Megkapták a jóvátételt a 2006 őszi Kossuth téri jogsértettek is, de a felelősök még büntetlenek (A Nemzeti Jogvédő Szolgálat közlemény a 2006 őszi rendőrterror 12. évfordulóján)

A napokban megkapta a kártérítést közel 12 évvel a véres gyurcsányi rendőrterror után a 2006. október 23-án hajnalban a budapesti Kossuth térről több mint ezer rendőr által erőszakkal kiszorított, feloszlatott kormányellenes tüntetők - Gonda László által vezetett és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője által képviselt - 120 fős jogsértetti csoportja.

A vélemény-nyilvánítási szabadság és gyülekezési jog megsértése miatt személyenként 280 ezer forintnak megfelelő nem vagyoni kártérítés megfizetésére sok éves eljárást és egy tavaly októberben indított hazai próbapert követően, azután került sor, hogy a jogsértettek az Igazságügyi Minisztériummal egyezséget kötöttek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban és az egyezséget a strasbourgi fórum jóváhagyta.

Az ügyet 2016. decemberi haláláig néhai dr. Grespik László ügyvéd vitte, aki a tüntetés feloszlatást hazai bírósági úton jogellenesnek nyilváníttatta és a strasbourgi testület elé terjesztette 2009-ben 173 jogsértett igényét. Közülük azóta többen meghaltak és elérhetetlenné váltak: most 120 egykori Kossuth téri tüntetőt megkövettek és ők az egyezség révén végre kártérítéshez jutottak.

Tisztelet és elismerés mindazoknak, akik 12 évvel ezelőtt szembeszálltak a nemzetellenes balliberális hatalommal és akik jogtiprás és megtorlás áldozataivá váltak. Két éve a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nekik a Hazatérés Templomának falán emléktáblát állíttatott, illetve az értük folytatott jogvédő küzdelmekről dokumentum-kötetet adott ki „Jelentés a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2006. őszi rendőrterrorral és megtorlásokkal összefüggő jogvédő küzdelmeiről a 10. évfordulón” címmel. 2013-ban készítettük el a Res iudicata – 2006 ősze című dokumentumfilmet (https://www.youtube.com/watch?v=G0YfISi_rYs), amely máig ható érvénnyel mutat be több mint fél tucat megrázó történetet jogerős ítéletek fényében a rendőrterror és megtorlások pokoli bugyrait megjárt több száz áldozaté közül.

A Gyurcsány- kormány rendőrterrorja keretében az azonosító jelvény nélküli, maszkos karhatalmi erők - a 2006 szeptemberi 19-20-i véres embervadászatokat követően – 2006. október 23-án egészen másnap hajnalig megemlékezők és a kormány ellen tüntetők ezreire rontottak rá: erőszakos tüntetés feloszlatások, kardlapos lovasroham, fejmagasságban százszámra civilekre lődözött több ezer könnygázgránát és gumilövedék, magyar zászló és nemzeti jelképeink megtaposása, utcákon és éttermekben történt brutális verések, fogdai kínzások és önkényes őrizetbevételek tucatjai jellemezték azokat a véres napokat. Majd következtek az évekig tartó megtorló koncepciós eljárások, amely alól közel száz meghurcoltat mentesítettek a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédei, akik révén több száz fő jutott jóvátételhez, de csak két rendőr felelősségre vonását tudtuk elérni.

A 2006 őszi áldozatok elsöprő többségének jóvátétele a 2010-es kormány- és rendszerváltást követően rendeződött, de a Kossuth tériek mostanáig semmilyen jóvátételt nem kaptak, ezért fontos ez a mostani egyezség: ezzel a 2006 őszi jóvátételek ügye két ügyet leszámítva lezárásra került. (Dukán Dániel ügyében idén novemberben várható kúriai döntés: őt 2006 őszén az a Vasvári Csaba ítélte első fokú koncepciós és azóta megsemmisített verdikttel 2 és fél év letöltendő börtönre, aki most a bírói függetlenség egyik élharcosaként "tündököl"... Dániel a közel 40 nap előzetesért perrel közel 3 millió forint kártérítést harcolt ki, de az őt bántalmazó rendőröket felmentették, illetve az őt megverő, elfogó és kétnapos őrizetben tartó BRFK elleni keresetet jogerősen elutasították. Az ügyben a hazafiak iránt érzéketlen dr. Baka András kúriai bíró tanácsa dönt, aki elleni, kettős mércés bírói gyakorlata miatti kizárási indítványt elutasították. Fáber Károlyt, a Kossuth tériek egyik vezetőjét 2006. október 23-án hajnalban leteperték és előállították a rendőrök, a tavalyi próbaperben a jogsértést megállapította a bíróság, de tévesen elévülés miatt elutasította a kártérítési igényét, jelenleg másodfokon van az ügy.)

Számos jelentés, jogerős ítélet és cáfolhatatlan terhelő bizonyíték ellenére a felelősök eddig lényegében megúszták: Gergényi Péter volt budapesti rendőr-főkapitány jogerősen 400 ezer forint pénzbüntetést kapott, de ezt sem a meggyalázott évfordulón elkövetett gaztettekért, hanem az MTV székház védelmére 2006. szeptember 18-án kirendelt rendőri erők nem kellő felszereltségéért... A többi nagyhal megúszta, néhány "kisrendőrt" ítéltek el csupán... A nemzetellenes terrorcselekményért felelős akkori politikai vezetők, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, jelenlegi "demokratikus" ellenzéki vezető és akkori politikus társai ellen - dacára a számtalan feljelentésnek - büntetőeljárás sem indult. Sőt: a terror felelősei szabadlábon gyűlölködnek, az általuk 12 éve meggyalázott szabadságjogokra hivatkozva most önkényt emlegetnek és hatalomátvételt célzó ellenállást hirdetnek.

Továbbra is elfogadásra javasoljuk a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tavaly október 18-án nyilvánosságra hozott Alaptörvény módosítási javaslatát, amellyel elévülésre tekintet nélkül felelősségre vonhatók lennének a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások politikus, rendőr, ügyész és bíró felelősei. Javaslatunkat a Miniszterelnökséget vezető akkori miniszter, Lázár János támogatásáról biztosította.

Ezt indokolt összekötni a Budaházy-Hunnia néven ismert, Gyurcsányék idején indított, az új eljárást elrendelő, idén áprilisi hatályon kívül helyező ítélőtáblai végzéssel szétzúzott vádakon alapuló, anakronisztikus koncepciós eljárás 17 üldözöttjének törvényi közkegyelmével, amelynek tervezetét szintén közkincssé tettünk.

Nagyot tévednek az elkövetők, ha azt hiszik, hogy az idő múlásával megúszhatják az elszámoltatást. A 1990-es bukaresti „bányászjárás” felelőseit huszonhat esztendő, az 1972-es észak-írországi „véres vasárnap” tetteseit több mint negyven év után kezdték felelősségre vonni.

A liberális, álcivil jogvédő szervezetek ezt soha nem követelték, mivel a balliberális korszak rémtetteiről van szó, amit máig fedeznek, ellenben gőzerővel szolgálják európai nemzetek felszámolására irányuló bevándoroltatással övezett romboló háttérhatalmi terveket az őket kitartó gazdák szándékainak megfelelően.

1956, majd 2006 őszén a magyarok a nemzet szabadságáért keltek fel, most pedig a nemzetellenes globalista nemzetközi erők egész Európa, a valódi európai értékek és nemzetek, de különösen a hazafias ellenállás útját járó hazánk elleni támadásaival kell szembeszállnunk, megvívnunk legújabb szabadságharcunkat a velünk szövetséges nemzetekkel, de egyúttal kiállva az elcsatolt magyar közösségek önrendelkezéséért és jogaiért is.

Mi, nemzeti jogvédők ebben a mostani szabadságharcban ismét a nemzetünk védelmében veszünk részt, de a jogsértettekkel együtt nem felejtünk és soha nem adjuk fel a 2006 őszi igazságtételért folytatott küzdelmet, nem nyugszunk addig, amíg Gyurcsány és társai a rendőrterror miatt börtönbe kerülnek, illetve a jogtiprásokat elkövető rendőri vezetők, ügyészek és bírák elnyerik méltó büntetésüket és eltávolításra kerülnek a testületekből.

Budapest, 2018. október 23.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, 

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

 

Gaudi a patriofóbokkal és az EU diktátumaival szembeni európai hazafias jogvédő ellenállásról

2018. október 18-án teltházas fórumon osztottam meg gondolataimat az európai hazafias jogvédelemről és az európai hazafias civil erők nemzetvédő, EU elleni küzdelmeiről neves jogász kollégákkal együtt (dr. ifj. Lomnici Zoltán, dr. Völgyesi Miklós, dr. Zétényi Zsolt) Szabó Anett műsorvezetése mellett. A Polgárok Házában tartott, CÖF által szervezett rendezvény "Civilitika az EU-ban avagy az intézményrendszer reformja"címet viselte és dr. Csizmadia László, a CÖF elnöke nyitotta meg.

Az eseményen megosztottuk meglátásainkat, javaslatainkat többek között arról, hogy miként lehet a hagyományos európai értékeket és nemzeteket megvédeni önvédő állami, nemzeti jogvédő és civil mozgalmi eszközökkel az EU-t irányító globalista törekvésekkel szemben és mit tehetnek a hazafias jogvédők és civilek e téren, milyen keretet adhat ennek a jövőre, magyar és lengyel kezdeményezésre megalakuló Európai Civil Együttműködés Tanácsa.

Megvitattuk, hogy meg lehet-e reformálni az EU-t vagy csak a kilépés marad, illetve kiemeltük a jövő évi európai parlamenti választás sorsfordító jelentőségét.

A fórum során a frissen elkészült alábbi című tanulmányom főbb téziseit ismertettem : "Az európai értékek és nemzeti önazonosság elleni globalista-patriofób támadások és az ellenük való védekezés nemzetállami, jogvédő és civil eszközökkel". Almási Lajos felvétele az általam előadott gondolatokat mutatja be 23 percben.

Szót ejtettem a 2006 őszi rendőrterror és az EU-Soros birodalom bevándorláspárti terrorja közötti analógiáról, az európai nemzetek jogos védelmi helyzetéről, a nemzetállamokat szétszúzni akaró háttérhatalmi törekvések elleni, összehangolt nemzetállami, jogvédő és civil mozgalmi ellenállás módszereiről, fontosságáról, az önfeladó és önvédő államokról, a patriofóbia (hazafi-ellenesség) meghatározás bevezetésének szükségességéről, a nemzeti értékeket romboló európai bírósági joggyakorlat gátlástlalan tendenciáiról, illetve az értékvédő államokat és közösségeket az "emberi jogizmus" önkényes bunkósbotjával támadó Soros hálózattal és szupranacionális szervezetekkel szembeni nemzeti jogvédő küzdelemről.

A tanulmány a fórumon részt vett jogász kollégák írásaival és lengyel hazafias szerzők írásaival együtt egy, az egész EU-ban széles körben rövidesen terjesztendő, több nyelven megjelenő, európai hazafias ellenállást erősítő jogi alapokat rögzítő kötetben kap majd helyet.

A kötet az idén júliusban már közzétett együttműködés termése (https://goo.gl/khn1QY), ennek keretében mi nemzeti jogvédők is részt veszünk Európa migrációtól és a globalista erőktől való megvédését, illetve az európai patrióták térnyerését célzó civil kezdeményezésben.

Ezen nemzeti érdekű szakmai együttműködés természetesen nem jelenti önállóságunk és pártfüggetlenségünk feladását. Egyúttal továbbra is fenntartjuk a kezdeményezés és bírálat jogát olyan esetekre, amikor a magyar érdekekért való cselekvő fellépés szükséges, de nem elégséges.

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

Baka újabb kettős mércés hazafi-ellenes bírói önkénye Budaházy ellen

No comment, önmagáért beszél ez a bírósági tudósítás két, ezen a héten zajlott tárgyalásunkról...

A tudósítás rövid változata itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=NSNsx_3i3JE&feature=youtu.be

A helyzet tarthatatlan, a változás elkerülhetetlen. Sunt certi denique fines...

Budaházy és Gaudi az újraindult Hunnia perről

A vád megsemmisült, de messze még a vége, az igazi megoldás az amnesztia, erről is beszél Almási Lajos videós tudósításában Budaházy György és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője az újraindult per első tárgyalását követően. Szó esik a beszélgetésben a drasztikus és törvénytelen elsőfokú elítélést megsemmisítő másodfokú végzés felmentéssel felérő, a vád manipulált bizonyítékait lenullázó, a kilőtt ítéletet hozó bíróság számtalan kirívó jogsértését nevesítő, kulcsfontosságú rendelkezéseiről és arról, hogy hogyan tovább.

