Megmutattuk a világnak, hogy milyen a magyar virtus!

Szép volt fiúk !
Parádésan harcoltatok mindannyiunkért.Felejthetetlen élményt adtatok. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség, különösen e győzelemmel felérő dicső helytállás napján ! 

Hazafias szervezetek támogatják a pedofil bűnelkövetőkkel, a homoszexuális propagandistákkal, valamint a gender-zsarnoksággal szembeni szigorúbb törvényt és fellépést, de további szigorításokat is sürgetnek az orosz modell szerint.

SAJTÓKÖZLEMÉNY (Budapest, 2021. június 15.) 

Alulírott hazafias szervezetek üdvözlik és a magyarság megmaradása, a jövendő magyar nemzedékek egészséges fejlődése, továbbá a normális, a természetes emberi, társadalmi kapcsolatok megőrzése érdekében szükségesnek és hasznosnak tartják, hogy az Országgyűlés a mai napon törvényt fogadott el a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni sokkal szigorúbb jogkövetkezményekről, a szexuális devianciák 18 év alattiak számára történő népszerűsítésének tilalmáról és ennek érdekében a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról (a törvényjavaslat száma: T/16365). Ugyanakkor további szigorításokat is elengedhetetlennek tartunk.

A nemzeti ellenállás képviselőiként hosszú évek óta küzdünk a szexuális deviánsok egyre agresszívabb társadalomromboló törekvései ellen. Ennek részeként évekkel korábban meghirdettük a gyermekeinket veszélyeztető LMBTQP+ propagandával szembeni zéró toleranciát, és követeltük a teljes törvényi tiltást. Az ellenállás jogát gyakorolva többször sikeresen léptünk fel a „Budapest Pride” közrendet fenyegető és szeméremsértő rendezvényei ellen. Javasoltuk, hogy az orosz modell szerint tiltsák be a Pride felvonulásokat: a most elfogadott törvény alapján az idénre tervezett deviáns menet már megtiltható volna, ezt sürgetjük. Tavaly novemberben – az Alaptörvény általunk szintén üdvözölt család- és gyermekvédő módosítása kapcsán – kezdeményeztük (http://njsz.hu/hazafias-szervezetek-az-alaptorveny-gyermekvedo-modositas...), hogy az Alaptörvénybe egy keretjellegű felhatalmazó rendelkezés is kerüljön be, amelynek alapján elfogadandó sarkalatos törvény tiltaná és szankcionálná a szexuális devianciát vonzóvá tenni kívánó propagandát. Ezt most is szükségesnek tartjuk, mert e nélkül akár egy feles törvénnyel könnyedén megváltoztathatók a mostani helyes társadalom- és gyermekvédő rendelkezések.

Fontosnak tartjuk, hogy a megszavazott törvény szerint az alkotmányos feladatát e téren vállaló állam minden szerve sokkal hatékonyabban védje a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Helyesnek tartjuk azt is, hogy legalább 18 éven aluliak számára tiltják a homoszexualitást népszerűsítő olyan tartalmak közzétételét, amelyek mára már végzetesen megroggyantották a nyugati társadalmak korábban még egészséges nemi identitását, mentalitását.

Ugyanakkor a szexuális deviáns propaganda visszaszorításához és tilalmának érvényesítéséhez elengedhetetlennek tartjuk, hogy a Büntető Törvénykönyv az orosz modell szerint szigorú büntetéssel sújtsa a tilalom megszegőit. Fontos lenne az is, hogy a szexuális deviáns propaganda ne csak a kiskorúak irányában, hanem a társadalom egésze tekintetében is legyen tiltott.

Évek óta képviseljük, hogy a szexualitás öncélú ábrázolása, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem „nemtelenné” változtatása egy beteg életfelfogás megjelenése, amellyel szemben minden, népének testi és lelki termékenysége fölött éberen vigyázó kormányzatnak őrködnie kell.

Helyesnek tartjuk, hogy a népegészségügyért is felelős, mindenkori magyar kormány az arra jogosultak számára elektronikus úton tegye megismerhetővé a gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyek nyilvántartott adatait, illetve gondoskodjon arról is, hogy a gyermekek sérelmére vagy kihasználásával elkövetett pedofil bűncselekmények elkövetőinek kiléte – a bűnmegelőzési munka eredményes végzése érdekében is – könnyen beazonosítható legyen.

A gyermekeink békés, egészséges, nemi fejlődését is biztosító jogalkalmazási folyamat része kell legyen az is, hogy a sajtóban megjelenő közleményeket és műsorokat, a gyermekvédelem szempontjait döntései során preventív, illetve visszatartó jelleggel kísérje figyelemmel, és ha kell, szankcionálja a médiahatóság. Felügyeleti tervének elkészítésekor fordítson különös figyelmet a gyermekek és a kiskorúak védelmére vonatkozó előírások fokozott betartatására.

Tudatosítani szeretnénk minden honfitársunkban, hogy a fentiekben ismertetett lépéseket törvényhozóink szinte az utolsó pillanatban, de remélhetően még nem teljesen elkésve teszik meg. Oly korban élünk, amikor az életellenes, ún. Yogyakarta-alapelvekben található célkitűzéseket az egész világon, így hazánkban is bevezetendőnek tartja az LMBTQP+ mozgalom. Ez a normalitáspárti felfogással szemben annak az újmódi zsarnokságnak az elveit hirdeti, mely szerint az ember neme nem a biológiai, hormonális, idegi, társadalmi és pszichés ismertetőjegyektől függ, hanem önnön „belső és személyes érzésétől”. Ez a meghatározás semmilyen nemi vonzalmat vagy tevékenységet nem zár ki: sem a pedofíliát (gyermekekkel folytatott nemi viszonyt), sem a vérfertőzést (vérrokonokkal folytatott nemi viszonyt), sem a poligámiát (többnejűséget), sem a poliamóriát (több személlyel folytatott nemi viszonyt), sem a zoofíliát (állatokkal való fajtalankodást). Ez a beteg, immár egész földrészünk nemzeteit megfertőző mentalitás mutatkozik meg abban is, hogy a magát „Európai”-nak nevező Unió eddig ugyan „csak” 71 nemet sorolt fel, de a Facebook nyilvántartása szerint immár száznál is több „nemi” (mi mondjuk így: nemtelen!) identitás létezik. Ezek mindegyikét – a hagyományos, heteroszexuális (férfi-nő) kapcsolat és ezáltal a családok, őshonos európai nemzetek rovására – az EU teljes jogi védelemben igyekszik részesíteni, ezzel az abnormalitás oldalára állva.

A fenti, nemzetünk egészségét gyökerében támadó mozgalmakkal szemben évek óta fellépő alulírott személyek és hazafias mozgalmak nemes férfi és nemes nő tagjai továbbra is küzdenek a „nemtelenek” egészséges önazonosságunkat kétségbe vonó, mindannyiunk felett zsarnoki berendezkedésre törekvő megnyilvánulásai ellen. Együttműködésre készek vagyunk mindazokkal, akik pártpolitikai szempontokon felülemelkedve, létkérdésként megjelenő nemzetpolitikai küldetést látnak az efféle mentális – bármely vírusos dögvésznél veszélyesebb – fertőzéssel szembeni védekezésben.

Ennek jegyében tartottunk a most megszavazott törvény mellett tegnap sajtótájékoztatót ((videós összefoglaló: https://www.youtube.com/watch?v=hvxp5u78dio) a szexuális deviáns, liberális lobbi által szervezett Kossuth téri tüntetés helyszínének közelében. Jellemző, hogy a romboló céljaik érdekében a másság elfogadásáról szónokolók a Soros-zsoldban álló Amnesty International rendezői útján önkényesen akadályozni próbálták a normalitás védelmét célzó szabad vélemény-kifejtésünket, de ezt végül a rendőrség biztosításával megtettük.

