Képviselői munka

Románia tartsa be vállalt kötelezettségeit!

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének (ETPK) mai ülésén a képviselõk a Grúziáról szóló jelentést vitatták meg. Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a magyar delegáció tagja, a jelentés kapcsán hangsúlyozta: “meg kellene vizsgálnunk a Tanács összes tagállamát, elsõsorban a korábbi szovjet blokkból származókat, melyekben a nemzeti közösségek hasonló gondokkal küszködnek.  Hadd emlékeztessek az ETPK idén januári ülésszakára, amikor Románia elnöke kijelentett itt elõttünk, hogy a román politikusok egyöntetûen azon a véleményen vannak, hogy nem tudnak egyetérteni az etnikai elven alapuló autonómia elméletével.” Gaudi-Nagy Tamás utalt arra a levélre is, amelyet nemrég a román külügyminiszter küldött Izsák Balázs SZNT-elnöknek, amelyben Teodor Baconschi leszögezi, hogy Romániának nincs semmilyen kötelessége arra nézve, hogy etnikai alapú autonómiát adjon az ország bármelyik régiójának.

Gaudi-Nagy Tamás az Európa Tanácsban ismét kiállt a székely önrendelkezésért

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2010 tavaszi ülésszakán Strasbourgban április 13-án Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő, a magyar delegáció Jobbik frakcióhoz tartozó tagja több alkalommal ismét kiállt a székely önrendelkezési törekvések mellett. A Grúzia kötelezettségvállalásainak teljesítéséról szóló jelentés vitájában arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európa Tanács követelményeit és a vállalt kötelezettségeket minden tagállamnak be kell tartania, különösen a nemzeti közösségekkel rendelkező egykori keleti blokkhoz tartozó államoknak, mint Románia. Arra utalt, hogy az idén januárban tartott közgyűlésen Traian Basescu román elnök elfogadhatatlan módon kijelentette, hogy a román politikai erők nem támogatják az etnikai alapú autonómiát. A közel kétmillió magyar, illetve a több, mint 600 ezres székelység közösségi jogai még korlátozottak, különösen a területi autonómia nem érvényesül. Mindez ellentétes Románia nemzetközi kötelezettségvállalásaival is, ezért az Európa Tanács lépéseket kell tegyen ezek kikényszerítésére akár szankciók árán is.

A délvidéki magyarság igényeinek teljesítését feltételül kell szabni Szerbia EU-csatlakozása előtt!

jogvd t dlvidken

Délvidéki jogvédő sajtótájékoztatónkon Morvai Krisztinával és László Bálinttal a délvidéki Magyar Remény Mozgalom - elnökével és Oláh Róberttel, a Mozgalom ügyvezető alelnökével (a kiváló Magyar Remény Mozgalomról s a délvidéki magyarok helyzetéről ld: http://www.mrm.rs/)

A jelentős lélekszámú magyar nemzetrésszel rendelkező Szerbia az Európai Unióhoz kíván csatlakozni: tavaly benyújtotta tagfelvételi kérelmét, az Európai Bizottság pedig idén dönt arról, hogy az ország felkészült-e a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A csatlakozás előszobájának tekinthető társulási egyezményt támogatta tavaly a magyar Országgyűlés, holott a több száz oldalas dokumentum egyetlen szóval nem említi meg a nemzeti közösségek, a délvidéki magyarság ügyét. A Jobbik volt az egyetlen parlamenti párt, amely tiltakozott és nem támogatta ezt a társulási egyezményt. Mivel Magyarország a tagfelvétel során vétójoggal rendelkezik, ezért most történelmi alkalom kínálkozik a sokat szenvedett délvidéki magyarság érdekeinek és jogainak érvényesítésére.

A gondjaik, igényeik felmérése és képviselete érdekében március 30-án Morvai Krisztina EP-képviselő és Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő monitorozó körutat kezdtek meg Délvidéken, amelyet később folytatnak. Kötelességüknek tartják, hogy a döntésnél figyelembe vegyék a Délvidéken élő magyarság érdekeit, céljait, elvárásait, és képviseljék őket. Két napos útjuk tapasztalatairól Szabadkán 2011. március 31-én sajtótájékoztatót tartottak.

Morvai és Gaudi segíteni fog a temerini fiúknak

Morvai Krisztina, a Jobbik EP képviselője és Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő a napokban délvidéken járt, ahol találkoztak a 61 évre elítélt öt temerini fiú hozzátartozóival is, akiknek segítséget ígértek.

A jobbikos képviselők a családtól elsősorban az eljárási folyamat jogszerűségéről érdeklődtek. Gaudi-Nagy Tamás a DunaTV-nek adott interjújában kijelentette: Szerbiának addig nem lehet zöld utat adni, amíg nem vet véget az ilyen jogtiprásoknak. Morvai Krisztina a tévének elmondta, hogy tapasztalataikról az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Bővítési Biztosának is jelentést tesznek.