2018. szeptember 28-án megismételt eljárásban újrakezdődött a Fővárosi Törvényszéken a Budaházy György és 16 hazafi ellen terrorcselekmény és más bűncselekmények gyurcsanyi ihletésű koholt vádjával köritett koncepciós per, 9,5 évvel az első letartóztatások után.

Dr. Ignácz György bíró bejelentette, hogy a bizonyítási eljárás döntő részét megismétli, így a vádlottakat és tanúkat ismét meghallgatja. A hazafiak és védőik az ügyésszel szemben kizárási indítvánnyal éltek, aki és a korábban eljárt bíró ellen a Nemzeti Jogvédő Szolgálat hivatali visszaélés és közikirathamisítás miatt tavaly feljelentést tett, a nyomozás jelenleg is zajlik...(https://goo.gl/74bsN7).

A tárgyalást november 6-ára elnapolták, várhatóan még akár évekig is tarhat még ez az egyre jobban elnyúló, és egyre anakronisztikusabb per, amely már közel egy évizede keseríti meg a 17 hazafi és családjaik életét.

Az MTI/hirado.hu korrekt tudósítást adott a tárgyalásról:https://www.hirado.hu/…/20…/09/28/ujraindult-a-budahazy-per/

2016-ban elsőfokon - bűncselekmények gyanújával övezett - ítélettel 125 év fegyházbüntetést szabtak ki a hazafiakra, azonban ezt a döntést a Fővárosi Ítélőtábla felmentéssel felérő idén áprilisban hozott végzésével, a négy szóba jövő hatályon kívül helyezési ok mindegyikének fennforgása és a tisztességes eljárás követelményének súlyos megsértése miatt megsemmisítette. Új, immár törvényes eljárást rendelt el, ízekre szedve és lényegében szétzúzva az elitélést és a vád minden bizonyítékát (https://goo.gl/CSZcNJ). A vád nyerési esélyei szinte a nullára csökkentek.

Éppen ezért joggal teszi fel minden józan hazafias érzelmű ember, hogy miért tartja fent még ezt a megbukott vádat az ügyészség és miért nem zárja le ezt a számára is egyre kellemetlenebb ügyet a kormánytöbbség egy közkegyelmi törvénnyel és miért nem kaphatnak mielőbb jóvátételt a meghurcolt hazafiak.

Kártérítési egyezség 2009. július 4-én meghurcolt 26 gárdista ügyében

A Fővárosi Törvényszék szeptember 26-i tárgyalásán ugyan a várakozások ellenére a záró ítélet elmaradt, de egyezség született egy súlyos kartörést szenvedett gárdista ügyében a 2009. július 4-én, a Bajnai-kormány idején az Erzsébet téri gárdista tüntetés erőszakos és jogellenes rendőri feloszlatása során okozott jogsértések miatt 86 jogsértett által indított, legnagyobb ilyen személyiségi perben. A békésen tüntető bajtársaiba kapaszkodó gárdista alkarját célzott tonfaütésekkel törték el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó rendőrök, aki ez követően két hónapig keresőképtelen volt és jelentős életvezetési nehézségei támadtak a sérülés miatt. A felelős szerv a tárgyaláson a testi épség és egészség, emberi méltóság, továbbá gyülekezési jog és vélemény-nyilvánítási szabadság megsértését elismerte, a jogsértettet megkövette és vállalta 2.200.000,- Ft összegű nem vagyoni kártérítés és 323.850,- Ft összegű perköltség megfizetését.

A több mint négy éve zajló eljárásban jogsértetteket dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője képviseli, aki Almási Lajos tárgyalásról készült videós tudósításában foglalja össze az ügy lényegét. Ebben látható a rendőrség akkori brutális akciójának néhány részlete.

A tárgyaláson a felperesek jogi képviselője és a Budapesti Rendőr-főkapitányság jogtanácsosa bemutatta további 25 felperes és a rendőri szervek között, hosszas tárgyalások után 2018. szeptember 19-én megkötött egyezségi megállapodást. A többségében több órás fogva tartást, bilincselést, rendkívül maró hatású ingerlőgáz spray fújást és bántalmazást elszenvedett gárdistákkal szembeni jogsértéseket elismerték a felelős rendőri szervek, több mint 9 év után végre megkövették őket és személyenként eltérő, de átlagosan kamatokkal együtt hétszázezer forint nem vagyoni kártérítést kapnak a napokban.

A még rendezetlen sorsú 8 felperes ügyében a bíróság november 14-én hozza meg ítéletét, amely várhatóan a rendőri szervek felelősségét megállapítja és kártérítésre kötelezi őket.

Az eljáró bíró kifejezte értetlenségét, hogy a rendőri szervek miért zárkóznak el ezen felperesek esetében az egyezségtől, mivel a jogalap tisztázott és a bírói gyakorlat szerint egyértelműen jár a jóvátétel nekik, ráadásul ezen a jogsértettek körülményei nem különböznek azokétól, ahol megegyezések születettek és a felperesek készek a kereseti követelésük ésszerű csökkentésére. Erre figyelemmel még az ő esetükben sem kizárt az egyezség.

Ebben az utolsó, de legnagyobb ilyen jóvátételi perben tíz felperes esetében tavaly már számukra kedvező jogerős részítélet született (http://nja.hu/…/ujabb-tiz-gardistanak-iteltek-karteritest-a…), majd idén év elején a bizonyítási eljárás eredményei alapján 42 jogsértett tisztességes jóvátételről egyezséget kötött a rendőri szervekkel. Így már összesen eddig 68 jogsértettel kötött egyezséget a mostani rendőrség a 2010 előtti balliberális időszak ezen súlyos és tömeges jogsértése miatt, amely miatt a rendőrség jelenlegi vezetését elismerés illeti, bár erre sokkal korábban is sor kerülhetett volna már.

2009. július 4-én, ezen a drámai napon - amelyet azóta a hazafiak Bajtársiasság Napjának neveznek - a Magyar Gárda feloszlatása ellen, illetve Budaházy György és politikai fogoly-társai (nota bene: a Budaházyékkal szemben akkor indult koncepciós eljárás megismétlésre utasított első fokon elfogadhatatlan módon még mindig zajlik, szeptember 28-án kezdődik újra...) szabadon bocsátásáért tüntetők ellen maró könnygázzal, tonfával és brutális erőszakkal lépett fel a rendőrség. 216 főt állítottak elő az Erzsébet térről, az oszlatásban tizenheten megsérültek. Ez volt a 2006 őszi rendőrterror után a hazai rendészettörténet másik mélypontja a 2002-2010 közötti időszakban.

Az esetet utóbb az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a Független Rendészeti Panasztestület és az Országgyűlés is jogsértőnek nyilvánította, a tüntetés feloszlatásának jogellenességét a Kúria megállapította. Sajnálatos módon egy akkori rendőri vezetőt sem vontak felelősségre.

A meghurcolt hazafiak és gárdisták ellen tucatnyi megtorló célzatú szabálysértési eljárás indult, de utána ők ellentámadásba lendültek és több - többségében nemzeti jogvédők által képviselt - sikeres pert indítottak az akcióban érintett rendőri szervek ellen emberi méltóságuk, személyes szabadságuk, testi épségük és egészségük, vélemény-nyilvánítási szabadságuk és gyülekezési joguk megsértése miatt, sokan kaptak elégtételt és kártérítést.

Nemsokára végre lezárulhat a 2010 előtti balliberális önkény időszakának emberi jogi szempontból ezen igen gyászos és gyalázatos fejezete.A bevándorláspárti erők csalárd Sargentini-jelentésével és a róla szóló, jogkövetkezmények kiváltására alkalmatlan európai parlamenti határozattal kapcsolatos csalással övezett jogsértő és szuverenitást csorbító EU támadások álságos fényében hazafias szemlélettel már nem is csodálkozhatunk azon, hogy "természetesen" az Európai Unió és az Európai Parlament illetékesei, továbbá az álcivil- áljogvédő sorosista szervezetek számára 2009. július 4-e egyáltalán nem csapta ki a biztosítékot. Egyetlen vizsgálatot sem indítottak és tőlük egyetlen elmarasztaló megállapítás sem született ezen nyilvánvaló és jogállami elveket durván sértő, magyar hazafiakkal szembeni politikai leszámolást és megfélemlítést célzó brutális karhatalmi akció miatt: ez a hírhedt liberális kettős mérce újabb látványos lebukása.

 

Budapest, 2018. szeptember 26.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Holnap ítélettel zárulhat le a 2009-ben meghurcolt gárdisták jóvátételi küzdelme

Holnap, szeptember 26-án 9 órától a Fővárosi Törvényszék (Markó u 27. fszt.11) nyilvános tárgyalásán ítéletet hirdet a 2009. július 4-én, a Bajnai-kormány idején, az Erzsébet téri gárdista tüntetés erőszakos és jogellenes rendőri feloszlatása során okozott jogsértések miatt 86 jogsértett által indított, legnagyobb ilyen személyiségi perben a még rendezetlen sorsú kilenc felperes ügyében. A több mint négy éve zajló eljárásban jogsértetteket dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője képviseli.

Azon a drámai napon - amelyet azóta a hazafiak Bajtársiasság Napjának neveznek - a Magyar Gárda feloszlatása ellen, illetve Budaházy György és politikai fogoly-társai szabadon bocsátásáért tüntetők ellen maró könnygázzal, tonfával és brutális erőszakkal lépett fel a rendőrség. 216 főt állítottak elő az Erzsébet térről, az oszlatásban tizenheten megsérültek. Ez volt a 2006 őszi rendőrterror után a hazai rendészettörténet legmélyebb pontja a 2002-2010 közötti időszakban. (Érdemes megtekinteni a Turul TV egyik korábbi tárgyalásról készült videós tudósítását, amelynek elején látható a rendőrség akkori brutális akciójának néhány részlete: https://www.youtube.com/watch?v=pZg21sOkgOY).

Az esetet utóbb az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a Független Rendészeti Panasztestület és az Országgyűlés is jogsértőnek nyilvánította, a tüntetés feloszlatásának jogellenességét a Kúria megállapította. Sajnálatos módon egy akkori rendőri vezetőt sem vontak felelősségre.

A meghurcolt hazafiak és gárdisták ellen tucatnyi megtorló célzatú szabálysértési eljárás indult, de utána ők ellentámadásba lendültek és több - többségében nemzeti jogvédők által képviselt - sikeres pert indítottak az akcióban érintett rendőri szervek ellen emberi méltóságuk, személyes szabadságuk, testi épségük és egészségük, vélemény-nyilvánítási szabadságuk és gyülekezési joguk megsértése miatt, sokan kaptak elégtételt és kártérítést.

Ebben az utolsó, de legnagyobb perben tíz felperes esetében tavaly már számukra kedvező jogerős részítélet született (http://nja.hu/…/ujabb-tiz-gardistanak-iteltek-karteritest-a…), majd idén év elején a bizonyítási eljárás eredményei alapján 42 jogsértett tisztességes jóvátételről egyezséget kötött a rendőri szervekkel.

Számos bírósági tárgyalás és hosszas egyezségi tárgyalások után a múlt héten a súlyosabb jogsérelmeket elszenvedett 25 további felperes esetében is egyezségkötés történt. A többségében több órás fogva tartást, bilincselést, rendkívül maró hatású ingerlőgáz spray fújást és bántalmazást elszenvedett gárdistákat több mint 9 év után végre megkövették és személyenként eltérő, de átlagosan kamatokkal együtt hétszázezer forint összegű nem vagyoni kártérítést kapnak a napokban.

Kilenc felperes vonatkozásában nem jött létre egyezség, dacára annak, hogy ezen a jogsértettek körülményei - egy kartöréses esetet leszámítva - nem különböznek azokétól, ahol megegyezés született és a felperesek készek voltak követelésük ésszerű csökkentésére.

Az ő ügyükben holnap várhatóan a rendőri szerveket marasztaló ítéletet hoz a Fővárosi Törvényszék, és ha a döntést az érintettek elfogadják ezzel végre lezárulhat a 2010 előtti balliberális önkény időszakának emberi jogi szempontból igen gyászos és gyalázatos fejezete.

Ez "természetesen" az Európai Unió és az Európai Parlament illetékesei, továbbá az álcivil- áljogvédő sorosista szervezetek számára nem csapta ki a biztosítékot. Egyetlen vizsgálatot sem indítottak és tőlük egyetlen elmarasztaló megállapítás sem született ezen nyilvánvaló és jogállami elveket durván sértő, politikai leszámolási és megfélemlítő célzatú brutális rendőri akció miatt.

Budapest, 2018. szeptember 25.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

" A Sargentini-jelentés mind jogi, mind nemzetpolitikai szempontból teljes mértékben elutasítandó"- a Nemzeti Jogvédő Szolgálat álláspontja 7 pontban a Sargentini jelentésről

Az Európai Parlament 2018. szeptember 11-én vitatja meg és másnap dönt Judith Sargentini zöld párti EP képviselő hazánkról szóló jelentéséről, amelyben a jelentéstevő azt javasolja az EU Tanácsának, hogy "mivel fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy Magyarország súlyosan megsérti az EUSZ 2. cikkében hivatkozott értékeket", ezért az ún. 7. cikk szerinti eljárás keretében tegyen megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy "helyreállítsa a befogadó demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogok tiszteletben tartását Magyarországon."