Alfa Szövetség (dr. Téglásy Imre)

Budaházy György

European Patriots Unite (Walter Péter Pál)

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (Barcsa-Turner Gábor)

Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom (Budaházy Edda)

Mi Hazánk Mozgalom (Novák Előd)

Nemzeti Filmkészítők Egyesülete (Kelecsényi Nándor)

Nemzeti Jogvédő Szolgálat (dr. Gaudi-Nagy Tamás)

 

A 2006-os Gyurcsány-terror

Két kiváló 2006 őszi bajtárssal közösen írt tényfeltáró cikkben adtunk kőkemény cáfoló választ  a 2006 őszi rendőrterror tagadóinak hazugságaira. Ajánlott olvasmány minden téma iránt érdeklődőnek.

Petrányi-Szöőr Anna jogász-pszichológus, a Civil Jogász Bizottság tagja; Gőbl György, a Közhatalom Jogsértettjei Egyesület elnöke, 2006. őszi jogsértett; Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

Forrás: magyarnemzet.hu

Mindannyian emlékszünk a csalással választást nyert, hazug és nemzetellenes MSZP–SZDSZ-kormány elleni népfelkelés izzó hangulatára és nemzetegyesítő erejére. Cselekvő ezrek jöttek össze a tereken csillogó szemekkel, jövőbe vetett hittel és reménnyel, változást követelve. Aztán jött a véres és szisztematikus megtorlás, megfélemlítés: embervadászatok, szemkilövések, könnygázsortüzek, lovasroham, csonttörések, sanyargató bilincselések, kínzások, verések, önkényes fogva tartások, koncepciós eljárások tucatjai és a megtiportak démonizálása.

Főhajtás és tisztelet minden áldozatnak, s köszönet a bátraknak! Kitartó küzdelmet folytattunk 2006 ősze óta az igazságtételért. Felvettük az akkor sokaknak reménytelennek tűnő harcot a jog és a szolidaritás eszközével: nem eredménytelenül, legalábbis ami a koncepciós eljárások alá vontak és a jogsértettek jóvátételét illeti. Ám az akkori politikai és karhatalmi vezetők érdemi felelősségre vonása még hátravan. Ehhez képest ma ezek a figurák és csatlósaik tagadják 2006 őszének bűneit és tényeit.

A Kádár-korinál is durvább állami erőszak

Azonban ma már jogerős ítéletek tucatjai, számos vizsgálati jelentés és áldozatok, szemtanúk, film- és fényképfelvételek ezrei igazolják azt, hogy Gyurcsányék „jogállama” a balliberális kormány hatalomban tartása érdekében miként támadt 2006 őszén a magyar népre nyers karhatalmi erőszakkal, több ezer ember alapvető politikai szabadságjogait megsértve, több száz tüntető, megemlékező és járókelő – ebből legalább kétszáz esetben súlyos – sérülését okozva és százakat önkényesen bebörtönözve. Legalább négyszer több civil sérült meg, mint rendőr, ennek ellenkezőjét állítani orbitális hazugság.

Két okból hazudják el tehát a tényeket Gyurcsányék: egyrészt a bűnös körömszakadtáig való tagadása jól ismert bűnelkövetői taktika. Másrészt ezt a gyalázatos, Kádár-kori diktatúra módszereinél messze durvább és véresebb állami erőszaksorozatot helyénvalónak tartják, és – remélhetően soha többé be nem következő – hatalomra jutásuk esetén ilyen gyalázatos eszközökkel élnének ismét az ellenük tiltakozók ellen. A 2006. őszi karhatalmi terrort tagadók morálisan és politikailag vállalhatatlan zónába léptek: aki nem az áldozatok, hanem a nép ellen kegyetlenkedők oldalára áll, az még ennél sokkal nagyobb aljasságokra is képes.

Magyarellenes embervadászat

Amikor 2006. október 23-án Petrányi-Szöőr Anna elindult a Nagymező utcából a Deák tér felé, nem értette, hogy miért nem áll meg a földalatti a Bajcsy-Zsilinszky úton. A metró az Opera megállójától egyből a Deák térre vitte a megemlékezőket, hogy onnan folytassák az útjukat gyalog az Astoria felé. Folytatták is, de ahogy feljöttek a föld alól, megcsapta őket a könnygáz általuk eddig nem ismert szúrós szaga.

– Visszagondoltunk 1988-ra, amikor debreceni diákokként nagyon bátornak éreztük magunkat az 1956-os forradalom és szabadságharc budapesti megemlékezésén. Akkor és ott, a Batthyány-mécses felé tartva nem éreztük ezt a furcsa illatot, a rendőrök kissé dühösen igazoltattak minket, de senki nem bántalmazott. A vízágyúk ugyan felsorakoztak, de nem vetették be őket. Ezzel szemben 2006. október 23-án a Fidesz-megemlékezésen riad­tan nézett rám egy idős úr, aki arra kért, hogy menjek haza a gyerekeimmel, ne tegyem ki őket a megpróbáltatásoknak.

Békés megemlékezésre jöttünk, a fiaim pedig csak elviselik a tömeget, mondtam, majd megláttam az egyre gomolygó könnygázfelhőt, és belesodródtam a sikoltozó emberek ­riadt tömegébe. A Kossuth téri sortűz jutott hirtelen eszembe, amikor a sokat élt idősek figyelmeztették a fiatalokat a várható veszélyre, Dobrev Klára nagyapja, Apró Antal tűzparancsára. Megérezték vagy volt információjuk, nem mindig derült ki, az idősek talán ösztönösen féltették a gyermekeket és édesanyákat.

Ötven évvel később Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára férje, ezáltal Apró Antal unokaveje, a kommunista utódpárt első embere, a miniszterelnök és a történelem megismételte önmagát.

Aznap este már sebesülteket látogattam a Péterfy-kórházban, civil sebesülteket, mert a néhány rendőr sebesült a Honvédkórházba került. Közben hallgattam az áldozathibáztató közvéleményt, hogy miért nem bírtam otthon maradni, és hogyan tehettem ki a ­fiaimat a tömeges rendőri brutalitásnak, mert azt még az engem hibáztató balliberális kollé­gáim is elismerték, hogy rendőrterror zajlott az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján.

Napokig jártam a kórházakat önkéntesként, hogy tisztán lássak, később a Civil Jogász Bizottság (CJB) tagjaként elkészítettem a sebesültekről szóló statisztikákat. Egyedül Havas Szófia, a János-kórház akkori orvos igazgatója, az 1956-ot tagadó MSZP-s politikus, Horn Gyula unokahúga – Csókay András világhírű agysebész legnagyobb ellenfele – nem állt velem szóba. Nem véletlenül, a bolsevik összezárás ugyanis ismert mentalitás. A hozzáállása sokatmondó volt, kifejező. Megrázó volt találkozni Csorba Attilával az Országos Baleseti Intézetben, tudtuk, hogy többé nem fog látni, mert a jobban funkcionáló szemét találta el a gumilövedék. A megvakult férfi hét évvel később öngyilkos lett: nem tudta elviselni az embervadászok fejlövése miatti állandósult fájdalmat és a nyomorúságossá vált, világtalan létet.

