2006-os rendőrper: paródia és tévút

Magyar Nemzet 2015. július 7. szerző: Pilhál Tamás

„Az igazságszolgáltatás paró­diájának" tartja a 2006. őszi események miatt indult tábornokpert Völgyesi Miklós volt büntetőbíró. Gaudi-Nagy Tamás jogvédő szerint pedig az ügyészség enyhe büntetési in­dítványai azt üzenik, maga a vádhatóság sem bízik a felelős­ségre vonás komolyságában.

Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a Magyar Nemzetnek felidézte: évek óta emlékeztetnek arra, hogy a 2006. őszi igazságtétel és elszámoltatás rossz úton halad. Mint mondta, hiába követelték, hogy terrorcselekmény miatt is emeljenek vádat, vagy hogy a rendőrterrorért felelős politikai vezetőket, köztük Gyurcsány Fe­renc akkori miniszterelnököt is vonják felelősségre. A jogvédő szerint az ügyészség távolról sem merítette ki a rendelkezésére álló lehetőségeket. Hozzátette: hamis a vádhatóság azon magyarázko­dása, miszerint elévülés miatt nem emelhetett vádat a bántal­mazásokért, hiszen a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ezek miatt is számos büntetőfeljelentést tett az utóbbi kilenc évben, amelyek többségét érdemi vizsgálat nél­kül, cinikus indoklással lesöpör­ték az asztalról.

- Az előzetes mentesítés és a felfüggesztett szabadságvesztés azt üzeni, hogy az ügyészség sem bízik a felelősségre vonás komoly­ságában - fogalmazott Gaudi-Nagy Tamás. A jogvédő azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy körül­belül kétszáz 2006. őszi károsult ügyében a rendőrség a mai napig elzárkózik a peren kívüli meg­egyezéstől, ami azt jelenti, hogy ők - több száz további áldozattal el­lentétben - még mindig nem kaphattak méltányos jóvátételt.

 

A 2006. őszi rendőrterror súlyához képest komolytalan az ügyészség vádindítványa - nyilatkozta lapunknak Völgyesi Miklós, a Legfelsőbb Bíróság nyu­galmazott tanácselnöke. A volt büntetőbírót annak kapcsán kér­deztük, hogy az ügyészség a leg­utóbbi tárgyaláson mindössze fel­függesztett szabadságvesztést kért a Bene-Gergényi-per legtöbb vádlottjára, ráadásul előzetes mentesítést indítványozott, amely alapján mindannyian men­tesülnének a büntetett előélet hátrányos jogkövetkezményei alól. Völgyesi Miklós hangsúlyoz­ta: a bíróságot nem köti a vádha­tóság büntetésre vonatkozó indít­ványa, és akár letöltendő börtönt is kiszabhat, előzetes mentesítés nélkül. A büntetőjogász kifogá­solta, hogy a vád mindössze elöl­járói intézkedés elmulasztásáról szól, miközben a 2006. őszi eseményeket vizsgáló Balsai-bizottság tizenöt súlyos bűncselek­ményt sorolt fel, köztük például a terrorcselekményt. A Balsai-féle jelentés elkészítésében oroszlán­részt vállaló volt büntetőbíró sze­rint a legsúlyosabb 2006. őszi bűncselekmények nincsenek ben­ne a vádiratban, ezért az ügyész­ség munkájával szemben súlyos kifogások vethetők fel. Mindezek miatt Völgyesi Miklós az egész tá­bornokpert „az igazságszolgálta­tás paródiájának" tartja.

A kisebb, mulasztásos katonai bűncselekményekkel vádolt ti­zennégy egykori és jelenlegi rend­őri vezető büntetőpere a már elhangzott vád és védőbeszédek után ősszel folytatódik a Fővárosi Törvényszéken ítélethozatallal.