1.

A jelentés egyoldalúsága, önkényes jellege, készítésének körülményei és tényekkel, jogszabályi háttérrel ellentétes tartalma alapján megállapítható, hogy maga a jelentés és a jelentést támogató minden törekvés jelent egyértelmű fenyegetést hazánk nemzeti szuverenitására és éppen maga a Sargentini-jelentés tekinthető rendszerszintű fenyegetésnek a demokrácia és jogállamiság európai értékeire. Az EU és az Európai Parlament bukás előtt álló vezetése, illetve többsége az EU alapszerződéseivel ellentétes módon kívánja egyre gátlástalanabbul és a jogállami elveket megtaposva kiterjeszteni az EU jogrendszerének hatályát és fegyelmező eszközeit. A jelentés tévesen állítja azt, hogy "az Unió a tagállami hatáskörbe tartozó területeken is vizsgálhatja, hogy fennáll-e a közös értékek súlyos megsértésének egyértelmű veszélye."

2. A jelentés a korábbi Tavares-jelentéshez hasonlóan valójában azt fejezi ki, hogy a nemzeti önrendelkezés útján járó, egyenjogúságot követelő és gyarmatosítást ellenző EU tagállamokat minden eszközzel feltétlen behódolásra akarják kényszeríteni. A jelentés célja, hogy a háttérhatalmak által irányított jelenlegi EU bevándoroltatást erőltető, nemzetállamokat, kereszténységet és hagyományos európai nemzeti közösségeket felszámolni törekvő útjából kiiktassák az "akadályokat." Ezért került hazánk és Lengyelország a célkeresztbe. A bevett eszközök: a mostani, EUSZ 7. cikk szerinti eljárás, kötelességszegési eljárások, uniós források megkurtítása, politikai nyomásgyakorlás: közvetlenül és a Soros hálózat útján. A magyar-lengyel összezárás és más, hazafias erők által kormányzott tagállamok azonban meg fogják akadályozni a szavazati jog és a források megvonását, ez a terv is kudarcra ítéltetett. Az elfogult és jogállamisággal össze nem férő pártosság egyik jele, hogy a migráció elleni védekezés körében tartott nemzeti konzultációkat amiatt bírálja, hogy azok "Soros György személye és az Unió ellen irányultak."

3. Szükséges felidézni, hogy Sargentini már 2014-ben súlyosan bírálta a tengeri határait az akkor kibontakozó invázióval szemben védő Görögországot és kezdeményezte, hogy szüntesse meg az EU a Frontex működését Görögország és Törökország határán, valamint az Égei-tengeren a bevándorlók akadálymentes bejutása érdekében..

4. A jelentés alapját képező témák alapján történő tagállami "ellenőrzésnek" nincs szabályozott és jogállami elveknek megfelelő eljárási mechanizmusa az EU-ban. Ez a mostani eljárás jogellenes és nyilvánvaló módon jogi és politikai bunkósbotként használják, önkényesen a nemzeti érdekeiket védő és az EU migrációs politikájának ellenálló tagállamokkal, közte hazánkkal szemben. Jó példa erre, hogy míg hazánk esetében az Alkotmánybíróság hatáskörét túl szűknek tartja a jelentés, addig a jogász végzettséggel egyébként nem rendelkező Sargentini hazájában, Hollandiában nincs is alkotmánybíróság, a törvények alkotmányossági ellenőrzését a törvényhozás egyik bizottsága látja el. Emiatt Hollandián mégsem kéri senki számon a jogállamiság elveit.

A magyar állam működése természetesen nem hibátlan, de ez a jelentés alkalmatlan eszköz: jogilag megalapozatlan, hiteltelen és alkalmatlan kiindulási alap bármilyen bírálatra.

5. A jelentés önkényes jellegét igazolja, hogy bár idén júliusban Romániában két székely hazafit, Beke István és Szőcs Zoltán a legalapvetőbb jogállami elveket sértő és az egész erdélyi magyar közösség megfélemlítését célzó politikai koncepciós perben jogerősen öt-öt év börtönre ítéltek és őket máig fogva tartják, mégis emiatt nem indult semmilyen eljárás. Ugyanakkor hazánkat bírálja úgy a jelentés Ahmed H. szíriai állampolgár miatt - akit törvényes eljárásban a röszkei támadásban való részvétel okán terrorcselekmény bűntette miatt hét évre ítélt a magyar bíróság -, hogy közben azt a látszatot kelti, hogy az elítélt csupán "segíteni próbálta a Szíriából menekülő családtagjait a szerb-magyar határon való átkelésben". Nem találja ugyanakkor - érthető okból - aggályosnak a jelentés a Soros érdekkörbe tartozó szervezetek megengedhetetlen "érzékenyítő" befolyását a magyar bíróságokon, illetve azt sem, hogy a bírói kar egy nem elhanyagolható részre kifejezetten hátrányos megkülönböztetésben részesíti a hazafias személyeket és szervezeteket az ítélkezési gyakorlatában. Arról sem szól a jelentés, hogy Budaházy György és 16 társa ellen terrorcselekmény vádja miatt több mint 9 éve zajló eljárásban milyen önkényesen és törvényellenesen ítélte el az elsőfokú bíróság a hazafi vádlottakat még a Gyurcsány rezsim elleni állítólagos akciók miatt, ahogy erre a Fővárosi Ítélőtábla részletesen rámutatott új eljárást elrendelő, másodfokú döntésében.

6. Az EU intézményei azon dolgoznak, hogy az európai civilizációtól idegen, azt inkább saját képükre átformálni kívánó afrikai és ázsiai gazdasági bevándorlók minél nagyobb számban áramoljanak be EU területére. Az európai népességfogyás magyar családpolitikai modell szerinti megállítása fel sem merül az EU szerveiben. Míg az EU-ban kiemelt jogi védelmet élveznek a szexuális devianciák képviselői, addig az EU egyáltalán nem védi az őshonos európai nemzeti közösségek azon tagjait, akik vagy akik felmenői akaratuk ellenére kerültek más állam területére és akik - például a diktátumokkal elcsatolt magyarok - jogfosztásban élnek és hátrányos megkülönböztetést szenvednek az élet minden területén.

7. Sargentini a jelentéséhez elsöprő többségben George Soroshoz kötődő és hasonló szellemiségű szervezetek véleményét vette figyelembe, míg nemzeti értékeket valló, valódi jogvédő és valódi civil szervezetek, így a Nemzeti Jogvédő Szolgálat véleményére egyáltalán nem volt kíváncsi a jelentéstevő.

A fentiek okán a Sargentini-jelentés mind jogi, mind nemzetpolitikai szempontból teljes mértékben elutasítandó, annak támogatása magyar vagy bármely európai hazafias képviselő számára vállalhatatlan. A nemzeti önrendelkezés védelme minden magyar közös feladata, szövetségben az önrendelkezését szintén védő, a magyarságot tisztelő, jogainkat tiszteletben tartó európai nemzetekkel. Kérdés, hogy mindez az egyre diktatórikusabb és önkényesebb EU keretei között meddig oldható meg.

Budapest, 2018. szeptember 10.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ, www.njsz.hu) nevében 

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, az NJSZ ügyvezetője (www.gaudinagytamas.hu)

Bevándorláspárti önkény és csalás az Európai Parlamentben: a Sargentini-jelentés a jog szerint valójában nem kapta meg a 7. cikk szerinti eljárás megindításához szükséges minősített többséget, az EP határozata jogkövetkezmény kiváltására alkalmatlan

Az Európai Parlament 2018. szeptember 12-i szavazásán döntött Judith Sargentini zöld párti EP képviselő hazánkról szóló jelentéséről, amelyben a jelentéstevő azt javasolta az EU Tanácsának, hogy "mivel fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy Magyarország súlyosan megsérti az EUSZ 2. cikkében hivatkozott értékeket", ezért az ún. 7. cikk szerinti eljárás keretében tegyen megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy "helyreállítsa a befogadó demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogok tiszteletben tartását Magyarországon."

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat a jelentésről kiadott 7 pontos állásfoglalásában (http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/-a-sargentini-jelentes-mind-jogi-mind-ne...) többek között megállapította, hogy "a jelentés mind jogi, mind nemzetpolitikai szempontból teljes mértékben elutasítandó" és "a jelentés egyoldalúsága, önkényes jellege, készítésének körülményei és tényekkel, jogszabályi háttérrel ellentétes tartalma alapján megállapítható, hogy maga a jelentés és a jelentést támogató minden törekvés jelent egyértelmű fenyegetést hazánk nemzeti szuverenitására és éppen maga a Sargentini-jelentés tekinthető rendszerszintű fenyegetésnek a demokrácia és jogállamiság európai értékeire."

Ezt igazolja, hogy a bevándorláspárti többség a Sargentini-jelentésről tartott szerdai szavazást tévesen, önkényesen és jogellenesen az EUSZ 7. cikk szerinti eljárás megindítására alkalmasnak tekinti, annak ellenére, hogy a támogató szavazatok száma nem érte el az EU alapszerződései által előírt kettős minősített többségi érvényességi küszöböt.

Ahhoz, hogy egy ilyen döntés alkalmas legyen az Európai Unióról szóló 7. cikk szerinti (szavazati jog felfüggesztését is esetlegesen eredményező) eljárás megindítására minősített többség kell: két speciális érvényességi küszöböt kell elérjenek a támogató szavazatok.

Ezt a kettős feltételt az Európai Unió Működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 354.cikk negyedik bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

"Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének alkalmazásakor az Európai Parlament a leadott szavazatoknak az egyben a tagjai többségét is kitevő kétharmados többségével dönt."

A két együttes érvényességi feltétel tehát:

1. Az Európai Parlament (EP) tagjainak többségét kell elérje az igen szavazatok száma:

Az EP tagjainak száma: 751. A leadott 448 igen szavazat meghaladta a 376 főt.

Ez az érvényességi feltétel teljesült.

2. Az EP képviselők leadott szavazatainak kétharmadát kell elérje az igen szavazatok száma:

A szavazáskor háromféle szavazat leadásával lehetett szavazni: igen, nem, tartózkodás.

A tartózkodás leadott szavazatnak minősül mind a kézfelemeléses, mind az elektronikus szavazásnál, erre bármelyik képviselőnek lehetősége van, utóbbi esetben az igen, nem vagy tartózkodás gombok közül választhat a képviselő. A tartózkodás szavazatot leadó képviselő vitathatatlanul részt vesz a szavazáson, ráadásul olyan képviselőnek számít, aki nem támogatja az előterjesztést.

Ezt teszi még nyomatékosabbá az Európai Parlament saját eljárási szabályzata 178. cikkének 3. pontja

"A szavazásra bocsátott szöveg elfogadásának, illetve elutasításának megállapításához csak a mellette és az ellene leadott szavazatokat veszik figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amelyek tekintetében a Szerződések különleges többséget írnak elő."

Jelen esetben az EUMSZ már idézett 354. cikk negyedik bekezdése egyértelműen kettős minősítésű különleges többséget ír elő az EUSZ 7. cikk szerinti eljárás EP általali kezdeményezéséhez, tehát tételesen előíró szabály létezik arra, hogy a tartózkodásokat is figyelembe kell venni.

A szavazás a következőképpen alakult: 448 igen, 197 nem, 48 tartózkodás. 

Megállapítható, hogy összesen 693 szavazatot adtak le. Ennek kétharmadát (462) kellett volna elérje az érvényességhez az igen szavazatok száma, azonban azok ettől elmaradtak 14 szavazattal: 64,6 %-ot értek el az igenek, tehát nem érték el a kétharmados küszöböt.

Ez az érvényességi feltétel nem teljesült.

Megállapítható tehát, hogy az EP hazánk elleni EUSZ 7.cikk szerinti eljárás kezdeményezéséhez szükséges érvényességi küszöböt nem érték el a Sargentini-jelentésre leadott támogató szavazatok.

Következésképpen nem született olyan határozat, amely alapján a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárást az Európai Unió Tanácsa lefolytathatná. Úgy kell tekinteni a szeptember 12-i szavazást, hogy annak során nem született olyan határozat, amellyel az EP érvényes kezdeményezéssel élhetett volna. Ebből az is következik, hogy ennek ellenére esetlegesen mégis megindított eljárás és hazánkkal szembeni szankció jogkövetkezmény kiváltására alkalmatlan és az EU alapszerződéseit sérti.