Ő a Gyurcsány-terror halálos áldozata. A szintén október 23-án célzott gumilövedék ­miatt egyik szeme világát elvesztett Nagy Lászlót a barátai és sorstársai tartották életben, meg az a vágya, hogy szeretné megélni a magyarellenes embervadászat politikai megrendelőinek, rendőrparancsnokainak és végrehajtóinak súlyos fegyházévekre való elítélését terrorcselekmény miatt. Ezek a lakosság megfélemlítését célzó, 2006. szeptember 19–22. és október 23–24. közötti személy elleni erőszakos, rendőri öltözetet viselő személyek által elkövetett kegyetlen és tömeges bűncselekmények az akkori büntető törvénykönyv 261. paragrafusa szerint a terrorcselekmény minősített esetét valósították meg, amelyért a törvény akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatónak tart.

Jogfolytonosság a szemkilövető rendszerrel

2007. február 23-án a Morvai Krisztina és Völgyesi Miklós által elnökölt CJB ismertette a 2006. őszi rendőrterrorról szóló alternatív jelentését. A CJB (amelynek hét tagja között van máig Petrányi-Szöőr Anna és Gaudi-Nagy Tamás) nem volt más, mint a Gönczöl Katalin által vezetett, MSZP–SZDSZ-kormány által kijelölt, elfogulatlannak egyáltalán nem tekinthető udvari vizsgálóbizottság civil kontrollja. Emlékezetes, hogy a Gönczöl-bizottság szétkente a felelősséget, és Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnököt lényegében felmentette.

Dobrev Klára most azonban a tényeket és számadatokat tagadja: a globalista-liberális, álbaloldali kommunista utódpárt DK miniszterelnök-jelöltjeként következetesen azt állítja, hogy több rendőr sérült meg súlyosan, mint civil az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján. Ezzel szolidaritást és jogfolytonosságot vállal a szemkilövető, terrort alkalmazó, 2010-ben megbukott rendszerrel.

Belemehetünk a számháborúba, de abból Gyurcsányné igen rosszul jön ki, még az általa hiteles forrásnak megjelölt Gönczöl-jelentés adatai alapján is.

Nézzük, mit is ír ez a jelentés a civil sérültekről!

„Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a demonstrációk során 326 civil sérültet láttak el: szeptember 19-én száztizenhét főt, 20-án ötven főt, 21-én tizenny­olc főt, míg október 23–24-én száznegyvenegy főt. Az Egészségügyi Minisztérium – az ÁNTSZ Fővárosi Intézetétől is beszerzett – adatai alapján október 23-án százkilencvenöt sérült volt, közülük negyven főt a mentősök a helyszínen elláttak, négy főt a központi mentőállomás ambulanciájára, nyolcvannégy embert pedig kórházba szállítottak. A mentőszolgálat és az ÁNTSZ adatai azért különböznek egymástól, mert a sérültek egy részét nem a mentősök szállították be, továbbá a személyes adatok kezelése korlátozta a sérülés okainak összegyűjtését.

Ambuláns ellátásban száznégy civil személy részesült. Október 24-én tizenhét civil szenvedett könnyű sérülést, melyet kórházban láttak el, míg fekvőellátásra tizenhárom főt vettek fel a fővárosban. Gumilövedék által okozott sérülés miatt tizenhat súlyos sérültről kellett gondoskodni, ezek között volt mellkasi, nyaki nyílt seb, a mellkasfalon és a combon okozott lőtt sérülés, szemsérülés, hónalj tájéki, hasfali lőtt seb, bal kéz első-második ujjának traumás amputációja, lapockatörés, szemgolyóba hatoló idegen test (lövedék), koponyaboltozati törés. Az október 23-i eseményeknek a mentőszolgálat által ellátott sérültjei között öt külföldi volt.”

Gönczölék nyilván nem véletlenül nem közölték a civil súlyos sérültek összesített számát. Azonban az mégis kiderül ebből, hogy csak 2006. szeptember 19–21. között száznyolcvanöt, rendőrség által az utcákon megvert, megkínzott és elfogott, sok esetben még a kórházban is az ágyhoz bilincselt (!) civil sérültet látott el a mentőszolgálat. Ennél biztosan sokkal több volt a sérült, mivel más úton is kerültek kórházba civilek. Az általános egészségügyi tapasztalatok szerint mentőt döntő mértékben súlyos sérültek ellátásához vesznek igénybe, és az is tapasztalati tény, hogy az ekkor levadászottak látókörünkbe került többségének csonttöréses vagy egyéb súlyos sérülést okoztak a brutális karhatalmisták, nem beszélve arról, hogy sokan a megtorlásoktól tartva nem mertek egészségügyi ellátást kérni.

Nem tévedünk tehát akkor, hogy ezen szeptemberi időszak legalább száz-százötven súlyos civil sérültet „eredményezett”.

A számok önmagukért beszélnek

De nem tudták azt sem letagadni ebben a jelentésben, hogy október 23-án és 24-én a gumilövedékek milyen borzalmas sérüléseket okoztak, a nyolcvan ismert esetből tizenhat áldozat esetében súlyos sérülést. Sokatmondó az is, hogy ezen októberi rendőri akciók összesen száznegyvenegy civil mentős ellátását „eredményezték”, itt is legalább az esetek felében súlyos sérülésről lehetett szó. Az összes civil sérült száma kétszázhuszonöt fő e két októberi napon: ne feledjük, 24-én hajnalban még órákig tartott a rendőrségi furgonokkal és csapaterőkkel végrehajtott, minden esetben bántalmazással járó embervadászat! Még öt külföldi is bekerült ebbe a húsdarálóba, nyilván Dobrevék szerint ők is csak „kuka­borogatók” voltak.

A Gönczöl-jelentés összesen – tehát szep­temberben és októberben – negyvenhét súlyosan sérült rendőrről ír az ORFK adatai alapján.

A CJB nem hivatalos úton beszerzett egészségügyi adatokat tartalmazó jelentése szerint október 23-án a János-kórház adatai nélkül is tizenhárom civilre esik egy súlyos rendőr sérült, illetve százharminchét könnyű civil sérültre tizenhat rendőr. Nyolcvannyolc személy került kórházba, negyven részesült ambuláns ellátásban, míg további százak féltek orvoshoz menni a könnyebb sérüléseikkel, nehogy elveszítsék a megemlékezésen való részvétel ­miatt a munkahelyüket.

De talán még ennél is kifejezőbbek azok az általunk megismert esetekben tett civil vallomások, hogy a gumilövedékkel a rendőrök tipikusan fejre és nyakra céloztak, tehát a sérülések 39 százaléka fej-, 11 százaléka pedig nyaksérülés, és némi anatómiai ismerettel be­látható, hogy ezek ab ovo halálosak is lehettek volna.

A Dohány utca és a Síp utca sarkán közelről nyakon lőtt sérült nő esetében Csókay András orvosként azt volt kénytelen megállapítani, hogy millimétereken múlt az élete, mert ha a nyaki verőeret találja el a gumilövedék, belehalhatott volna. De az október ­23-án a Dob utca–Károly körút sarkán letepert, eltört ujjú és lábú Fábián Gábor kézsérülései sem csupán a 24 százalékos végtagsebesülti statisztika részei, mivel nála igazolható volt a súlyos poszttraumája. Ahogyan Csorba Attilát öngyilkosságba kergette, úgy Nagy Lászlót és Fábián Gábort és soktucatnyi áldozatot is lelkileg mélyen megviselte a testük súlyos sérülése.

Ezek a számadatok önmagukért beszélnek. Ahogy a kommunizmus emberiesség elleni bűntetteinek tagadása, úgy 1956-ot tagadni is alkotmányellenes, a 2006. őszi rendőrterror megrendelése és végrehajtása is bűntett, rá­adásul az utóbbi el nem évülő bűncselekmény, a méltó megemlékezést rendőrterrorral ­me­g­gyalázni bűncselekmény.

