A Székely Nemzeti Tanács közleménye Basescu strasbourgi nyilatkozával kapcsolatban: Romániának a vállalt kötelezettségeit teljesítenie kell!

Romániának vállalt kötelezettségeit teljesítenie kell!

Románia, felvételekor az Európa Tanácsba, egyoldalú kötelezettséget vállalt, hogy teljesíteni fogja az Európa Tanács ajánlásait. A későbbiekben megerősítette, hogy "kisebbségi politikáját az Európa Tanács 1201/1993 számú ajánlására fogja építeni". Ám az eltelt időben nemcsak az ajánlásokra vonatkozó, de a többi vállalt kötelezettségét sem teljesítette, így a magyar történelmi egyházak ingatlanjainak visszaszolgáltatása, a felekezeti iskolák visszaállítása azóta is, tehát másfél évtizede késik.

Az Európa Tanácsot az alapító országok egy történelmi gyökerű közös értékrend alapján hozták létre, az emberi jogok, az emberi méltóság és a szabadság eszményének védelmében.

Traian Basescu államelnök strasbourgi nyilatkozatával elutasítja az autonómiát, és nyilvánvalóvá teszi, nem kívánja, hogy Románia vállalt kötelezettségeit teljesítse, az Európa Tanács értékeit a román társadalomtól idegennek tekinti, és ezzel azt sugallja, hogy maga Románia is idegenként van jelen az európai államok közösségében.

Az autonómia elleni érvként a magyarországi románok, általa a mienknél rosszabbnak ítélt helyzetét hozta fel, nem tudva azt, hogy más országok kisebbségeinek helyzete, bármilyen is legyen, irreleváns a romániai magyarságot, ezen belül a székelységet megillető jogok szempontjából, és nem mentesíti Romániát vállalt kötelezettségeinek teljesítése alól. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a magyarországi pár ezres román közösségnek, a személyi elvi autonómia előnyeit biztosító, választott önkormányzata van, - amilyent az erdélyi magyarság is szeretne a maga számára, - ellenben nincsen a magyarországi románságnak a székelységgel számszerűen összemérhető, saját szülőföldjén többséget alkotó közössége, amelyet az 1201/1993 számú ajánlás 11. cikkének alkalmazásával megilletne a területi autonómia.

Európai értéket sért a román államfő azzal is, hogy semmibe veszi a székelyek népszavazáson kinyilvánított akaratát, és elutasítja a párbeszédet.

Európa jövője, békés fejlődése függ attól, hogy a nemzetközi szervezetek, az Európa Tanács, az Európai Unió mennyire veszik komolyan tagállamaik vállalt kötelezettségeit, képesek-e a közösen elfogadott határozatoknak érvényt szerezni.

Az emberek közötti teljes és tényleges egyenjogúságból következik, hogy a székelyek, a katalánok, a baszkok, a gallegók, a wales-iek, a bretonok, a korzikaiak, az okszitánok és a földrész minden őshonos nemzeti közössége egyenrangú Európa többségi népeivel.

Ez az elv csak úgy teljesülhet, ha az Európa Tanács minden tagállama, - így Románia is - betartja vállalt kötelezettségeit, az Európa Tanács intézményei pedig határozottak és következetesek lesznek a vállalt kötelezettségek betartatásában.

Marosvásárhely 2011. január 28.

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Az eredeti közlemény ide kattintva letölthető