Azzal, hogy a vonatkozó szabályok ellenére a jogállamiság álcája mögé bújó bevándorláspárti többség és az EP vezetése a tartózkodás gomb megnyomásával leadott 48 szavazatot önkényesen figyelmen kívül hagyta és azokat levonta a leadott szavazatok számából a nyílt jogellenesség útjára léptek. Ráadásul a tartózkodással szavazók szavazatának figyelmen kívül hagyása súlyosan sérti a képviselői mandátumok egyenlőségét elvét.

Ezzel a gátlástalan trükkel hiába csökkentették le a leadott szavazok számát és állítják tévesen azt, hogy érvényes határozat született: az EUSZ 7. cikk szerinti eljárás megindításának feltétele nem következett be. Ez az önkény még egyértelműbb ösztönzést ad arra, hogy az ellenállás jogát gyakorolni kell az egyre diktatórikusabb és önkényesebb EU-val szemben, a nemzeti önrendelkezés védelme minden magyar közös feladata, szövetségben az önrendelkezését szintén védő, a magyarságot tisztelő, jogainkat tiszteletben tartó európai nemzetekkel.

Budapest, 2018. szeptember 14.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ, www.njsz.hu) nevében

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, az NJSZ ügyvezetője (www.gaudinagytamas.hu)

A Kárpát-medencei magyar nemzeti jogvédelem időszerű kérdései és az önrendelkezés

Ezúton ajánlom minden hazafi szíves figyelmébe a Magyarok Országos Gyűlésén 2018. augusztus 18-án, "A Kárpát-medencei magyar nemzeti jogvédelem időszerű kérdései és az önrendelkezés" címmel megtartott nemzetpolitikai előadásom felvételét, amely ma, az Észak-Erdélyt hazánknak visszajuttató II. bécsi döntés 78. évfordulóján különösen időszerű.

Szóba kerültek a nemzeti jogvédelem főbb frontvonalai, így a Budaházy-Hunnia ügy, a 2006 őszi igazságtétel, a sorosista, liberális álcivil és áljogvédők, illetve az általuk védett devianciák elleni harc, a hazai igazságszolgáltatás elodázhatatlan nemzeti érdekű reformja, az elcsatolt magyar területeken élő magyarok jogfosztottsága elleni küzdelem (pl. Beke-Szőcs ügy, délvidéki és kárpátaljai helyzet), a szétesés felé zuhanó, háttérhatalmak markában tartott EU válsága, az elkerülhetetlennek tűnő magyar (és régiós) kilépés, a Huxit, a közép-európai értékvédő tengely, a migrációs nyomás, illetve mindezekkel kapcsolatos kormányzati és nemzeti jogvédő feladatok, kihívások. Az előadás végén olyan kérdésekre is válaszoltam, mint Soros brüsszeli befolyása és a békediktátumok érvénytelenítését célzó aláírásgyűjtés.

(A felvétel elején hallható háttérzene a 10. perc után megszűnik.)

Köszönet és elismerés ezúton is Magyarok Országos Gyűlése szervezőinek ezen nemzetépítő és lélekerősítő rendezvény megszervezéséért !

Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk üzenete: Szent István és Koppány örökségére egyaránt szükség van a sikeres nemzetépítéshez és nemzetvédelemhez

Korunk kihívásai, fenyegetései és a történelmi tapasztalaink ma már egyre világosabban jelzik, hogy Szent István király és Koppány vezér örökségét nem egymás ellenében, hanem egymással ötvözve kell tovább vinnünk, s alkalmaznunk a nemzetegyesítés, nemzetgyarapítás és nemzetépítés érdekében folytatott, egyre eredményesebb és egyre komolyabb esélyekkel kecsegtető küzdelmünkben.

Ehhez éltető ihletforrást ad a Szent Korona eszme értékei mellett dicső eleink bátorsága, tiszta szívűsége, bölcsessége, nemzethűsége és hagyományainkat óvó európai látásmódja. 

A nemzetegyesítés, nemzetgyarapítás és nemzetépítés mellett a külső és belső ellenségekkel szemben egyszerre folytatandó nemzetvédő küzdelemben és munkálkodásban minden jóakaratú, cselekvő és hasonló célzatú nemzettársára szövetségesként tekintő hazafira szükség van határon innen és túl.

És szükség van minden olyan szövetséges népre, nemzetre is, amelyek tisztelnek minket, s elfogadják a Szent Korona értékeit és a magyarság önrendelkezéshez való jogát.

Isten éltesse és óvja hazánkat, nemzetünket !

Nemzeti jogvédők is részt vesznek Európa migrációtól és a globalista erőktől való megvédését, illetve az európai patrióták térnyerését célzó civil kezdeményezésben

Megtisztelő kihívás és hazafias, igazi nemzeti jogvédő feladat részt venni a jogi tudásunkat és politikai tapasztalatainkat egyaránt igénylő, CÖF-CÖKA által koordinált szakmai munkában (http://civilosszefogas.hu/kozlemeny-80/), amelynek végcélja értelemszerűen nem más mint, Európa megtartása az őshonos európai nemzeti közösségek számára, ha másként nem megy akkor az EU-n kívül és emellett a magyar nemzeti egység érvényesítése.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálatot ebben a munkában dr. Zétényi Zsolt és jómagam képviseljük a neves jogász kollégák mellett.

Természetesen részünkről továbbra is minden olyan kormányzati erőfeszítést támogatunk, amely a fenti, nemzeti megmaradásunkat, gyarapodásunkat előmozdító célokat szolgálja.

Az EU bevándorlást erőltető politikájával szembeni egyre eredményesebb ellenállás és a közép-európai patrióta nemzetek ilyen irányú összefogásának szervezése mellett ebbe az irányba tett helyes lépésnek tekintjük az ENSZ globális migrációs csomagjának határozott ellenzését és az abból való kilépés tervét is. Ez az életveszélyes egyezmény-tervezet - az EU törekvéseivel egybehangzóan - a migrációt legalizálni és ezáltal gerjeszteni kívánja, ellentétes Európa biztonsági érdekeivel és végcélja az európai nemzetek felszámolása, végrehajtva ezáltal a Kalergi-Soros tervet.

A szakmai együttműködés természetesen nem jelenti önállóságunk és pártfüggetlenségünk feladását. Egyúttal továbbra is fenntartjuk a kezdeményezés és bírálat jogát olyan esetekre, amikor a magyar érdekekért való cselekvő fellépés szükséges, de nem elégséges, mint például a délvidéki magyarok jogtiprásainak megszüntetése érdekében.

Elvárjuk azt is, hogy a magyar kormány a rendelkezésre álló minden eszközzel - az ukránok irányában tanúsított példaértékű határozottsággal és keménységgel - lépjen fel a két bebörtönzött székely politikai fogoly, Beke István és Szőcs Zoltán szabadságának (https://goo.gl/2wF4a6) és az erdélyi magyar nép önrendelkezésének mielőbbi kivívása, illetve a kommunizmus idején elorzott vagyonok visszaszerzése érdekében. 

(Itt lehet aláírni a két székely politikai fogoly melletti. dr. Kékesy Rajmund által kezdeményezett petíciót: https://goo.gl/itvTq , én már aláírtam...) 

De ugyanez a jogos elvárás a felvidéki és délvidéki magyarok önrendelkezése és jogérvényesítő, megmaradást szolgáló küzdelmük tekintetében.

Az elmúlt évek sikeres magyar külpolitikai munkájának eredményeit gyümölcsöztetni kell az elcsatolt magyarok érdekében is, ésszerűen megválogatva a legcélravezetőbb eszközöket, de egyértelművé téve, hogy az elcsatolt magyarok jogfosztását nem tűrjük, önrendelkezésük, illetve gyarapodásuk, nyelvük, kultúrájuk és önazonosságuk megőrzésének biztosítását minden szomszédos államtól elvárjuk.

Budapest, 2018. július 17.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

http://civilosszefogas.hu/kozlemeny-80/

Szabadságot a bebörtönzött két székely politikai fogolynak, Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak!

(Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye, 2018. július 7.)

Mi, nemzeti jogvédők nemcsak a migráció, a Soros zsoldos álcivilek-áljogvédők, önkényes bírók és a szexuális deviánsok ellen (mai napon a deviáns-menet elleni normalitáspárti tiltakozók jogi biztosítását a Nemzeti Jogvédő Szolgálat látja el), de a külhoni magyarjaink jogtiprása ellen is jogi harcot kell folytassunk. Sajnos bőven akad ez utóbbi téren is teendő.


Éppen július 4-én, a dicsőséges pozsonyi csata 1111. évfordulóján a román Legfelsőbb Bíróság példátlan justizmorddal öt-öt év letöltendő börtönre ítélte "terrorcselekmény" előkészülete miatt a már milliók által ismert és szeretett két székely hazafit, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.

Öt év a semmiért: ez egy felháborító, jogi köntösbe öltöztetett székely- és magyarellenes támadás és provokáció, az európai jogállami elvek teljes sárba tiprása. Az ügyészség másodfokon módosította a vádat terrorcselekményre, ennek adott helyt a bíróság a tények és a jogszabályok ellenére.

Ügyük messze túlmutat személyes sorsukon, rajtuk keresztül akarnak példát statuálni az erdélyi önrendelkezési mozgalom ellen. A nyilvánvaló cél az európai normák szerinti önrendelkezésért küzdő erdélyi székelység és magyarság elrettentése és megfélemlítése: békés és jogszerű küzdelmük büntetőjogi eszközökkel való üldözése, a terrorizmus rájuk húzása, hogy ezzel legitimálják az olyan hazafias szervezetek törvénytelen megfigyelését és törvényen kívül helyezését, mint a Hatvanégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi szervezete. De ez a cél kudarcra van ítélve: az ellenállást csak növelik ezzel és minden jóérzésű ember (nemcsak magyar, székely, de sok román is) elemi felháborodással fogadta ezt a verdiktet.

Ma este hatkor tüntetés lesz értük Kézdivásárhelyen, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) képviselteti magát, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető várhatóan felszólal. Július 11-én 18 órától pedig a budapesti román nagykövetség előtt lesz, HVIM által szervezett tiltakozó megmozdulás.

Az ítélet végrehajtását még aznap megkezdték rajtuk. Ismét kiragadták tehát szerettetik köréből a közmegbecsülésnek örvendő kézdivásárhelyi vármegyéseket és rács mögé zárták őket. Ha nem sikerül ügyükben akár jogi, akár politikai eszközökkel kedvező változást elérni még négy év rabság vár rájuk.

Minden erőnkkel azon vagyunk mi is, jószándékú erdélyi és hazai erőkkel, jogászokkal, mozgalmárokkal, civil szervezetekkel, pártokkal és a magyar kormánnyal együtt, hogy a politikai foglyok szabadságukat mielőbb és végleg visszanyerjék. Korábban Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes is elítélően nyilatkozott az eljárásról, és magyarázatot kért a román hatóságoktól. A kormány illetékesei jelenleg kiemelten foglalkoznak az üggyel és várhatóan nem hagyják magára két, egyébként magyar állampolgárságú derék székelyt. Megtettük ennek érdekében a szükséges lépéseket.

Jogi fronton is gőzerővel zajlik a küzdelem: a védelem megkezdte törvénysértő elítélés miatti rendkívüli jogorvoslat kidolgozását, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságához intézendő sürgősségi kérelem is előkészítés alatt áll annak érdekében, hogy Romániát marasztalják el tisztességes eljárás követelményeinek súlyos és kirívó megsértése miatt az ügy kapcsán. Mindkét eljárás a jogerős ítélet megsemmisítését eredményezheti. Csak ez fogadható el, de egyúttal az amnesztia igénybevétele sem kizárt.

Határozott álláspontunk szerint semmilyen szabadságelvonásnak nincs helye a székely hazafiakkal szemben és elítélésük mielőbbi megsemmisítése, illetve az elszenvedett joghátrányok miatti jóvátételük indokolt.

A román államnak az ilyen és ehhez hasonló koncepciós, magyarellenes eljárások helyett azon kellene munkálkodnia, hogy végre biztosítsa a jelenleg súlyos jogfosztásban élő erdélyi magyar nép egyéni és közösségi jogainak az irányadó jogi normák és előremutató európai modellek (pl. Dél-Tirol, Baszkföld) szerinti érvényesülését velük, a magyar állammal és az emberi jogok garantálásáért felelős nemzetközi szervezetekkel (EU, ENSZ, Európa Tanács) szoros együttműködésben.

Az önrendelkezésért küzdő erdélyi magyar nép megfélemlítését és lejáratását célzó eljárásban különösen az ártatlanság vélelme, a védekezéshez fűződő jog és a tisztességes eljárás követelménye sérült, de saját büntetőszabályait megsértette a román állam.