Eljött az igazságtétel ideje

Az a bukott balliberális politikai csoport, amelynek érdekében és irányításával zajlott a terror, arra készül, hogy jövőre hatalomra kerüljön új szövetségeseivel, és máig tagadja a tényeket, a jogsértéseket, továbbá azt ígérik, hogy visszatérnek a 2010 előtti „jogállamisághoz”, azaz ott folytatják, ahol korábban abbahagyták.

Ezért is fontos, hogy minél több honfitársunkkal megismertessük ennek a kataklizmának a történetét. Idén szeptemberben rajtol a 2006. őszi Gyurcsány-terror embertelen arcát elsősorban fiatalokkal megismertető, interaktív, filmekkel, dokumentumokkal, korabeli eszközökkel teli, szemtanúk, jogvédők, jogsértettek előadásaival hitelesített, modern, átélhető formában bemutató vándorkiállítás, amelyet a Nemzeti Jogvédő Szolgálat kezdeményezésére a Civil Összefogás Fórum Közhasznú Alapítvány valósít meg, együttműködve a Civil Jogász Bizottság tagjaival, a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal, a Közhatalom Jogsértettjei Egyesülettel és a Nemzeti Filmkészítő Egyesülettel. Cél, hogy – különösen azoknak, akik koruknál vagy élethelyzetüknél fogva még nem voltak szemtanúi, jogsértettjei a történteknek – felelevenítsék 2006 véres őszének jogtipró történéseit.

Eljött a bocsánatkérés, az igazságtétel és a megtisztulás ideje. A kommunisták diplomát szereztek, és álliberálisokként folytatják a diktatúrát. Megfélemlítenek, majd ellenségképet kreálva, nemzetközi kommunikációs szakértők segítségével kívánják kiszolgáltatni országunkat a globális háttérerőknek, hogy újra gyarmattá tegyék hazánkat.

2006 vérrel ivódott be a magyar történelembe, és igazságtétel után kiált. A 2006. őszi rendőrterror tényeinek és bűneinek tagadói tehát nemcsak embertelenek, hazugok és gátlástalanok, sőt bűnpártolók, hanem a jövő potenciális bűnelkövetői is.

Mit üzen a mai fiataloknak a 2006 őszi rendőrterror, amiért börtönben végezheti Gyurcsány ? - Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a Pesti TV Politikai Hobbista c. műsorában Jeszenszky Zsolt és barátainak vendége volt

Szó esett a beszélgetés során  többek között az idén szeptemberben induló 2006 őszi rendőrterrorról szóló országos  vándorkiállítás céljairól, amelyhez a műsor házigazdái remek ötleteket adtak.

Nem maradt el Gyurcsány és társai elkerülhetetlen és eddig még bosszantóan elmaradt  felelősségre vonásának kérdése sem.

Megnéztünk közösen egy 2010 után  utólag előkerült döbbenetes rendőrségi videót arról, hogy karhatalom 2006. október 23-án délután az  Alkotmány utcában  miként kezdte meg a Himnuszt éneklő és a Kossuth térre a rendőrséggel történt korábbi megállapodásnak megfelelően visszatérni  kívánó békés tömeg könnygázas oszlatását, amely utána másnap hajnalig tartó véres rendőrattak-sorozatba torkollott.

Várjuk a kiállítással kapcsolatos ötleteket, javaslatokat az njsz@nemzetijogvedo.hu címre !

Lomnici Zoltánnal együtt válaszoltam a Hír Tv Magyarország élőben c. műsorában Földi-Kovács Andrea kérdéseire 2006 őszi állami terrorról szóló vándorkiállításról és a 2006 őszi bűnök elkövetőiről, tagadóiról

A 2006 őszi rendőrterror elkövetői és tagadói együtt készülnek hatalomra azt hirdetve, hogy vissza kell térni a 2010 előtti "jogállamhoz".

Ezért emberi jogi, morális és nemzetpolitikai okokból indokolt bemutatni, hogy Gyurcsányék "jogállama" miként támadt a népre nyers karhatalmi erőszakkal több ezer ember alapvető politikai szabadságjogait megsértve, több száz  tüntető, megemlékező és járókelő - ebből legalább 200 esetben súlyos  - sérülését okozva és százakat önkényesen bebörtönözve.

 

Gaudi a TV2 Mokkában: 2006 őszén embertelen megtorlások tanúi lehettünk, ma is tagadnak a felelősök

A Tv2 Mokka c. műsorában 6 percben foglaltam össze a 2006 őszi Gyurcsány-terrort bemutató, idén szeptember 17-én útjára induló vándorkiállítás céljait és lényegét.

Az info@civilosszefogas.hu címre várjuk a véres események fotóit, videóit és az átéltek esetleírásait !

A kiállítás részletei:  ITT!

 

Trianon 101: NEM ! NEM ! SOHA ! - ebből nem engedünk !"- dr. Gaudi-Nagy Tamás beszéde a Székelyország Tündérkertjében (2021.06.05.)

A trianoni diktátum 101. évfordulóján Kispesten, a Székelyország Tündérkertjében, Bacsó András által 2021. június 5-én szervezett emlékező rendezvényen közel fél órás beszédben foglaltam össze gondolataimat a diktátum meghaladásáról, revíziójáról, a Szent Korona Országának helyreállításának elkerülhetetlenségéről és ennek érdekében az EU-ból való kilépés szükségességéről.

 

Felidéztem az 1920-as évekből az angol Lord Rothermere, szintén angol James Bryce és a francia Charles Tisseyre magyar igazság melletti cáfolhatatlan kiváló és ma már minden tekintetben igazolást nyert érveit.

Kiemeltem többek között, hogy "a diktátumokat soha nem fogadhatjuk el és soha nem nyugodhatunk bele a csonkításba. A magyar igazságnak győznie kell, amely a magyarság mellett egyúttal a Kárpát-medencei népek felemelkedését is eredményezi fogja... A diktátum óta eltelt száz év nem csökkentette, hanem sokkal inkább nyomatékosabbá tette a magyar igazságot, amelynek érvényre juttatása nélkül Közép-Európa népeinek békés, egyenjogúságon és kölcsönös tiszteleten alapuló együttélése elképzelhetetlen."

Beszédemet azzal zártam, hogy mondjunk együtt nemet az igazságtalanságra, cselekedjünk együtt a nemzetegyesítésért és valósítsuk meg együtt Szent Pió atya próféciáját: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őr-angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

A 101. évforduló kapcsán kiadott közleményem: 

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Gyurcsányhoz hű "liberálissal" vitatkoztam Trianonról, az EU-ról, az ellenzéki előválasztásokról és Jobbik árulásáról a Hír Tv Plusz-mínusz c. műsorában a trianoni diktátum 101. évfordulóján

Sermer Ádám, a DK-val szövetkező, nemzeti gondolkodással szemben intoleráns és EU szervilis "liberális" a beszélgetés során bebizonyította: a magyar nemzetre, határon innen és túl végzetes következménnyel járna, ha az ellenzéki szivárványkoalíció jövőre hatalomra kerülne.

Természetesen nem hagytam szó nélkül a liberális képviselőjelölt olyan abszurd felvetéseit, aki szerint az EU jelenti a megoldást a jogfosztottságban élő elcsatolt magyaroknak...