Konferencia az új Alkotmányról az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

Ezen a héten Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett konferenciát „Milyen lesz az új alkotmány?” címmel. A beszélgetésen a Fideszt Gulyás Gergely, az MSZP-t Bárándy Gergely, a Jobbikot Gaudi-Nagy Tamás, az LMP-t pedig Schiffer András képviselte. A képviselők mellett jelen volt még Mráz Ágoston Sámuel (a Nézőpont Intézet vezérigazgatója és az ELTE-ÁJK tanára) és Papp Imre (az ELTE-ÁJK tanára) is.

Erősíteni kell a nemzeti értékek védelmét az alkotmányban

Gaudi Nagy Tamás a Jobbik Magyarországért mozgalom álláspontját ismertette a nyilvánosságra került alkotmánytervezettel kapcsolatban.

A politikus elmondta: a Jobbik a Szent Korona értékrendjét alapul véve határozottan és következetesen képviselte a történeti jogfolytonosság visszaállítását.

 A képviselő komoly eredményként értékelte azt, hogy az újonnan létrehozandó magyar állam legfőbb jogszabályát nem nevezik alkotmánynak. A Jobbik álláspontját elfogadva a kormánypártok alaptörvény néven terjesztették azt elő. Ez szerinte azt jelenti, hogy elfogadták azt a javaslatukat is, hogy egy most meghozandó egységes okiratú alkotmánnyal nem lehet felülírni a történeti alkotmány értékeit.

Alkotmányozás - Vitafórum Győrött: áprilisban lesz új alkotmánya az országnak

A kormányzó pártok és az ellenzék képviselői is úgy látják, hogy áprilisban lesz új alkotmánya az országnak. A prognózisok indoklásában azonban markáns különbségek mutatkoznak, ez derült ki egy, a témában tartott fórumon szerdán Győrben.

Semmisségi törvény: az 'utolsó szeg' az unióhoz kerülhet

Nemzetközi fórumokhoz fordul az MSZP a semmisségi törvény miatt, aminek elfogadásával a kormánypártok azt állítják: 2006-ban Magyarországon diktatúra volt. Navracsics Gaudi Nagy Tamást méltatta a parlamentben, aki börtönben szeretné látni Gyurcsány Ferencet.

Az Országgyűlés megszavazta az úgynevezett semmisségi törvényt. A csomag a 2006-os őszi zavargások kapcsán elítéltek rehabilitációját teszi lehetővé, életbelépése után semmisnek nyilváníthatják azokat a bírósági ítéleteket, amelyeket 2006. szeptember 18. és október 24. között a tömegoszlatásokhoz kapcsolhatóan kizárólag rendőrségi tanúvallomásokra alapozva hoztak a bírók.

Brutális tömegoszlatás: megszavazták a semmisségi törvényt

Semmisnek nyilvánította az Országgyűlés a 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggésben hivatalos személy elleni erőszak, rongálás, valamint garázdaság miatt meghozott, kizárólag rendőri jelentésre, illetve rendőri tanúvallomásra alapozott ítéleteket. Semmisnek tekintendők a bíróság hatáskörébe tartozó rendzavarás, garázdaság és veszélyes fenyegetés szabálysértése miatti megállapítások is, ha azok alapját csak rendőri jelentés vagy tanúvallomás képezte.

A Fidesz leszavazta a Szent Koronát

A leszavazott jobbikos javaslat szerint a nemzet egységét, Magyarország szuverenitását, és a történetileg létezett alkotmányos rendszerekkel való jogfolytonosságát a Szent Korona fejezi ki. A Fidesz szerint nem...

Az Országgyűlés mai ülésén az alkotmány koncepcióról szóló határozati javaslathoz benyújtott módosító indítványokról döntött. A Jobbik frakciója kérte, hogy az alkotmányügyi bizottságban korábban leszavazott 48 módosító indítványból három kiemelt kérdésben döntsön a törvényhozás, a többi már nem volt szavazásra kérhető. 41 jobbikos igen szavazat ellenében az összes többi párt (köztük a történeti alkotmányosságra olykor kenetteljes szavakban hivatkozó kormánypártok is) leszavazták Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslatát, amely  a történeti jogfolytonosság kimondását célozta és a jogfolytonosság helyreállítása érdekében hozandó sarkalatos törvény megalkotását kezdeményezte.

Semmisségi: Balsai támogatja Gaudi-Nagy indítványát

Támogatja Balsai István (Fidesz), a semmisségi törvényjavaslat benyújtója, hogy előterjesztése kiegészüljön a jobbikos Gaudi-Nagy Tamás kapcsolódó módosító indítványával, amely rögzítené: a megismételt eljárásban nem járhat el az a bíró, illetve bírói tanács, amely az ügy elbírálásában korábban részt vett.

A 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló törvényjavaslathoz a benyújtottak közül az előterjesztő csak ezt az egy módosító indítványt támogatja – derül ki az Országgyűlés honlapján közzétett támogatott sorból.

Gaudi-Nagy: A Fidesz saját szimpatizánsainak szándékait is semmibe veszi

Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának mai ülésén az alkotmánykoncepcióról szóló határozati javaslathoz benyújtott negyvenkilenc jobbikos javaslatból negyvennyolcat elutasított és csupán egy javaslatot támogatott a Fidesz-KDNP-s többség.

Az alkotmány módosítását két, egymást követő országgyűlési döntéssel kívánta módosítani az eredeti alkotmánykoncepció. Ennek a szabálynak az elhagyását javasolta Bana Tibor és Dúró Dóra, amit a bizottság többsége is támogatott.

Jobbik: A Fidesz nem garantálná törvényi keretek között a közbiztonságot

Gaudi- Nagy Tamás, az Alkotmányügyi bizottság tagja és Dúró Dóra, az Oktatási bizottság tagja, valamint a Jobbik országgyűlési képviselői közös sajtótájékoztatójukon elmondták az Alkotmányügyi bizottság leszavazta a Jobbik csaknem összes módosító javaslatát, melyet a párt az alkotmány koncepcióhoz nyújtott be.

 

A Jobbik álláspontja a semmisségi törvényjavaslatról

Az egyik szemünk sír a másik nevet! Így lehet összegezni azt, amit a Jobbik a 2006 őszi elítélések semmiségét célzó, Balsai István által törvényjavaslattal kapcsolatban érez. A javaslatot támogatjuk, de módosításokkal: szükséges, de nem elégséges eszköz ahhoz, hogy felszámoljuk az elmúlt 8 év politikai jellegű elítéléseinek következményeit.

Ötpárti szópárbaj az új alkotmányról

Egyetemi hallgatók szervezésében került sor egy ötpárti kerekasztal-beszélgetésre, több száz fiatal részvételével. Az erről készült tudósításunkban bemutatjuk a fő nézetbeli eltéréseket, fölelevenítjük az esemény legmeglepőbb fordulatait, és beszámolunk a botrányról is.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatói Önkormányzata közös szervezésében került sor a PPPKE-JÁK egyik előadótermében Milyen lesz az új alkotmány? címmel egy kerekasztal beszélgetés a parlamenti pártok képviselőivel. A kormány részéről Gulyás Gergely (FIDESZ) és Salamon László (KDNP), az ellenzéki pártokból pedig Bárándy Gergely (MSZP), Schiffer András (LMP) és Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) ütköztették álláspontjaikat, és válaszoltak a közönség kérdésire. A terem körülbelül 3-400, szinte kizárólag egyetemi hallgatóval telt meg zsúfolásig. A nagy érdeklődésre számítani lehetett különböző internetes visszajelzésekből, illetve a téma aktualitása, a vitázók személye miatt, és a teljes ötpárti részvétel is kifejezetten vonzóvá tette a rendezvényt a főként jogi pályára készülő fiataloknak.

Felszólalás az alkotmányozás vitájában

Vita az alkotmány-koncepcióról: Gaudi-Nagy Tamás vezérszónoki beszédben tett hitet a történeti jogfolytonosság és a történeti alkotmány mellett

Soha nem feledhető érzés volt, hogy az alkotmány-koncepcióról szóló vitában a Nemzet Házában a Jobbik vezérszónokaként a történelmi jogfolytonosság helyreállítása és történeti alkotmányunk helyreállítása érdekében állhattam ki.

Beszédemet így kezdtem:  

"Hungaria semper libera: Magyarország örökké szabad.

Milliónyi szív, lélek és szempár követi a magyar alkotmányosságról szóló vitát, Isten és a nemzet szigorú mércéjének való megfelelés a tét. 33 nemzedék által írt történelem ítélőszéke előtt állunk mindannyian és ezért nyíltan, egyértelműen, megalkuvás nélkül, és nagyjaink szelleméhez méltóan kell fogalmaznunk.

A 2010. május 14-én megalakult Országgyűlés történelmi felelőssége és kötelessége, hogy helyreállítsa végre az 1944. március 19-én megszakadt jogfolytonosságot a magyar nemzet érdekeit óvó Szentkorona tan elvein működő állammal és újraélessze a történeti alkotmányosságunk elveit, értékeit Magyarország megmentése és emelkedő pályára emelése érdekében. A történeti alkotmányunk jogrendszere a biztosítéka a nemzet örök szabadságának, önrendelkezési jogának: ezt senkinek sincs joga feladni, sem csorbítani."

A Szent Korona-tanra épülő történelmi Alkotmány visszaállítása szükséges

Gaudi-Nagy Tamás mai vezérszónoki felszólalásában kijelentette, az 1949-es sztálini alapokon nyugvó Alkotmány helyett a Szent Korona-tanra épülő történelmi jogfolytonosság visszaállítására van szükség.

MTI: "A gyurcsányi diktatúra legvéresebb időszaka" - a Jobbiknak van egy ötlete

A 2006-os őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések semmissé tételéről szóló törvény elfogadása a Jobbik szerint szükséges, de nem elégséges a törvénysértések helyreállítása érdekében - jelentette ki Gaudi-Nagy Tamás keddi sajtótájékoztatóján