A két székely hazafi két éve szabadult a 10, illetve 11 hónap előzetes letartóztatásból, ennek kapcsán kiadott NJSZ közlemény itt olvasható, az ott kifejtett álláspontunk most is időszerű sajnos: https://goo.gl/8UDqCZ

Tavaly pedig – bár felmentésnek lett volna helye a koncepciós vád megalapozatlansága miatt- az ítélőtáblán megszületett a relatíve kedvezőnek mondható elsőfokú ítélet, amely a letartóztatásban töltött időnek megfelelő enyhe börtönbüntetést szabott ki pusztán pirotechnikai eszközök birtoklásának vétsége miatt. Az elsőfokú eljárásban egyértelműen rögzítette a szakértő felül nem vizsgálható módon, hogy nem alkalmasak pusztító erő kifejtésére és emberi egészségben, kárban, dologban való károkozásra a lefoglalt pirotechnikai eszközök, így szóba sem jöhet előkészületi cselekmény: azok beszerzése, vagy azok beszerzésében való előzetes megállapodás sem merítheti ki a terrorcselekmény előkészületét, most mégis emiatt ítélték el őket.

Az Európai Unió tanácsának 2002/475/Ib. számú kerethatározata (lényegében az irányelvnek megfelelő korábbi jogi norma) határozza meg a terrorizmus elleni küzdelem terén a tagállamok által elvégzendő feladatokat. A kerethatározat 1. cikk (1) bekezdése szerint szerint a tagállamok csak azon szándékos cselekményeket nyilváníthatók terrorista bűncselekményekké, amelyek az elkövetés módja vagy összefüggéseik folytán egy államot vagy nemzetközi szervezetet komolyan károsíthatnak, illetve ha azokat olyan céllal követik el, hogy a lakosságot komolyan megfélemlítsék.

A kötelező EU normának minősülő kerethatározat szerinti terrorcselekménnyé minősítés legalapvetőbb feltételei tehát hiányoznak esetükben, mivel a vád szerinti előkészületi cselekmények, eszközök alkalmatlanok bármilyen, így komolyabb károsításra, illetve ezáltal a lakosság komoly megfélemlítésére.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) az első pillanattal kezdve kiemelten foglalkozik a nemzetközi jogi standardok szerint egyértelműen politikai fogolynak minősülő két székely hazafi ügyével. A nemzetközi jog politikai fogolynak azon személyeket tekinti, akik politikai okból, politikai nézeteik, világnézetük, vagy valamely, adott politikai helyzetben jelentőséggel bíró csoporthoz való tartozásuk miatt börtönbüntetést kaptak egy olyan eljárásban, amelyben sérülnek a tisztességes eljáráshoz és védekezéshez fűződő jogok, illetve az állam saját anyagi és eljárási jogszabályait sem tartja be. Itt is erről van szó. Ráadásul a nemrég módosított román büntetőeljárási törvény szerint a törvénytelenül beszerzett bizonyítékok semmisek, itt is sor került ilyenre.

Dr. Morvai Krisztina EP képviselőként többször felszólalt (https://goo.gl/oeHezs és https://goo.gl/iLYNvY) érdekükben az Európai Parlamentben, az ügy európai szintű figyelmet kapott. A hozzátartozók levélben fordultak az EP, a magyar és román parlament képviselőihez. Az Európai Bizottság emberi jogi ügyekért felelős biztosa képviselői megkeresésre adott válaszlevelében szintén aggályosnak találta az eljárást.

A NJSZ dr. Morvai Krisztina és dr. Gaudi-Nagy Tamás által vezetett delegációja 2016 tavaszi, az erdélyi magyar nép nem túl rózsás egyéni és kollektív emberi jogainak helyzetét felmérő jogi monitorozó útján Kézdivásárhelyen is járt. A román sajtó gyalázkodásaival kísért tényfeltáró utunkon találkoztunk hozzátartozóikkal és nyilvános fórumon követeltük a két székely mozgalmár szabadon bocsátását. A koncepciós jellegű büntetőeljárásról dokumentumfilmet készítettünk "Székely hazafiak terrorizmussal gyanúsítva" címmel, amely széles körben ismertté tette az ügyet és ebből lényegében minden megérthető az üggyel kapcsolatban. A filmek román és angol  felirattal is megnézhetők, kérjük mindenkitől ezek terjesztését.

Végül ajánljuk elolvasásra a pestisracok.hu témával foglalkozó cikkét, amely az üggyel kapcsolatos legfrissebb tudnivalókat tartalmazza.

Szabadságot a bebörtönzött két székely politikai fogolynak, Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak !

Székelyföld, 2018. július 7.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Hazafiak a Budapest "Pride"-ról: megálljt kell parancsolni az abnormalitásnak! STOP SOROS & STOP Pride !

2018. július 3-án a Polgári Mulatóban sajtónyilvános kerekasztal beszélgetés tartottak a szexuális deviancákat éltető propaganda-rendezvénysorozatot ("pride") ellenző hazafias mozgalmak képviselői. Budaházy Edda, Budaházy György, dr. Jancsó Gábor, dr. Téglásy Imre, dr. Gaudi-Nagy Tamás és Barcsa-Turner Gábor a július 7-ei aberrált vonaglás kapcsán körbejárták a témát orvosi, jogi, eszmei, vallási, gyakorlati témafelvetések alapján, igy nemcsak maga a felvonulás került górcső alá, hanem az egész kártékony jelenség. 

"A magyar ellenállás történetében azért tekinthető ez a beszélgetés mérföldkőnek, mert intelligensen, komoly megalapozottsággal foglalkoztak egy témával, megalapozva a fizikai kiállásoknak" - írja a Szent Korona Rádió.

A július 7-i budapesti, közrendet és közerkölcsöt sértő szexuális deviancia-menet kapcsán hazafias szervezetek ütős akciókkal (https://goo.gl/D2wNs6) készülnek a normalitás melletti kiállás jegyében. A tiltakozó hazafias szervezetek jogvédelmét a Nemzeti Jogvédő Szolgálat biztosítja.

Várunk szeretettel minden normalitáspárti hazafit ! 

Mutassuk meg nekik, hogy vannak még normális leányok és legények a gáton ! STOP SOROS & STOP Pride !

A beszélgetésből készült 17 perces összeállítás mellett az egész beszélgetést is ajánlom minden érdeklődő hazafi figyelmébe. A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=j2YGgzh6seo

https://www.youtube.com/watch?v=OUih_UHTk08

Gaudi a Hír Tv Peronon c. műsorában

A Hír Tv Peronon c. műsorában három újságíróval vitattam meg a 120 Kossuth téri 2006-os tüntető kárrendezését, a rendőrterror felelőseinek nélkülözhetetlen felelősségre vonását, a bírói függetlenséget veszélyeztető balliberális "érzékenyítés" és elfogultság miatti, hazafiakat diszkrimináló, kettős mércés személyiségvédelmi bírói gyakorlatot, Vasvári Csaba és Baka András bírók aggályos "szakmai" munkásságát, az új gyülekezési törvény otthonvédő rendelkezéseit, a Mi Hazánk zászlóbontását, a Jobbik által szétzilált nemzeti radikális erők egyesítését és az ennek érdekében szükséges párbeszéd, együttműködés és alázat kérdését

(Hír Tv Peronon c. műsor- 2018. június 27.)

https://hirtv.hu/video/209279

Gaudi az ECHO TV-ben a Mi Hazánkról

Gaudi az ECHO TV-ben a Mi Hazánkról, a Jobbik által szétzilált nemzeti radikális erők egyesítéséről és a szükséges párbeszédről, együttműködésről, alázatról, 120 Kossuth téri 2006-os tüntető mostani kárrendezéséről, a tény- és jogalap nélküli Sargentini EP jelentésről, a bírói függetlenséget veszélyeztető balliberális "érzékenyítés" és elfogultság miatti, hazafiakat törvénytelenül diszkrimináló, kettős mércés és ezért megszüntetendő bírói gyakorlatról, az ártalmas szexuális devianciát propagáló Pride ellen tervezett hazafias akciókról és a Stop, Soros ! törvényt hazug módon támadó Soros zsoldosokról (ECHO Tv Napi aktuális 2018. június 26.)

 

Gaudi-Nagy Tamás gondolatai a Mi Hazánk Mozgalom zászlóbontásáról: a hazafias mozgalomnak elsődlegesen önrendelkezése visszaszerzésére, cselekvő hazafiságra és nem egy újabb pártra van szüksége

Mottó: „A nép is olyan, mint a gyermek: tettekből ért.” (Márton Áron)

A Mi Hazánk Mozgalom (MHM) mai, június 23-i zászlóbontása előtt három pontban összegzem idevágó gondolataimat a kezdeményező és résztvevő, illetve a távolmaradó nemzeti radikálisok számára azzal a jó szándékkal, hogy azok megfontolást nyerjenek minél szélesebb körben.

Teszem ezt olyan nemzeti jogvédőként, aki számára mindig a nemzet védelme, egyesítése és felemelkedése a cél, bármilyen párt ennek csak alárendelt eszköze lehet. Vallom, hogy ez a hozzáállás visz előre most, mert a tényektől elszakadt pártos elvakultság és szinte vallásos pártimádat megfoszt a tisztánlátás képességétől. De a pártok elleni jogos harag is. A döntések nem pártokról, hanem a nemzetünkről szólnak. A nemzethűség előbbre való a párthűségnél. Ehhez érdemes igazítani döntéseinket.

Már itt jelzem, hogy Rubi Gergelynek az ECHO TV Napi aktuális c. műsorban közölt tegnapi állításával ellentétben sem a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, sem én nem vagyunk részesei és stratégiai partnerei az általa kezdeményezett, szintén nemzeti radikális közösséget megszólító mozgalomnak. Ez a közlés ellenkezik azzal, amit helyesnek látok: jelenleg a sorok rendezésére, nemzeti radikális szervezetek és személyek közötti építő jellegű egyeztetésekre, tervezésre és nem újabb szervezetek egyoldalú alapítgatására van szükség. Ezt az álláspontomat már több alkalommal nyilvánossá tettem, legutóbb a "Merre tovább radikálisok ?".c három nyilvános eszmecserén. Közismerten autonóm személyiség vagyok, mély nemzeti elkötelezettséggel és senkitől sem tűröm el, hogy mások, át nem látható különböző játszmáinak részesévé tegyenek.

1. Előzmények- a Jobbik árulása és bukása, az új keretek szükségessége

A MHM kezdeményezőihez régi bajtársi kapcsolat fűz. 

Volt, hogy jogi tudásommal is segítettem némelyiküket; az Országházon belül és kívül számos küzdelmet folytattunk együtt a nemzeti önrendelkezésért és még fogunk is bizonyára. Mindannyian példaértékűnek tekintjük az 1956-os szabadságharcunkat és részesei voltunk a 2006 őszi, rendszerváltást követelő népfelkelésnek, emlékszünk annak izzó hangulatára és nemzetegyesítő erejére. Együtt küzdöttük végig a nemzeti ellenállás felívelő éveit is. Sok bajtárs lesz részese tehát a zászlóbontásnak.

Az utóbbi időszakban többször megszólaltam a „hogyan tovább”-ról, mivel erről idén tavasszal a választási kampány kapcsán széles körű eszmecsere bontakozott ki a vadhajtásos nemzeti radikális körökben: számos bajtárssal nyíltan, őszintén, felelősen és a nemzetünk iránt érzett aggódással tekintettük át az elárvult-elárult nemzeti radikalizmus helyzetét (tudósítás: https://goo.gl/5fgsX7).

Világossá kell tenni ennek az útkeresésnek egy része, de nem az egyetlen meghatározó része a mostani ásotthalmi zászlóbontás.

Az azóta a Jobbikból kizárt Toroczkai Lacinak és az egész nemzeti radikális közösségünknek nemrég egy tízoldalas elemzésben már részletesen kifejtettem (https://goo.gl/KJYPKW

) a kedvezőtlenül végződött tisztújítás előtt a hozzám intézett - nemzetellenes jobbikos bűnöket tévesen még csak kommunikációs bakinak nevező (ma már sokkal egyértelműbben fogalmaz)- nyílt levele nyomán mit gondolok a Jobbik árulásáról, a nemzethű radikálisok előtti utakról és a kormányhoz való viszonyról.

Ugyanezt folytattam nemrég a 888.hu részére adott nagyinterjúban (https://goo.gl/2ybLwY

), ahol megjósoltam a szakadást, támogattam a platform alapítást. Azóta a frakcióból galád módon kizárt Dúró Dórit bíztattam mandátumának nemzeti célú megtartására, úgy tűnik eredménnyel. Az új Jobbik vezetés pedig ott folytatja a mélyrepülést, ahol Vona abbahagyta.

Szerencsés helyzetben vagyok. Hasonlóan ugyanis az e téma kapcsán a sokak által várt esemény előtt szintén fontos meglátásokat nyilvánosságra hozó Budaházy Györgyhöz (https://goo.gl/ujxRwf

), dr. Lenhardt Balázshoz (https://goo.gl/YQosQU

) és dr. Morvai Krisztinához (https://goo.gl/bb9qjd

) mi a nemzetünk sorsa szempontjából döntő idei országgyűlési választás előtt már egy jó ideje egyértelművé tettük a Jobbik és a nemzeti radikális közösség, s céljai közötti viszonyt. Kimondtuk, hogy meztelen a király.