Mintha már korábban hallottuk volna ezt a képtelenséget. Az EU eddig se tett ezen a téren semmit, sőt amíg nemrég lesöpörte a Bizottság az őshonos európai nemzeti közösségek kisebbségben élő tagjainak jogait garantáló, Minority Safepack polgári kezdeményezést, addig például az EU-ban élő afrikai migránsoknak széleskörű jogokat,  lakást, oktatást, szociális-egészségügyi ellátást biztosító szabályokat már rég meghozták és végre is hajtják.

Link itt: hirtv.hu

 

Trianon 101: NEM ! NEM ! SOHA ! - három szó, amelyekből soha nem engedünk:

A trianoni diktátum 101. évfordulóján is vallom, amíg élek: a diktátum revíziója szükséges és elkerülhetetlen a Kárpát-medence békéje, biztonsága és e csodás honban élő minden nép érdekében!

Főhajtás és tisztelet minden ősünk és hősünk előtt, akik a múltban és a jelenben áldozatosan cselekedtek és tesznek azért, hogy a 100 évvel ezelőtti nemzetgyilkossági kísérletet túléljük, megmaradjunk és a diktátumokat meghaladjuk.

A diktátumokat soha nem fogadhatjuk el és soha nem nyugodhatunk bele a csonkításba. A magyar igazságnak győznie kell, amely a magyarság mellett egyúttal a Kárpát-medencei népek felemelkedését is eredményezi fogja.

A küzdelmet folytatni kell. Előtte is azt tettem, de azóta is azon dolgozom, hogy győzzön a magyar igazság, a magyarok önrendelkezése. Soha nem adhatjuk fel !

Nemzeti jogvédőként minden körülmények között kiállunk, küzdünk a magyarság önrendelkezéséért, az elcsatolt honfitársainkat sújtó jogfosztások ellen és az igazságtétel érdekében.

A diktátum óta eltelt száz év nem csökkentette, hanem sokkal inkább nyomatékosabbá tette a magyar igazságot, amelynek érvényre juttatása nélkül Közép-Európa népeinek békés, egyenjogúságon és kölcsönös tiszteleten alapuló együttélése elképzelhetetlen.Isten óvja és vezesse az örök Magyarországot!

Mondjunk együtt nemet az igazságtalanságra, cselekedjünk együtt a nemzetegyesítésért és valósítsük meg együtt Szent Pió atya próféciáját:

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!"

A gyászos évforduló alkalmából ismét közzéteszem a tavaly, 2020. június 4-én Budapesten, a Kossuth téren a III. Trianoni Emlékmenet en elmondott beszédemet:

Csatlakozzunk minél többen Szilágyi Ákos mai emlékező mai akciójához !

http://56langja.com/

https://youtu.be/42gUe7MrzKY

A trianoni diktátum elleni tiltakozásul mutassuk fel az igazságtalanság jelét ! "A JEL - AZ IGAZSÁGTALANSÁG SZIMBÓLUMA - TRIANON" c. rövidfilm - terjeszd és mutasd a JELET !

Budapest, 2021. június 4. 

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

 

Gaudi-Nagy Tamás a Pesti TV-n a 2006 őszi állami terrorról szóló vándorkiállításról

 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a Pesti TV Pesti Riporter c. műsorában nyilatkozott   2006 őszi Gyurcsány-terrort bemutató, idén szeptember 17-én rajtoló vándorkiállításról , amelynek bemutató sajtótájékoztatójára 2021. június 1-jén került sor.  A beszélgetés elején a sajtótájékoztató összefoglalója látható. A kiállítást a Nemzeti Jogvédő Szolgálat kezdeményezésére a Civil Összefogás Fórum Közhasznú Alaptívány valósítja meg együttműködve a Civil Jogász Bizottság (CJB) tagjaival, a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal (NJSZ), a Közhatalom Jogsértettjei Egyesülettel (KJE) és a Nemzeti Filmkészítő Egyesülettel (NFE) a 2006 őszi rendőrterror valódi, embertelen arcát  elsősorban fiatalokkal megismertető, interaktív, filmekkel, dokumentumokkal, korabeli eszközökkel teli, szemtanúk, jogvédők jogsértettek előadásaival hitelesített, modern, átélhető formában.   A vándorkiállítás annál is inkább időszerű, mert az a politikai elit, amelynek érdekében történt a békés civilek százainak súlyos testi és lelki sérülést okozó állami terror és önkényes bebörtönzések százaival járó megtorlássorozat , arra készül, hogy ismét hatalomra kerüljön szövetségeseivel, máig tagadja a tényeket, a jogsértéseket, és azt ígérik, hogy visszatérnek a 2010 előtti "jogállamisághoz", azaz  ott folytatják, ahol korábban abbahagyták. Cél, hogy a különösen azok számára, akik koruknál vagy élethelyzetüknél fogva még nem voltak szemtanúi, jogsértettjei  a történteknek, felelevenítsék 2006 véres őszének jogtipró történéseit, amelyek a hatalom érdekét szolgáló szisztematikus terrornak feleltek meg.  Az info@civilosszefogas.hu címre várják a szervezők az akkori eseményekről készült fényképeket, videófelvételeket és személyes beszámolókat. Adományokkal is lehet segíteni a kiállítás megvalósítását, további infók: https://civilosszefogas.hu/kapcsolat/

 

Gaudi-Nagy 2006-ról a Magyar Hírlapban:

 

"Terrorcselekmény volt a rendőrség fellépése"

"Másodfokon Ihász Sándor egykori fővárosi főügyész volt számos brutális rendőr kimosdatója a 2006-os rendőrterrort követően, akiknek nem kellett bíróság elé állniuk...Úgy tudni, Ihász ma a DK leendő elszámoltatási biztosa - mondta lapunknak Gaudi-Nagy Tamás."

A cikk ITT olvasható!

 

Gaudi-Nagy Tamás: Dobrev Klára bagatellizálja a 2006-os rendőrterror valódi arcát

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje bagatellizálja és eltagadja a 2006-os rendőrterror valódi arcát és a gyurcsányi hatalomgyakorlás módszertanát, amikor arról beszél, büszke férje őszödi beszédére – erről Gaudi-Nagy Tamás volt országgyűlési képviselő, ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője beszélt a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön.

A rádióadás ITT található!

 

Gyurcsány rendőrterrorjának halálos áldozata is volt

 

Az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése utáni események mutatták meg, hogy Gyurcsány Ferenc nemhogy felelősséget vállalt volna az elkövetett, az emberek sokaságát megnyomorító, szörnyű tettekért, hanem gátlástalan módon tagadja a bizonyított tényeket is - minderről Gaudi-Nagy Tamás beszélt az Origónak.

A cikk ITT olvasható!

 

"Dobrev Klára újra megtenné azt, amit a férje 2006-ban" - ezzel a címmel nyilatkoztam a Magyar Nemzetnek az őszödi beszéd 15. évfordulóján

Többek között kiemeltem:

"A Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltjének a 2006 őszi bűnöket tagadó ezen nyilatkozata megmutatja, hogy mit is értenek ő és elvtársai a sokat emlegetett „visszaállítandó jogállamiság” alatt. Ezzel ugyanis azt üzeni, hogy lényegében ma is követendő példaként tekint a választási csalás miatt lebukott férje elleni tiltakozókkal és megemlékezőkkel szembeni rendőrterrorra."

A teljes cikk: ITT!

