"Székelyföld önálló közigazgatási egység legyen!" - Tízezrek a Székely Szabadság Napján

A Székely vértanúk kivégzésének 159. évfordulójára gyűltek össze az emberek a Székely Szabadság Napján

Marosvásárhelyen az autonómiatüntetés kezdete előtt fél órával már néhány száz ember gyülekezett a Székely Vértanúk emlékművénél. Székely zászlók, magyar zászlók a kézben.
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem előtt sorban álltak a buszok, amelyekkel a tüntetésre érkeztek a részvevők. A várakozó tömeg 1848–49-es, forradalmi indulókat énekelt.
Az első felszólaló, Mark Gafarotti Katalóniából érkezett Székelyföldre, hogy támogatásáról biztosítsa a székelységet, angol nyelven. Gondolatait Dabis Attila az SZNT külügyi szolgálatának részéről tolmácsolta. "Ezt a mozgalmat Katalónia jól ismeri, és még nem felejtette el. Egy olyan nemzet tagjaként, akinek nyelvét, kultúráját évszázadokon keresztül üldözték, rendkívül közel érzem magam a székely néphez" - mondta. Hozzátette, biztos abban, hogy remek jövő áll a székelyek előtt, akiknek sosem szabad szégyellniük kultúrájukat. "Autonómiát Székelyföldnek, Isten óvja a székely népet" - mondta magyar nyelven.
"A kisebbségeknek türelemre van szükségük" - hangzik a kormányzó gondolata. "Évtizedekbe telt a kisebbségvédelmet megalapozni, hogy az senkinek se legyen kárára. A kisebbségvédelem számtalan fázisán mentünk keresztül. Olaszország kisebbségét volt, amikor a megsemmisülés, vagy az asszimiláció fenyegette" - hangzott a levélből. A sikeres kisebbségvédelem olyannak kell lennie, amely mindenkit magába foglal.
Ezután felolvasták Dél-Tirol kormányzójának, Luis Durnwaldernek üdvözlőlevelét.
A Baszk Nemzeti Párt elnöke, Euzko Alderdi levelében írta, hogy Székelyföld példa arra, hogy a nemzeti méltóság képes ellenállni a beolvadásnak. Reményét fejezte ki az iránt, hogy az autonómiatüntetés meghozza a gyümölcsét.
Ezután a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnökének, Berényi Józsefnek a levelét olvasták fel. "Régóta tudjuk, hogy a Kárpát-medencei magyarok sorsa azonos. Mi már elszenvedtük a régiósítás folyamatát, azóta száztízezerrel vagyunk kevesebben, mint 1990-ben. A félmilliós közösségünkre nézve ez drámai. A különböző autonómiaformák léte nélkül Szlovákiában a magyarság létének vége. Szolidaritást vállalunk a marosvásárhelyi tüntetőkkel, hiszen a problémánk közös."
Néhány perccel fél 5 után óriási üdvrivalgással fogadta a többezres tömeg Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét: Autonómiát, autonómiát!
"Óvatos becsléssel mondtam, hogy tízezren leszünk. Tárgyilagos becslések szerint azonban közel harmincezren vagyunk" - mondta Izsák.
"Az autonómiáért békességgel tüntetni elemi jogunk. Békességgel, félelem nélkül, itt Marosvásárhelyen, a székelyek örök fővárosában" - mondta Izsák. Kitért arra, hogy nem lehet az, hogy Románia ésszerű területi felosztását a magyarok iránti félelem miatt nem merik megvalósítani. "Egyedül a teremtő Istent féljük, de másnak nincs oka félni tőlünk. Székelyföld autonómiája nem más, mint a székely nép törvények által szavatolt szabadsága. Nem azt kell keresnünk, mi a legtöbb, amit megengednek nekünk" - fogalmazott Izsák Balázs. Hozzátette, a régiós felosztásról szerinte csakis az adott területeken élők megkérdezésével lehet dönteni, népszavazással. "Mi azt akarjuk, hogy a nyolc székely székből álló Székelyföld önálló közigazgatási egység legyen. Ha mi magunk állunk elő ettől eltérő elképzeléssel, akkor az önfeladást választottuk" - mondta Izsák. Megjegyezte, vannak, akik azt mondják, hallgatni kell - a tömeg félbeszakította, és kiabálta: Nem! Nem! Soha!
Az eseményt a Székelyhon TV élőben próbálta közvetíteni, de az élő adás végig rendkívül terhelt, akadozó volt, ráadásul időnként kosárlabda-mérkőzés szakította meg a közvetítést. Joggal tehetjük fel a kérdést: hol volt a "nemzet televíziója"?... 