Rámutattunk: a Jobbik vonaista vezetése a nemzeti radikális mozgalom árulójává és az általuk elnyert jelentős források élősködőjévé vált, mivel szakítottak az eredeti értékekkel és a nemzetellenes balliberális ellenzék szövetségesévé züllesztették a pártot, amely így vállalhatatlan vált a nemzethű hazafiak számára. Igazunk volt, de kaptunk ezért hideget-meleget. Még azoktól is, akik most ott vannak a zászlóbontáson...

A pártvezetés ugyanis ahol csak tudta, levágta ezt a mozgalmi jelleget, mint valami vadhajtást a pártról. Utána meg összepaktált Vona a bosszúszomjas oligarchával és kitalálta a "néppártosodást". Ennek égisze alatt valójában a párt, meg a párt elitje az időközben hatalmas léptekkel eltávolodott az emberektől és a "csak a nemzet" elvtől.

Mára gyakorlatilag teljesen levált a Jobbik pártvezetése a mozgalmi alapokról. Láthatóan nincs szükségük a hajdani mozgalmi törzsre, pedig a "borzalmas tagság" szíve, lelkesedése és magyarság iránti elkötelezettsége nélkül mit sem ér a pártfelépítmény, amely így csak egy parazita sejtburjánzás. Olyanok lettek, mint egy alattomos folyondár, amely egy idő után meg akarja fojtani az anyanövényt, amelyen felkapaszkodott. Szerencsére ez nem sikerült. Sőt fordult a helyzet.

Messzemenően egyetértek tehát mindezért Budaházy Gyuri azon jogos meglátásával, hogy "a nemzeti radikális politikai közösségnek innentől sokkal bölcsebbnek kell lenni."

A nemzeti radikális közösség újra kell rendezze a parazitává és árulóvá vált Jobbik és az elmúlt évek tétlensége miatt meggyengült, szétzilált sorait. Szükséges az elorzott önrendelkezésének visszaszerzése, önazonosságának megerősítése és új szervezeti keretek kialakítására, de közös munkával, önkényesség és egyoldalúság kizárásával, a párbeszédre való nyitottsággal. Látni kell, hogy ezen összerendeződésnek egyik, de nem egyetlen helyszíne Ásotthalom. Az új küzdelmekre való felvonulás és a nagy újraegyesítés azonban csak egy többlépcsős folyamat eredménye lehet. Jogos elvárás a zászlóbontók felé az ennek érdekében való együttműködés.

2. Az alapvető célokat és feladatokat a következőkben látom:

2.1

A nemzeti radikális mozgalom elsődleges célja a nemzeti önrendelkezés útján vezet. Ennek része az egy és oszthatatlan nemzet egyesítése és építése a Szent Korona Eszme értékei alapján szellemi, anyagi és morális értelemben, illetve a nemzet védelme a nyugatról fenyegető EU, gyarmatosító szándékú egyes államok és a liberalizmus mételyét terjesztő Soros-birodalom, itthoni zsoldosaik, körkörösen az elcsatolt magyar közösségek felszámolását célzó egyes államok, délről pedig az illegális bevándorlók ellen.

2.2

Teljesen egyértelmű, hogy szükség van a nemzeti radikális szellemiségű politikára, dacára annak, hogy a Fidesz kormányzása ugyan valóban sok ilyen elemet valósított meg és képvisel, de a kormányzati pozícióból és jellegéből fakadóan nem pótolhatja teljesen egy nemzeti radikális eszmeiség mentén működő szerveződés szerepét.

Tény, hogy van egy eszmei közösségen alapuló, egy a nemzeti radikális szubkultúrában megerősödött és a gyurcsányi önkény-időszak könnygázfelhőiben edződött, egymásra talált több százezres, nemzeti elkötelezettségű hazafias közösség, akik bizonyos szempontból fenntartásokkal viseltetnek a Fidesz irányában. Ők a „csak a nemzet” elv mentén gondolkodnak és cselekszenek, a kormány politikáját szimpátiával figyelik ugyan, de ha kell jobbról kritizálják, a balliberális oldalt ütik, az EU-t és a Soros-birodalmat elutasítják és készek a magyar szabadságért akár harcolni is.

A mostani választáson a Fidesz-KDNP-t támogatta, sőt kétharmadhoz juttatta ez a több százezres hazafias közösség, miután a Jobbikban csalódtak, és elárultnak érezték magukat és de indulataik ellenére – nem kritikátlanul - felismerték, hogy a Fidesz az elmúlt években számos olyan fontos nemzeti ügyet, mint a nemzeti önrendelkezés védelme, bevándorlás-ellenesség, nemzetpolitika, a családpolitika vagy a keleti nyitás jól ragadott meg. Ez a nemzeti radikális közösség nem feltétlenül kiált azonnal egy párt iránt, de egy cselekvő hazafiság elve és gyakorlata mentén működő mozgalom után mindenképpen. Ők nem most döbbentek rá, hogy a Jobbik zsákutca és nem érzik szükségét, hogy azonnal egy Jobbik pótlékot alkossanak. Sőt…. Ők építkezni, hatni, alkotni és gyarapítani akarnak.

Az elmúlt 8 év kormányzásából mindent, ami jó azt meg kell tartani, sőt több tekintetben még radikálisabb nemzeti érdekű megoldásokra van szükség. Mindent fel kell számolni, ami rossz és a vállalhatatlan embereket el kell távolítani. Az új kormány összetétele és a 2030-ig felvázolt, évtizedekre szóló nemzetépítési és nemzetegyesítési, sőt a közép-európai államokkal közös, EU-n kívüli jövőkép mentén a magyarság létszámbeli, kulturális, gazdasági és katonai erőbeli növekedését célzó program ígéretes minden nemzeti radikális számára. De nem az ígéret, hanem a végrehajtás a lényeg. És ezt figyelni, előmozdításban segíteni, ha szükséges kritizálni kell.

Ezt az irányt várja a hazafias közvélemény a kormányerőktől, de annak nemzeti ellenzékétől is. A félreértések eloszlatása érdekében: a Jobbik már nem az. Ez az irány és a nemzeti elkötelezettség egy igen masszív összekötő kapocs a hazafias oldalon, de emellett még van tucatnyi közös nevező is, egy kézenfekvő, természetes szövetség alapja. 

Az volt a természetellenes, működésképtelen és kudarcra ítélt a Jobbik és a nemzet szempontjából is, hogy Vonáék a balliberális oldal felé kerestek-keresnek szövetségeseket. A választási eredmény szerencsére kizárta, hogy élesben teszteljék ezt torz szövetséget.

A Fidesz melletti szavazásra sok hazafit ennek jogos réme inspirált, akik sokkal inkább az Ausztriában azóta már meg is valósult olyan együttműködést vártak volna, amelyben a radikálisabb nemzeti párt rendpárti vonalú, ellenőrző, kritikusan támogató, biztosítékot adó szerepet játszik akár egy koalíciós kormányban is. A nyugati szomszédoknál a néppárttal közös koalíciós kormányban a második helyezést elérő Szabadság Párt kezében került hat minisztérium, közte a nemzetvédelem szempontjából kiemelkedő külügyi, belügyi és honvédelmi tárca.

A fentiekből következik, hogy a mostani kormányzat kapcsán egy alapvető tévedést érdemes elkerülni: a jogosan kritikával illethető jelenségek nem egy rendszerszintű nemzetellenes politika részei, hanem a kormányzati működés felszámolandó és korrigálandó hibái, ezt joggal várja el minden hazafi.

2.3 

Ma már egyértelmű, hogy akik a nemzeti radikális elvek, eszmék mentén szeretnének dolgozni a hazáért a Jobbikon kívüli kereteket kell keressenek. Ilyen értelemben alternatív keretekre szükség van, de nem mindegy milyenre és milyen széles nemzeti radikális közösségi összefogással. Olyan szigorú garanciák mellett, amelyek kizárják az újabb ilyen zsákutcát és szilárd, letisztázott eszmei, értékrend alapokon, világos nemzeti célokkal.

2.4.

Minderről közösen kell döntenünk, türelmes és értelmes "nemzeti radikális konzultáció" kell, az irányadó, megbízható és bizonyított személyek konszenzusa alapján, gondos tervezést és építkezést követően. A kapkodás nem szerencsés.

Most azok kezdeményezik a zászlóbontást és diktálják a ritmust, akik egészen eddig a Jobbik keretei között maradtak különböző megfontolásokból és akarva-akaratlanul hozzájárulhattak volna ahhoz, hogy egy ellenzéki káoszkoalíció bugyraiba zuhanjon az emelkedő pályán tartó hazánk. Szerencsére nem ez történt: a jelenlegi nemzeti kormányzati irányzat kétharmados győzelmében döntő szerepe volt annak a nemzeti radikális közösségnek, amelynek tagjai az elveik és a nemzet mellett maradtak, s a Fidesz-kormányzás folytatására szavaztak, jobb híján.

A döntés nem pusztán azok joga, akik eddig még kibírták a Jobbikon belül. Hiszen rajtuk kívül ott vannak azok akik már sokkal korábban felismerték a jobbikos tévutat és hamarabb váltak ki, vagy hamarabb távolították el őket, mint vadhajtások és azok is, akik soha nem voltak tagjai vagy szövetségesei a Jobbikak, de mindig is nemzeti ellenállás élvonalában álltak. E három kört kell szinergiába hozni. Ehhez önmérsékletre, alázatra, fegyelemre és együttműködésre van szükség.

2.5

Az elorzott önrendelkezés visszaszerzése, az önazonosság megerősítése ideális esetben meg kell előzze az új szervezeti kereteket, mindezt érték és cél tisztázás alapján érdemes megtenni, szükség van ezért mielőbb a sokat emlegetett nemzeti radikális minimumra, ahogy arra Budaházy Gyuri is utalt.

Mélyen egyetértek Morvai Krisztina már említett közleményében írt fontos alapvetésével: „Meggyőződésem, hogy a nemzeti radikális mozgalom jövőbeni sikerét az fogja meghatározni, hogy kik lesznek azok, akik tudnak és mernek az akkor, tíz évvel ezelőtt meghatározott és meghirdetett „emberközpontúság” és nemzetközpontú értékrend mentén politizálni.”

Szükséges és elkerülhetetlen egy alapelv és célrendszer meghatározása szintén a már említett három részre szakadt nemzeti radikális közösség minél szélesebb bevonásával. Ehhez orientációt adhat a Jobbik 2009-es EP programja és 2010-es „Radikális változás” c. program, amelyeket természetesen időszerűsíteni és ötvözni kell minden megfontolandó, értékes felvetéssel.

Ki kellene mondani: ma már a nemzeti megmaradás egyik legfontosabb jövőbeli stratégiai iránya, a pusztítóvá vált Európai Unióból való kilépésünk, a HUXIT, lehetőleg az elcsatolt magyar testvéreink által lakott államokkal együtt és a Nemzetek Európája típusú együttműködést előmozdítani. Ez nem csak a megmaradás, de a nemzetegyesítés alapvető feltétele. Elő kell készíteni, meg kell tervezni és végre kell hajtani az Európai Unióból való kilépést megfelelő rákészüléssel, olyan ütemezéssel, amely nemzeti érdekeinkkel összhangban áll.

A mai sorvadó, fogyatkozó Európában most hazánkban döntő szükség van a magyarságtudat, nemzeti hagyományaink, a kereszténység és a családok védelmére, a magyarság lélekszámának és mentális, anyagi erejének növelésére. A jogrendszer átalakítása és a gazdaság rendbetétele után elkerülhetetlen a kultúra, az oktatás, a tudomány és az igazságszolgáltatás liberális, magyarellenes befolyástól való mentesítése, tiszta alapokra helyezése.

A 2006 őszi népfelkelés követeléseinek megfelelő teljes és gyökeres rendszerváltozási akarat alapján a valódi nemzeti önrendelkezést kell megvalósítani a társadalmi igazságosság, a tisztakezű népképviselet, alulról építkezés, ember-, s közösség-központúság és a Szent Korona eszme értékeinek jegyében.

