet az úgynevezett kollektív személyiségi perlés intézményével élve.

A felpereseket a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd képviselte. Elsőfokon a Fővárosi Törvényszék helyt adott a keresetnek, másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla a német liberális „átsugárzási elméletre” hivatkozva elutasította a keresetet, március 24-én azonban a Kúria felülvizsgálati eljárásban helyt adott a keresetnek. A két felperes részére összesen 400.000 forint sérelemdíj és 457.000 forint perköltség megfizetésére, nyilvános bocsánatkérésre és a cikkből a gyalázkodó kitételek eltávolítására kötelezte az írást közlő HVG kiadóját. A gyalázkodó cikket eltávolítása már megtörtént.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás rádiónkban hangsúlyozta, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) ezzel hatalmas csapást tudott mérni a visszaeső publicistára és írásainak nyilvánosságot adó liberális portálra, a HVG-re. Az NJSZ közleménye rámutatott: a Kúria az elsőfokú bíróság megállapításával értett egyet, amely szerint a „büdös” és a mai közbeszédben pejoratív tartalmú „migráns” jelzők, illetve a „magyar banditák” kifejezés használata a magyar nemzet közösségének méltóságát sérti. Megállapította, hogy a közéleti vitában az elmarasztaló vélemény kifejezése a véleménynyilvánítás szabadsága által védett érték, azonban az ennek kifejezéséhez használt írói eszköz és az irónia műfaji sajátossága sem adhat korlátlan felmentést mások emberi méltósága, vagy a közösségek méltósága megsértésének felelőssége alól. Gaudi-Nagy Tamás most arra bátorít mindenkit, hogy aki a magyarságot, vagy a kereszténységet gyalázó tartalmakkal találkozik, az rövid időn belül jelezze azt a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnál (www.njsz.hu), mert valószínűsíthető, hogy a mostani, precedensértékű ítélet irányadó lesz a jövőben a hasonló ügyek elbírálása esetében, így akik magukat megbántva érzik magyarságukban, keresztény hitükben komoly sérelmdíjat kaphatnak és egyúttal a magyarsággal és a kereszténységgel szembeni gyalázkodást visszaszoríthatjuk .