Frissítés: Budapesten is kiállnak a székelyek autonómiája mellett

Az MTI szerint "több mint ezren" gyűltek össze vasárnap délután Budapesten, a román nagykövetség épülete előtt a Székelyföldért Társaság által szervezett, a székely autonómiatörekvéseket támogató tüntetésen.

A székely szabadság napján több európai és amerikai nagyvárosban egy időben, magyar idő szerint délután négy órakor tartott rendezvény harangszóval, majd a Székely himnusszal vette kezdetét.
A demonstráció miatt a XIV. kerületi Thököly út Dózsa György út és Stefánia út közötti szakaszának felét zárták el kordonokkal. Itt korábban a BKV buszokat átengedték, de többen a kordonokon kívül gyűltek össze, ami már a tömegközlekedést is akadályozza. A demonstráción minden korosztály képviselői - idősek és kisgyermekek egyaránt - megjelentek. A tömegben számos székely zászlót látni, több magyar zászló is van, sokan Árpád-sávos zászlóval érkeztek.
2. frissítés: "Amikor Székelyföldet széthordják, nincs helye a halvérűségnek!"

Marosvásárhelyen Tőkés László EP-képviselő lépett a mikrofonhoz.: „Most érkezett telefonon a hír, hogy Brüsszelben a magyar tüntetőkhöz csatlakoztak a flamandok, együtt vonultak ki a román nagykövetség elé” – mondta a friss hírt Tőkés László.
„Kölcsey Ferenc szülőföldjéről érkeztem, a székelyek mellett ne feledkezzünk meg a partiumiakról és a közép-erélyiekről. Az ő szabadságukért is harcolunk. Meg kell szüntetnünk Trianon következményeit, a trianoni sebek gyógyulására van szükség!” – hangoztatta az EP-képviselő.
"Az autonómia létfeltétele nemzeti közösségünk életének. Olyan, mint a természet számára a víz, a levegő, a napfény" - mondta Tőkés. Köszönetet mondott azoknak az RMDSZ-szervezeteknek, akik vették a bátorságot, és eljöttek Marosvásárhelyre. "Minden pártérdeket felülmúl a nemzeti érdek. A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot követően megalakul a Partiumi Autonómia Tanács, ezzel szélesítve ki az autonómia intézményes kereteit" - fogalmazott Tőkés.
"Legyen ez az év igazából az autonómia esztendeje!" - mondta az EP- képviselő, majd énekleni kezdte a Kossuth-indulót: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! A tömeg vele énekelt.
"Számítunk a románok szolidaritására. Ti sem akarhatjátok, hogy Dobrudzsát, vagy a Bánságot feladarbolják! - szólt a románokhoz Tőkés immár román nyelven.
Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke elmondta, nincs valós önrendelkezés, nincs autonómia, ezért folytatni kell a szabadságharcot. "Itt vannak az RMDSZ politikusai közül jónéhányan. Köszönjük a kiállásukat. Köszönöm az anyaországi szolidaritást!" - fogalmazott. Hozzátette, árulás volt a veszte a székely vértanúknak, sajnos árulók ma is élnek közöttünk: Bukarestben. "Azt üzenték, nem idején való tüntetni, miközben a parlamenti képviseletünk súlytalan. Referendumot sem szervezhetünk. Jó lenne, ha megtudhatnánk, milyen eszközökkel érhetjük el az autonómiát. Lobogjanak a székely zászlók, hadd lássa ország-világ" - mondta Biró, hozzátéve, ki kell taszítani az árulókat. "Amikor Székelyföldet széthordják, nincs helye a halvérűségnek. Következetesség szükséges, és az elvek melletti kiállás. Városainkért, falvainkért, életbenmaradásért kell küzdenünk. Nyolc székely szék, egy közigazgatási egység. Nyolc egyenlő eggyel, ez az egységes Székelyföld, ennek megteremtése a célunk!"
Sánta Imre az Erdélyi Magyar Néppárt képviseletében beszélt: "Mi, akik ma a Székely Szabadság Napján összegyűltünk, kettős céllal vagyunk itt: egyrészt méltóképpen akarunk fejet hajtani azokért, akik 1854-ben életükkel fizettek a székely szabadságért, másodszor egy akarattal valljuk, hogy szükségünk van arra, hogy saját magunk rendelkezzünk önnön sorunk fölött. Szabadságot a székelységnek! Autonómiát a Székelyföldnek!" - hangzott Sánta Imrétől.
"A hit, az akarat, a kitartás fegyverével kell harcba szállni a célunkért" - tette hozzá Sánta. A mindenható Isten segítségét kérte mindehhez, majd a tömeg együtt imádkozta a Miatyánkot.
3. frissítés: Londonban a rendőrség nem engedte a román nagykövetség elé a székely autonómiáért tüntetőket