Nemzetszolgálatot és nemzetépítést üzen 2006 ősze: teremtő, értékvédő közösségeket építeni, harcosan küzdeni stratégiai nemzeti céljainkért, szeretettel az igazság jegyében mindenki a maga helyén többek között nemzeti szuverenitásunkért, a magyar föld külföldiektől és oligarcháktól való megóvásáért, a kizsigerelt munkavállalók jogaiért, emberhez méltó, tisztes életért és az azt biztosító jövedelmekért, az elvándorlás megfékezéséért, sőt az eltávozottak visszahívásáért, a teremtő erejű magyarok lélekszámának növeléséért, a mindennapi bűnözés radikális csökkentéséért, korrupciós hálózatok megszüntetéséért, hatékony és hazafiak hátrányos megkülönböztetésétől mentes, valódi igazságszolgáltatásért, a banki csapdák károsultjainak megmentéséért, az EU gyarmatosító törekvéseinek visszaveréséért, a multiknak való kiszolgáltatottság végső felszámolásáért, a migráció teljes megszüntetéséért, a Soros zsoldosok eljelentéktelenítésért, lehetőség szerint országunkból való kiszorításáért, a szexuális deviáns propaganda megtiltásáért, a rablóprivatizált és más módokon elorzott nemzeti vagyon visszaszerzéséért, az elcsatolt honfitársaink önrendelkezéséért, bármilyen állami önkény megszüntetéséért.

Végül, de nem utolsósorban a 2002-2010 közötti önkényuralmi időszak felelőseinek elszámoltatásáért és a jogsértettek teljes rehabilitációjáért. (Ebben szerencsére hatalmas előrelépés a 2006 őszi Kossuth tériek jóvátételi ügyének minapi rendezése, ezt éppen szintén ma tettem közzé: https://goo.gl/tpPKwM

. A 2009. július 4-én meghurcolt 34 gárdista és vármegyés kártérítési viszont ügye még megoldatlan).

Ennek keretében kiemelt nemzeti radikális követelés Budaházy György és 16 meghurcolt hazafi társa ügyében a közkegyelem mielőbbi elfogadása. Ezt ráadásul össze kellene kötni a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások rendőri-ügyészi-bírói felelősségre vonását elévülésre tekintet nélkül lehetővé tevő Alaptörvény módosítással.

A fentiek javaslataim az 1956-os és 2006 őszi eszméken is alapuló nemzeti minimum lehetséges kereteire, amelynek megalkuvásmentes képviseletét joggal várja el minden 2006 őszi „veterán” a nemzeti érdekeket szolgálni kívánó nemzeti szervezetektől és amelyért érdemes 2006 őszi lélekkel küzdeni.

2.6. 

Szigorúan technikai, politikai, de szükséges rossz eszközként a mozgalom által garanciákkal övezetten ellenőrzött párt létrehozása megfelelő előkészítéssel középtávon indokolt lehet, mivel a hazai és – amíg az EU tagság fennáll – az európai képviseleti szinteken való részvétel a nemzeti radikális mozgalom céljait előmozdíthatja, és a részvétel csak a pártok számára adott eléggé sajnálatos módon.

De mindezt csak úgy szabad közös akarattal megvalósítani, hogy a mozgalom a lényeg, a technikai és politikai eszköz a választások idején a mozgalom céljaiért harcba küldött párt, amely szigorúan a mozgalom akarata és irányítása szerint működik, a szerzett erőforrásait és lehetőségei a mozgalom céljai számára hasznosítja. Szigorú jogi keretekkel ki kell zárni minden olyan önjárás és önkény lehetőségét, amely a miépesedéshez vagy jobbikosodáshoz vezetett és amely az eszközből célt csinált és machiavellista, bolsevik trükközéssel árulta el a nemzeti mozgalmat...

3. Záró rész

Végül pedig a téma iránt még mélyebben érdeklődő honfitársak figyelmébe ajánlom a Merre tovább radikálisok c. nyilvános vitafolyam 3. részének felvételének megtekintését is a korábbiak mellett (https://www.youtube.com/watch?v=F0qxsP6u_VQ

, saját mondandóm a felvételen a 11:45-27:34 és 1:02:14-1:17:45 között látható), amelynek során a most kifejtett gondolatokon túl avatott, harcedzett bajtársak vázolják fel szintén megfontolandó elképzeléseiket.

Ma Ásotthalmon nem vagyok ott, az ok egyszerű. Oda megyek, ahová hívnak. Pártpolitikát nem kívánok folytatni, nemzetpolitikát viszont igen, a nemzeti ügyek mentén, elsődlegesen a nemzeti jogvédelem eszköztárával.

 

Az ellenség nagy erőket mozgat, ugyan most a választáson buktak ügynökeik, de a hálózat szívósan küzd a hazánk megtörése és megszállása érdekében. Dübörög a most már 30 napos Budapest pride deviáns akció 93 rendezénnyel, július 7-i vonaglással... A Soros birodalom és betelepítések elleni szükséges törvényalkotást hatalmas erővel támadják. Ezt a nemzeti oldal nem fogja szó és tettek nélkül eltűrni... A nemzeti jogvédők a normálitáspártiak jogvédelmét idén is megszervezik. Zajlik a trianoni és párizsi diktátumok érvénytelenítését célzó aláírásgyűjtés. És még van feladat bőven...

Az a helyes a nemzeti oldalon tehát, ha mindenki teszi a maga dolgát nemzethűen, legjobb tudása szerint. A nemzeti érdekek előmozdítása érdekében, a természetes szövetségesekkel együttműködve, szervesen építkezve és a nemzet ellenségeivel bátran szembeszállva. Ebben mindig lehetett és lehet számítani rám.

Ezúton is köszöntök minden bajtársat, akik Ásotthalmon a nemzeti radikális újjászerveződés egyik fontos zászlaját kibontják és kívánom nekik, hogy legyenek sikeres alkotótársaink a nemzeti munka egyetemes műhelyében.

Budapest, 2018. június 23.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, 

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu

) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

2006-os Kossuth tériek és nemzeti jogvédők győzelme 12 év után és üzenete Ásotthalomra- videós tudósítás

Közel 12 évvel a véres gyurcsányi rendőrterror után a 2006. október 23-án hajnalban a budapesti Kossuth térről 1009 rendőr által erőszakkal feloszlatott kormányellenes tüntetők Gonda László által vezetett és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyezetője által képviselt 120 fős csoportja az Igazságügyi Minisztériummal kártérítési egyezséget kötött az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban. A vélemény-nyilvánítási szabadság és gyülekezési jog megsértése miatt személyenként 270 ezer forintnak megfelelő nem vagyoni kártérítés kifizetésére a - még a választás előtt megkötött - egyezség közelgő bírósági jóváhagyása után rövidesen sor kerül. Az ügyet 2016 decemberi haláláig néhai dr. Grespik László ügyvéd vitte, aki a tüntetés feloszlatást hazai bírósági úton jogellenesnek nyilváníttatta és a strasbourgi testület elé terjesztette 2009-ben 173 jogsértett ügyét. Közülük azóta többen meghaltak és elérhetetlenné váltak: 120 egykori Kossuth téri tüntető azonban végül az egyezség révén kártérítéshez jut.

Ugyanakkor a Fővárosi Törvényszék (dr. Szabó Csilla bíró) a Kossuth tériek tavaly ősszel indított hazai próbaperében (https://goo.gl/mNLDwr

) 2018. június 22-én hozott első fokú ítélettel ugyan megállapította, hogy 2006. október 23-án hajnalban Budapesti Rendőr-főkapitányság megsértette tüntetők egyik vezetője, Fáber Károly személyes szabadságát és emberi méltóságát földre teperésével, megbilincselésével és 12 órás fogva tartásával és ezért a szervet bocsánatkérésre kötelezte, de tévesen úgy döntött, hogy követelt 730 ezer forint és kamatai összegű nem vagyoni kártérítés nem jár neki, mivel az elévült. A képtelen indok: a néhai dr. Grespik László ügyvéd által a rendőrséghez címzett felszólítások azért nem szakították meg a kárigény elévülését, mert a Fáber Károlytól kapott meghatalmazás csak az oszlatási perre és nem a kárigény érvényesítésére vonatkozott. Idézzük a meghatalmazás 3. mondatát: "minden, az oszlatás jogszerűtlenségén alapuló lehetséges és szükséges polgári eljárásra kiterjed a megbízás". Ez tehát egy justizmord, ami miatt fellebbezést terjeszünk elő a jogsértett érdekében, aki a feloszlatás miatti egyezség nyomán az alapkártérítést egyébként megkapja.

A Gyurcsány- kormány rendőrterrorja keretében az azonosító jelvény nélküli, maszkos karhatalmi erők - a 2006 szeptemberi 19-20-i véres embervadászatokat követően - 2006 október 23-án egészen másnap hajnalig megemlékezők és kormány ellen tüntetők ezreire rontottak rá: erőszakos tüntetés feloszlatások, kardlapos lovasroham, fejmagasságban százszámra civilekre lődözött több ezer könnygázgránát és gumilövedék, magyar zászló és nemzeti jelképeink megtaposása, utcákon és éttermekben történt brutális verések, fogdai kínzások és önkényes őrizetbevételek tucatjai jellemezték azt a véres napot.

A Turul Tv videójában a Kossuth tériek egyik vezetője, Gonda László és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd szólnak a 2006 őszi rendőrterrorról, a Kossuth tériek igazságtételi küzdelméről, az egyezségről, a mostani tárgyalásról, a nemzeti radikálisok alapköveteléseiről, igazságtételi elvárásairól, Budaházyék elkerülhetetlen közkegyelméről, a hazafiak iránti egyre ragályosabb bírói érzéketlenségről, de a balliberálisok iránti érzékenységről és üzennek a június 23-án Ásotthalmon zászlót bontani készülő bajtársaknak is. A mai zászlóbontás kapcsán megfogalmazott üzenetemet rövidesen kiadom.

A 2006 őszi áldozatok elsöprő többségének jóvátétele a 2010-es kormány- és rendszerváltást követően rendeződött,de a Kossuth tériek eddig semmilyen jóvátételt nem kaptak, ezért fontos ez a mostani egyezség: végrehajtásával a 2006 őszi jóvátételek ügye Fáber Károly és Dukán Dániel ügyét kivéve lezárásra kerül. (Dukán Dánielt 2006 őszén az a Vasvári Csaba ítélte első fokú koncepciós és azóta megsemmisített verdikttel 2 és fél év letöltendő börtönre, aki most a bírói függetlenség egyik élharcosaként "tündököl"... Dániel a közel 40 nap előzetesért perrel közel 3 millió forint kártérítést harcolt ki, de az őt bántalmazó rendőröket felmentették, illetve az őt megverő, elfogó és kétnapos őrizetben tartó BRFK elleni keresetet jogerősen elutasították. Az ügy a hazafiak iránt érzéketlen dr. Baka András kúriai bíró tanácsa elé került, aki ellen kettős mércés bírói gyakorlata miatt kizárási indítvánnyal éltünk nemrégiben...)

A mostani tárgyaláson a BRFK jogtanácsosa -aki közpénzből működő szerv állami feladatkörben eljáró közpénzből fizetett képviselő - immár sokadszor nem járult hozzá álláspontjának bemutatásához és vitatta a jogalapot és elévülésre hivatkozott. A bíró pedig ismét jogellenesen megtiltotta a rendőrség képviselőjéről való kép- és hangfelvétel készítést és többször indulatosan, túlérzékenyen reagált a gyurcsányi rendőrterrorra relevánsan hivatkozó nemzeti jogvédői fordulatokra. A próbaperben korábban Gonda László és Bene Gábor is felperes volt, de ők - mivel az oszlatás során személyes szabadságukat ilyen durván nem sértették meg - a megkötött egyezség miatt elálltak a keresetüktől. A per első tárgyalásáról szóló tudósítás itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=JuJGLIlZBxQ

A „Magyar Nemzeti Bizottság 2006” és Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete tavaly decemberi - most is időszerű - közleménye (https://goo.gl/rBPMmp

) a látókörből kikerült Kossuth téri jogsértetteket arra kéri, hogy jelentkezzenek a Nemzeti Jogvédő Szolgálat irodájában a 06/1-216-30-88-as telefonszámon, illetve a titkarsag@drgaudi.hu e-mail címen annak érdekében, hogy ők is részesedhessenek kártérítésben.

A felelősök eddig lényegében megúszták: Gergényi Péter volt budapesti rendőr-főkapitány jogerősen 400 ezer forint pénzbüntetést kapott, de ezt sem a meggyalázott évfordulón elkövetett gaztettekért, hanem az MTV székház védelmére 2006. szeptember 18-án kirendelt rendőri erők nem kellő felszereltségéért... A többi nagyhal megúszta, néhány "kisrendőrt" ítéltek el csupán... A nemzetellenes terrorcselekményért felelős akkori politikai vezetők, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, jelenlegi "demokratikus" ellenzéki vezető és akkori politikus társai ellen - dacára a számtalan feljelentésnek és terhelő bizonyítéknak - büntető eljárás sem indult...

Elfogadásra javasoljuk a 12. évforduló alkalmából a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tavaly október 18-án nyilvánosságra hozott Alaptörvény módosítási javaslatát, amellyel elévülésre tekintet nélkül felelősségre vonhatók lennének a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások rendőr, ügyész és bíró felelősei. Javaslatunkat a Miniszterelnökséget vezető akkori miniszter, Lázár János támogatásáról biztosította. Ezt indokolt összekötni a Budaházy-Hunnia koncepciós ügy üldözöttjeinek közkegyelmével.

Mi nemzeti jogvédők, a jogsértettekkel együtt soha nem adjuk fel az igazságtételért folytatott küzdelmet, nem nyugszunk Gyurcsány és társai rendőrterror miatti börtönbe juttatásáig és meghurcoltak rehabilitációjáig!

Budapest, 2018. június 23.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, 

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Véget kell vetni a bírói kar nemzetellenes liberális mételyezésének !

Véget kell vetni a bírói kar nemzetellenes liberális mételyezésének és érvényt kell szerezni a hazafiak jogainak is, akik különösen a büntető és polgári személyiségvédelem terén kőkemény hátrányos megkülönböztetéstől szenvednek a Soros zsoldosok által "érzékenyített" bírók részéről ! Ezt a kettős mércét nemcsak mi nemzeti jogvédő ügyvédek, de olyan kollégák is tapasztalják, akik nemzeti elkötelezettségű felet képviselnek politikailag érzékeny perekben.

Így fordulhat elő, hogy egy homoszexuális társkereső portállal hírbe hozott liberális Gulyás Márton javára 4.3 millió forintot ítélt meg jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla, addig a minden tényalap nélkül gyerekek halála árán is Gyurcsány, Lendvai, illetve a Fidesz vezetése életére törőnek valótlanul állított Budaházy György hat különböző liberális sajtószerv elleni kereseteit mind elutasították. És még hosszan lehet folytatni a sort. Hosszan tudnánk sorolni az ilyen szakmai elveket sértő ítéleteket sorozatban hozó bírók neveit...

A bizonyított tények és irányadó jogszabályok ellenében ítélkező, ideológiailag elfogultan eljáró, a bírói függetlenséggel ezáltal visszaélő, a bírói hivatás szentségét sárba tipró bírók önkénye rendkívüli fenyegetést jelent jogbiztonságra, a jogegyenlőségre és jogállamiságra.

Emiatt "természetesen" egyetlen hazánkat bíráló mondat sem hangzik el az EU és Európa Tanács "pártatlan" jogállamiság ellenőreitől.

Persze, hogy nem, mivel a nemzeti önrendelkezésért küzdő magyar közéleti szereplők gyakori elkaszálása liberális-baloldali ellenfelekkel szemben azon globalista háttérerőknek az európai őshonos nemzetek felszámolását célzó érdekeit szolgálja, akik az EU, ENSZ és Európa Tanács mozgatói.

George Soros és áljogvédő-álcivil hazai zsoldosai is ezért igyekeznek az élet- és nemzetellenes liberális elveket uralkodóvá tenni a magyar bíróságokon. Ez tűrhetetlen.

Meg kell állítani őket !

A szükséges, arányos és alkotmányos állami beavatkozás indokolt és elkerülhetetlen.

Budapest, 2018. június 11.

Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu
)
Kiadta: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

https://magyaridok.hu/belfold/gaudi-nagy-a-biroi-kettos-merce-ellen-3179...

Lovas Pista az égi magyar seregekben is értünk harcol

Mélyen megrázott az őt szerető és tisztelő magyarok millióival együtt a bátor, erős, okos és igaz magyar, Lovas István földi pályájának tragikus hirtelenségű bevégződése. Megdöbbentő talány, hogy miért most szólította magához az Úr, amikor még ennyi feladat vette körbe és imádott élni, s komoly tervei voltak.

Mintha róla írta volna Gárdonyi e sorokat:

"Aki bátor, az az erős.
Aki erős, könnyen is győz,
S aki győzve megy előre,
A halál is megfut tőle!"

Szent meggyőződésem, hogy - ahogy itt is - odaát is lerendezi az ordas, hazug, becstelen, magyarellenes sajtót és közéleti kártevőket.

Pár napja még egy baráti társaságban finom magyar ételek és jó borok mellett vitattuk meg a világ és hazánk történéseit, nemzetünk csillagának emelkedését látva pedig unortodox akciókat is terveztünk nemzetünk érdekében.

Elképesztő profizmusa, energikus munkabírása, széles világlátása és meg nem alkuvó bátorsága bivalyerőssé tették a háttérők ármánykodását leleplező pörölycsapásait, amelytől méltán rettegtek a balliberálisok. Megvetette a gyávaságot és a megalkuvást teljes joggal, ezért is lett a nemzeti ellenállás példaképe.

Büszke vagyok rá, hogy a 2000-es évek elején kitüntetett bizalmával és barátságával, amelyeket a most hétfői tragédiáig kölcsönösen fenntartottunk. A sors kegyének tekintem, hogy a magyar igazságért folytatott munkássága miatt rárontókkal folytatott kemény jogi csatákban képviselhettem: többek között olyan alakokról rántotta le a leplet mint, bolgár györgy, horváth aladár és konrád györgy... Megemlegették, hogy bíróságra mentek: Pista humorral fűszerezett pengeéles csapásaiból tucatnyit kaptak a tárgyalóteremben is.

Igazi Pistára utaló virtus volt, hogy miután anno a Népszavát komoly kártérítésre köteleztettük jogerősen az egyik őt valótlanul mocskoló cikk miatt: hogy egyik kedvenc államába, Szingapúrba repült a jóvátételből pár napos tanulmányútra.

Nemrég pedig megelégedéssel nyugtázta, hogy a kommunista diktatúra idején elszenvedett politikai elítélése és börtönben töltött évei miatt sikerült elérnem neki a nyugdíj-kiegészítést. De persze nem lett volna ő, ha nem lett volna jogosan bosszús amiatt, hogy a diktatúra kiszolgálói még mindig büntetlenek...

Különös megtisztelés, hogy nemzeti jogvédő közösségünket is kiemelt becsben tartotta és már 2006 őszén is méltatta a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot (https://goo.gl/DiYhLb
), ostorozva egyúttal az akkori jobboldalt, hogy egyedül hagytak minket a Gyurcsány terrorral szembeni jogvédő küzdelmünkben, meg, hogy a sajtó, a filmek és a könyvek világában is milyen liberális túlerő van...:
"A halaszthatatlan feladat: magának a jobboldalnak kell létre hoznia saját intézményrendszerét és ennek az intézményrendszer alapját képező anyagi bázist, vagyis gazdasági szervezeteket." - írta akkor Pista.
Azóta ezek nemzeti érdekű bázisok neki is köszönhetően megteremtődtek, de még messze nem teljes mértékben, tehát van még feladat ezen a téren is bőven.

Biztos vagyok benne, hogy föntről is végezni fogja az "érted haragszom" hevületű nemzetépítő munkásságát.

Számítunk is Rád Pista, velünk vagy, velünk maradsz örökre, mert pótolhatatlan vagy és maradsz !
Fogadd a nemzeti jogvédők főhajtását, mi sem adjuk fel soha és mindig kitartunk az általad is követett nemzeti önrendelkezés eszméje mellett !

Budapest, 2018. június 13.

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu
 
www.facebook.com/gaudinagytamas

Gaudi az ECHO Tv-ben: "Keményebb büntetést a migrációt szervező, Soros zsoldos áljogvédőkre, álcivilekre !" - "A Jobbik a nemzeti radikálisok árulójává és parazitájává vált."

2018. június 7-én az ECHO Tv-ben nyilatkoztam az Alaptörvény történeti alkotmányunkra utaló, nemzetvédő és migrációellenes, és ezek miatt támogatandó módosításáról, a bevándorlást szervezők megbüntetését célzó Stop, Soros ! törvényjavaslat szerinti büntetőjogi szankciók indokolt szigorításáról, a közerkölcsöt és közrendet sértő Budapest Pride vonulás betiltásának szükségességéről, a Soros zsoldos álcivil, áljogvédő ügynökszervezetek kártékony, nemzetellenes aknamunkájáról, a bírók liberális "érzékenyítésének" veszélyeiről és a hazafiak bírósági hátrányos megkülönbözetéséről; a nemzeti radikális eszmeiséget és mozgalmat eláruló, parazitává vált Jobbik elkerülhetetlen hasadásáról, Dúró Dóra és Toroczkai László kizárásáról.

Kifejtettem, hogy a Stop, Soros ! törvényjavaslat (https://goo.gl/1MxjeQ
) ugyan helyesen büntetni rendeli a jogellenes bevándorlás szervezőit, de azt jelentősen szigorítani kell. Ne csak max. 90 napos elzárás, hanem 2 évig terjedő szabadságvesztés legyen a büntetés az alapesetben, a minősített esetben pedig 3 év. Arra buzdítottam a nemzeti képviselőket, hogy ilyen tartalmú módosító javaslatot terjesszenek elő és szavazzanak meg.

Ugyanakkor a közbiztonsági célú szerveződéseket nem szabadna már tiltani, elfogadhatatlan, hogy még most is zajlik büntetőeljárás a 2015 nyári migránsinvázió idején az önvédelem szervezése miatt - általam védett - hazafiak ellen.

Rámutattam, hogy Alaptörvény 7. módosítása (https://goo.gl/jPZu4W
) a nemzetvédelem szempontjából kulcsfontosságú és a történeti alkotmányunk értékeit helyezi előtérbe és rendeli védeni az alábbi rendelkezésekkel:

„Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége."
"Magyarország alkotmányos önazonosságának védelme az állam minden szervének kötelessége.”
"Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be."

Nem jelent érdemi alapjogkorlátozást, hogy kimondják a tüntetések kapcsán a magánszféra védelmét. Emlékeztettem: a nemzeti erők gyülekezési jogát 2002-2010 közötti ballib kormányok erőszakkal, rendszeresen és durván korlátozták, míg az utóbbi 8 évben a kormány és nemzetellenes szervezetek, szexuális deviánsok szabadon vonulhattak, tiltakozhattak, sok esetben tételesen sértve a gyülekezési jogot és a közrendet.

Szorgalmaztam, hogy a közelgő szexuális deviáns "pride" vonulást emberi méltóságot sértő jellege miatt meg kell tiltani.

Kimondtam: a hatalmas pénzekből ügyködő Soros zsoldos álcivilek-áljogvédők, felülről szervezettek, magyarellenes célokat szolgálnak: azon dolgoznak, hogy a nemzetállami kereteket összetartó szöveteket rombolják. Eljutottak oda, hogy választójogot adnának a menekülteknek az önkormányzati választásokon, a letelepedettek szavaztatását pedig a parlamenti választásokon szeretnék elérni.

Míg a Magyar Helsinki Bizottságnak tavaly 404 millió forint jutott (többségében EU, George Soros és az ENSZ jóvoltából) a kártékony és nemzetellenes aknamunkájára, addig mi nemzeti jogvédők éves szinten ezen összeg fél százalékából küzdünk évente a migráció, az EU diktátumai, a SOROS terv végrehajtása és a SOROS zsoldos álcivil, áljogvédők ellen, a normalitáspárti magyarok mellett, a Budaházy-Hunnia ügyben 9 éve szabadságukért küzdő hazafiakért, a 2006 őszi elszámoltatásért, az elcsatolt területeinken élő honfitársaink jogaiért, önrendelkezéséért, a magyarellenes önkény áldozataiért, a multik károsultjaiért és minden igaz magyar ügyért.

A bírók liberális "érzékenyítése" veszélyt jelent a jogállamiságra, mert szakmai álca mögött valójában a bírók liberális eszmék szerinti átformálás zajlik és ennek is köszönhető, hogy a a liberális-baloldali felekkel szembeni jogvitákban (pl. személyiség védelem) rendszeresen hátrányos megkülönböztetést szenvednek a hazafias személyes és szervezetek. Mindez sérti a jogegyenlőséget, az államnak pedig az ilyen esetek elkerülése és a jogállamiság érdekében be kell avatkoznia, méghozzá kemény eszközökkel.

Végül a Jobbik kapcsán elmondtam: már nincs esély az egyben maradására, komoly hasadás várható. Toroczkait biztosan kizárják (másnap ki is zárták), az etikai eljárás egy színjáték, pedig szellemi-szakmai műhelyt a Jobbik alapszabálya szerint jogszerűen lehet létrehozni. Dúró Dóra frakcióból kizárása elvtelen tett, az utolsó csepp volt a pohárban. Politikai "lemészárlásukra" a bűnökkel terhelt, balra sikerült néppártosodás kritikája és a nemzeti radikális platform miatt került sor.

A Jobbik mára a nemzeti radikálisok árulójává és az általuk elnyert jelentős források élősködőjévé vált, teljes mértékben szakított az eredeti értékekkel, várhatóan a bevándorlás-ellenes törvényt és Alaptörvény módosítást sem támogatja.

A nemzeti radikális mozgalom vissza kell vegye önrendelkezését és akik a nemzeti radikális elvek, eszmék mentén szeretnének dolgozni a hazáért a Jobbikon kívüli kereteket kell keressenek.

<