Harc a DK-val a bíróságon: Bede Zsolték visszatámadtak Czeglédyékre Gaudi-Nagy Tamással

Forrás: vadhajtások.hu

Ma egy újabb személyes meghallgatásra került sor a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a vadhajtások.hu tudósítója, Bede Zsolt elleni magánvádas eljárásban. Tudósítónkat a 6 milliárd forintos adócsalással vádolt Czeglédy Csaba ügyvédi irodája által képviselt DK-s  Domokos Ágnes jelentette fel még 2019 őszén testi sértés  és garázdaság miatt.  Bede Zsolt védelmét a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd látja el idén január óta. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd és védence, Bede Zsolt elmondták véleményüket az ügyről:

 

Mint ismert, Bede Zsolt 2019. október 23-án este a Liszt Ferenc Zeneakadémia előtt plakáttalanította a DK-s flashmobot. Gyurcsány aktivistái a dicső szabadságharc emlékére rendezett ünnepi koncert és Orbán Viktor  miniszterelnök beszéde alatt akartak demonstrálni. A szemkilövető emberei  olyan gyalázkodó plakátokkal érkeztek a helyszínre,  mint Orbán = Borkai.

Bede Zsolt éppen a helyszínre érkezett,  amikor  észrevette a hazaárulól provokációját. Mivel úgy gondolta, hogy 13 évvel a magyar emberekre vezényelt 2006 őszi rendőrterror után Gyurcsány emberei nem gyalázhatják meg a Szent Szabadságharcunk emlékét, ezért vitába szállt velük. Nyomatékul elvette a Gyurcsány-párt embereitől a gyalázkodó plakátokat, mire azok elkezdték őt sértegetni.

Azt állították, hogy a DK pártközpontjában dolgozó aktivistából éppen alig több mint egy hete  III. kerület önkormányzati képviselővé avanzsált Domokos Ágnest megütötte. Ezután mentőt hívtak és a Baleseti intézet felé vették az irányt, majd expressz sebességgel elkészült egy tényleges egészségügyi állapot bemutatását nélkülöző, meglehetősen furcsa látlelet arról, hogy testi sértés áldozata lett a sokak szerint Orbán Ráhelre hasonlító DK-s aktivista.

Bede Zsolt flashmobja 23 milliós megtekintésen áll eddig a Mérce Facebook-oldalán:

Miután a garázdaság miatti feljelentés korán elbukott, ezért  már csak testi sértés miatt zajlik az eljárás.  Bede közölte a mai, békéltetést célzó meghallgatáson, hogy nem kér bocsánatot, mert nem követett el bűcselekményt és a szemkilövető párttal, illetve annak embereivel  nincs alku. Szánalmas volt, hogy a Domokos ügyvédje a jogállamiságra hivatkozva sajnáltatta a sértettet, majd indítványozta, hogy többek között a DK szóvivőjét Barkóczi Balázst is idézzék meg a következő tárgyalásra. Gaudi -Nagy Tamás ügyvéd elmondta, hogy Bede Zsolt szándéka eshetőlegesen sem irányult testi sérülés okozására, ellen-flashmobja ezért nem valósított meg bűncselekményt.

Az eset pikantériáját az adja, hogy az előző személyes meghallgatás helyszínén, 2020. október 22-én megjelent Czeglédy Csaba is, akit éppen egy nappal korábban a közpénzre elkövetett csalás vádja miatt eltiltottak az ügyvédi tevékenységtől. Bede Zsolt beszámolt arról, hogy megfigyelése szerint ekkor Czeglédy a békéltetés céljából elrendelt tárgyalási szünetben élénken egyeztetett az ügyről a feljelentővel és annak ügyvédjével, majd pedig fenyegető módon belekötött a feljelentett tudósítóba, aki róla, mint közszereplőről jogszerűen fényképet készített.

A paprikás hangulatű mai meghallgatáson Gaudi-Nagy Tamás kérte, hogy a bíróság tájékoztassa az esetről a rendőrséget és az ügyvédi kamarát,  mert felmerülhet a zugírászat vétsége.  Az ügyben az első érdemi és nyilvános tárgyalásra szeptember 15-én 13 órakor kerül sor.

Exkluzív:

Bede Zsolt támadásba lendült a bíróságon, mint azt a fenti videóban is elmondták. Elképesztő módon letagadták, hogy Czeglédy megjelent volna a tárgyaláson, ők erre nem emlékeztek. Azt eddig ők sem tudták amit most bemutatunk. Bede Zsolt megörökítette, fotókkal is tudja bizonyítani, hogy miután Czeglédynek felfüggesztették a kamarai tagságát, így nem folytathatna ügyvédi munkát, ennek ellenére jelen van, vele egyeztetnek. Czeglédy Csaba kiakadt, mert szerinte nem lehet őt fényképezni, ezért bele is kötött Bede Zsoltba. Bede ezért készített még képeket róla.

 

 

Normalitáspárti ajándék a homo-, transz és bifóbia elleni világnapra: kúriai ítélettel sikerült távol tartani az Andrássy úttól az idei szexuális deviáns menetet

 

(kiadta: Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) nevében dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető, kelt: Budapest, 2021. május 17.)

 A Kúria dr. Balogh Zsolt bíró által vezetett öttagú tanácsa által 2021. május 6-án hozott K.IV.39.999/2021/5. számú ítéletével azt állapította meg, hogy a dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője által képviselt Novák Előd felperes a budapesti Andrássy útra július 25-e napjára szólóan korábban nyújtott be tüntetés bejelentést, mint a Pride szervezője, ezért hatályon kívül helyezte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) visszautasító határozatát és perköltség megfizetésére kötelezte a pervesztest. Ennek következtében a rendőrség vissza kellett vonja azt a határozatát, amellyel lehetővé vált volna a Pride menet Andrássy úti vonulása. Egyúttal tudomásul vette a BRFK az Andrássy útra július 25-ére bejelentett normalitáspárti gyűlést. Ezen felül aznap még több ilyen tüntetés is lesz Budapesten, ha gyülekezési tilalom feloldásra kerül.

Mindezek miatt a korábban elbukott akadályozásról értekező Pride szervezők felsültek és erősen rövidített útvonalra kényszerültek módosítani a vonulást. „Az Andrássy út vonatkozásában szerzett elsőbbség elvesztése a Budapest Pride rendezvény megtartását jelen formájában ellehetetleníti” fejtették ki aggódva az említett közigazgatási perben a Kúriához címzett, perbelépést engedélyezni kérő iratukban. Így is lett. Az ellentüntetések kapcsán joggal való visszaélést alaptalanul emlegető perbelépési kérelmüket a Kúria ugyanakkor elutasította, mivel a perbelépést a gyülekezési törvényt kifejezetten kizárja.

Az ügyről tartott sajtótájékoztató (dr. Gaudi-Nagy Tamás és Novák Előd) felvétele itt látható: 

Normalitáspárti hazafias akcióval és eredményes nemzeti jogvédő perképviselettel sikerült megakadályozni, hogy az egyre kártékonyabb és gátlástalanabb LMBTQIP mozgalom idén is meggyalázza a szeméremsértő és garázda jellegű Pride vonulással fővárosunk ikonikus történelmi sugárútját, az Andrássy utat, amely a világörökség része a Hősök terével és a Millenniumi Földalatti Vasúttal együtt. A deviáns menet más fővárosi helyszíneit érintő – normalitáspárti hazafi által bejelentett – két további ellentüntetés miatti perekben a Pride szervezőkhöz képest korábbiként történt bejelentés elfogadása érdekében benyújtott kereseteket a Kúria elutasította néhány másodperces különbség okán.

Mi ezt az ajándékot tudtuk átadni a deviánspártiaknak az IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia), azaz az Nemzetközi Homofóbia, Transzfóbia és Bifóbia ellenes világnap alkalmából. 2004 óta már ilyen is van, azért, mert a WHO 31 évvel ezelőtt ezen a napon vette ki a homoszexualitást a mentális betegségként definiált állapotok közül. Ma már világos, hogy ez kapitális hiba volt. Az ártó szellem kiszabadult a palackból.

Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Josep Borell e nap alkalmából tegnap kiadott közleményében azt az igazolhatatlan fikciót találta fontosnak leszögezni, hogy: „Covid19-világjárvány hatására még intenzívebbé vált az LMBTI-személyekkel szembeni erőszak és megkülönböztetés, amely egyebek mellet kapcsolati erőszak, online és offline gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények formáját ölti.” Majd azon sajnálkozik, hogy „az azonos neműek közötti, beleegyezésen alapuló kapcsolatot 69 országban bűncselekménynek tekintik, és közülük 11 országban továbbra is halálbüntetést von maga után a homoszexualitás.”

A Budapest Pride szervezője, a – 2019-ben 37 millió forint bevételből gazdálkodó - Szivárvány Misszió Alapítvány nem átallotta azt a hazugságot leírni ez alkalomból kiadott közleményében, hogy „az Alaptörvény 9. módosításába olyan további, LMBTQ embereket megbélyegző mondatokat írtak bele, minthogy “az anya nő, az apa férfi”, a keresztény nevelési értékeket, vagy azt, hogy a gyerekeknek a születési nemük szerinti nemmel önazonosan van “joguk” élni.” Még azt is hazudják, hogy „számos drasztikus lépést tett a magyar kormány azért, hogy középkori állapotokat teremtsen a magyarországi LMBTQ közösség tagjai számára.” Ehhez képest nem tudni arról, hogy a máglyahalált bevezették volna büntetési nemként, ugyanis a középkorban Nyugat-Európa több államában így büntették az egymással harmadik alkalommal rajta kapott azonos neműeket.

 Tavaly a pandémia miatt elmaradt a szexuális deviánsok, családellenesek és csatolt részeik köznyugalmat és közrendet sértő tömeges seregszemléje, de idén a korábbi évek térfoglalása jegyében ismét arra készültek liberális hátterű szervezők, hogy újra provokálják az elsöprő arányban normalitáspárti társadalmat. Idén már magukat gátlástalanul békés többségnek nevezték és homo-, illetve transzfób szélsőjobboldali fundamentalisták joggal való visszaélésének minősítették (https://budapestpride.hu/hirek/nem-ertek-el-celjukat-a-szelsojobboldali-...) a mindenkit megillető gyülekezési jog gyakorlását célzó idei normalitáspárti ellentüntetés-bejelentéseket.

A nemzetre veszélyes, rafinált és álcázott módszerekkel romboló gendermozgalom nyomulását évről-évre igyekszik hatásos és összehangolt ellenakciókkal meggátolni hazafias szervezetek és személyiségek egyre bővülő köre (pl. Alfa Szövetség, Budaházy György, European Patriots Unite Egyesület, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom, Human Life International, Légió Hungária, Mi Hazánk Mozgalom, Nemzeti Jogvédő Szolgálat, Nemzeti Filmkészítők Egyesülete stb.).

Ez tavaly különösen jó eredményekkel járt, mivel több Pride rendezvényt zavartak meg hazafiak, a balliberális polgármesterek által jogellenesen kitett szivárványos zászlókat távolítottak el és normalitáspárti tüntetést tartottak a végül teljesen elmaradt deviáns vonulás napján.

A mostani kúriai ítélettel jelentős csapást tudtunk a deviancia romboló erőire. Az LMBTQIP+ mozgalomnak számolnia kell azzal, hogy nem nézzük tétlenül egyre agresszívebb térnyerési törekvéseiket, a nemzeti ellenállás egyre erősebb lesz velük szemben.

Küzdjünk együtt a nemzeti-keresztény értékeink, a nemzeti és nemi identitás elpusztítását célzó ördögi program ellen! Nemzeti jogvédő küzdelmünkhöz számítunk nemzeti elkötelezettségű, normalitáspárti honfitársaink cselekvő hazafiságára, szolidaritására, együttműködésére és támogatására. Megújított nemzeti jogvédő honlapunkon (njsz.hu) minden ehhez szükséges tájékoztatás és adat megtalálható.

SZJA 1 % támogatást is örömmel fogadunk. Részletek...

Honfitársi üdvözlettel:

 Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Telegram: t.me/nemzetijogvedok

 

102 éve jött létre a Rongyos Gárda

102 éve, éppen a mai napon, 1919. április 18-án alakult meg a Héjjas nyárfa árnyékában a Rongyos Gárda a vörösterror alatt és területrablók megszállása alatt szenvedő hazánkban.

A Rongyos Gárda emlékére szóljon a Kárpátia zenekar dala a hősök korabeli képeivel:

 

Véráldozatuk nélkül csak határátlépéssel kereshetnék fel az Ödenburg névre "osztrákosított" Sopront és 8 környező falvat, köztük, a gróf Széchenyi István sírját és kastélyát is magában foglaló Nagycenket  vagy a csodás gyógyvizű Balfot.

Nemzetmentő, hősies példájuk előtti tisztelgésképpen büszkén teszem közzé legkisebb fiam, Gaudi-Nagy András írását a Rongyos Gárda történetéről, amelyből megismerhető a vörös terroristák, osztrák, román és cseh megszállók ellen, hazánk megmentéséért vívott hősies küzdelmük rövid krónikája.

„A Rongyos Gárda története (szerző: Gaudi-Nagy András)

A XX. század második, vérzivataros évtizedében jött létre az a különleges hazafias, fegyveres alakulat, amely Rongyos Gárda néven vált ismertté.

Bár az első világháború végén nem állt idegen katona magyar területen, hazánk mégis a vesztes oldalon fejezte be a háborút.

A hazatérő magyar katonákat a Károlyi kormány lefegyverezte, ezzel szabad bejárást biztosítva ellenséges szomszédainknak, akik megszállták Felvidéket, Délvidéket és Erdélyt, csekély számú hadseregekkel.

1919 tavaszán a kommunista hatalomátvétellel megkezdődött a vörös terror. Ezekben a nehéz időkben, április 18-án hozta létre egy kiváló katonatiszt, Héjjas Iván a Kecskemét környéki tanyavilágban a Rongyos Gárdát. Olyan katonatisztek, gazdák, munkások, napszámosok és diákok csatlakoztak hozzá, akik nem szerették volna tétlenül nézni Magyarország szétesését és hajlandók voltak életüket áldozni a hazáért.

Legfőbb jelmondataik: „Magyarország a magyaroké, Magyarország határai nem a maiak, hanem a háború előttiek. Ezekért és a magyarságért készek vagyunk bármelyik pillanatban életünket adni.”

Először a vörös terrort végrehajtó kommunisták ellen védték a tanyavilágban a gazdákat. Több sikeres rajtaütést hajtottak végre a fosztogató és kegyetlenkedő vörösökön, akiktől sok fegyvert is szereztek.

Ezt követően a románok támadását állították meg Szolnoknál, a menekülő vörös katonáktól elvett fegyverekkel.

 A román megszállás idején, a Duna-Tisza közén több vakmerő és sikeres akciót hajtottak végre a megszállók ellen.

1920. június 4-én az igazságtalan trianoni diktátum alapján Magyarország elveszítette területének és lakosságának kétharmadát. 1921. augusztus végén kellett volna átadni az Ausztriának ítélt Őrvidéket (Vas, Moson és Sopron vármegyék nyugati részei, kb. 4000 km2). Ezt akarta megakadályozni a Rongyos Gárda több ezer elszánt fegyverese. Ez volt a Nyugat- magyarországi felkelés.