Románia londoni nagykövetsége egy kerítéssel elzárt kis utcában van, a vasárnap délutáni demonstrációra érkezőket azonban a rendőrök egy szemközti szűk sétálóutcába terelték, ahol a résztvevőknek egy rácsokkal körülvett, kijelölt részen kellett gyülekezniük.
Az MTI tudósítójának kérdésére a helyszínt biztosító rendőri egység vezetője elmondta: az intézkedést nem a román képviselet kérte, a nagykövetségnek otthont adó utca magánterületnek minősül, ezért ott nem lehet demonstrációkat tartani.
A vasárnapi londoni megmozdulásra összegyűlt mintegy 120 résztvevő némi vita után tudomásul vette, hogy nem vonulhat a román képviselet elé, és a kijelölt kis utcában tartotta meg az egyórás rendezvényt. A tüntetők magyar és székely, valamint rovásírással ellátott árpádsávos lobogókat emeltek a magasba. Az egyik transzparensen a "Székelyföld nem Románia része" felirat volt olvasható.
A tüntetők többször elénekelték a magyar és a székely himnuszt, és több alkalommal felhangzott a "Vesszen Trianon" jelszó is.
A demonstráción felolvastak egy nyilatkozatot, amely szerint Székelyföld autonómiája nem sértené Románia területi integritását és szuverenitását, sem a Székelyföldön élő román nemzetiségű polgárok érdekeit és a román alkotmányt sem. A nyilatkozat követelte, hogy Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót az EU-források hatékonyabb felhasználása érdekében.
A nyilatkozat szerzői Székelyföld területi autonómiájának megteremtését is követelték.
A demonstráció rendbontás nélkül ért véget.
4. frissítés: Marosvásárhely: elindult a tömeg a prefektúra elé

Izsák Balázs felolvasta a nagygyűlés petícióját - egy beadványt a román kormánynak, amely a székelyek követeléseit tartalmazta: Székelyföld területi autonómiája, amely nem sérti a román állam törvényeit, sem pedig a székelyföldi románok érdekeit, a székely jelképek üldözésének befejezését, teljes és tényleges szabadságot követlenek minden lakosnak. A tömeg egy emberként fogadta el, hogy a petíciót Románia kormánya elé terjessze az SZNT.
A beszédek után a székely vértanúk emlékműve előtt koszorúkat helyeztek el, majd a magyar himnusz, és a székely himnusz eléneklésével zárult az esemény.
Autonómiát! Autonómiát! - hangzott sok ezer embertől, majd elindult a tömeg a prefektúra elé.

Kép: Krónika
5. frissítés: A szervezők átadták a petíciót a prefektúrán - az ügyintéző a székely zászlóra nem tartott igényt

Atrocitások nélkül érkezett a tömeg a prefektúra elé, bár sok olyan híresztelést lehetett hallani, hogy a román soviniszta Új Jobboldal mindent megtesz, hogy megzavarja a tüntetőket. A tömeg ennek ellenére bármiféle zavar nélkül végigvonult a városon.
A prefektúra jogi osztályáról érkezett egy fiatalember, a szervezők a petíció mellett egy székely zászlót is át akartak adni neki. A prefektúra alkalmazottja csupán a petíciót vette át, a székely zászlóra nem tartott igényt.
Az előkelőségek és a nagyszámú vendégsereg a demonstráció után a Kultúrpalota nagytermében gyülekezett, ahol az SZNT Gábor Áron-díjátadási ünnepsége kerül megrendezésre. Közben a tömeg az Autonómiát! Autonómiát!; Vesszen Trianon!; Itthon vagyunk! rigmusok skandálásával elindult hazafelé.
6. frissítés: Az MTV összeállítása: