A Székely Nemzeti Tanács küldöttségének útja Strasbourgban - Izsák Balázs részletes beszámolója

Nincs más út Székelyföld számára, mint az önrendelkezés útja. A mi feladatunk, küldetésünk ezt megjeleníteni, képviselni, és küzdeni érte, párt és ideológiai kötődések nélkül. Ezért alakult közel tíz éve a Székely Nemzeti Tanács, és ezért lep meg újra és újra, amikor a választási eredményekről faggatnak. Kétségtelen, hogy az autonómia ügye akkor áll jól, ha a székely önkormányzatok elkötelezettjei autonómiának. Hogy ebből a szempontból milyen helyzetet teremtett a helyhatósági választás, az csak a következő négy évben fog kiderülni.

A Székely Nemzeti Tanács pedig megy előre. Hadd emlékeztessek arra, hogy a kétszázezernél több székely embert megmozgató autonómia népszavazás idején, szocialista kormánya volt Magyarországnak, a román hatóságok pedig a megfélemlítés változatos eszközeit alkalmazva próbáltak megállítani. Nem sikerült. Rosszabb ma a helyzet, mint akkor? Nem. De még ha az is lenne? El lehetne nyomni a szabadságvágyat, amely ott él minden székely ember szívében? Soha! Persze előfordulhat, hogy magunkra maradunk újra, s mint annyiszor a történelemben, csak a Jóistenben bízhatunk. Ám szövetségeseket keresünk, és fogunk keresni, bármilyen idők jöjjenek. Erről szólt lényegében a strasbourgi utunk is, s a rövid közlemény, - lásd lent! - amelyről remélhettük, hogy az ügyünkkel szemben nem túl barátságos sajtó sem találja túlzottan hosszúnak. Micsoda? Még hogy barátságtalan? Volt olyan lapszerkesztő, aki azon melegében fényképet is kért. Küldtünk is egyet, itt látható, a közlemény alatt.

 

A Székely Nemzeti Tanács küldöttsége Strasbourgban

Két napos látogatást tett Strasbourgban a Székely Nemzeti Tanács kéttagú küldöttsége, az Európa Tanács Parlameti Közgyűlésének nyári ülésszaka alkalmával. Izsák Balázs elnököt a testület külügyi szakértője és meghatalmazott kül-képviselője Dabis Attila kísérte el. A két napos látogatás során a Parlementi Közgyűlés közel húsz személyiségével tárgyaltak, a küldöttséget fogadta Wojciech Sawicki főtitkár, és Luca Volonté a néppárti csoport elnöke is.


A küldöttség tagjai megbeszélést folytattak Kovács Elvirával a kisebbségjogi albizottság elnökével, Izsák Balázs pedig félórás megbeszélésen tájékoztatta Stelian Stoiant, Románia Strasbourgi nagykövetét a Székely Nemzeti Tanács céljairól és közelebbi terveiről.


A tárgyaló partnerek tájékoztatást kaptak a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezéséről, maley az Európa Tanács értékeire és elveire épül, és tökéletes összhangban az Európai Unió működését szabályozó szerződésekkel az Európa Tanács dokumentumaiba foglalt előírásoknak kíván érvényt szerezni a közösségi jogban.


A tanácskozások során új partnereket szereztek az európai polgári kezdeményezéshez, a székelyek autonómia-küzdelméhez, sikerül kedvezőbb légkört és nemzetközi jogi feltételeket teremteni ahhoz, hogy Románia parlamentje végül elfogadja Székelyföld autonómia statútumát.


Sepsiszentgyörgy 2012. június 29.

A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

Ferencz Csaba, tájékozatatási alelnök

 Hadd szóljak azonban ennek a strasbourgi útnak a részleteiről. Eseményekről, amelyek a  sajtójelentésből kimaradtak. A magyar küldöttség tagjainak segítségével, az ő előkészítő munkájuk nyomán, sikerült találkozni, és fontos megbeszéléseket folytatni az első napon - június 26-án  -  az alábbiakban felsorolt képviselőkkel: Gebhard NEGELE, liechtensteini képviselő, az ET-PKGY alelnöke, a néppárti frakció tagja, az Európai Demokrata Csoport képviselői: Christopher CHOPE, (Egyesült Királyság) konzervatív alsóházi képviselő, az ET-PKGY Emberi Jogi Bizottságának elnöke, Baroness Diana ECCLES, (Egyesült Királyság), aki szintén konzervatív alsóházi képviselő, az ET-PKGY kulturális, tudományos, oktatási és média bizottságának tagja, M. Tom Van DIJCK a frakció titkára. Kövtkezett Jordi XUCLÀ, a spanyol alsóház tagja, a katalóniai Girona választókerület képviselőjeként (a jobb-közép Convergència i Unió párt tagja), az ETPKGY Emberi Jogi Bizottságának tagja. David T.C. DAVIES (Egyesült Királyság) konzervatív alsóházi tag, a Dél-Walesi Monmouth választókerület képviselője és ott a Walesi bizottság elnöke, a Walesi Nemzetgyűlés (Cynulliad Cenedlaethol Cymru) tagja, az ETPKGY Egyenlőségi és Diszkriminációellenes bizottságának tagja. Lord Donald ANDERSON, (Egyesült Királyság), munkáspárti alsóházi képviselő, és az ETPKGY Emberi Jogi Bizottságának, valamint a Közel-keleti albizottságnak a tagja. Johannes HÜBNER - a radikális osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti képviselője, az ETPKGY Emberi Jogi Bizottságának, valamint a jogállami albizottságnak a tagja. Boriss CILEVIČS - a lett parlament (Saeima) bal-közép Concord Centre pártjának képviselője. Ramón JÁUREGUI a Baszk Szocialista Párt tagja, az ETPKGY szociális, egészségügyi és fenntartható fejlődés bizottságának tagja.

Este, az Európa Tanács főtitkára által adott fogadáson, alkalmam volt néhány mondatot váltani, magával a főtitkárral,  Thorbjørn Jagland norvég politikussal. Én a székelyekről beszéltem neki, arról, hogy nagyra értékeljük az Európa Tanács munkáját, elfogadott dokumentumai hivatkozási alapként szolgálnak a székely törekvésekhez. Először meglepődtem azon, hogy ő válaszában küszöbön álló Magyarországi útjáról beszél,t arról hogy nincs ellentét az Európa Tanács és Magyarország között, ez a látogatás alkalmával sorra kerülő tárgyalások során is ki fog derülni. Végül megértettem, a főtitkár tökéletesen tisztában van azzal, hogy a mi érdekünk egy erős és Európa-szerte megbecsült anyaország. Megköszöntem megértő rokonszenvét, és jeleztem, továbbra is bízunk az Európa Tanácsban, és polgári kezdeményezésünkkel megpróbáljuk alapvető értékeit egy uniós jogszabályba is bevinni.     

A szerdai napon (június 27.) egyórás megbeszélést folytattunk Kovács Elvirával (a VMSZ képviselője a szerb törvényhozásban, az ETPKGY kisebbségi albizottságának elnöke), majd külön találkoztam és beszélgettem Stelian Stoian román nagykövettel, ezzel egy időben Dabis Attila Sandra Osborn, skót munkáspárti képviselővel, az ETPKGY Egyenlőségi és Diszkrimináció-ellenes Bizottságának tagjával találkozott.

Következett José Mendez Bota, portugál szocialista képviselő, az ETPKGY Egyenlőségi és Diszkrminációellenes Bizottságának alelnöke, majd rendre: Wojciech Sawicki az ETPKGY főtitkára, Tina Acketoft, az ETPKGY Egyenlőségi és Diszkriminációellenes Bizottságának elnöke, Sonia Sirtori-Milner ugyanennek a bizottságnak a titkárságvezetője, Stanislav Vassilenko, a kazahsztáni delegáció vezetője, Luca Volonté, az ETPKGY Néppárti frakciójának elnöke, és végül Pirko Mattila finn képviselőnő.

Partnereinket tájékoztattuk az SZNT törekvéseiről, beszéltünk nekik a székelyekről. Ehhez jól fogtak a saját tájékoztató anyagunk mellé a Hunineu iroda színes nyomtatványai. Erkölcsi, politikai támogatást kértünk európai polgári kezdeményezésünkhöz, és jónéhányukkal ismertettük azt a javaslatunkat is, hogy a 2013-as évet nyilvánítsák a kisebbségek és a nemzeti régiók évének (húszéves lesz jövőre az Európa Tanács 1201/1993 számú ajánlása, valamint tízéves a Gross jelentés alapján készült 1334/2003 számú ajánlás).

Ígéretet kaptunk Luca Volonté úrtól, a néppárti csoport vezetőjétől, hogy az őszi ülésszakon napirendre tűzi a néppárti csoport a polgári kezdeményezésünk támogatását. Fontosnak és kiemelten eredményesnek tartom a megbeszélést Jordi XUCLÀ katalán képviselővel, aki Barcelonába is meghívta a Székely Nemzeti Tanács küldöttségét, hogy a székely-katalán együttműködésről tárgyaljunk. Ugyanilyen meghívás hangzott el David T.C. DAVIES walesi képviselőtől, aki Londonba hívott bennünket a walesi-székely kapcsolatépítés céljából. Mindketten méltányolták polgári kezdeményezésünket, és jó gondolatnak tartják, hogy szövetségesként együttműködjünk.

A magyar delegáció tagjai kivétel nélkül segítőkészek voltak. Nagyon sokat dolgoztak sikerünk érdekében. Braun Márton, Gaudi-Nagy Tamás, Grúber Attila, Kalmár Ferenc, Sárdi Péter, Szabó Vilmos el is kísértek bennünket a megbeszélésekre, személyes jó kapcsolataikat is bevetve azért, hogy figyelmesen és felelősséggel viszonyuljanak hozzánk. Most a mi térfelünkön a labda, mennyit tudunk értékesíteni mindabból, amit elindítottunk.

A fentiekből is látható: feladataink vannak, és mi el fogjuk azokat végezni. Bármit mondanak, vagy tesznek a barátaink vagy az ellenfeleink, bármilyen eredményt hozzanak, bármilyen szinten a választások Romániában, Magyarországon, vagy Európában, eleget fogunk tenni a feladatnak, amelyet a székelyek közössége, maga a Székely Nép ruházott reánk.

(izsakbalazs.blogspot.ro)