Az első ütközetet augusztus 28-án nyerte meg a Rongyos Gárda Ágfalvánál, ahol tízszeres túlerőt kergettek vissza Ausztriába. Majd ezt követő egy hónap alatt több, egytől-egyig győztes csatát vívtak meg és ezzel felszabadították az elcsatolt Őrvidéket. Itt kikiáltották a független Lajta-bánságot.

Ezáltal jött létre az egyezség Velencében Magyarország és Ausztria között, miszerint Magyarország kivonul a visszaszerzett területekről, ha népszavazást tartanak Sopronban és 8 környező faluban, arról hogy melyik országhoz tartozzanak.

1921. decemberben tartották a népszavazást, amely azt eredményezte, hogy Sopron és a 8 falu (Ágfalva, Balf, Fertőboz, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk és Sopronbánfalva) Magyarországhoz visszatért.

A Rongyos Gárda 1938 őszén lendült ismét támadásba a Csehszlovákiához csatolt Kárpátalján. Számos rajtaütést és más gerillaakciót (pl.: vasúti sín és távközlő-vezeték robbantás) hajtottak végre a megszálló cseh csapatok ellen. Visszaverték a Munkács elfoglalására törő cseh katonákat. Ezzel vált lehetővé, hogy 1938. november 2-án megkötött első bécsi egyezménnyel sokkal nagyobb területet (12109 km2, közel 900.000 magyar lakos) kapott vissza hazánk, mint amennyit a csehek kínáltak.

Közreműködtek Kárpátalja katonai erővel történt visszaszerzésében is. Tervezték Erdélyben való bevetésüket is, de erre már nem került sor.

A Rongyos Gárda példát mutatott az önzetlen és bátor hazaszeretetből. Közülük sokan áldozták életüket hazánkért, mégsem elég ismertek és elismertek.”

A Rongyos Gárda megalakulásának napjáról így ír Domonkos László: „A HÉJJAS NYÁRFA ÁRNYÉKÁBAN " c. könyvében:

" Kicsit hűvös, de ígéretes szép tavaszi este. A fel-feltámadó szél friss föld- és zöldülő lombillatot, némi távolabbi mozdonyfüst és parasztszekerek ló- meg széna szagát sodorja a lajosmizsei vasútvonaltól és a kunszentmiklósi úttól balra alig egy - Kecskeméttől hat - kilométerre levő tanya felé. A közelben vasútimegálló-tábla: "Héjjas nyárfa megálló". Már vagy két-három napja óvatos, de érezhetően nagy a sürgés-forgás errefelé: jönnek-mennek, a szokásosnál jóval többen és sűrűbben. A természet körös-körül nyitásra készül - valami csöndesen gomolygó kezdet, valami jóféle reménykedés a levegőben: a fű, a fák, a növények, a bogarak és madarak nem ismerik egymást, csak a könyörtelen, alkalmi kalandoknak fittyet hányó törvényeket...Különös, nagyon különös tavasz van Magyarországon..."

Adózzunk tisztelettel a Rongyos Gárda hősei előtt, akik fegyverrel kényszerítették ki az 1921. dec. 14-16 közötti népszavazást, amelynek révén Sopront és környékét (257 km2) visszaszereztük.

Példájuk örökérvényű ösztönzést ad arra, hogy nem fogadhatjuk el a trianoni diktátumot és a legreménytelenebb helyzetekben is van esély változtatni a nemzetünket fenyegető sorscsapásokon.

Ma már egyre többek számára egyértelmű, hogy az EU diktátumai, a háttérhatalmak és csatlósaik ellen is harcolnunk kell a magyar igazság és önrendelkezés megvédése, érvényesítése érdekében.

Honfitársi köszöntéssel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (njsz.hu)  ügyvezetője

 

Gaudi-Nagy Tamás levele kihozta a sodrából a MÚOSZ-os potentátot

Pilhál Tamás egy csípős hangvételű  Pesti Srácok cikkben dolgozta fel pengeváltásomat a MÚOSZ Etikai Bizottságának elnöki tisztét is betöltő balliberális firkásszal, aki a sajtószabadság "dicsőségére" sérelmezte a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleményeinek Népszava részére való megküldését. Kapott egy kis betekintést a politikai haverjai által végbevitt 2006 őszi rendőrterrorról és a sajtószabadság lényegéről.

Minderről ez a mondás jut eszembe:

"A kommunista nem vész el csak átalakul."

(ld. erről a jelenségről Békés Márton remek elemzését)

Gaudi-Nagy Tamás a Pesti TV-n a botrányos Szeviép ügyről, a bírói függetlenség-pártatlanság és a tényfeltáró újságírás fontosságáról

Forrás: pestitv.hu

A Pesti TV Pesti Riporter c. műsorában nyilatkozott  dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a botrányos szegedi Szeviép-ügy fejleményeiről és az ennek kapcsán tapasztalt visszás bírósági döntésről,   bírói függetlenség-pártatlanság és a tényfeltáró újságírás fontosságáról.

 

Emlékezetes, hogy a szegedi 1-es villamosvonal 2010 előtti közbeszerzés alapján történt felújítását elvégző  magyar építőipari kisvállalkozókat a Szeviép Zrt. bedöntésével milliárdos nagyságrendben  megkárosító felelősöket sokéves eljárás végén több éves letöltendő börtönbüntetésre ítélték első fokon.

A másodfokon eljárt Szegedi Törvényszék egyik, több szempontból megkérdőjelezhető pártatlanságú bírói tanácsa felmentő ítéletet hozott. Ez a döntés az utóbbi évek egyik legnagyobb bírósági botránya lett és erősen megrengette a társadalom igazságszolgáltatásba vetett bizalmát.

Ezt a döbbenetes döntést később hatályon kívül helyezték, a Szegedi Törvényszék elnökét leváltották és új eljárást rendeltek el, amelyet a Kúria kijelölése alapján majd a Debreceni Törvényszék folytat le.

A kiváló hazafias újságíró, Füssy Angéla ellen a másodfokon eljárt bírókat érintő tudósítás miatt büntetőeljárást indítottak. A pártossággal  összefüggésbe hozott egyik bírót a szolgálati bíróság nem marasztalta el.

Milyen tanulságai vannak az ügynek és mi várható?

Háttér: https://pestisracok.hu/szegedi-birosagi-botrany-nove-agnest-kimostak-aztan-sajtohirek-szerint-meg-fizetesemelest-is-kaphatott/

Interjú az adás első 15 percében, előtte látható Füssy Angéla Szeviép ügyről készített  rövid tényfeltáró dokumentumfilmje.

 

A pervesztes HVG megkövette a magyar nemzetet és végrehajtotta a Kúria és a Fővárosi Törvényszék ítéleteit

Ma - egy nappal ugyan a teljesítési határidő lejártát követően - a HVG Kiadó Zrt. a Kúria Tóta W. hvg.hu-n megjelent magyargyalázó cikke miatti marasztaló felülvizsgálati ítéletét és a Fővárosi Törvényszék ítéletét végrehajtva megkövette a magyar nemzetet egy elégtételi közleménnyel a Tóta W. féle jogsértő magyargyalázás miatt.

Megfizette a jogsértő kiadó továbbá a két pernyertesnek járó 400 ezer forint sérelemdíjat kamatostul és a közel félmilliós perköltséget.

Napokkal korábban már  eltávolítást nyert a  magyar nemzetet jogsértő módon gyalázó két  fordulat a cikk online változatából.

Megvédtük a magyar nemzet méltóságát és a jövőben is ezt tesszük.

A Hungarica zenekar egyik karakteres és ideillő zeneszámával emlékezünk meg a hazafias erők eme győzelméről:

 

Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu)